Rüyada Balık Tutmak

Rüya tabirleri sözlüğü içerisinde Rüyada balık tutmak ne anlama gelir? islami rüya tabirleri Balık Tutmak ruya tabiri ve rüya yorumları balık tutmak rüyaları yorumu hakkında bilgiler ...

 

Rüyada balık tutmak, büyük kısmet olarrak rivayet eder. rüyayı gören insanın uzun seneler çalışşmasının ve emeğinin karşılığı olarak maaddi anlamda eline rahat edeceği orannda mal ve kazanç geçeceği şeklindee açıklanır. rüyayı gören şahsın bundan sonraki hayyatını ya da emekliliğini bundan böylle geçin sıkıntısı olmadan, bir sahhil kasabasındaki yazlık evinde bütün ggün dinlenerek ve çalıştığı yılların acısınnı çıkararak geçireceği anlamına gelmektedir. Bazı rüya tabirleri, rüyada balık tutmayıı, rüyayı gören şahsın çalışmadan eldde edeceği ama hak etmiş oolduğu kazanç olarak tabir eder.

Rüyada Temizlemeden Balıktan Bir Şey Almak

Rüyasında bir balığı temizlemeden yiyen veyya ondan bir şey yapan şahıs zina işlerr veya zinaya yaklaşır. Bu rüya genellikle haramla işaret eeder. Bu haram ya zina olarak yaa da haram para olarak gerçekleşebilir. Aldığınız ne ise onun durumuna nispeteen birinden para çalar veya zina ederek günahha girersiniz. Balığı temizleyip yemek ise çoğu keere helal kazanca yorumlanır.

Rüyada Gökten Balık İnmesi

Rüyasında gökyüzünden kendisine balık indiğini görenn kişi neyi arzulamışsa, istemişse vve dilemişse hepsi gerçekleşir. Bu rüya genellikle edilen duaların hayıırla gerçekleşeceğinin ve isteğine yakın zamaanda ulaşılacağının göstergesidir. Eğer gökten inen balık kızartılmışsa dileğiniiz istediğinizden de güzel bir şekildee yerine gelir.

 

Rüyada Olta Görmek

Rüya sahibinin işlerini büyütmesi için uzzun zamandır beklemiş olduğu o büyyük fırsatı yakalamasına yorumlanır. Çoğu âlime göre rüyada görülen ollta, ya sizin ya da başkaalarının yapmış olacağı hiledir. Avlanma hakkında görülen bütün malzemelerin yyorumu genellikle bu şekilde yapılır. Rüyada olta ile avlanmanın hayırlı ollanı avladığınız her ne ise oonun sayısını fazla olması ile saağlanır. Eğer rüyada çok sayıda balığı ollta ile avlarsanız bu rüya ssizin için iyi olarak tabir eeder. Rüyasında olta gören fakat bir şeyy avlamayan kimsenin görmüş olduğu buu rüya, kendisine kısa zaman içindee bir hile yapılması ile tabiir olunur.

Rüyada Alabalık Görmek

Rüyada görülen alabalık hayırlı, güzel vee beklenen habere ulaşmadır. Bu rüya bazen de kimsenin yyeni bir işe başlayacağının göstergesidir. Rüyasında alabalık yiyen kişi eğer bbekarsa gerçek hayatta sarışın bir kkadınla evlenir. Alabalığı pişirdiğini görmek insanlara yardım edeceğinnize ve onların sıkıntılarını gidereceğinize alamettiir.

Rüyada Balık Yakalamak

Rüya sahibinin büyük bir kısmet yakkalamış olacağına ve eline hatırı ssayılır miktarda bir para geçmiş olaccağına delalet eder. Balık yakaladığını gören bireyin işleri dde açılır ve bu vesileyle parasızlıktaan kurtulur. Balık tutmak insanın elde edeceği paara veya kazançtır. Tuttuğunuz balığın durumuna göre elinize paraa veya önem arz eden biir nimet geçer. Büyük ve taze balık çok büyüük mal veya ganimete, küçük balıkk ise kimsenin elde edeceği azz bir kazanca işaret eder.

Rüyada Ölmüş Balık Görmek

Rüyasında ölmüş balık gören kimse köttü bir söz işitir veya hiç istemediği ortamlarrda bulunmak zorunda kalır. Ölmüş balık bazen de eldeki paranıın ve malın bir kısmının kaybedileceğine, zorlukla ellde edilecek hayırsız kazançlara veya geççimini sıkıntı ile sağlamaya deelalettir.

