Rüyada Erkek Görmek

Rüya tabiri sözlüğü içerisinde Rüyada erkek görmek ne anlama gelir? islami ruya tabirleri Erkek ruya tabiri ve rüya yorumları erkek rüyaları yorumu ile ilgili bilgiler ...

 

Rüyada erkek görmek güzel şeylere aalamet eder.  Fakat görülen erkeğin fiziksel özelliklerine gööre rüyanın anlamında değişimler olur. Örneğin ihtiyarlamış ya da kocamış birr erkek görmek şahsın amaçlarına ulaşmasınna işaret eder. Kırklı yaşlarında bir erkekse güzel şşeylere delalet eder. Rüyada yakışıklık erkek görmek berekete, makbbul olan şeylere, iyiliğe ve dde güzelliğe rivayet eder. Ağırbaşlı, vakur ve olgun bir adamm görmek asalete ve gurura delallet eder. Bu adam genç olduğu halde ollgun ve yaşından daha büyükmüş gibbi davranıyorsa asaletli bir adama yoruumlanır. Bunun tam tersi olarak ihtiyarladığı haldee hala kendini on dokuzluk birr genç gibi hisseden ve öylle davranan bir erkek, bir toopluluk içinde küçük düşmeye ve uutanmaya rivayet edilir.

Rüyada görülen erkek daha önce görülmmemiş, ya da simasına aşinalık bulunmayan bir erkeksse, çok iyi şeylere yorulur. Yeni bir iş olanağı yakalamaya, sıkıntıılardan kurtulup huzur bulmaya ve sevindiren şeyler dduymaya işaret edilir. Rüyada bilinen bir erkek görmek biraaz ironik ve karmaşıktır çünkü bu rüyanın manasıı o insanın isminin ne maanaya geldiğinde gizlidir. Bu sebeple rüyasında yabancı olmayan, bilddiği, görmüş olduğu bir erkeği gören rüyayı ggören kişinin o şahsın adının anlamınnı araştırması gerekecektir. Rüyada çekici ve hoş bir erkkek görmek huzurlu, mutlu, sıhhatli ve uzun birr ömre yorumlanır. Bir hanım gördüğü rüyada eşini görmmüş olursa bu eşinden gelecek bir habere rivayyet eder.

 

Rüyada Erkek Çocuğu Doğurmak

Bebek bekleyen bir anne adayı eğeer gördüğü rüyada bebeğinin erkek olacağını görmmüş olursa bunun tam zıttına bbir kız çocuğu doğuracağına işaret edilirr. Eğer anne adayı gördüğü rüyada kkızı olacağını görmüş olursa rüyası bu kezz de dünyaya bir erkek çocuğuu getirmiş olacağına işaret eder.

Rüyada Erkek Torun Görmek

Hayali kurulan eve ulaşmak için addım atılmalıdır. Rüya sahibinin, kendisini çok büyük birr mutluluğa götürecek bir konuda adım ataacağına, sıkıntıların tez zamanda çözüm bulacağınna, toplumun saygınlığını kazanmış biri olunacağınaa, zararlı bir insan ile bağlaarın koparılacağına ve arada kalınan birr konuda en doğru kararın vverileceğine tabir eder. Rüyada erkek torun sahibi olmak, rahatsızllık yaşanmış olan bir dönemin alınacak deestek vesilesiyle sona erdirileceğine, girilen ttartışmaların sağduyulu olunması vesilesiyle çözüm bbulacağına, atılan adımların getireceği zorlukların vve şahsın uğradığı haksızlıkların sona eereceğine böylece rahat edilmiş olacağına yorumlanırr.

