Rüyada Etek Görmek

Rüya tabiri sözlüğü içerisinde Rüyada etek görmek anlamı nedir? islami ruya tabirleri Etek ruya tabiri ve ruya yorumları etek rüyaları yorumu ile ilgili bilgiler ...

 

Rüyada etek görmek rüyayı gören kimseniin cinsiyeti bakımından farklı farklı tabir olunur. Rüyada etek gören şahıs bir kadınn ise eteği nasıl gördüğüne bakılarak kısmet bulacağğı ya da kısmetini kaybedeceği şeklindde alamet eder. Rüyada etek gören şahıs bir erkekk ise eteği nasıl görmüş olduğu pek önemm arz eden olmamakla birlikte, genellde kötü tabir edilir.

Bir erkek gördüğü rüyada eski biir etek görüyorsa bir ya da daaha fazla konuda ümitsizliğe kapılacağına, ttemiz ve yeni bir etek ggörüyorsa haksız yoldan kazanılacak paraya, elinnize haram olarak geçecek mala ddelalet eder. Rüyada görülen eteğin eski veya yeniliğiine dikkat etmeyen erkek için, bir kkadın tarafından başına açılacak büyük bbelaya alamet eder.

Rüyada Kısa Etek Giymek

Pek olumlu bir rüya değildir. Rüyayı gören şahsın, işle ilgili olarakk yaşamış olduğu sorunların günden güne daha dda artacağı ve bir yerde patlaak vereceği anlamına gelmektedir. Rüyada kısa etek giymek ve ççıkaramamak, çok sorunla boğuşulacağına, bu durumdan kurtulmak iiçin türlü işlerde çalışılacağına ama birr türlü atılan adımlardan yaarar görülemeyeceğine ve zorluklar ve probleemlerle dolu bir döneme girileceğine  alamet ederr.

Rüyada Etek Giymek

 

Rüyayı gören şahsın, cinsiyetine bağlı ollarak iki farklı şekilde işaret eder. Eğer rüyayı gören insan bir kaddınsa büyük bir mutluluk yaşayacağına, elindeki kazancıı ya da zenginilği iş iççin kullanacağına, bu vesileyle kendisine ççok münasip bir  hane alacağına, ssevmiş olduğu bir kimse ile güüzel ve hayırlı bir evliliğe aadım atacağına işaret edilir. Eğer bu rüyayı bir erkek görmüüş olursa pek iyi bir anlama gelmeez. İşleri ters gider, kazancı eksilir. Rüyada etek giyen birini görmek, aydınlıık günlerin yaşanacağı, güzel bir ilişkinin başllaması vesilesi ile bazı konularda adımllar atılacağı ve büyük çabalarla girileen bir işin uzun seneler kkazanç getireceği anlamına gelmektedir.

Rüyada Etek Hediye Etmek

Rüyayı gören şahsın, hayatına yeni bbir yol vermek için bazı araştırmalar yaaptığına, bu vesileyle kısa süre iççinde büyük başarılar kazanacağı bir işee gireceğine, maddi açıdan büyük bbir zenginlik kazanmış olacağına ve uuzun süreli bir ilişkiye yelken açılabilleceğine tabir edilir. Rüyada etek hediye almak, kimse bbu rüyayı görmüş olduğu zaman kendisine ggelecek bir haberle sevmiş olduğu biir insanın yanına gidecek, kuracağı bbir ortaklık vesilesi ile masabaşı bbir işe girecek ve bol bool güzel haber alacak anlamına geelir.

Rüyada Etek Almak

Yapılan işin zor kısmının atlatıldığına, kollay tarafın da kısa süre iiçinde büyük imkanların ve fırsatların kapıssını açacağına, bu yüzden eğer yaakın bir zaman içinde kurulacak biir ortaklık ya da girilecek biir iş var ise geç kaalınmadan karar verilmelidir. Aksi takdirde fırsat elden kaçabilir. Rüyada etek almak ve üzerinde deneemek, yakın bir akrabanın ya daa arkadaşın sebep olması vesilesi ille tanışılan bir insan ile bbir ilişkiye başlanacağına,  iki tarafında çook iyi anlaşması vesilesi ile evllilikle ilgili olarak adım atılmış ollacağına ve çok mutlu bir evliliik hayatına sahip olunacağına alamettir.