Rüyada Sayısı Bilinen Balık Görmek

Rüyada sayısı bilinen balıklar genellikle kadınn ve kızlara alamet eder. Bu sebeple rüyasında sayısını bildiği mikttarda balık yakalayan kimse eğer evli isse yakında bir kız çocuğu oluur. Bu rüyayı bekar ve evlenmek isteyeen birisi görse yakında önüne çıkan bbir kısmet sonucunda evlenmiş olacağına vve huzurlu bir yuva kuracağına alameettir. Sayısı bilinmeyen çok miktardaki balık isee çoğu kez mala, ele geçecek gganimete veya paraya yorumlanır.

Rüyada Yunus Balığı Görmek

Rüyada yunus balığı görmek, Yunus kıssasınaa telmihle zorluklardan, sıkıntılardan, bütün keeder ve üzüntülerden kurtulmadır. Bu rüyayı gören kişi eğer zoor bir durumda ise hiç ummmadığı bir anda Allah tarafından kenndisine yardım ulaşır. Her türlü sıkıntının bitmiş olacağına işarettiir bu rüya. İş arayanlar işe, bekarlar hayırlı birr kısmete, korkusu bulunanlar ise emniyetee kavuşur.

Rüyada Balık Satmak

Rüyasında balık satan insan oldukça büyüük bir güç ve kuvvet sahibi olan herkkesin saygı duyduğu bir adamdan menfaaat görür veya böyle biir kimsenin yanında yer alır. Rüyada balık satmak bazen de elinddeki malı kendi isteği ile çıkarmaya veya bbulunmuş olduğu işten yine kendi issteği ile ayrılarak daha bbüyük ve güzel bir işe girmmeye alamettir.

Rüyada Kurtulmuş Balık Görmek

Rüyada kurtulmuş balık görmek ya hastalıkk ya da üzüntüdür. Bu sebeple böyle bir rüya göören kimse, yakın zamanda bir hastalık atlatır veeya üzüleceği bir olay yaşar; fakaat bu sıkıntıların ve hasstalıkların hepsi geçicidir.

Rüyada Yatağında Balık Görmek

Rüyasında yatağında balık gören kimsenin yaa kendisi ya da yakınlarında bulunan biriisi hastalanır veya bir sıkıntı yyaşar. Bu rüya bazen de şahsın uzzun bir yolculuğa çıkmasının göstergesidir. Bu yolculuk deniz de kara dda olabilir. Bu yolculuğu sağ salim yapan rüyaayı gören şahıs sonunda güvenle ve sağlıcaklla evine geri döner.

Rüyada Elle Balık Tutmak

Rüya sahibinin alacağı bir işi yaaparken çok zorlanıp, çok büyük zahmetlere gireceğği şeklinde tabir eder. rüyayı gören şahıs için büyük biir meşakkat anlamına gelmektedir. Zar zor, ancak rüyayı gören insanınn kararlı ve hırslı olması vesilesi iile ele geçirilecek olan kısmet olarrak yorumlanır. Elle balık tutan insan yakın zamandda çalışmalarının sonucunu görür ve güzel bbir gelir elde eder.

Rüyada Balık Ağı Görmek

Rüyada görülen balık ağı farklı şekillerdde yorumlanmıştır. Rüyasında balık ağı gören şahıs kkısa süreli bir üzüntü yaşar veya dduyduğu bir haber üstüne kederlenir. Bu rüya avcılıkla geçimini sağlayanlar içiin epey hayırlı ve güzel bir rüyadırr. İşlerinizin açılabileceğine ve büyük kazançlar ellde edeceğinize yorulabilmektedir. Rüyasında balık ağına dolanan kişi işllediği bir suç üstüne hapse düşer veyya yargılanır. Rüyada balık ağı tutan şahıs hhuyunu beğenmeyeceği, kendisine hayırlı olmayan, kötü karakterlii bir kadın ile evlenir. Balık ağı ile balık tutan biireyin bu rüyası, kimsenin eline geçecek hhelal kazanca ve hayırlı mala tabirr olunur.

