Rüyada KADIN Görmek

Nablusî demiştir ki: Rüyada görülen genç kadın, ne şekilde görülürse görülsün, kadınlar hesabına yine kadın cinsinden bir düşmana delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada tanınmayan ve süslü bir genç kadın görmesi, hatır ve hayâle gelmeyen bir yerden sevinç haberi işitmeye alâmettir. Rüyada güzel bir hizmetçi görmek, iyilik, zafer, sevinç ve ferahlığa delâlet eder. Bu rüya da tıpkı diğer rüyalar gibi islami rüya tabirleri açısından, rüyada bulunan durumlara göre farklılık arz etmektedir.

Devamını Oku… »

Rüyada YILAN Görmek

Cafer-i Sâdık’a göre Rüyada yılan görmek on şekilde tâbir olunur: Gizli düşmanlık, Maişet, Selamet, Saltanat, Emirlik, Devlet, Zevce, Evlad, Ölüm, Sel.

Rüyada bir yılanın uçarak yüksek bir yere konduğunu görmek, gönül süruruna delâlet eder. Rüyada bir yılandan iki elleri üzerine mal bulaştığını görmek, düşmanın ölümüne ve onun malından geçecek menfaata delâlet eder.

Devamını Oku… »

Rüyada Çarşı Pazar Görmek

İmam Nablûsi demiştir ki: Rüyada görülen çarşı ve pazar mescide delâlet eder. Nitekim mescidin, çarşı ve pazara delâlet ettiği gibi… Rüyada çarşı veya pazar görmek şu şekilde tâbir olunur: Hac ibadeti, Allah yolunda cihad ve gaza, Zillet, Fayda, Muharebe, Fitne, İmtihan ve maişet, İş veya kesad…

Rüyada bir pazarda alış veriş ile meşgul olduğunu görmek, Allah yolunda cihada delâlet eder. Veya bu rüya güzel ve salih amele işarettir. Yine rüyada çarşıyı insanlarla dolu ve her aranılanın bulunduğu bir halde görmek, eldeki malı satmaya ve çok büyük kazanca delâlet eder. Bazı kere de rüyada çarşı görmek, içinde birbirini yiyen her türlü balığı toplayan denizlere delâlet eder.

Devamını Oku… »

Rüyada Kuran Okumak Görmek

Malumdur ki, Kuran Rabbimizin mübarek kelâmıdır, ondan hem hayatta olanlar, hem de ölüler için şifa ve rahmet vardır. Bu sebeple rüyada Kur’ân okumak veya ondan bir şey okuduğunu görmek, izzet ve yüceliğe, şeref ve şana delâlet eder.

O kişi günahkârsa Allahu Teâlâ onun günahlarını af ve tevbe-sini kabul buyurur. Fakir ise zenginlik ile nimetlenir, borçlu ise, borcu ödenir. Eğer şahitlik yapacak ise doğru şahitlik yapar.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada Kurân görmek, yedi veçhe ile tâbir olunur: İlim, hikmet, Miras, Emanet, Helal rızık, Hüküm, Kuvvet. Yazının devamında rüya alimlerinin rüyada kuran okumak ile ilgili islami rüya tabirleri açıklamalarını bulabilirsiniz.

Devamını Oku… »

Rüyada ŞEHİR Görmek

Bir kimsenin rüyada bir şehire girdiğini görmesi, korktuğu şeyden emin olmaya delâlet eder. Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada büyük şehir ve kasaba görmek, ne suretle olursa olsun hayra delâlet eder. Rüyada kendisini hiç bilmediği bir şehir içinde görmek, arzu ve murada nail olmaya delâlet eder.

Kirmani demiştir ki: Rüyada kendisini Mekke’de gören, ferah ve izzete nail olur. Rüyada bir şehiri imar ettiğini görmek, o şehirde âlim ve velilerin çoğalmasına ve evlatlarının kendi meslek ve yoluna devam etmelerine alâmettir. Ibn-i Sîrîn (rh.a.) demiştir ki: “Bunun üzerine (Musa) korkarak (ve etrafı) gözetleyerek oradan çıktı.” (Kasas, 21) mealindeki âyet-i kerime işaretince.

Devamını Oku… »

Rüyada SÜT İçmek

Rüyada süt içtiğini görmek, helal mala, ilme, hikmete, rızka ve mülke delâlet eder. Kişinin rüyada yılan sütü içtiğini görmesi, Allahu Teâlâ’nın razı olacağı bir ameli işlemeye delâlet eder. Hasta kimsenin rüyada süt içtiğini görmesi, ilaca, rızka, hayvanlara malik olmaya, mala ve nimete ve afiyete kavuşmaya delâlet eder. İslami rüya tabirleri açısından bu rüyanın çeşitli rüya yorumlarını yazının devamında bulabilirsiniz. Rüyada çocuğuna içirmek için süt satın aldığını görmek, çocuğunu kendi huy ve ahlakı gibi terbiye edeceğine işarettir.

Bir kimsenin rüyada süt görmesi, İslâm fıtratına delâlet eder. Süt meşakkat çekilmeden elde edilen mala da işarettir. Rüyada iki memesinden de süt aktığını görmek, dünyanın rüya sahibine yöneleceğine ve talihinin açıklığına delâlet eder.

