Rüyada Aslan Görmek

Rüya tabirleri sözlüğü içinde Rüyada aslan görmek anlamı nedir? islami rüya tabirleri Aslan ruya tabiri ve rüya yorumları aslan rüyaları yorumu hakkında bilgiler ...

 

Rüyada aslan görmek devlet reisi anlaamına gelmektedir. Aslanın bedeninden kopmuş olan bir uzvvunu görmek ya da yemek devvlet kurumlarına ve makamlarına rivayet edder. Rüyada görülen aslan aynı zamanda maala ve güce rivayet eder. Rüyada aslanın birine zarar vermesi, oo insanın bütçesinde meydana gelecek olann açığa delalet eder. Rüyasında kendini aslanın üstünde gören insann rakibini mağlup edecek anlamına geelir. Rüyada aslanı sadece bir gölge gibbi net olmadan görmek, ölüme alameet eder. Sağlığı yerinde olan bir kimse içiin aslan uzun hayata, hasta inssan için ölüme delalet eder. Rüyada aslan tarafından yaralanmak demek, rakipllerin alt etmiş olduğu kimselerin himaayesi altına girmek anlamına gelir. Aslan güç ve başarı anlamına gelmektedirr. Rüyasında aslan gören kişi, her işşi layığı ile yerine getirme kudreetine sahip olan kişidir.

Rüyada Aslan Dövmek

Devlet dairesinde çalışan bir arkadaşa karşılaşştığı bir sorundan ötürü yardımcı olacağına, baazı sıkıntılarından kurtulmasını sağlayacağına ve yenni bir yol açacağına alamettir. Rüyada aslan döven birini görmek, beklenmeyyen bir anda karşılaşılan ve çok iiyi sonuçlar verecek olan bir işşe girip ilerlemeye ve zengin oolmaya alamet eder.

Rüyada Aslan Beslemek

 

Rüya sahibinin, bir devlet kurumunda işee gireceğine, bu iş vesilesi ille hem bir eve sahip olacağınna, hem rahat bir hayata kavuuşmuş olacağına yorulur. İşler çok iyi bir hal alacak,, kazanç günden güne artacak vee sevilen bir şahsın bir derddine derman olunacak anlamına gelir. Rüyada aslan besleyen birini görmek, kaçann fırsatların çok büyük kazançla ggeri döneceğine, başarılı bir kariyere sahhip olunacağına, büyük bir projenin bbaşına geçileceğine, zor zamanların geride kalacağınna, ters düşülen bir kimse iile barışılacağına ve mutlu bir yyuva kurulacağına işaret edilir. Rüyada dişi aslan beslemek, bereketli birr döneme girilmiş olacağına ve buu dönem içinde birbiri ardına güzeel haberler alınmış olacağına yorulur.

Rüyada Aslan Yavrusu Sevmek

Rüyayı gören şahsın, sevmiş olduğu birr akrabasına kısa süre içinde yaardımcı olacağına, kendisine gelen bir tekllifi kabul edeceğine, yapılmış olan bbir hatanın düzeltileceğine, sıcakkanlı bir iinsan olunacağına, çalışma hayatında çok güüzel bir işe sahip olunacağına, rakiplerrin kazanılan başarılar sonrasında üzüleceklerine vve girilen bir yarışın kazanılacağına ttabir edilir. Rüyada aslan yavrusu sevmek, doğru adımmların atılması ile çok mutlu birr yuvaya sahip olunacağına, sırta kaambur olan bir insanın hayattan uzaklaştırrılacağına, zor geçen bir dönemin sonrassında çok istenen bir işin yapılaacağına, bu işten ötürü uzak biir şehre gidileceğine, buraya yerleşileceğine vee yeni bir sosyal çevreye girilmiiş olacağına delalet eder.

Rüyada Aslan Yavrusu Görmek

Bir kadın gördüğü rüyada aslan yavrusunnu ve ona süt emzirdiğini görürse, yetişkkin bir erkeğe hayrı dokunacak anlamıına gelir. Eğer bir erkek gördüğü rüyada aslann yavrusunu emzirdiğini görmüş olursa makamı aartar, iş yerinde müdür ya daa şef olur.