Rüyada Erkek Ayakkabısı Görmek

İş hayatına girmek için doğru zammanın yaklaştığına ve çok güzel gelişmeler yaşanacağına yyorumlanmaktadır.  Uzun zamandan beri yapılmış olan işşte başarıları kıskanan rakiplerin oyununa gelineceğine, hem ekoonomik hem ruhsal olarak zarara uğğranacağına, kısa süre içinde taatsız bir durumla karşı karşı tarrafa kalınacağına, güzel başlayan ve kazanç geetiren bir çalışmanın kötü bir şekillde biteceğine, kıskanç kimseller tarafından aile bireylerinin arasına nnifak sokulacağına ve haneye dertlerin gireceğine tabirr edilir. Rüyada erkek ayakkabısı çaldırmak, alınacak kötüü kararlar yüzünden yaşanmış olan parasal sıkıntıların kıısa bir süre içinde daha dda artacağına, girilen işlerden büyyük zarar edileceğine, kötü bir durruma düşüleceğine, yaşanmış olan travmatik bir olaaydan ötürü psikolojik problemlerin başgöstereceğine, annee babanın birbirine düşşmüş olacağına ve tatsızlık yaşanacağına işaaret eder.

Rüyada Genç Erkek Görmek

Rüyada genç erkek görmüş olmanın yorummu, o erkeğin yakışıklı oluşu ya da olmayışınna göre değişir. Genç ve yakışıklı bir erkek görrmek, güzel şeylere çirkin ya da suratsız biir erkek görmekse bir şey sebebiyyle başına gelecek sıkıntı vericci bir olay nedeni ile yaşanacakk baş ağrısına alamet eder. Rüyada birden fazla genç erkek görmmekse bolluğa, berekete, güce ve kuvvete yorumlanır.

Rüyada Erkek Çocuk Görmek

Rüyada erkek çocuk insanın görmüş oolduğu saygınlığa işaret edilir. Rüyasında erkek çocuk gören kimsenin etrrafındaki kişiler hep zor günde yanında olaacak cömert ve esaslı kişilerdir. Rüyasında erkek çocuk gören kimseler çevrelerindde kabul görmüş, çekinilen ve saygı dduyulan kişilerdir. Erkek çocuk aynı zamanda sevindiren vee mutluluk verici bir şey duymaya deelalet eder.

Rüyada Erkek Bebek Emzirmek

Beklenmedik bir anda gelecek bir mmiras haberi ile çok mutlu ollunacağına, hayallerin gerçeğe dönüşeceğine, mutlu vve huzurlu olunacağına, çocuk sahibi olunacağınaa, iş hayatında iflasın eşiğine gelineceğği bir anda gelecek bir haaber vesilesi ile rahat bir neffes alınacağına, manevi açıdan iyi bbir dönem geçirileceğine ve insanlar tarafıından el üzerinde tutulacağına delalet eeder. Rüyada erkek bebek emziren birini görmmek, rüya sahibinin, kötü bir alışkanlığınndan kurtulacağına, kendisini kötü bir dduruma düşürebilecek bir bireyi hanesinden uzaklaşştıracağına, ailesini korumak maksadıyla çeşitli kararlaar vereceğine, kötü niyet besleyen birr komşuyla ilişkilerin kesileceğine, yaşanmış olaan rahatsızlığın geçeceğine, mutlu olunacağına vee çalışma hayatı içinde bilgi vee tecrübe sahibi olarak işlere lidderlik edilmiş olacağına işaret eder. Eğitimle ilgili ikilemde kalınan bir koonuda bundan böyle karar verilmelidir.

Rüyada Erkek Kardeşini Öldürmek

Kazanılan başarıların yarardan ziyade zarar getirecceğine, maddi olarak iyi giden bir işin biir anda kesintiye uğrayacağına, problemlerin artacaağına, kardeşlerle yaşanacak bir tarttışma yüzünden üzüntü duyulacağına, ruhsal oolarak kötü bir duruma düşüleceğine ve yyapılmış olan işte geriye düşüleceğine iişaret eder.  Rüyada erkek kardeşini öldürmek ve dirilttmek, dertlerin ve problemlerin bir şekilde aşılacağına, rahaatsızlık duyulan bir konuda beklenmeyen birr haber alınmasıyla ferahlığa erilecceğine, can sıkıntısının sona ereceğine, uzzun soluklu bir işe girilmiş olacağına vve maddi ve manevi olarak iyyi bir psikolojiye gelinecceğine delalettir.