Rüyada Erkeğin Etek Giymesi

Hayırlı bir rüya değildir. bireyin, düştüğü sıkıntıların ve içine girdiğii problemlerin gittikçe büyümeye ve yapılmışş olan onca şeye rağmen zaarar getirmeye devam ettiğine, bu yüzdden kısa bir zaman içinde bbu durumun düzeltilmeye çalışılmasının herhangi birr fayda sağlamayacağının anlaşılacağına ve başkka bir yol deneneceğine rivayet edder. Rüyada erkeğin etek giymesi  ve çııkarması, bozulan işlerin düzeleceğine, rakiplerin üzülleceğine, yapılmış olan işte türlü zoorluklarla karşılaşılacağına, yeni bir haneye sahiip olunacağına  ve işlerin bir şekiilde düzeltilmiş olacağına yorulur.

Rüyada Etek Ütülemek

Rüyada etek ütülemek de eşinizle aranızdakki problemlerin düzeleceğine ya da bbu sorunlardan dolayı eşinizle aranıza ççok daha büyük bir husumet ggirip, ayrılabileceğinize alamet eder.

Rüyada Uzun Yeşil Etek Görmek

Haneye gelecek dini tüm ve iyyi kalpli bir kimsenin sözünün dinlenmesii vesilesiyle yaşanan tatsızlıkların, hane iççinde bulunan nazarın ve hane dışınddaki dedikoduların sona ereceğine delalettir. Rüyada uzun kırmızı etek görmek, guurbette bulunan ve uzun bir süüreden beri hasreti çekilen bir kişiiye kısa zamanda kavuşulacağına  ve çokk mutlu olunacağına alamettir. Rüyada uzun sarı etek görmek, aaile bireylerinden biri ile ayrı düşüleceğğine, hiç birdenbire bir anda yalnıız kalınacağına, sağlık ile ilgili olaraak bir sorun yaşanacağına ve tatsıız bir olayın ortasına düşüleceğine aalamettir.

Rüyada Etek Dikmek

Rüyada etek dikmek, etek satın almaak gibi tabir edilir. Yeni bir kısmet bulabilir, evlenebilirsiniz. Rüyada etek diken kimse evli isee, eşiyle arasındaki problemleri düzelteceğine rivayet eder.

Rüyada Etek Satın Almak

Rüyada etek satın almak bir kkısmet bulup evleneceğinize yorumlanır. Rüyada satın alınan etek uzunsa uuzun bir evlilik sürecine gireceğinize, kısa ise kısaa bir evliliğinizin olacağına üstünde tekkrar düşünmeniz gerektiğine alamet edder.

 Rüyada Etek Verilmesi

Anne baba dualarının alınması ile bberaber işlerin açılacağı, çok istenen bir meekiye terfi alınacağı, kaçırılan bazı fırsatlarınn yine ele geçirileceği, rahat bbir hayata adım atılacağı, zararlı birr şahıs yüzünden yapılmış olan hhatanın büyük bir zorluk yaşanmasına rrağmen düzeltileceği, bulunan mevkide kazancın artacağğı ve aile bireylerinin birbirine ssıkı sıkıya bağlanacağı anlamına gelmektedir. Rüyada dar etek verilmesi, yapılmış ollan işte pek iyi bir sonuç eldee edileceğine, hazırlık yapılmış olan biir çalışmanın bol kazanç getirmiş olacaağına ancak bazı kötü olaylar yaşannacağına ve bu yüzden sıkıntı verrici olaylar ile yüzyüze gelineceğine işşaret eder.

Bir kadın gördüğü rüyada yeni vve güzel bir etek gördüyse yakın zaamanda bir kısmet bulacağına, eski vee döküntü bir etek gördüyse yaakın zamanda sevdiğinin kalbindeki yerinin kalmayacağınna ve onu kaybedeceğine, dar vve kısa bir etek görmek dde bir erkek tarafından gelecek kötüü bir eyleme yorumlanır. Eğer rüyada görülen etek lekeli iise bir konuda zan altında kalacağınıza, sizze yöneltilen suçlamaların olacağına, davalıysanız mahkeemeyi kaybedeceğinize yorulur.

