All Knowledgebase Articles

Rüyanın Mâhiyeti ve Rüya Çeşitleri

Rüyanın Mâhiyeti ve Rüya Çeşitleri İslâm filozofları rüyanın meydana gelişini genellikle nefsin mütehayyile gücüyle ilişkilendirmek sûretiyle açıklamışlardır. İlk İslâm filozofu Kindî’ye (ö. 252/866 [?]) göre insan, uyku hâlinde duyularını terk eder. Ancak bu terk ediş, ölümden farklı olarak insanın canlılığı devam ederken gerçekleşir. Çünkü uyku hâli nefis için söz konusu değildir. Eğer nefis uyumuş olsaydı…

RÜYA TABİRİ İLMİ

Rüya Tabirleri Kitapları Serisinin İlk Kitabı EL-AŞERETÜ’L-KÂMİLE – LEVÂMİ‘U TENVÎRİ’L-MAKÂM FÎ CEVÂMİ‘İ TA‘BÎRİ’L-MENÂM Müellif : Alâaddîn el-Kirmânî 15. yüzyılda yaşamış bir Osmanlı düşünürü olan Alâaddin el-Kirmânî’ye ait “el-Aşeretü’l-Kâmile” ve “Levâmi‘u Tenvîri’l-Makâm fî Cevâmi‘i Ta‘bîri’l-Menâm” isimli risaleler, rüya tabirinin teorik çerçevesini belirlemek üzere telif edilmiştir. İslam felsefesi geleneğinde doğa bilimleri altında dağınık olarak incelenen rüyaya ve rüya…