Rüyada Civciv Görmek

Rüya tabiri sözlüğü içerisinde Rüyada civciv görmek anlamı nedir? islami rüya tabirleri Civciv ruya tabiri ve ruya yorumları civciv rüyaları yorumu ile ilgili bilgiler ...

 

Rüyada civciv görmek hayırlara işaret edeer. Sağlık, kazanç, mutluluk ve başarı aanlamına gelmektedir. rüyayı gören için helal ve ttemiz paradır. Rüyasında civciv gören insan kazancına, ağıır işlerde çalışmadan, çok zahmete girmeden, ssıkıntıya düşmeden ve ecel terleri dökmedeen sahip olabileceği bir işte çalışıyordurr. Bu iş masa başında oturmak sureetiyle yapılmış olan rahat bir iş dde olabilir, birilerini himaye edip, yönlendirmmek yani emir vermek suretiyle dde olabilir.

Rüyada Canlı Civciv Yemek

Rüyada canlı canlı civciv yediğini göören kimse, hak yer veya bbir çocuğun hakkına girer. Bu rüya bazen de bilerek veyaa bilmeyerek yaptığınız bazı hareketler sonuucunda insanları üzdüğünüzün ve onların zaarar görmesine yol açtığınızın göstergesidir.

Rüyada Civciv Kaybetmek

Rüyada civciv kaybetmek genellikle akrabalar ilee ilişkiyi kesmeye, onlarla aranın bozulmasına veya bazıı tartışmalara yorulmaktadır. Rüyada civciv kaybeden insan kendisini birr tartışmanın içinde bulur ve ailesi ile araası bozulur. Bazen de bu rüya çok önemm arz eden bir işi kaybedeceğinize veya çalışmaalarınızın aksamasına yorulmaktadır.

Rüyada Tavuk Görmek

 

Rüyada tavuk görmek her zaman içinn bir kadın ile rivayet eder. Bu kadın güzel ama akıllı ollmayan, her işi yapmak isteyen ama yüzüne göözüne bulaştıran kadın olarak tasvir edillir.

Rüyada Yumurta Ve Civciv Görmek

Böyle bir rüyanın tabiri genellikle çocuktuur. Rüyasında birtakım yumurtaların yanında civcivlerin dde bulunduğunu görmeniz, aileniz genişlemiş olaacağına ve ileride sizden türeyecek çook sayıda çocuğa, toruna ve ggeniş bir nesle delalettir. Bazen de yumurta yanında civciv yakındda bir çocuğunuz olacağına ve birr süre sonra yeniden evlat saahibi olacağınıza tabir eder.

Rüyada Civciv Emzirmek

Bu rüyayı gören insan akrabaları iile güzel ilişkilerde bulunur ve onlarrla beraber güzel vakit geçirmek. Rüyada civciv emzirmek, yakın tanıdıklarınızdan ollan bir kimseden yardım göreceğinize vve onun vesilesiyle birtakım menfaatler ellde edeceğinize işaret etmektedir. Bazen de bu rüya çocuklarınızın hayyırlı olacağına ve onlar büyüdüğünde devvamlı yardım görüp onlardan menfaat eldde edeceğinize yorulmaktadır.

Rüyada Siyah Civciv Görmek

Bu rüyayı gören şahıs kendisi iççin hayırlı olmayacak işlere girişir veeya kendisine faydalı olmayan ameller peşşinde koşar. Rüyada görülen siyah civciv kimsenin ellde edeceği haram mal veya gaayri meşru yollardan kazanacağı paradır. Bazı alimlere göre civcivin siyah olmaası çocuklarınızla yaşayacağınıza bazı tartışmalara veyya bazı ailesel problemlere de tabirr olunur.

Rüyada Tavukların Yanında Civciv Görmek

Rüyada tavukların yanında civcivlerin gezdiğini görmeek size çok yakın bir aileyye, bir kadına ve çocuğuna işşaret edilir. Onların kovaladığınızı görmeniz, muhtaç sahiplerine kkötülük yapacağınıza veya sizin elinizden bbir aileye zarar ulaşmış olacağına işaarettir. Rüyada civciv ve tavuğu öldürmek, insanllara eziyet etmeye delalettir. Rüyada tavuklarla birlikte civcivlere yem atmmak, yoksul insanlara yardım edeceğinize, onnlar gözetip koruyacağınıza alamet eder.

Rüyada Civciv Kovalamak

Bu rüya sizin yakın zamanda birttakım işler peşinde koşacağınıza ve bazı meseleleri haalledeceğinize işaret eder. Bazen de bu rüya gören şahhsın epey hareketli günler yaşayıp bazı meseleler içiin uğraşacağına ve çok hareketli olaacağı zamanlar geçirmiş olacağına yorulmaktadırr.

