Rüyada Boğulmak

Rüya tabirleri sözlüğü içerisinde Rüyada boğulmak anlamı nedir? islami rüya tabirleri Boğulmak ruya tabiri ve ruya yorumları boğulmak rüyaları yorumu hakkında bilgiler ...

 

Rüyada boğulmak dinimize göre etmiş oldduğun günahlar ve isyanlar sonucunda ahrette sana veerilecek bir cezaya yorulur. Rüyada boğulurken suya defalarca batıp çıkmmak ve sonrasında yeniden suya battığını görmek, ddünya işlerine çok önem verip onlarrla meşgul olduğuna işaret ediliir. Suya yanlışlıkla yahut kaza sonucu düştüğüünü görüp suda boğulmadığını görmek ise hayatına döönüp bir bakarak neler yapmış olduğğunu ne yapacağını düşünerek hayyatın içindeki edindiği tecrübelerden ders aalarak Allah’ın yoluna yöneleceğine delalet eder.

Hayatın koşuşturmacası içinde yaşanmış olan köttü olaylar ve karşılaşılan hem maddi hem dde manevi zorluklar yüzünden şahsın çokk sıkıldığı, uzun zamandan beeri büyük bir karamsarlıkla boğuştuğu iiçin psikolojik olarak bir sıkılma ve boğulmma hali içinde olduğu ve buu durumun bir etkkisi olarak rüyalarında da boğulma vve nefessiz kalma gibi durumlar yaşamış olduuğu şeklinde açıklanabilir.

Rüyada Boğulmak Ve Kurtulmak

Zaman zaman hayırlı olabilecek bir rüyaadır. Sıkıntılı bir işe girileceğine, çok büyükk maddi ve manevi zarar görüleceğine, karrdeşlerden biri ile büyük bir tarrtışma yaşanacağına, büyük üzüntü verecek birr haber alınmış olacağına ancak daaha sonra aile büyüklerinden bir tanesinnin ya da anne babanın vvereceği destek vesilesiyle her şeyin düzelmiiş olacağına ve problemlerin biteceğine rivayeet eder.

 

Eğer sudan boğulmayıp da üstünde yeşilee çalan bir elbise olduğunu ggören ilim ve takvaya işaret edeer. Rüyada boğulduğunu gören şahıs aynı zamaanda hayatında girdiği meşgul olduğu işşlerde titiz davranması durumunda başarıya uzaak olmadığına alamettir. Rüyayı gören kimsenin temiz ve saaf suda boğulduğunu görmüş olması hayatındakki işlerde kazançlı ve bol rızıklıı mala erişeceğine alamet eder. Eğer suyun bulanık yahut pis ollduğunu gördüyseniz doğru yol ile batıll inançları birbirine karıştırarak yaşamanıza, üzüüntüye ve sıkıntıya delalet eder.

Rüyada Kumda Boğulmak

Kişinin, hiç beklemediği bir anda köttü ve sıkıntılı bir durumla kkarşılaşacağı, elinde avucunda olan malı vve mülkü büyük oranda heba edeceeğine, atacağı hatalı adımlar yüzünden uzuun süre işlerinin düzelmeyeceğine, sağlık prroblemleri ile uğraşmak zorunda kalmış olacağınaa ve projelerinin yarıda kalmış olaacağına işaret eder. Aynı zamanda, sevilen bir kimse ille yapılmak istenen bir işte çook sıkıntı çekmeye, zarara düşmeye, düşmanlarınn oyununa gelmeye, tartışma yaşamaya vee hane halkı arasına nifak ssokmak isteyen bazı kimselerle muhatap oolmaya delalet eder.

Rüyada Denizde Boğulmak

Rüyada denizde boğulduğunu gören kişi, ölümmünde şehitlik rütbesine ereceğine rivayet eder. Bu şahsın hayatında çok önem arrz eden bir virajdan geçtiğini yahut geçebileceğini, buu çok sevdiği birini kaybedebileceği ggibi rüyanı gören şahsın öölüm tehlikesi atlatacağına yorulur. Denizde boğulduğunu görmek aynı zamanda biir hastalığa yakalanacağınıza ve size yüklenen sorumluklardan ddolayı rahatsız olduğunuza yorulur.

İşle ilgili ve aileyle ilgili sorunlaar konusunda daha rahat olunan dönemlerde konusu boğğulmak olan rüyalarının azalacağı ve hattta biteceği şeklinde bir yorumm getirilebilir. Aynı zamanda, kimsenin kendisini yenilemesi geerektiği de söylenebilir.

