Rüyada Asansör Görmek

Rüya tabirleri sözlüğü içinde Rüyada asansör görmek anlamı nedir? islami rüya tabirleri Asansör ruya tabiri ve ruya yorumları asansör rüyaları yorumu ile ilgili bilgiler ...

 

Rüyada asansör görmek, maddi olarak sorummluluk duyulmayan insanları sırtlamaktan ve taşımakktan kurtulmak anlamına gelmektedir. Asansör aynı zamanda bolluğa, berekete, rrızka ve âlim olan kişiye yoruulur. Rüyasında asansör gören kişi, onu een sıkıntılı ve en zor zamanındda, kötü durumdan çekip çıkaracak, destekk verecek biri ile karşılaşacak anlamıına gelir. Borçluysa borcunu ödeme kolaylığına erişerek, raahata ve esenliğe kavuşacak anlamına gellir. Asansör huzura, dertten, borçtan, hastalıktan kurttulmaya, şahsın hayatında kendisine zorluk çıkaaran, külfet olan ve ayağına dolaanan insanlardan yakasını kurtaracağına yorumlanır. Asansör eğer karanlık ve izbe isse insanın içine düşeceği kuruntuya işaaret eder. Rüyada asansörde olması gerekenden fazla insann olduğunu görmek zorluğa, güçlüğe vve sıkıntıya düşüleceği anlamına gelmektedir. Rüyada asansörle çıkmak, hayatta da yükselmeek anlamına gelmektedir. Rüyada asansör görmek şahsın dertlerinden kurtuulup refaha kavuşmasına, sıkıntılarından ve zorluklarındaan sıyrılmasına ve huzura ermesine dde delalet etmektedir.

Rüyada Hızlı Asansör Görmek

 

Rüyayı gören insanın, gerçekleştirmek istediği birr proje vesilesiyle iş dünyasına hızlı biir şekilde gireceği, kariyer basamaklarını iikişer üçer çıkacağı, kazancını birkaç katt birden arttıracağı, yapmış olacağı biir ortaklık vesilesi ile herkes tarrafından konuşulan bir isim olacağı, eetmiş olduğu duaların kısa süre içinnde karşılığını bulacağı ve çok haayırlı bir işe girip zengin olaacağı anlamına gelmektedir. Rüyada hızlı asansöre binmek, iş düünyası ile haşır neşir olan ve işlle ilgili olarak büyük tecrübesi bulunnan bir kimse ile büyük bbir ortaklık kurulacağına, yüklü miktarda bbir mirasa kavuşmuş olacağına ve uzunn bir dönemin sonrasında kurulan bbir işyerinde yüzdeye sahip olunacağına tabiir eder.

Rüyada Asansör Boşluğu Görmek

Aile hayatında bazı problemler yaşandığına, bbu sorunların çözümü için büyük bir emmek harcanacağına, ancak verilen çabaara rrağmen bir türlü ilerleme kaydedilemeyeceğine, bbu yüzden yeni bir yola başvurulacağınna ve başka şahıslardan yardım alınmmış olacağına delalettir. Rüyada asansör boşluğunda asılı birini görmmek, aile bireylerinden bir kimsenin ihaneti yüzündeen çok büyük sıkıntılar çeken vee bu yüzden kendisini insanlara kkarşı kapatmış olan birine yardım eeli uzatılacağı, bu vesile ile kendiisine zarar vermesine engel olunacağı vve iş sahibi olması sağlanacağı anlammına gelmektedir.

Rüyada Bozuk Asansör Görmek

Kurulan ortaklığa rağmen işlerin bir türlüü ilerlemediğine, yüklü miktarda maddi zarara uuğranacağına, problemlerin birdenbire daha da artaccağına, geç verilen bir karardan ötürüü büyük üzüntü duyulmuş olacağına vve elde avuçta kalan bir mikktar birikmişin de bu yüzden harcanacaağına alamettir. Rüyada bozuk asansöre binmek, işlerin köttü bir hal aldığını bilerek zor biir işe girileceğine, bu duruma karşşı bazı tepkilerin alınacağına, bu tepkileriin kulak arkası edilmiş olacağına vee yapılmış olan işe devam edilmmiş olacağına tabir edilir. Rüyada bozuk asansör tamir etmek, hayıır getirecek bir konuda büyük bir adımm atılacağı, bu adımın sonrasında insaanlar tarafından takdir edileceği, mutlu vve huzurlu bir hayata sahip olunaccağı ve problemlerin ve geçmiş zammanda yaşanan problemlerin aşılacağı anlamına geelmektedir.

