Rüyada Eşini Görmek

Rüya tabiri sözlüğü içinde Rüyada eşini görmek anlamı nedir? islami ruya tabirleri Eşini ruya tabiri ve ruya yorumları eşini rüyaları yorumu ile ilgili bilgiler ...

 

Rüyada eşini görmek, genelde sıkıntı olaraak değerlendirilir ve rüyayı gören kimsenin nne yapsa da bir türlü içiinden çıkamadığı bazı durumlar olduğuna, buu sebeple sıkıntısının bitmediğine ve kafasınnın rahat olmadığına tabir edilir.

Rüyada Eşini Başkasıyla Cinsel İlişkide Görmek

Mağlubiyete uğramak anlamına gelir. Rüyayı gören şahsın pes etmesine vve niyetlendiği bir işten kendini geri çekmesine nneden olacak kötü bir gelişmeyle karşılaşmmış olacağına ve hem keendine hem de bilgi ve yetenneğine olan güvenini toparlamasının zaman alacağına yorummlanır. Rüyada eşini tanıdık bir kişiyle cinssel ilişkide görmek, rüyayı gören kişinin çok sayggı duyduğu ve yaptıkları konusunda kenddisini tasvip etmiş olduğu birr insandan vazgeçmesi yani onunla yaşammış olacağı bir olay sebebiyle ilişkisini sonllandırmaya karar vererek o kimseden geççmesi anlamına gelmektedir.

Rüyada Eşini Küs Görmek

 

Hayallerin gerçekleşmesi için yapılmış olan işller bir türlü kazanç getirmeyecek, yakın zzaman içinde büyük bir tadilat çalışşmasına girileceğine, maddi kaynakların hayaldeki evee kavuşmak için yetersiz kalmış olacağğına ve enerjisi yüksek, insanlar tarafıından sevilen ve cana yakın birr arkadaşın istenmeyen bir duruma düüşmüş olacağına işarettir. Rüyada eşini babasıyla küs görmek, ikki ortak olarak kurulan bir işletmede fikirr olarak ters düşülmesi nedeniyle birr ayrılık yaşanacağı, eşler arasına kurrnaz ve kötü niyetli bir kkadının gireceği, iş dünyası içerisinde teecrübeleri ile destek olan bir insann ile tartışılacağı ve eğitimle ilggili bir konuda hayalkırıklığı yaşanacağı anlamıına gelmektedir.

Rüyada Eşini Sarhoş Görmek

Saygısız bir tavırla karşılaşmaya delalet eeder. Kişiye yakın olan bir insan tarafındaan diğer bir sözle deli saçmassı sözler geleceğine bu durumun daa kendisini çok rahatsız ve huzzursuz edeceğine yorumlanır. Rüyada eşini sarhoş ve kusarken görrmek, arada yaşanacak bir sorun ssebebiyle rüya sahibine edilecek onur kkırıcı, haksız, çirkin ve hakaret iççeren sözler söylenmesidir. Rüyada eşinin zil zurna sarhoş görrmek, aileden bir kişinin yapacağı birr yanlış sebebiyle tüm bireylerin bbundan olumsuz yönde etkilenmesine ve mahccubiyet duymasına işaret eder.

Gerek mutlu gerek üzüntülü olunduğu zamanlaarın her ikisinde de görülebilecek birr rüyadır. Kadın ya da erkek hiç farkk etmez rüyayı gören şahsın eeşi ile arasında çözüme kavuşmamış vee üstünde konuşulup tartışılmamış bazı kkonular olduğu şeklinde açıklanabilir. Bu rüyalar, kıskançlık, fikir ayrılığı vee ayrılık gibi problemlerin tatlıya bağlanmaası için bir çıkış noktasıdır. Aynı zamanda, güzel bir dönemin yaşanmması nedeniyle iki tarafın da birrbirlerine çok değer verdiklerine ve birbirlerrine kalpten çok büyük bir seevgiyle bağlı olduklarına yorumlanmaktadır.

Rüyada Eşini Silahla Öldürmek

İşle ilgili olarak çok problemli bbir kimse yüzünden boyutlarının tahmin edilmesi uzun süreecek bir zarara uğranacağına, maddi açıdann sıkışık bir dönem geçirileceğiine, bu durumun hem şahsın kkendisini hem etrafındaki insanları çok kötü ettkileyeceğine, moral olarak çok büyük bbir kayba uğranacağına vve yeni bir iş için ççeşitli girişimlerde bulunulmasına rağmen başarısız olunacağına tabirr edilir. Rüyada eşini bıçakla öldürmek, yaşanmış oolan uzun soluklu tartışmalar ve sürtüşmelerin sonrasında arttık çok yıpranıldığının anlaşılması üstüne otturup bazı konularda kesin kaararlar vermeye ve bu kararları uuygulamak için elden gelen her şeyi yyapmaya yorumlanır.

