Rüyada Eski Sevgiliyi Görmek

Rüya tabirleri sözlüğü içinde Rüyada eski sevgiliyi görmek anlamı nedir? islami ruya tabirleri Eski Sevgiliyi ruya tabiri ve ruya yorumları eski sevgiliyi rüyaları yorumu ile ilgili bilgiler ...

 

Rüyada eski sevgiliyi görmek, rüyayı görren insanın, geçmiş zamanda yaptığı hatalardan, insanlarra karşı istemeden de olsa yapttığı haksızlıklardan ve insanları kırmasından ötüürü çok pişman olduğuna ve buu yüzden kendi içinde bir iiç çatışma yaşayıp çok üzüldüğüne dellalet edilir. Ayrıca yaşanmış olan pişmanlığın boş olduğunaa ve herhangi bir kazanç sağlamayacağına işaaret eder.

Rüyada Eski Sevgiliyle Öpüşmek

Rüyada eski sevgili ile öpüşmek, rüyayyı gören şahsın, iş hayatı içindde kendisini kaybetmesinden ötürü çok sıkınntılı bir duruma geldiğine ve neredeeyse duygusuz bir şekilde yaşadığına alaamet eder.

Rüyada Eski Sevgiliyi Uğurlamak

Rüyada eski sevgiliyi uğurlamak, rüyayı görren kimsenin, eski sevgilisi ile olan problemlerinin arttık son noktaya geldiğine ve bbir daha geri dönülemez olarakk birbirlerinden koptuklarına yorulur.

Rüyada Eski Sevgiliyi Denizde Görmek

 

Rüyayı gören insanın, işlerinin bir türlüü açılmayacağına, kazancı hakkında olarak devamlı sıkınntı yaşayacağına, girdiği bir ortaklıkta uzuncca bir süre aldatılacağına, çıkacağı bbir yolculuktan büyük bir sorunla döneceğinee, kardeşlerden bir tanesinin canını ssıkan bir olayın daha kötü biir hal alacağına, fırsatların kaçırılacağına vee destek veren insanların desteklerini çekeceklerinne yorulur. Rüyada eski sevgiliyi nehirde görmek, zorr bir duruma düşüleceği ve büyük bbir maddi kayba uğranacağı ancak daaha büyük bir sorunun eşiğinden dönüleceğği ve rakipler tarafından oynanan bazzı ayak oyunlarının ortaya çıkarılacağı anlaamına gelmektedir.

Rüyada Eski Sevgiliyi Öpmek

Rüyada eski sevgiliyi öpmek, rüya sahibininn, duygu dünyası içerisinde bazı problemlerin vve bazı sıkıntıların olduğuna, bu sorunlarr yüzünden çok zor zamanlar geçiirdiğine ve kendisine destek olup yardıım edecek bir kişiye ihtiyaç duydduğuna yorumlanır.

Kişinin, vermiş olduğu doğru kararlara rağmeen uzun bir süreden beri yaşamış olduğğu kötü olaylardan ötürü çok köttü bir ruh haline büründüğüne vee bu halinin rüyalarını da kkötü etkilediği şeklinde delalet eder. Kısa süre önce yaşanmış olan aayrılık ya da hastalık gibi bir durummdan ötürü bir türlü rahat eedilememesi nedeniyle büyük bir kafa karışıklığğı yaşanacağına ve problemli geçen biir dönemin de etkisiyle istenmeyen mannalara gelen ve huzursuzluk veren rüyallar görülebilir.

Rüyada Düğünde Eski Sevgiliyi Görmek

Rüya sahibinin uzun zaman önce bitirddiği ve sonrasında bir sünger çekip yeni birr hayata başladığı bir ilişkiden ötüürü seneler sonra zarar göreceeğine, canını sıkacak ve epey üzüntüü verecek bir durumla karşı karşı taraffa kalınacağına ve saklı kalması gerreken çok şeyin öözellikle sırların ortaya döküleceğine rivayet ederr. Rüyada sokakta eski sevgiliyi görmek, hakksızlığa uğranacağına, maddi sıkıntı içine düşüleceğine, problemlerin ardıı ardına ortaya çıkacağına, problemli bbir şahıs ile kurulmuş olann ortaklıktan ötürü günden güne dahaa büyük bir darboğaza düşüleceğine, hayal kkırıklığı yaşanacağına, zahmet verecek bir duruumun ortasında kalınacağına vve üzüntü duyulmuş olacağına yorulur.