Devamını Oku… »

Rüyada RÜZGAR Görmek

Rüyada rüzgar görmek, ucuzluk ve bolluğa, zafer ve müjdeye, sürür ve feraha delâlet eder. Bu tâbir, rüzgar hafif estiği ve güzel kokular getirdiği takdirde böyledir. İslami rüya tabirleri açısından çokça alim bu rüya hakkında farklı yorumlarda bulunmuştur.

İbn-i Sîrîn (rh.a.) demiştir ki: Rüyada şiddetli rüzgar estiğini görmek, o yer halkına müthiş bir korku geleceğine delâlet eder.

Devamını Oku… »

Rüyada BAŞ görmek

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada baş görmek, on iki şey ile tâbir olunur: Bir cemaatin reisi ve büyüğü, Baba, Anne, İmam, önder, Yüksek bir memuriyet, Âlim, Mal, Evlât, Erkek hizmetçi, Kadın hizmetçi, Zevce, İnsan için kolay bir geçim.

Yine rüyada kendisinin iki veya üç başı olduğunu görmek, düşmana galip gelmeye ve zenginliğe delâlet eder. Rüyada boynunun vurulduğunu görmek, büyük bir mal ve servete işarettir. Bu sebeple rüyada baş görmek: Riyasete, ana babaya, hocaya, devlet reisine ve hayırlı şeylere delâlet eder.

İmam Nablusî (rh.a) demiştir ki: “- Rüyada başının kesildiğini, hemen onu alıp tekrar yerine koyduğunu, derhal eski haline geldiğini görmek, Allah yolunda gazada ölmeye işarettir.”

Devamını Oku… »

Rüyada BULUT Görmek

Rüyada bulut görmek, bütün insanlığın hayat ve kurtuluşu olan İslâm ile tâbir olunur. Zira bulut, su ve yağmur taşıdığı için yüce ve kerim olan Allah’ın rahmetine sebeptir. Bulut ağlamayınca çemen gülmez. Bulutlar görmek, islami rüya tabirleri açısından çok çeşitli yorumlara açıktır.

Rüyasında bulut görmek, kendisinde mevcut olan lütuf ve hikmete binaen, ilim, fıkıh, hikmet ve irfana delâlet eder. Ibn-i Sîrîn’e göre rüyada bulut görmek, semada bulutları öteye beriye sevkettiğini görmek, ulemâ ve hukemâ ile sohbete delâlet eder.

Rüyada bulut görmek, bazı kere de su üzerinde yürüyen gemilere işaret eder. Bazı tâbirciler; rüyada bulut görmek, kuvvetli melik, şefkat ve merhametli sultan veya âlim ve hakim bir kimseye işaret eder demişlerdir.

Devamını Oku… »

Rüyada Ölü, Ölüm veya Öldüğünü Görmek

Bir kimsenin rüyada öldüğünü görmek ve insanların omuzlarında götürüldüğünü, ancak defnedilmediğini görmesi, düşmanlarını kahretmeye işarettir.

Rüyada öldükten sonra yaşadığını görmek; fakirlikten sonra zenginliğe, sıkıntıdan sonra genişliğe, günahlardan sonra da tev-beye delâlet eder. Bir kişinin rüyada öldüğünü, ölümle beraber ağlaşarak tabut üzerine konup bir kısım adamların omuzlarında kabristana götürüldüğünü, ancak defnedilmediğini görmesi, dünyaca yücelmeye ve büyük bir mevkiye geçmeye delâlet eder.

Hasta kimsenin rüyada öldüğünü görmesi, hastalıktan şifa bulmaya işarettir.

Rüyada tanınmış bir âlimin öldüğünü görmek; rüya sahibinin delillerinin iptal edilmesine alâmettir. Çünkü âlimin ölümü, âlemin ölümü gibidir. Bazı kere de âlimin ölümü, dinde bid’atm meydana çıkmasına, âbidin ölümü de rüya sahibinin kalbinin ölmesine delâlet eder.

Devamını Oku… »

Rüyada Hz. Muhammed’i Görmek

Rüyada Peygamber Hz. Muhammed (s.a.v)’i görmek çok önemli bir rüya görme alametidir. Peygamberimiz bir hadisinde kendisinin rüyada görülmesi hakkında şöyle buyurmuştur: “Her kim beni rüyasında görürse o, uyanık bir halde de beni görecektir. Çünkü şeytan bana temessül edemez.

Yine bunun benzeri birkaç hadis-i şerif daha vardır. Ve buyuruyorlar ki: “Her kim beni rüyasında görürse, o gerçek olarak beni görmüştür. Çünkü şeytan benim suretime giremez.”

Devamını Oku… »

Rüyada Karanlık Görmek

Rüyada karanlık yerler görmek çokça şekilde tabir olunur. Çoğu rüya tabircisi alim karanlık rüyalarda aydınlığa çıkmayı önemli ve hayırlı bir rüya olarak yorumlamışlardır. Rüyada karanlıkta kalmak veya rüya içerisinde gece rüyası görmek aynı anlama gelebilir. ayrıca karanlıkta yürümek ve karanlıkta bit ev veya oda görmek de aynı şekilde tabir olunur.

Devamını Oku… »

Rüyada Zemzem Görmek

Rüyada Zemzem suyu içmek dert ve hastalıktan şifa bulmaya, mal ve faydalı ilme, takva ve iyilik yönünden bir hayra ermeye, murad ettiği şeye nail olmaya delalet eder.

Rüyada zemzem suyu görmek çok tehlikeli hastalıktan kurtulmaya, üzüntünün ve sıkıntının biteceğine de yorumlanmaktadır.

Devamını Oku… »