Rüyada Sabah Olduğunu Görmek

Rüyasında sabah olduğunu ve kendisinin de iyilik ve hoşluk içinde olduğunu görmek her türlü sıkıntıdan kurtulmaya; günahkarın tövbe, kafirin iman etmesine, hapisteki kimsenin kurtulmasına, sıkıntıda olanın esenliğe çıkmasına, düşmanı olanın ona galebe çalmasına, vadini yerine getirmeye işaret eder. Sabahleyin kendini yaramaz ve çirkin hissetmek günah işlemeye, küfre düşmeye, Sabahın erken vakti kısmete, evlenecek ve hayırlı [...]

Rüyada Sürme Çekmek

Rüyada sürme görmek; hayır, menfaat, mal ve nimettir. Gözlerinin nurunu arttırmak maksadı ile sürme çektiğini gören, din kuvvetini arttırır. Süs için sürme çektiğini gören de dış görünüşünü düzeltir. Kirmaniye göre, kadın ve erkek için sürme çekmek kıymetini arttırmaya delalet eder. Bir rivayete göre, fazla kaçmamak şartıyla sürme çektiğini gören, hak yolunu bulur ve sevap işler. [...]

Rüyada RAF Görmek

Rüyada raflar görmek; güvenilir kimseye, yardımsever zevceye, faydalı iş ortağına; Rafa eşya yerleştirdiğini görmek bilgin ve zeki bir çocuğundan yahut şerefli ve sırlarını muhafaza eden namuslu bir kadından rızıklanmaya; Rafçı, genişliğe ve bol rızka delalet eder. Rüyada raf görmek, yaşamınızın düzgün bir şekilde devam edeceğine ve çok güzel günler geçireceğinize yorumlanır. Boş raflar, kötü şansın [...]

Rüyada Orak Görmek

Çevrenizden bir kişinin öleceğine yorumlanır. Orakla ot biçmek düştüğünüz zor durumda dostlarınızın yardımını alacaksınız demektir. Kişinin elinde orak varsa hiç engel tanımadan amacına gidecektir. Güç, kuvvet simgesidir. Rüyada orak görmek basari ile tabir olunur. Bir tarlada orakla ekinleri veya otlari biçtigini gören, hayatta çalistiklarinin meyvesini elde eder. Çünkü orak rizka, sadakata, hayra delalet eder. Kirmani’ye [...]

Rüyada ODUN Görmek

Kesilip parçalanma ihtiyacı olmadan yakılmaya hazır halde odun görmek güç işlerin kolaylaşmasına, devlet yönetimine yaklaşmaya, mirasa, ihtiyaçları gidermeye, muattal vakıf malına; iri ve hantal, kesilip kırılması gereken odun görmek güçlükle ve şer metoodlarla elde edilecek rızka işaret eder. Rüyada görülen odun, ahmaklığa ve kalın kafalılığa, aşırı cimriliğe, koğuculuğa, katı ve yaramaz söze, günah işlemeye; Odun [...]

Rüyada Merdiven Görmek

Rüyasında toprak veya kerpiçten yapılmış bir merdivenden çıktığını görmek, hayır ve iyilik ile tabir edilir. Eline helal rızık geçer. Kireç veya tuğladan yapılmış bir merdivenden çıktığını görenin dini fesada uğrar. Taştan yapılmış merdivenden çıkmak, katı kalpli kimseye işarettir. Tahta veya ağaçtan yapılmış merdiven görmek, dinin zayif olduğuna delalet eder. Kirmaniye göre; uzun bir merdivenden çıktığını [...]

Rüyada Manda Görmek

Manda görmek; gözüpek, heybetli ve tahammüllü bidat reisine, hırslı ve saldırgan kimseye dalalet eder. Kadının manda boynuzu gibi boynuzları olduğunu görmesi, eğer ehil ise velayete yahut melik ve yönetici yakınları ile evlenmesine; ehil değilse, velisinin yönetici olmasına işaret eder. Çiftçinin ziraatte kullandığı manda ihtiyaç ve yoksulluğa delalet eder. (Manda sığır cinsinden olduğundan, ayrıca rüyada sığır [...]

Rüyada Makat Görmek

Rüyada makat görmek, malının, işinin artacağına ve çıkarının bollaşacağına delalettir. Makatta iyi ve kötü hal bununla kıyaslanir. Kirmaniye göre; makatında acı veren bir şey görmek musibetle yorumlanır. Makatını temiz görmek, iyi, bir iş sahibi olup menfaat görmeye ve bolluğa işaret eder. Makatını büyümüş olarak görmek, ticaretinin iyileşeceğine, kazandığı karının artacağına ve mallarının ziyadeleşeceğine; makatını küçülmüş [...]

Rüyada Küp Görmek

Rüyada küp görmek, evin esas idarecisi olan kadin ile tabir olunur. Kirmani’ye göre, çöl ve sahrada küp görmek defineye; evde küp görmek zengin ev hanımına delalet eder. Evinde bir küp olup içindekinden halkın faydalandıklarını gören, hayır işlerine harcamak için mal toplar. Bir başka rivayete göre de: Küpleri rüyada görmek, mal yığmaya ve bazı seferler de [...]

Rüyada Kül Görmek

Rüyada Kül görmek batıl söze, faydasız ilme, meşakkatli rızka, üzüntü ve göz ağrısına, Bazen kül sadakadan elde edilen mala; şer ve fitneyi bertaraf etmeye yahut korkudan emin olmaya delalet eder. Rüyada genç bir erkeğin rüyasında kül görmesi, çok iyiye yorulur.


. , .