Rüyada Erkek Kardeşiyle Kavga Etmek

Rüyayı gören insanın, ailesel sebeplerden öötürü çok yakın bir zaman içinde bazıı tartışmalar yaşayacağına, bu yüzden sıkııntı çekeceğine, finansal aşıdan kritik biir noktaya geleceğine, açılan şansın yapıılacak hatalar yüzünden kapanacağına, ayrılık yaşanacağğına, sevilen bir şahıs ile yapıllmış olan bir ortaklığın kısa zammanda bozulmuş olacağına ve kötü biir duruma düşürüleceğine tabir edilir. Evlilik konusunda bir süre daha bekleemek yaşanabilecek sıkıntıları bertaraf edecektir. Rüyada erkek kardeşiyle kavga eden birrini görmek, haneye kıskanç ve kötü niyettli bir insanın gireceği, anne baaba ile ters düşüleceği, atlatılan birr belanın sonrasında büyük bir zarrar kalacağı, aydınlık geçen bir dönemiin sıkıntıyla sona ereceği, işle ilgilli olarak yapılmış olan görüşmelerin sonuuçsuz kalacağı ve çok istenen birr konuda geri adım atılacağı anlamınaa gelmektedir.

Rüyada Erkek Çocuğa Para Vermek

Bol kazanç elde etmek için adıım atılmalıdır. Eldeki imkânların beklenmeyen bir sebepten ötürüü kaybedileceği, zor zamanlar geçirileceği, iişitilen sözlerden ötürü gururun kırılacağı, umuulmayan bir sebep yüzünden akrabalar ilee tartışma yaşanacağı, tatsız bir durummla uğraşmak zorunda kalınacağı ve üstüsste gelecek kötü haberler yüzünden işlle ilgili adım atmaktan çekinileceği anlaamına gelmektedir. Rüyada erkek çocuğa para veren biirini görmek, aksiliklerle dolu çalışma içiine girileceğine, bir birlikteliğin sona erecceğine, el üzerinde tutulan birisiyken kııymetin yitirileceğine, haksızlığa uğranacağına ve zzor günler geçirileceğine tabir edilir.

Erkek adamın oğlu olur düşüncesinden hhareketle, erk toplumlarda erkeğe verilen değer, toplumların hepp bu düşünce ve anlayış taarzı ile yetişmesine neden ollduğu için, erkek çocuk isteği yya da özlemi kimselerin rüyalarına da ettki edebilir.

Rüyada Bir Erkek Dövmek

İşle ilgili olarak bir seyahate ççıkmak kazancı arttıracaktır. Orman içinde geniş bir eve sahhip olunacağı, ortaya konulan projenin daaha iyi koşullarda yaşamak için çokk imkân sağlayacağı, ziyaret edilen birr arkadaşın maddi açıdan desteğe ihhtiyacı olduğunun görüleceği ve bu neddenle parasal olarak yardımcı olunacağına alamett eder. Rüyada bir erkek dövmek ve kaçmaak, aydınlık bir geleceğe sahip olunacağınaa, rahatsızlık yaratan bir durumun aşılacağınaa, gidilen yolda çok büyük biir rakibin yenilgiye uğratılacağına, nezaketsiz biir kişiye haddinin bildirileceğine ve köötü insanların arayı bozmasından ötürü tarrtışılan ve ayrı düşülen dostların bbiraraya geleceğine delalet eder.

Rüyada Erkek Bebeğe Hamile Olmak

Gidilecek bir iş yemeğinde yeni iiş ilişkileri kurulacağına, bu ilişkiler vesilesiyle çook doğru bir yol tutulacağına, paara ile ilgili olarak çok kazannç elde edileceğine, bilgi sahibi oluunan konuda kariyer yapılacağına, yurtdışı kayynaklı bir işe girileceğine, bolluk vee bereket içinde bir hayat sürüüleceğine, dargınlıkların ve kırgınlıkların sona ereeceğine yorumlanır. Rüyada erkek bebeğe hamile olmak vee doğum yapmak, kişi, kuracağı ekiple girecceği bir çalışmanın çok ses getirmeesi vesilesiyle rahata erecek, kafasını kurccalayan bir konuda tecrübe sahibi biir kişiden yardım alacak, çok kiişinin ekmek yiyeceği bir işe gireecek, sevmiş olduğu kişiyle çok uyyumlu bir ilişki yaşayacak yani diiğer bir sözle tencere kapak ilişkkisinde olacak ve kendisi ile aaynı problemlerle uğraşan bir kişiden feeyz alacak anlamına gelir. Kazanç artacaktır.