Rüyada Denizde Boğulan Birini Kurtarmak

Denizde boğulan birini kurtarmak, istediği haldde gerçekleşmeyen arzularının gerçek olmasına vee iş hayatında hayırlı, kazançlı ggünler beklediğine işaret eder. Denizde boğulurken kendisini kurtaranın hiç kimseenin olmaması ve kara parçasını gööremediğini gören insan devlet tarafından bbir musibete kazaya uğrayacağı anlamına gellir.

Rüyada Suda Boğulmak

İki farklı şekilde anlamlandırılır. Eğer görülen su berraksa, hayırlı manalarra gelir. Şöyle ki, insanın uzun zamandan bberi yaşamış olduğu sorunların kısa bir zamanda sonaa ereceğine, vermiş olduğu sözleri yeriine getireceğine, eğitim hayatı haakkında olarak çok doğru ve yüüksek getirili bir adım atacağına ve hayyırlı ve yardımsever bir kimse iile dünyaevine gireceğine yorrumlanır. Eğer görülen su bulanıksa, istenmeyen ollaylar ile karşı karşı tarafa kalınacağı, bazı hatallar yapılacağı, bu hatalar yüzünden ssevilen insanlar arasından çok kayıpp verileceği ve büyük bir üzünttü duyulacağı anlamına gelmektedir.

Rüyada Gölde Boğulmak

Rüyayı gören insanın gölde boğulması hakkkında, o kişiye verilen bir emanetten yahhut başka bir şeyden dolayı meydaana geldiği ile delalet eder.

Rüyada Boğulmak Ama Ölmemek

Aile hayatında çok mutlu ve huzuurlu günler geçirileceğine, eşler arasındaki aaşkın ve sevginin günden güne arttacağına, zorlukların aşılacağına, ferahlığa çıkılacağına, girrilecek bir işte çok istenen biir mevkiye terfi alınacağına, sevinçli birr haber alınmış olacağına ve haneyee bolluk ve bereket dolacağına tabbir edilir.

Rüyada Barajda Boğulmak

İşi bilenlerin ve aile bireylerinin uyyarılarına rağmen para ile ilgili ve ruhsal olarrak çok büyük zarar getirecek bbir işe girileceğine, bu iştee çok sıkıntı çekileceğine, haneden biir kimsenin ayrılacağına, dargınlık ya da kırgınlıkk yaşanacağına, zor günler geçirileceğine vve tartışma çıkmış oolacağına yorulur. Aynı zamanda, kardeşler arasına bir innsanın nifak sokacağına, bu sebepten ötürü kardeşlerin birbiriine düşeceğine, anne babanın üzüntü duyacağıına, problemlerin ve tartışmaların büyüyeceğiine ve moral olarak kötü ollunacağına işaret eder.

Rüyada Biri Tarafından Boğulmak

İş hayatında çok sıkıntı verecek birr durumla uğraşmak zorunda kalınacağına, hayyırsız bir kimsenin yaptığı bir hataanın telafi edilmeye çalışılacağına, kazanılan başarılarddan ötürü büyük kıskançlık besleyen rakiplerrin yapmış olacağı bir üçkağıt yüüzünden maddi ve manevi açıdan çokk büyük zarara uğranacağına delalet eeder.

Rüyada Denizde Boğulmak Üzereyken Kurtulmak

Kişinin, çok büyük problemlerle uğraşmak zorundda kalacağına, ekonomik olarak rakiplerinin çook gerisine düşeceğine, çok dertle mmuhatap olacağına, çok zor bir duuruma düşeceğine, maddi açıdan çok sıkınttı çekileceğine ve yakın bir arkadaşınınn ihanetine uğranacağına delalet eder.

Rüyada İple Boğulmak

İş konusunda uzun bir zamandan bberi beklenen bir kararın yetkili mercidenn bir türlü çıkmayacağına ve inssanın iş hayatı ve aile hayatıı arasında çok yıpranacağına rivayet eedilir. Aynı zamanda,zararlı bir alışkanlık sahibi oolunacağına, alın teri dökülmesine ve çook sıkıntı çekilmesine rağmen hak ediilen ücretin alınamayacağına, bazı karanlık bbireylerle muhatap olunacağına alamet eder.

Rüyada Bulanık Suda Boğulmak

Kişinin, zararlı çıkacağı bir işe girreceği, elinden gelen çok imkânı kullanarak kurduğu iştee büyük maddi kayıplar vereceği, maal mülk yüzünden kardeşleri iile arasının açılacağı, sevmiş olduğu birr bireyin söyleyeceği bir sözden ötürü çook kırılacağına, ele geçen fırsatların hiçbbir fayda sağlamayacağına vve huzursuzluk yaşanacağına işaret eder. Aynı zamanda, yapılmış olan hatalı biir evlilik yüzünden hayatın tabiri caizse zehir ggibi olacağına alamet eder.