Rüyada Eşini Hamile Görmek

Bir kimse rüyasında eşini hamile ggörmüş olursa o kimsenin hayatında büyük gelişmeler oolacak ve şahıs meslek hayatında bbaşarı elde edip, makam aatlayacağı bir işe girecektir şeklinde yorumlannır. rüyayı gören kişinin büyük beklentiler içiinde bir atılım gerçekleştirmek istediği ve istediği soonucu alacağı ile tabir eder.

Rüyada Eşini Boğmak

Kıskançlık ve güvensizlik anlamına gelir. Rüya sahibinin, eşine pek güvenmediğine, baskkılarıyla onu devamlı sıktığına, bu yüzden deevamlı tartışma yaşadıklarına ve eğer bbu şekilde devam edilirse iki taraffında pek istemeyeceği durumların yaşanacağına işaaret eder. Rüyada eşini yastıkla boğmak, uzun biir süreden beri eşler arasında yaşanmış olaan bir tatsızlık yüzünden ayrılık kkararı alınmış olacağına ve uzun süreccek bir dava sürecine girilmiş olacağınna yorulur.

Rüyada Eşini Başı Kapalı Görmek

Çok büyük kazançlar elde edilmesine rağmmen yardıma muhtaç insanların sesine kulak vermeyen biir akrabaya ya da bir arkaadaşa sahip olunacağına, bu inssan yüzünden etraftaki insanlara gerekli destteğin verilemeyeceğine ve uzun bir süre yaşşanmış olan bu durumdan ötürü nedaamet duyulacağına işaret ediilir. Rüyada eşini başı kapalı biri ille görmek, kişi, kendisine bazı konularda ters düşenn ve çoğunlukla kendi başına çokk sıkıntılı işe karışan birri ile muhatap olacak, işinde vee gücünde öne çıkan bazı konularda mmaddi olarak zarara uğrayacak, şansı biir türlü yüzüne ggülmeyecek ve zararına zarar eklenecek anlamınaa gelir.

Rüyada Ölmüş Eşini Yıkamak

İşlere fesat karıştıran bir şahsın vvarlığına yorumlanır. Haksızlığa uğramaya, eldeki maldan olmaya, işş hayatında rakiplerin gerisine düşmeye, dertleerle uğraşmaya, uzun zaman önce tedavvi edilmiş bir sağlık sorununu yyeniden yaşamaya, maddi durumda bozulmaya, yapılmıış olan bir hatadan ötürü ddarda kalmaya ve sevilen bir akraaba ile tartışma yaşamaya işaret edder. Rüyada ölmüş eşini sabunla yıkamak, ortayya konulan bir çalışmanın sonrasında büyükk bir zorluk yaşanacağına, akıp giiden zamana rağmen halen istenen noktaaya gelinemeyeceğine, alınan borçların geri ödennemeyeceğine ve düşülen bir anlaşmazlığın biir türlü çözüm bulamayacağına yorumlanır.

Rüyada Eşini Başkasıyla Görmek

Rüyada eşini başkasıyla görmek, şans anllamına gelir ve rüyayı gören kimsenin ettiği dualaarın kabul olacağına, karşısına kendine hayıır getirecek temiz ve güzeel kapıların açılabileceğine ve kısmet alacağıına yorulur.

Rüyada Eşini Hasta Görmek

Rüya sahibini üzecek, yoracak ve koştturacak bir durumun yaşanacağı anlamına geelmektedir. Bir süre bu tempoda devam etmeeye neden olacak bir olayın yyaşanmasına, şahsın de bununla baş eetmek için elinden gelen fedakarlığı yaapmasına yorulur. Rüyada eşini kanser hastası olarak görmmek, duygusal dünyanın olumsuz yönde etkilennmesi, hayatın aksiliklerle dolması ve bb yüzde ağız tadının kaçması anlamınaa gelir. Rüyada eşini yatalak hasta görmek, bunddan böyle değişmeyeceğinden emin olan bbir insan ya da bir ddurum için çabalamak yerine o kimmseyi veya o durumu olduğu giibi kabul etmeye ve o gerççekle yaşamaya çalışmaya alamet eder.