Rüyada Aslan Beslemek

Rüya sahibinin başına talih kuşu konacağğına alamet eder. Alınacak kötü bir haberin sonrasında yaşşanan problemlerin zamanla çözüm bulacağına, zararrlı bir alışkanlığın terkedileceğine, platonik ollarak başlayan bir ilişkinin ilgi duyuulan kişiye açılma vesilesi ile ikii kişilik bir hal alacağına, kkaranlıkların aydınlanacağına ve depresif bir kişillik sergileyen bir akrabanın düzelmiş olacağğına alamet eder. Rüyada aslan besleyip büyütmek, farklı birr karakteri olan bir bireyin, etrafınddaki kimselerle yaşadığı problemleri çözmesi iiçin kendisine yardım edileceğine, sağlık probleemleri yaşayan bir akrabanın maddi vve manevi olarak yanında olunacağına vee çok uzun zamandan beri ddevam eden bir düşmanlığın sona erdirilmesinne önayak olunacağına tabir edilir. Müdürlük gibi üst düzey bir mmevkiye terfi alınacaktır.

Rüyada Aslan Kovalaması

Sorunlarla boğuşulan bir işte atılacak adımllar vesilesiyle bol kazanç elde edileceğine, köttü giden bir birlikteliğin düzeleceğine, üzünttülerin mutluluğa döneceğine, yakın zaman içiinde çok azimli bir şekilde çalışılmasıı vesilesi ile büyük zenginliğe ulaşşılacağına, araba ya da ev aalma konusunda bazı adımlar atılmış olaacağına ve evlat sahibi olunacağına tabiir eder. Yolculuk edilmiş olacağına ve yolculuğun yeeni fırsatlar getirmiş olacağına delalettir. Rüyada dişi aslan kovalaması, zor geçenn bir dönemin sonrasında beklenmedik bir şeekilde güzel olaylar yaşanacağı, hayallerin yyakın bir zaman içinde gerçeğe dönüşttürüleceği, dertlerin aşılacağı, mutluluğun günden günne artacağı, sağlık ile ilgili olaan problemlerin çözüme kavuşacağı ve ferahlığaa çıkılacağı anlamına gelmektedir.

Rüyada Aslan Başı Görmek

Rüyada aslan başı görmek ya daa aslan başı bulmak kimsenin meesleğindeki rütbesinin artmasına yorumlanır. Rüyada aslanın her hangi bir uzzvunu gören kimse mağlup etmiş oldduğu kişiden nasiplenecek ve rızıklanacak anlammına gelir.

Rüyada Beyaz Aslan Görmek

Rüya sahibinin kendisine çok büyük başarılarr getirecek, kazancını katbekat arttırmasını sağlayacak birr adım atacağına, problemli geçen biir iş toplantısından zafere ulaşmış biir şekilde çıkacağına, hiç beklemediği birr anda çok güzel bir olaylla karşılaşacağına, kapısına gelen bir kişşiye yardım etmesi vesilesi ile haayır duaları alacağına ve hayallerine kıssa zamanda kavuşmuş olacağına alamettir. Rüyada beyaz aslan beslemek, çok başarrı kazanmış ve yapılmış olan iş koonusunda büyük tecrübe sahibi olmuş bbir şahıs ile kurulacak bir oortaklığın çok fırsatı çekeceğine, başka işşlere girme konusunda cesaret vereceğine, iyyi bir kariyerin kapısını sonuna kadaar açacağına ve çok kişiye örneek olacağına alamet eder.

Rüyada Aslan Saldırısına Uğramak

Rüyasında aslan saldırısına uğramak, rakiplere yya da hasımlara yenilmek ve onlarrın hizmetine girmek anlamına gelmektedir.

Rüyada Dişi Aslan Görmek

Rüyada dişi aslan görmek iyi ddeğildir. Zalim, merhametsiz, bencil ve cahil birr kadına delalet eder.

Rüyada Aslan Sevmek

Rüyayı gören şahsın, yakın bir zamman içinde anlayışlı ve iyi kalpli biir şahıs ile ortaklık kurulacağına, prroblemli bir ilişkinin sona erdirileceğine, ressmi bir kurumda üst bir maakama terfi alınacağına, geçmiş zamanda yaşannan bir tartışmanın sebep olduğu madddi ve manevi zararın telafi edileeceğine, çok sevilen bir şahsın yyaptığı bir hatanın hoşgörü ile karşılanacaağına alamet eder. Rüyada iki aslan sevmek, hem iiş hayatı hem aile hayatı içinde çokk güzel haberler alınacağına, mutluluk ddolu bir döneme girileceğine, yapılmış olann işlerde büyük başarılar elde edileceğiine, kardeşlerin beraber girdikleri işte çokk iyi bir noktaya geleceğine vee birden fazla  işle uğraşılacağına rivvayet edilir.