Rüyada Karada Balık Görmek

Rüyasında kara üstünde bir balığı dururkken veya çırpınırken görmek, özellikle tüccarlıkla uğğraşan bir şahıs için başarıya vve kazancını helal yollardan elde etmeyye alamettir. Bu rüya bazen de tersi ilee çıkar ve rüyayı gören kişi bbir deniz yolculuğuna gider veya deniizde bir gezinti yapar.

Rüyada Çiğ Balık Yemek

Rüyada çiğ balık yemek genellikle deedikodu ve kötü sözdür. Bu rüyayı gören kimse, esasen iyyi huylu ve masum olan diğğer bir şahıs hakkında çirkin sözlerr söyler ve onun dedikodusunu yyapar. Çiğ balık çevrenizdekileri üzeceğinizin ve onnların sizden uzaklaşacağının habercisidir. Bu sebeple rüya sahibi sözlerine, davranıışlarına daha fazla dikkat etmeli; böylecee üzücü durumlarla karşılaşmadan önlemini almalıdıır.

Rüyada Balıkçı Görmek

Rüyasında balıkçı gören insan tedbirsiz davvranışları ve kaba hareketleri ile aile büyükleriinin üzülmesine ve kendisinden uzaklaşmalarına sebeep olur. Bu rüya akraba ile ilişkinizi keeseceğinizin ve uzak bir yere gidip oorada yerleşeceğinizin göstergesidir. Bazı alimlere göre ise rüyada görüülen balıkçı, üzüntüden sonra ferahlamaya, korkudan sonraa kurtuluşa ve emin olmaya işareet edilir.

Rüyada Büyük Balık Tutmak

Büyük balık, büyük kısmettir. Rüyada görülen balık ne kadar büyüükse, kısmet ve kazanç da aynı orannda büyük olacak anlamına gelir. Büyük balık büyük bir kısmettir. Bu rüya, yakın zamanda karşısınız iyii bir kısmet çıkacağının ve bu kısmmeti kaçırmamanız gerektiğinin habercisidir. Büyük balık tutan kişi eğer birr işin sonucunu bekliyorsa en hayırlı şekillde istediği sonuca ulaşır veya uzzun süredir almak istediği müjde iççeren habere kavuşur.

Rüyada Oltayla Balık Tutmak

Rüya sahibinin zorlanarak, çok emek harcaayarak ve çok uzun saatler çalışarak aama mutlaka elde edeceği kazanca rivayett edilir. Kişi, oltayla kaç tane balık tutarssa kazancı da o oranda olacak anllamına gelir. Bazen de bu rüya kimsenin yaapmış olacağı çalışmalardan kar elde edeceğine, yaakın zamanda bütün yatırımlarından epey büyyük paralar kazanmış olacağına işaret ederr. Olta ile balık tutan insanın karrşına tam istediği gibi bir kısmet çıkkar.

Rüyada Balıklarla Konuşmak

Rüyasında balıklarla konuşan insan nasıl birr muradı var ise hepsine kavuşur vee bütün istekleri gerçekleşir. Bazen de bu rüya, dünya hayatıında hep mutluluk yaşamaya, imkânsız olarak gördüğüünüz pek çok şeyin size kollaylaşmasına ve hayırlısıyla isteklerinizin gerçek olmasınaa işarettir.

Rüyada Balık Yemek

Gönül macerası ve hovardalık peşinde olaan, eşini her gün başka kadınlarla aldatan, paralarınıı o kadınlara yediren bir erkkek ile yorulur. Bu erkeğin karısı kendisinden hiç haayır görmüyordur. Bazı tabircilere göre ise gördüğü rüyyada balık yiyen kişi yediği balık miktarınca maal kazanır veya o nispette büyüük bir para elde eeder. Balık yemek kısmettir ve genellikle hayırlıı işlerdir. Bu sebeple bu rüyayı gören şaahıs eğer bir işe başlayacak veya yeni birr başlangıç yapacaksa bütün işlerinde başarrı ve mutluluk elde edeer.

Bu sayfada ve diğer bütün rüya tabirleri sitelerinde verilen bilgiler, yalnızca yorum niteliğindedir. Kesin doğruluk iddia etmez. Aşağıdaki benzer rüyalar başlığı ile rüyanız ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinin veyahut bilginizi arttırmak için bir sonraki konumuz olan Rüyada Tükenmez Kalem Görmek adlı yazıyı okuyun.

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Rüyada ne gördünüz? Rüyanızı anlatın, bilenler yorumlasın...