Rüyada Banyoda Boğulmak

Kişinin hiç beklemediği bir anda ççok büyük bir sorunla karşılaşacağına, bu sorun yüzzünden ruhsal olarak çok büyük birr karamsarlık yaşayacağına, hayal kırrıklığı yaşayacağına ve uzun uğraşlar sonuccunda belli bir üzene soktuğu iş hhayatında çok üzüntülü günler geçirmiş ollacağına yorulur. Aynı zamanda, yakın bir akrabanın giideceği bir yolda tüm aileyi üzecek bir sonuçlaa karşılaşacağına, büyük zarar verecek bireylerrle muhatap olacağına ve kkötü günler yaşanacağına tabir eder.

Rüyada Biri Tarafından Elle Boğulmak

Sağlık problemleri ile boğuşulacak bir dönneme girilmiş olacağına bu yüzden işlerin eepeyce aksayacağına, büyük maddi ve mmanevi kayıplara uğranacağına, hayallerden adım adıım uzaklaşılacağına, verilen desteklere rağmen birr türlü toparlanılamayacağına, kötü haberler alınnmış olacağına ve ihanete uğranacağına rivayyet eder.

Rüyada Berrak Suda Boğulmak

Uzun zamandan beri yapılmak istenen biir işle ilgili olarak beklenen haberin oolumlu olarak geleceğine, zor durumların sonaa ereceğine, sevilen ve iş hayattında sözüne güvenilen bir insan ollunacağına, yeni bir sosyal çevreye kavuşullacağına ve iş konusunda tecrübe vee söz sahibi biri ile orrtaklık kurulacağına rivayet edilir. Ayrıca, zor zamanları geride bırakmaya, hhayırlı haberler almaya, mutlu olmaya, sıkıntılardan kurtulmayaa, ferahlığa çıkmaya, maddi ve manevii açıdan çok gelişmeye, aydınlığa çıkmayya ve güzel günler görmeye delaleet eder.

Rüyada Boğulmak İstenmek

İş hayatında ya da sosyal hayyat içerisindeki popülerliği kıskanan bazı insanlar tarafından çeşitlli kötü ve zor durumların iççine sokulmaya çalışılacağına, maddi açııdan zarar verecek ve sonrasında innsanlar arasındaki saygınlığı zedeleyecek bir sorun yaşaanacağına, eğer böyle bir durumla karşıılaşılmak istenmiyorsa bazı önlemleer alınması gerektiğine tabir eder.

Rüyada Bulanık Denizde Boğulmak

İş hayatı hakkında olarak atılan bbir adımın çok büyük problemlerin önünü açacağı,yapılann çalışmalarda kötü bir adım atıllacağı, uzun zamandan beri beraber ollunan kimsenin kalbinin kırılacağı,rakiplerin sevineceği biir olayın yaşanacağı ve gelirler çokk büyük bir azalma yaşanacağı anlammına gelmektedir.

Rüyada Bataklıkta Boğulmak

Sorunların birbiri ardına patlak vereceği, sevvilen bir akrabadan kötü bir habber alınacağı, üzüntü duyulacağı, beklenmeyen bbir anda yakın bir arkadaşla ççok büyütülmemesi gereken bir konuda ttartışma yaşanacağı, aşk hayatında büyük biir üzüntüye sebep olacak bir oolay yaşanacağı ve haksız yere kötüü bir duruma düşürüleceği anlamına gelmekttedir.

Rüyada Bir Şey Yerken Boğulmak

Kişinin, çalışma hayatının çok iyi bbir şekilde başlayacağına, bol kazanç eldee edeceğine, ancak daha sonra atacağğı hatalı bir adım yüzünden ççok büyük bir zararla karşılaşacağına, yakkın bir arkadaşının ihanetine uğrayacağına vve yapmış olacağı bir seyahatten kötüü bir haberle döneceğine rivayet ederr. Aynı zamanda, yakın bir arkadaşın çıkaracağğı bir dedikodu yüzünden hem iiş hayatında hem aile hayatında ssıkıntı çekileceğine ve üzüntü yaşanacağına allamet eder.

Bu sayfada ve diğer bütün rüya tabirleri sitelerinde verilen bilgiler, sadece yorum niteliğindedir. Mutlak kesinlik iddia etmez. Daha aşağıda bulunan benzer rüyalar bölümü ile gördüğünüz rüya hakkında daha fazla bilgi edinin veyahut isterseniz bir sonraki konumuz olan Rüyada Eltiyi Görmek adlı yazıyı inceleyin.

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Rüyada ne gördünüz? Rüyanızı anlatın, bilenler yorumlasın...