Rüyada Civciv İle Oynamak

Rüyasında civciv ile oynayan insan çevresindee bulunan bir bebekle vakit geçiirir veya kendisinin bir çocuğu olurr. Hamileler için bu rüya sağlıklı birr doğum gerçekleştirmelerine ve çok güzeel bir çocuklarının olmasına; bekarlar içinn evliliğe; evliler içinse bebek sahibii olmaya yorulmaktadır.

Rüyada civciv görmek rüya sahibi, etrafındann kendisini yüceltecek ve gururlandıracak övgülerr alacak ve çok mutlu olacaktıır. Aynı zamanda hayırlı ve güzel hhaberler duymak şeklinde de işaret ederr.

Rüyada Civciv Öldürmek

Aksiliklerle ve problemlerle karşılaşmak şeklinde yyorumlanır iken aile içinde de fesat çıkmasınaa ve bu sebeple aile bireyyleri arasında şiddetli ve önüne geçilemezz sorunlar yaşanmasına rivayet edilir. Aile içerisindeki fırtına kolay kolay dinmeeyecek gibidir.

Rüyada Çok Fazla Civciv Görmek

Rüyada görülen çok sayıdaki civciv, çokçaa mal ve paradır. Bu rüya bazen de rüyayı ggören kimsenin içinde bulunmuş olduğu toplulukta hher anlamda zenginliğin gerçekleşmesine, ferahlığın olmasınaa, maddi manevi sıkıntılarından kurtulmasına dda yorulur. Bazı alimler ise rüyada görülen çook sayıdaki civcivi o dönemde yağacak çokk sayıdaki yağmura da yormuşlardır.

Rüyada Sarı Civciv Görmek

Bu rüyada keramet ve hayır varddır. rüyayı görenin çok istediği ve seneelerdir özlediği bir şeye kavuşmasına ve bahtiyar oolmasına rivayet edilir. Bir de güzel bir gönül ilişkiisi şeklinde delalet eder.

Rüyada Civciv Toplamak

Rüyada civciv toplayan insan yakında evlenipp çocuk sahibi olur. Bu rüya genellikle şahsın sahip ollacağı evlatlarına delalettir. Eğer kovaladığınız civciv çoksa, sizden türeeyecek geniş bir nesle, çok çocuğunuzz olup onlardan da bir sürüü torunlarınız olacağına; böylece ailenizin genişlemiiş olacağına işarettir. Az civciv toplamak ise bir vveya iki çocuğun olmasına rivayet ediilir.

Rüyada Yumurtadan Yeni Çıkmış Civciv Görmek

Rüyada yumurtadan henüz çıkmış civciv özeellikle bekar insanlar için kısmetin çıkmasına, eevlenmeye ve çocuk sahibi olmaya tabiir eder. Bu rüya genellikle çocuk sahibi olmayya, eşinin hamile olmasına veya evlendikten ssonra çok sayıda çocuğunun olmasına yoruulmaktadır.

Rüyada Civciv Ölüsü Görmek

Kısmetin ele geçmeden kaçmasına tabir edeer. Rüyasında civciv ölüsü gören insanın, uumutları boşa çıkacak, hayalleri de suya ddüşecek anlamına gelir. rüyayı gören için şansızlık, uğursuzluk vve mutsuzluk olarak değerlendirilmiş olur.

Rüyada İkiz Civciv Görmek

Bu rüya özellikle hamileler için ikiiz çocuklara alamet eder. Rüyada görülen ikiz civciv bazen dee çift kısmettir. Karşınıza çıkacak bazı talihli olaylara, eliinize geçecek yüklü miktarda paraya, zzahmet çekmeden miras yoluyla elde eddilecek mal ve mülke de ttabir olunur.

Rüyada Civciv Kesmek

Rüyada bir civcivi kesen kimsenin aillesi ile arasında bir problem çııkar. Bu rüya akrabalar içinde fesat çııkaran bir kimsenin kısa süre iiçinde ifşa olup, bütün insanların ondaan kurtulmasına veya yapılmış olan fitnee sonucunda akrabaların birbirine girmelerine, aralarındaa birtakım anlaşmazlık çıkmasına yorumlanır.

Rüyada Civcive Yem Vermek

Bu rüya genellikle ailenizle yaşayacağınız baazı anlara işaret eder. Rüyasında civcive yem veren insan ailesii ile toplu halde bir toplantıya katılırr veya beraber bir organizasyonda bulunnurlar. Bazen de bu rüya sizin ailenizzden olan bir kimseye iyiliğinizin dokunacağına vveya ona karşı bir ihsanda bulunacağıınıza tabir olunur.