Rüyada Asansör Sallanması

Kişinin, karşılaşacağı kötü bir kimse taraffından dolandırılacağına, yaptığı iyi bir iişin kötüleneceğine, ile ilgili çıkarılacak dedikoddu yüzünden kendisini çok kötü hisseddeceğine, yapmış olacağı hatalar yüzünden canıının sıkılacağına, sevmiş olduğu bir kimsennin yaşamış olacağı bir sağlık soorunu yüzünden çok üzülmüş olacağına vve sevmiş olduğu bir eşyayı biir topluluk içine gireceği bir sıradaa kaybetmiş olacağına işaret eder. Rüyada asansör sallanması ve durması, zoor geçecek bir dönemin sona erreceğine, uzun uğraşlar sonucunda rahat birr nefes alınacağına, anne baba duallarının alınması nedeniyle işlerin açılacağına, yyaşanmış olan kıskançlığın açtığı problemlerin düzeltileeceğine ve eşlerin çok mutlu olacağıına yorumlanır.

Rüyada Asansörle Yukarı Çıkmak

Çalışma hayatında ortaya konulan projelerin büyyük başarı getirmesi vesilesiyle kazancın devamlı artacağına, bbüyük firmalardan mevki ve makam içeeren iş teklifleri alınacağına, yakkın bir şahıs ile evlilik yolunnda adım atılacağına, yapılmış olan hataların kkısa süre içinde telafi edileceğine, herkees tarafından çok seevilen bir şahıs olunacağına ve evv sahibi olunacağına alamet eder. Rüyada asansörle yukarı çıkan birini görmmek, alacağı destek vesilesi ile kafasında kurduğu büüyük bir çalışmayı hayata geçiren rüüya sahibinin, hayallerin kavuşmuş oolacağına ve beraberinde sevmiş olduğu kişilerii de hayallerine kavuşturacağına yorumlanır.

Rüyada Büyük Asansör Görmek

Rüyada asansör ferah, aydınlık, temiz yaa da lüks ise geçici bir hevese yya da heyecana yorumlanır. Yani gördüğü rüyada aydınlık ve lüüks bir asansör gören insan sonradan lüzumsuz yaa da saçma olduğunu düşüneceği biir hevese kapılacak ama bbunu anlaması uzun sürmeyecek anlamına gellir.

Rüyada Asansör Bozulması

Ansızın patlak verecek bir tartışmaya işareet eder. Rüya sahibinin, işlerinin yakın bir zzaman içinde durma noktasına geleceğine, bu durruma bağlı olarak kazancının beklenenden daaha fazla düşeceğine, birikimlerine büyük zzarar  geleceğine, sevmiş olduğu kişilerle süüreki tartışacağına, sıkıntılı ve üzüntülü birr dönem geçirileceğine ve gözyaşı aakıtılacak ve büyük nedamet duyulacak birr karar vermek zorunda kalınacağına işarret eder. Rüyada yeni asansör bozulması, yeni girrilen bir işte büyük bir zarara bulaşıllacağına, verilen sözlerin tutulamayacağına , yakındaa çok büyük bir maddi kaybaa uğranacağına, sağlık problemlerinin başgöstereceğine, kırıllan kalplerin tamir edilemeyeceğine ve buu yüzden çok üzütü duyulmuş oolacağına işarettir.

Rüyada Dar Asansör Görmek

Rüyada dar asansörde olduğunu görmek iyyi değildir. Dar, karanlık, küçük ve eski birr asansör görmek, rüyayı gören şahsın kalbinin vve ruhunun sıkılmasına neden olacağı biir olay yaşayacağına ve sıkııntıya düşmüş olacağına işaret eder.

Rüyada Karanlık Asansör Görmek

Kişi, göz göre göre iş hhayatında çok büyük problemlerle uğraşacak, değğer vermiş olduğu bir şahıs ttarafından terkedilecek, beklemiş olduğu bir işşi kısa süre içinde kaybedecek, ruuhsal olarak kötü bir duruma ddüşecek, hem kendisini hem ailesini büyüük sıkıntının altına sokacak bir ollay yaşayacak ve canını sıkan biir konuda karar vermek zorunda kkalacak anlamına gelir. Rüyada karanlık ve dar asansör göörmek, aile içinde yaşanmış olan tattsız olayların kısa süre içinde dahha da büyüyeceğine, eşlerin arasına karra kedi gireceğine, zor zamanlar geçiriileceğine, haksızlığa uğranacağına ve haneye ayrıılık gireceğine işaret edilir.