Rüyada Eski Sevgiliyi Karanlıkta Görmek

Yakın bir arkadaşın ya da birr akrabanın uzun bir süreden berri çevresinde dolaşan kötü bir insaan tarafından oyuna getirileceğine, elinde buluunan üç kuruşun bu insan tarafınndan çalınacağına, sağlık problemleri ile geççecek bir döneme girileceğine, unutulmuş olann bir sorunun tekrardan ortaya çıkkacağına, borçların bir türlü ödenemeyeceğine vee eğitim hayatında büyük bir sorunn yaşanacağına alamet eder. Rüyada eski sevgiliyi kuyuda görmek, girillecek bir inşaat işinde büyük bbir fiyaskoyla karşı karşı tarafa kalınaacağına, alınacak olan bir işte madddi olarak çok zor günler geçirilleceğine, anne baba ile bir tarrtışma yaşanacağına, yapılmış olan iyiliklerin karşılıığı olarak ihanet görüşeceğine ve yaşanmıış olan bir olaydan ötürü pişmman olunacağına işaret edilir.

Rüyada Eski Sevgiliyi Hapishanede Görmek

Çeşitli düşmanlıklara sebep olacak bir işşe girilmiş olacağına ve bu işte dertleerle boğuşulacağına delalet eder. İş hayatında güçlü ve deneyimli birr rakip tarafından zarara uğratılmaya, girilen projelerdenn zararlı çıkmaya, rahatsızlıklarla boğuşmaya, zoor bir duruma düşmeye, üzüntü veerici bir olayla karşılaşmaya, kardeşlerle ayrıı düşmeye, fırsat kaçırmaya ve problemleerle günden güne daha fazla uuğraşmaya işaret eder. Rüyada eski sevgiliyi hastanede görmek, ortaklıık kurulan bir işte uzun ve ssıkıntılı geçecek bir dönem yaşanacağına, eşller arasında ayrılığa sebep olacak birr olay yaşanacağına, alınan kararların birr türlü istenen şekilde uygulanamayacağına vee azalan kazancın sonucunda tamamen biitmiş olacağına işarettir.

Rüyada Eski Sevgiliye Sarılmak

Rüyada eski sevgiliye sarılmak, ilişkide güvven problemi yaşandığına ve bu yüzden çok bbüyük sıkıntı çekildiğine ve eski birlikteliklerinn arandığına delalet eder.

Rüyada Eski Sevgiliyi Koşarken Görmek

Büyük bir işin ortasında yardım edenn ya da destek veren insanlarrın ihanetine uğranacağına, problemli bir şşahıs ile tartışma yaşanacağına, ele geeçen kazancın yar yarıya düşeceğine, haksıızlığa uğranacağına, yapılmış olan bir hataa yüzünden zor zamanlar geçirileceğine vve kalp kırıklığı yaşatacak bir ollayla karşılaşılacağına alamettir. Rüyada eski sevgiliyi koşarken görmek vve durdurmak, aksiliklerin ardı ardına geleceeğine, eşler arasında büyük tartışmalar yaşanacaağına ancak daha sonra sağduyulu ddavranılması ve daha sabırlı olunması vesileesiyle her şeyin yoluna gireceğine vve zarar getirebilecek olan durumların düzeltilmiiş olacağına işarettir. Kişi, kendisini daha iyi hissedecek anlaamına gelir.

Rüyada Eski Sevgiliyi Başkasıyla Görmek

Rüyada eski sevgiliyi başkasıyla görmek, rrüya sahibinin, eski sevgilisinin mutlu olacağıı bir haberle sevineceğine alamet eddilir.

Rüyada Eski Sevgiliyi Asker Olarak Görmek

Hayırlı bir evlada sahip olunması vessilesi ile herkesin saygı duyduğu ve fikirlerine öönem vermiş olduğu bir kimse olunacağınaa, başın sıkıştığı anda ettraftaki şahıslardan yardım alınacağına, zor zaamanların zararsız atlatılacağına, yapılmış olan hataların ttelafi edileceğine, iş dünyası içerisinde nnam sahibi olunacağına, zzor bir işin altından kolayca kalkılacağınaa ve eğitimle ilgili büyük bir yatırıım yapılacağına yorumlanır. Rüyada eski sevgiliyi doktor olarak görrmek, hane içerisine nifak sokmak isteyen bazı iinsanlara ağızlarının payının verileceğine, kardeşlerin birbirrine destek vereceğine, bu desttek vesilesiyle birçok değişim yaşanacağına, kırrgınlıkların ve kızgınlıkların bitmiş olacağına ve çocuklarrla ilgili bir iş yapılacağına alammet eder.