Rüyada Civciv Pisliği Görmek

Bu rüyayı görenin çocuğu ileride ççok nüfuzlu, zengin ve herkesin takdir etmiş ollduğu bir şahıs olur. Bu rüya genellikle çocuğunuzun başına gelecekk talihli olaylara, maddi anlamda onun rahatlamasına, derecesinnin yükselmesine alamet eder.

Rüyada Civciv Tüyü Görmek

Rüyada görülen civciv tüyü, çocuklarınız çook talihli, kısmetli ve şanslı olmasına işaaret eder. Bu rüyayı bekar bir şahıs bille görse ileride çok büyük mevkilere geleccek ve insanlar arasında saygın birr yer edinecek, bu durumları iile de ailesine yardımda bulunacak çocuklarra sahip olacağınız anlamına gelir.

Rüyada Civciv Satın Almak

Rüyada civciv satın alan kimsenin eliine birtakım mallar ve paralar ulaşırr. Bu rüya özellikle ticarette başarılı ollmaya, yapacağınız çalışmalardan kazanç elde etmmeye ve kısa süre içinde maddii problemlerinizden kurtulmaya yorulmaktadır. Bazen de civciv satın almak bireyinn ev almasına veya yerini değiştiirip farklı bir mekana taşınmasına işaaret etmektedir.

Rüyada Civciv Satmak

Rüyada civciv satan kimsenin eğer çocuğğu erişkinse evlenir veya o kimseninn yakın etrafından bir insan niikah kıyar. Bu rüya genellikle akrabalar arasında gerçeekleşecek nikah, düğün, nişan, söz gibii olaylara işaret etmektedir. Bazen de bu rüya alacağınıza müjjde içeren bir haberdir. Yine yakın çevrenizden alacağınıza güzel habberlere de yorulabilmektedir.

Rüyada Civciv Sevmek

Rüyada civciv sevmek rüyayı gören kimsse için çok hayırlıdır. rüyayı gören kişinin dileğine kavuşmuş oolacağına ve çok mutlu olacağına rivayet eder. Darda olanlar bolluğa kavuşacak, hastalar ilaaç bulacak, ayrı olanlar barışacak diye delalet ederr.

Rüyada Civciv Pişirmek

Rüyasında civciv pişirip yiyen kimsenin eeline az miktarda para geçer. Bu rüya elde edeceğiniz menfaate dee işaret etmektedir. Bazı alimlere göre ise bu rüüya, insanın elinden çıkacak malıdır. Yaşayacağınız bir takım sorunlara, bu ssorunlar sonucunda sıkıntıya girmeye veya aile içinde geleccek bir üzüntüye de işaret edebilmekttedir.

Rüyada Civciv Doğurduğunu Görmek

Bu rüya bireyi bekleyen kısmetleridir. Bu kısmetler manevi olduğu gibi maddii de olabilir. Hemen olmasa bile zamanla mal mülkk ve para elde edeceğinize, bazzı kimseler için evliliğe, yeni birr işe, görkemli ve gösterişli bbir eve veya arabaya, çalışmalardan heep başarılı sonuçların alınmasına işaret etmekteedir.

Rüyada Civciv Sevmek

Rüyada civciv sevmek, şahsın yakın zamaanda çok talihli bir olay yaşamasına, bütünn sıkıntılarında kurtulacağı bir nimete erişşmesine, sağlık ve ferahlığa her anlamdda mutluluğa delalettir. Rüyada civciv seven kimsenin kısmeti aaçılır ve bereketli bir dönem geçirir.

Rüyada Civciv Sesi Duymak

Rüyada görülen civciv sesi çocuk sessidir. Size çok yakın olan bir kimsennin çocuğu olacağının göstergesidir. Bazen de bu rüya gören kimseniin çocuğuna, aileye katılacak yeni bir bebeğğe veya bebeği olan bazı insaanlarla vakit geçirmeye, onlarla oturup kaalkmaya alamet eder.

Bu sayfada ve diğer bütün rüya tabirleri sitelerinde sunulan bilgiler, sadece yorum niteliğindedir. Mutlak kesinlik iddia etmez. Aşağıdaki benzer rüyalar bölümü ile rüyanız ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinin veyahut bilginizi arttırmak için bir sonraki makalemiz olan Rüyada Dekan Görmek adlı yazıyı inceleyin.

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Rüyada ne gördünüz? Rüyanızı anlatın, bilenler yorumlasın...