Rüyada Asansör Boşluğuna Düşmek

Çalışma hayatında alınan başarılı sonuçlara rağmmen bazı şeylerin ters gitmesi yüzüünden işlerin sarpa saracağına, alınan önllemlerin herhangi bir fayda sağlamayacağı, çokk büyük tartışmalarla ve ayak oyunlarıylaa başa çıkmak zorunda kılınacağına vee uykusuz ve üzüntülü günler geççirileceğine işaret edilir. Rüyada asansör boşluğuna düşmek ve saağ kurtulmak, yaşanmış olan onca sorruna ve karşılaşılan talihsiz olaylara rağmeen iş hayatında ve aile hayyatında hala dimdik ayakta durulduğuna, buu vesileyle birçok insanın daha ddoğrusu düşmanların gözlerinin korktuğuna ve bundann sonra bir kötülük yapmadan öncce iki kere düşünmek zorunda kalacaklarıına yorulur.

Rüyada Asansöre Binmek

Rüyada asansöre binmek ve yukarı çııktığını görmek iş hayatı içerisindeki başarılı atılımları alammet eder. kimsenin mesleğinde yükselme göstereceği anlamına gelmekteedir.

Rüyada Eski Asansör Görmek

Geleneklere ve adetlere bağlıbir kimse olunmasıı vesilesiyle çok sevilen ve insanlar tarafından deeğer verilen bir insan olunacağına, bbu vesileyle ne zaman sorrun yaşansa ya da bir sıkınttı ortaya çıksa çok kişinin yardım edeceğiine, bu durumun devam etmesi iiçin tüm huyların ddevam etmesi gerektiğine ve bu durrumun değişmemesi gerektiğine alamettir. Rüyada eski asansöre binmek, yeni bbir işbirliği yapılacağına, problemlerin bu vesile ile çabuccak sonlandırılacağına, aile bireyleri ile berabber yapılacak bir işten alınnterinin fazlasıyla karşılığını bulmuş olacağına vve daha iyi bir eğitim almak içinn yurtdışına çıkılacağına işaret edilir.

Rüyada Asansörden İnmek

Rüyada asansörden inmek iyi değildir. kimsenin başarısızlığa, sıkıntıya ve zorluğa düşeceğiine, makamını kaybetmiş olacağına işaret edeer.

Rüyada Asansör Düşmesi

Rüya sahibinin, iş hayatında karşılaşacağı kkötü olaylar yüzünden çok sıkıntı çekeeceğine, eline geçen paranın büyük birr kısmını kaybedeceğine, problemli bir şahhıs ile muhatap olmak zorunda kalacaağına, yardım etmiş olduğu kişilerden iihanet göreceğine, çok büyük bir tartışmmanın ortasında kalmış olacağına ve yaptığıı iyiliklerin karşılığında kötülük bulmuş olaacağına yorulur. İçinde bulunulan sıkıntı yüzünden zor zammanlar geçiriliyor anlamına gelir. Rüyada asansör düşmesi ve patlaması, aille bireylerinin birbirine düşmesine ve büüyük tartışmaların çıkmasına sebep olacak biir olay yaşanacağına, bu yüzden büyüük bir sağlık sorununun başgöstereceğine vee sevilen kimselerle yolların ayrılacağına alammet eder.

Bireyi gözünü diktiği hedefe ulaştıracak yyani ona bu konuda aracılık edecek biir insan ya da bir olaayı yansıtır. Asansör objesi bireyin karşısına çıkacak bbir şans anlamına gelmektedir. Bireyin rüyası da zaten bunun beklenttisi içinde olduğunu gösterir. rüyayı gören kimse kendisini bu düşünceyye bütünüyle kanalize etmiş olmalıdır ki başarıssının ve yükselişinin eline geçecek birr kısmete ya da olanağa baağlı olduğuna odaklanmıştır. Aslında asansör onun bu yöndeki beklentissini ifade etmektedir. rüyayı gören kişinin zirveye çıkmayı çokk istediğine bunu da uzun yollardan ddeğil en pratik yöntemlerle en kıısa yollardan başarmayı amaçladığına ve kafassını bu hususta çok meşgul eettiğine alamet eder. Bireyin kafası bu konuyla dolu olmalıddır ki böyle bir rüyayı görsün.

Bu web sitesinde ve diğer bütün rüya tabirleri sitelerinde sunulan bilgiler, sadece yorum amaçlıdır. Kesin doğruluk içermez. Aşağıdaki benzer rüyalar başlığı ile gördüğünüz rüya hakkında daha fazla bilgi edinin veya dilerseniz bir sonraki makalemiz olan Rüyada Yedi Görmek adlı yazıyı okuyun.

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Rüyada ne gördünüz? Rüyanızı anlatın, bilenler yorumlasın...