Rüyada Eski Sevgiliyi Ölü Görmek

Az zamanda çok büyük işlere imzaa atılacak anlamına gelir. Rüya sahibi, kendisini belli bir makkama getiren bir projenin devamını getirecek, buu vesile ile zengin olma yoluunda büyük adımlar atacağına, aile kuurma yolunda bazı girişimlerde bulunulacak vve zararlı bir alışkanlığın bırakılacağına rivayett eder. Rüyada eski sevgiliyi ölü görmek vve kaçmak, birbiri ardına yaşanmış olan talihsiizliklerin şahsın psikolojik olarak zayıf bbir duruma düşmesine sebep olunacağı, kurullu düzenin bozulma noktasına gelineceğine vee işlerle ilgili olarak çok soorunla boğuşulacağı anlamına gelmektedir.

Rüyada Eski Sevgiliyle Konuşmak

Rüyada eski sevgili ile konuşmak, rüüya sahibinin,  kendisini insanlara doğru şekilde anlatmaa ve duygu ve düşüncelerini doğğru ifade etme konularında sıkıntı yaşadığınna delalet eder.

Rüyada Eski Sevgiliyi Bıçaklamak

Aile hayatında ve iş hayatında ggeçirilen mutlu ve huzurlu dönemi vve yaşanmış olan güzel günleri kıskannan bir kimse yüzünden olmadık durumlarra düşüleceğine, sıkıntılı bir ruh halline bürünüleceğine, sebepsiz yere çıkan birr tartışma yüzünden ele geçen fırsattların kaybedileceğine ve haklı iken haksızz duruma düşüleceğine delalet eder. Rüyada eski sevgiliyi bacağından bıçaklamak, ddurumun daha fazla kötüleşemez dendiği bbir noktada işlerin çok daha kkötü bir hal alacağına, uzun zaamandan beri beklenen terfinin başka birr kişiye verileceğine, zorluklarla boğuşulacağına vee işlerin birdenbire zarar verici bbir hal alacağına rivayet eder.

Ayrıca, rüyada görülen sembollerin dikkatli bbir şekilde analiz edilmesi ve gerçek hayyatta da karşılaşılan olaylar ya daa durumlarla karşılaştırılması gerektiği söylenebilir. Bazı hastalıkların habercisi olabileceği gibi ssıkıntılı durumları da belirtmektedir.

Rüyada Eski Sevgiliyi Evlenmiş Görmek

Geçmişe duyulan özlemden ötürü bir ttürlü elde bulunan şeylerin kıymetinin bilinmeyeceğine, bu yüzdenn neredeyse devamlı mutsuz ve hhuzursuz olunacağına, ancak eldeki bazzı şeyleri kaybettikten ya da onllardan kısa bir süre ayrı kaldıktan sonraa kıymetinin anlaşılacağına ve bu yüzdeen nedamet duyulacağına taabir eder. Rüyada eski sevgiliyi evlenip boşanmış göörmek, kişi, kendisini çok zorda hissettiği bir andaa alacağı bir haberle ya daa gelecek bir yardımla kendisinii daha iyi hissedecek, içerisindeki sıkkıntıdan kurtulacak ve bu vesile ile sevdiklerri ile mutlu mesut bir hayyata sahip olacak anlaamına gelir.

Rüyada Eski Sevgiliyle Barışmak

Rüyada eski sevgili ile barışmak, rüüyayı gören bireyin, eski sevgili ile henüz sonlaandıramadığı ve yeni hayatında çok sıkıntıllı zamanlar geçirmesine sebep oolan sorunlar olduğuna ve problemlerin konuşuulup bir çözüme bağlanması gerektiğine alamet edder.

Rüyada Eski Sevgiliyi Öldürmek

Kişinin, çok değer vermiş olduğu vve çok büyük anlamlar yüklediği biir konuda büyük bir sorunla muhataap olacağına, iş hayatında prestij kayybı yaşanacağına, elde bulunan güzel şeyylerin zarar göreceğine, hiç umulmayan bbir durumla yüzleşileceğine, anne ya daa babanın büyük bir hastalıkla uğraşmmak zorunda kalmış olacağına ve endiişeli bir bekleyişe girilmiş olacağına rrivayet edilir. Rüyada eski sevgiliyi öldürmek ve kaçmaak, talihsiz ve kötü olayların bitecceğine, işle ve aile ile hayırrlı ve güzel haberlerin alınacağına, yepyyeni ve kazançlı fırsatlar yakalanacağına vee hayır getirecek bir şahsın öönayak olması ile eğitim hayatının devvam ettirileceğine yorulur.

Burada ve diğer bütün rüya tabirleri sitelerinde sunulan bilgiler, sadece yorum amaçlıdır. Kesin doğruluk iddia etmez. Daha aşağıda bulunan benzer rüyalar başlığı ile gördüğünüz rüya hakkında daha fazla bilgi edinin ya da okumaya devam etmek için bir sonraki makalemiz olan Rüyada Tavuk Kesmek adlı yazıyı okuyun.

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Rüyada ne gördünüz? Rüyanızı anlatın, bilenler yorumlasın...