Rüyada Aslan Öldürmek

Rüyada aslan öldürmek, şahsın gücüne, başaarısına ve zaferine alamet eder. Rüyasında aslan öldüren kişi, hayatında heep başarılı olur ve hep zaferler ellde eder anlamına gelir.

Rüyada Aslan Sürüsü Görmek

Birçok iş fırsatının yakalanacağına, bozulan işllerin yine düzeltileceğine, büyük bir kazanç kapısı kazaanılacağına, işle ilgili yeni bir sayffa açılacağına, yakın bir arkadaşlla bir yola çıkılacağına, bu yoldda çok başarılı işlere imza atılmış olacağıına ve iyi bir mevkiye ulaşılacağınna tabir edilir. Rüyada aslan sürüsüne giren birini görmekk, çalışma hayatında risk almayı seven, çeşitli aksiyonlarra giren ve bu vesile iile iş hayatında çok yool kateden bir arkadaş vesilesiyle büyyük ses getirecek işlere imza atılacağına, buu vesile ile iş dünyasının önnde gelen kişilerinden olunacaağına ve çeşitli konularda akıl hhocalığı yapılacağına alamet eder.

Rüyada Aslan Isırması

Bir tapu sorunundan ya da bbir borçtan ötürü resmi bir görevliyle tters düşüleceği, uzun sürecek bir mahhkemeye girileceği, bazı yazışmalar yapılacağı vee bu yazışmaların sonrasında bir mmiktar ceza ödeneceği anlamına gelmektedir. Rüyada aslan ısırması ve kan gellmesi, problemlerin kolay bir şekilde çözüleceğine, ppara ile ilgili olarak iyi biir mevkiye kavuşulacağına, gerek kısa ggerek uzun vadede çok iyi işleer yapılacağına ve aile bireylerinin beraaber hareket etmesi vesilesiyle güzel ggünler göreceğine yorumlanır. Yaşanan bir tatsızlığın çözülmüş olacağına işarettirr.

Bireyin hayatta rol model aldığı, yaani başarılarına imrendiği ve yolundan giderek onnun gibi olmak istediği güçlü, heeybetli ve itibarlı bir kimsenin kkendisini psikolojik olarak çok etkilediği bbu sebeple de bilinçaltına yansıdığını görmekteeyiz. Bireyin olumlu düşünceler içinde olduğu vve değer vermiş olduğu bazı kavramların peşindden gittiği ve idealist bir tavvır içinde olduğu anlamına gelmektedir. Rüyayı gören kimsenin zor ama makuul ve mantıklı istekleri olduğunu ifade edeen bir rüyadır. Saygınlık elde etmek herkesin istediği fakatt herkesin sahip olamayacağı bir değerdir dollayısıyla çok çalışmayı ve azimli olmayyı gerektirir tıpkı doğada varlığını sürdürmmekten bir an olsun vazgeçmeyen birr aslan gibi.

Rüyada Aslan Saldırısından Kurtulmak

Birçok konuda kötü durumların yaşanmasına, bbüyük bir üzüntü duyulmasına ve tatsızlıkk çıkmasına sebep olacak bir soorunun önüne geçileceğine, alınteri dökülerek yapılmıış olan işten çok büyük birr maddi birikim yapılacağına, zor biir işin üstesinden gelinmesi ile beraberr bazı işlerin hayata geçirileceğine vee bu vesileyle çok sayıda insanna ekmek kapısı açılabileceğine işaret edder. Rüyada aslan saldırısından kurtulan zebra ggörmek, sosyal hayat içinde ters düşşülen bir insan ile orta yollun bulunacağına, bu vesileyle sevilen bbir şahsın kalbinin kazanılacağına, gezip görrmek için bir seyahate çıkılacağına, çook istenen bir şeyin gerçekleşmiş olacağıına tabir edilir. Samimi olunan bir şahıs ile yyola çıkılacağına delalet eder.

Burada ve diğer bütün rüya tabirleri sitelerinde sunulan bilgiler, yalnızca yorum niteliğindedir. Kesin doğruluk içermez. Aşağıdaki benzer rüyalar kısmı ile rüyanız ile ilgili daha fazla bilgi edinin veya bilginizi arttırmak için bir sonraki konumuz olan Rüyada Erkek Kardeşini Görmek adlı yazıyı inceleyin.

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Rüyada ne gördünüz? Rüyanızı anlatın, bilenler yorumlasın...