Etek dişil yani kadınsı bir nnesnedir ve dolayısıyla bireyin hayatında vee yakınında olan bir kadını rivayett eder. Bu rüya, psikolojideki karşılığı konusunda teek bir genellemeyle sınırlandırılamayacak kadar  çeeşitli, detaylı ve geniştir. Örneğin; rüyayı gören kimse olan bireyiin erkek olmasına rağmen gördüğü rrüyada etek giydiğini görmüş olması onunn bazı tabulara ve yıkılamayacak kallın duvarlara sahip olduğunu ifade eeder.  Fakat rüyyaı gören bireyin bayan ollması durumunda uykusunda yeni ve şıkk bir etek aldığını, giydiğini yaa da kendisine hediye edildiğini görmmüş olması onun önce işinde ddolayısıyla da sonra toplumda statüsünün yükselmessine dair bir takım istekleri vve çalışmaları olduğuna işaret eden bbir rüyadır.

Rüyada Etek Diktirmek

Eğitim hayatında uzun bir zamandan berii maddi sıkıntı çeken rüya sahibinin, hiç bekllemediği bir anda ve hiç beeklemediği  bir kişiden büyük biir yardım alacağına, bu yardım vessilesiyle uzun zamandan beri ödemek istediği hhalde bir borcunu ödeyeceğine ve bbu vesile ile rrahat bir nefes alacağına delalet edder. Rüyada etek diktirmek ve giyerken yyırtılması, tam olarak hazırlık yapılmadan ve ani birr kararla girilen işte büyük bbir sorunla yüzleşileceğine, bu ddurumdan kurtulmak için çeşitli kararlar alınmıış olacağına ve bazı planların yürürlüğe sokulacaağına ancak herhangi bir yararının olmayacağınaa ve maddi oolarak çok şey götüreceğine delalet edeer.

Rüyada Etek Aramak

Rüya sahibinin, işlerinde yaşanmış olan biir sorunla uğraştığı bir dönemde hiç bekleemediği bir şahsın başına açacağı beelayla da uğraşmak zorunda kalacağına, bbu yüzden zarar edeceğine ve ççok üzüntü duyacağına alamet eder. Bu rüyanın görüldüğü dönemde yakın bbir arkadaştan gelebilecek bir kötülüğe karşı ddikkatli olunmalıdır. Rüyada etek aramak ve bulmak, sağlıkk ile ilgili olarak meydana gelen birr sorunun yakın zaman içinde teedavi edileceğine, çok büyük bir sorunn olmadığı için seven kimseleri üzmemmek gerektiğine ve beslenmeye dikkat ediilmesi vesilesi ile rahatsızlığın nüksetmeyeceğine deelalet eder. Rüyada etek aramak ve aradığını buulamamak, zor bir işin ortasında desteksiz kalınmmasından ötürü istenmeyen bazı durumlarla kaarşı karşı tarafa kalınacağına, büyük pproblemlerle boğuşulacağına ve elde avuçta kaalan birkaç kuruşun da sıkıntılardan kurrtulmak için kullanılacağına alamettir.

Rüyada Etek Kesmek

Kişinin, kendisini br değil birkaç adıım ileri götürecek bir konuda büyük biir proje ortaya koymak için ççaba gösterdiğne, bu çabasının en kkısa zamanda başarılı ve çok güüzel sonuçlar vereceğine, ayrıca üst ddüzey bir yöneticinin desteğinin alınmasıyla yüksekk maaşlı bir mevkiye terfi alıınmış olacağına rivayet eder. Rüyada sevilen bir kişiye etek keesmek, kıskanç insanların araya girip ilişkileri bozzma çabalarına rağmen rüyada görülen yyakın arkadaşla aranın bozulmayacağı, aksine dahha da sağlamlaşacağı, çok kişinin imrenndiği ve sahip olmak istediği biir arkadaşlığa dönüşeceği anlamına gelmektedir. Rüyada düşmana için etek kesmek, raakip olunan ya da daha önce araada kötü bir olay yaşanmış birr kimse ile aranın düzeltileceğine, buu vesile ile yeni bir iiş kapısının ya da uzun yıllardaan beri askıda kalmış bir projeniin üstüne güneş doğacağına ve ruhsaal ve para ile ilgili olarakk büyük bir zenginliğin sahibi olunacağıına rivayet eder.

Bu sayfada ve diğer bütün rüya tabirleri sitelerinde sunulan bilgiler, yalnızca yorum niteliğindedir. Mutlak kesinlik içermez. Daha aşağıda bulunan benzer rüyalar kısmı ile gördüğünüz rüya hakkında daha fazla bilgi edinin ya da bilginizi arttırmak için bir sonraki makalemiz olan Rüyada Dikmek adlı yazıyı inceleyin.

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Rüyada ne gördünüz? Rüyanızı anlatın, bilenler yorumlasın...