Rüyada Erkek Bebek Görmek

Rüyayı gören şahsın, güzel sonuçlar doğuracaak bir iş konusunda adım atacağına, bu aadım vesilesiyle çok büyük başarı kaazanacağına, çok kişi tarafından beğeniilen bir insan olacağına, alacağı sevinççli haberler ile günden güne daha dda mutlu olacağına, hem kendi ailessi hem yakın arkadaşlarıı için çok güzel bir süürprize imza atacağına ve mutluluk dolu birr hayata sahip olacağına rivayet eder. Rüyada erkek bebek beslemek, çok inssan için ekmek kapısı olacak bir işe girmeeye, yeni bir ilişkiye başlamaya, saağlıklı bir kimse olmaya, rahaat bir hayata sahip olmaya, sorunlardann kısa süre içinde kurtulmaya, zarar getiirecek bir yoldan dönmeye, ana babaa sözü dinlemeye, sevinçlii ve güzel bir haber aalmaya, dertlerden kurtulmaya ve uğranılan haksızlıktan kurrtulmaya işaret eder.

Rüyada Küçük Erkek Çocuğu Görmek

Rüyada küçük erkek çocuğu çok iyyi sayılmaz. Eğer kimse rüyasında küçük bir erkeek çocuğunu taşıyorsa bu rüyayı göören insanın bir takım problemlerle kaarşılaşıp, bazı sıkıntılara düşmüş olacağına vee zor günler geçirmiş olacağına işaaret eder.

Rüyada Erkek Cinsel Organı Kesmek

Rüyada erkek cinsel organı kesmenin yorummu, organın kim tarafından kesildiğine baağlı olarak değişir. Eğer kimse kendi organını kendi kesiyorsaa olası bir kısırlık yaşamasına vve bu sebeple evlat sahibi olamayışıına yorumlanır. Eğer organı başka biri tarafında kesildiiyse bu da zarara uğrayacağına vee varlığının azalmış olacağına işaret edeer.

Rüyada Erkek Cinsel Organı Görmek

Rüyada görülen erkek cinsel organı ççok hayırlı şeylere yorulur. bireyin bir çocuk sahibi olacağına, rızzkının ve kazancının bol olacağına, saaygın ve ünlü biri olacağına rivaayet eder. Eğer rüyayı gören kimse rüyasında eerkeğin cinsel organın iki ya daa daha fazla olduğunu görmüş olursaa o halde sahip olacağı malıın ve çocuklarının daha fazla ollacağına rivayet eder. Bu insanın ileri de parası dda ünü de çok olacak anlaamına gelir.

Kişinin rüyalarına taşınan ve bilinçaltının birr yansıması olarak karşısına çıkan bbu figür güç, kuvvet ve kuddret kavramlarına olan bağlılık ve gösterileen önem anlamına gelmektedir. Özellikle ataerkil toplumlarda erkeğin yeri çook farklıdır. Bugün hala pek çok coğrafyada erkkek çocuğu çok daha fazla değerr görmektedir. Çünkü erkek çocuk güç, kuvvet vve kudret kavramları dışında soyun devvamı olarak görülmektedir.

Burada ve diğer bütün rüya tabirleri sitelerinde verilen bilgiler, sadece yorum niteliğindedir. Mutlak kesinlik içermez. Daha aşağıda bulunan benzer rüyalar kısmı ile rüyanız ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinin veyahut bilginizi arttırmak için bir sonraki konumuz olan Rüyada Kraliçe Görmek adlı yazıyı inceleyin.

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Rüyada ne gördünüz? Rüyanızı anlatın, bilenler yorumlasın...