Rüyada Eşini Yüzerken Görmek

Epey bir süredir kötü bir şekiilde ilerleyen işlerin alınacak önlemler ve veriilecek başarılı ve akıllıca kararlar vesillesi ile düzeltileceğine, ekonomik olarak bollluk içinde geçen bir döneme giirileceğine, zararlı bir alışkanlığın anne yaa da babanın isteği üstüne bıırakılacağına ve hasreti çekilen ve uzunn bir zamandan beri istibat kurmaa fırsatı bulunamamış birisine kavuşulacağına allamet eder. Rüyada eşini gölde yüzerken görmek, işşlerle ilgili hayati bir konunun çözümü içinn birkaç şahıs ile yapılmış ollan bir toplantıdan kazanç getirecek vve işlerin önüne çıkan engelleri ortadann kaldıracak bazı kararlar çıkacağı, kaararların uygulamaya konulması ile rahata erileeceği, rakiplerin ve düşmanların heveslerinin kursaklarındda kalacağı ve güzel günlerin kkapısının açılabileceğine işarettir.

Kimi zaman için, yaşanabilecek kötü olayllara karşı bir uyarı niteliği taşıyan bu rüyalaar, eşleri birbirlerine destek olmaları vee birbirlerine güvenmeleri konusunda hher zaman yol gösterir.

Rüyada Eşini Kör Görmek

Eşlerden bir tanesinin aradaki sevgiyi kıskaanan insanlar yüzünden yaşanmış olan tatsız ollayları bir türlü görmediğine, bir anllamda çıkan dedikodulara ve rahatsızlık verren durumlara karşı umursamaz davrandığına, bbu yüzden kısa süre sonra eşşiyle arasının açılabileceğine ve çok ssıkıntılı günlerle karşı karşı tarafa kaalacağına alamet eder. Rüyada eşini dilsiz görmek, gerçekleşmesi bazzı anlaşmalara ve görüşmelere bağlı olan biir projenin bir türlü gerçekleşmeyeceğine, maddii ve manevi olarak çok zzor bir duruma düşüleceğine ve vverilen sözlerin yerine getirilemeyeceğine tabir edillir.

Bir kimse rüyasında eşini görmüş oolursa o insan bir takım başarrısızlıklar yaşar ve engellerle karşılaşır diyye rivayet eder. Fakat bir taraftan da rüyada eşşini görmüş olmanın kişinin yaşamında gerçekleşeccek olan farklılıklara işaret etmiş olduğuu yorumu da rüya tabirleri aarasında yer almaktadır.

Rüyada Eşini Öpmek

Rüyada eşini öpmek, gerçek anlamına beenzer şekilde tabir edilir ve rüyayı görren kimsenin aile hayatında gerçek mutluuluğu yakalayacağı, ağız tadı içinde oolacağı ve huzurlu bir hayat süüreceği anlamına gelmektedir. Kişi, eşten yana aradığı her şşeyi bulacak anlamına gelir.

Rüyada Eşini Kaybetmek

Rüyada eşini ölmesi dolayısıyla kaybetmek hayırrlara sebep eder. Evlilik hayatına anlam, değer ve muutluluk veren bütün standartların artması vesilesiyle evliliğin farkllı ve güzel bir boyut kazanmıış olacağına delalet eder. Rüyada eşini kalabalık bir yerde kaybettmek, aradaki uyumun, iyi geçimin ve anlayışın azalmasınaa neden olan bir şeyler olduğuunu fark etmeye ve eeşiyle orta yolu bulmaya ve bbu sorunu gidermeye çalışmaya alamet eder.

Rüyada Eşini Dövmek

Rüyada eşini dövmek, hayırlara yorulmaz vee rüyayı gören şahsın gelir sağlamak iiçin kendisine hayır getirmeyecek adımlar ataacağına rivayet edilir. Kişi, mutlu olmak adına başka birilerinii mutsuz etmeyi kendince mubah olarak saayacak anlamına gelir.

Rüyada Eşini Kıskanmak

Rüyada eşini kıskanmak, rüya sahibinin, işş hayatında ve aile hayatında çözemediği vve bir türlü gideremediği bir sorunnu olduğuna, bu nedenle iş konuusunda çok büyük bir hırs ilee hareket ettiğine rivayet eder.

Bu web sitesinde ve diğer bütün rüya tabirleri sitelerinde sunulan bilgiler, sadece yorum niteliğindedir. Mutlak kesinlik iddia etmez. Daha aşağıda bulunan benzer rüyalar kısmı ile rüyanız ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinin veyahut dilerseniz bir sonraki makalemiz olan Rüyada Yeşil Erik Görmek adlı yazıyı okuyun.

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Rüyada ne gördünüz? Rüyanızı anlatın, bilenler yorumlasın...