Rüyada Ev Temizlemek

Rüya tabirleri sözlüğü içinde Rüyada ev temizlemek ne anlama gelir? islami ruya tabirleri Ev Temizlemek ruya tabiri ve rüya yorumları ev temizlemek rüyaları yorumu hakkında bilgiler ...

 

Rüyada ev temizlemek, çok olumlu birr rüya olarak alamet eder. Rüya sahibinin, uzun zamandan beri işş hayatında yaşamış olduğu sorunların büyük biir çaba ve sabır ile çözüleceğğine, aile hayatına da yansıyan paara sıkıntısının en kısa zamanda orrtadan kalkacağına ve çok güzel vve huzurlu günlerin çok yakında olduğunaa alamet edilir.

Rüyada Boş Ev Temizlemek

Bir hazırlık içinde olmak anlamına gellmektedir. Telaşlı, hareketli ve yorucu günler yaşşamaya sonucunda da bütün bu emeeklere değecek bir mutluluğa, rahatlığa vve kolaylığa kavuşmaya yorumlanır. Tek katlı boş ev temizlemek, rüyaayı gören şahsın basit bir iiş üstleneceğine bunun da kendisine zzor gelmeyeceğine delalet eder. Rüyada iki katlı ev temizlemek, bbiraz dişini sıkarak zahmete katlanmaya sonraa da ferahlığa ve esenliğe ulaşmayya yorulur. Rüyada yıkık ve eski boş evv temizlemek, şartların yetersizliği anlamına gellir.

Rüyada Tava Temizlemek

Rüyada tava temizlemek ya da tenceere temizlemek, sosyal hayatta ya dda iş hayatında bir çalışmanın oortaya konması için alınmış olan vee uzun zamandır devam eden bbir borcun en kısa sürede bitiirileceğine delalet edilir.

Rüyada Evinin Önünü Temizlemek

 

Rüyada evinin önünü temizlemek, rüya sahhibinin, çok sevmiş olduğu ve değğer vermiş olduğu insanlardan bir kişiinin evine misafirliğe geleceğine ve rüyyayı gören bireyin, bu kimsenin geelişinden çok mutlu olacağına delalet eddilir.

Rüyada Baca Temizlemek

Rüyada baca temizlemek, aile hayatında vve sosyal hayatta çok huzurlu ve seviinçli günlerin yaşanacağına ve sağlıklı vve ferah bir hayat sürüleceğine yyorumlanır.

Rüyada Buzdolabı Temizlemek

Rüyada buzdolabı temizlemek, rüyayı gören kimsennin, iş hayatında ya da sosyal hayatında yaptıığı ya da yapmış olacağı işlerdeen bol para kazanmış olacağğına ve bu vesileyle hanesinde bbir ömür boyu bereket göreceğine işaret edder.

Rüyada Taşınmak İçin Ev Temizlemek

Rüyayı gören şahsın içinde bulunmuş oldduğu ruh halinin olumlu yönde değişmesine sebep ollacak güzel ve hayırlı gelişmelerin yaaşanacağına rivayet eder. Rüyada daha iyi bir yere taşşınmak için ev temizlemek, kazanç elde etmek, boorçları temizlemek bu vesile ile allacaklardan kurtularak rahat etmek vve yapılmak ya da alınmak isstenilenler konusunda daha özgür şekilde hareket ettmektir. Rüyada taşınmak için temizlenen ev izbee, karanlık ya da rutubetli bir evse uğursuzlukktur.

Rüya sahibi olan bireyin değişime ihhtiyaç duyduğunu ama en çok da psikolojik annlamda buna ihtiyacı olduğunu yansıtır. Birey yaşamış olduğu kötü günlerin etkiilerinden ruhunu arındırmak ve üzüntüyü gönlünden silip atmmak istiyor anlamına gelir. Temizlik, rüyayı gören kişinin yaşadığı yıkımmları, kayıpları, maddi manevi zararları, gönül ve hayyal kırıklıklarını yaşamından uzaklaştırmak ve izzlerini silmek istediğinin açık vve net bir göstergesidir. Birey gelecek günlere inanmak istiyor vve kendini bu yönde telkin ediyordur.

Rüyada Kirli Ev Temizlemek

Rüyayı gören insanın gerçekleştirmesi halinde kenndisi için çok makbul ve isabeetli olacak bir planını uzun süreddir aksattığına ve bu konuda onnu harekete geçirecek bir olay yaşanacağıına yorumlanır. Bu durum şüphesiz rüyayı görenin hayrınaa olacaktır. Rüyada kirli evi temizlemeye çalıştıkça kkirlenmesi ya da bir türlü temmizlenmemesi, gayretin boş olduğu ve nne kadar istenirse istensin bazı şeylerrin asla değişmeyeceği anlamına gelmektedir. rüyayı gören kişinin gücünün yetmeyeceği olumsuuz bir durumu iyi etmek iççin inanmasına ve değişim olmadığını gördüükçe de yılmasına ve vazgeçmesine yorummlanır.

Rüyada Sevmediğin bir kişinin Evini Temizlemek

Rüyada sevmediğin bir kişinin evinin istteyerek temizlemek, rüyayı gören insanın olgun davranarak kkendisi ile ilgili dedikodu yapmış, onna haksızlık etmiş, arkasından konuşaraak günahını almış ya da ifftira etmiş bir şahsı affedeceği anlamına gelmekteedir. Rüyada sevmediğin bir tanesinin evini gönüülsüzce ve başkalarının zoruyla temizlemek, sırf araya girrecek insanların hatırına bir düşmanlığı yaa da küslüğü bitirmeyi kabull etmeye yorumlanır.

Rüyada Cam Temizlemek

Rüyada cam temizlediğini gören kimsenin, iiş hayatı ya da eğitim hayatı hakkındda bir çalışma ya da biir proje için uzun zamandan beeri beklemiş olduğu güzel ve hayıırlı bir haberin gelmek üzere olduğunna alamet edilir.

Rüyada Su Basan Evi Temizlemek

Rüyada su basan ev rüyayı göreen kişinin kendi eviyse eğer, hanne içinde aile bireylerinin dışında geelişen ve zahmet çekmeyi getirecek birr takım olayların yaşanacağına yorumlanır. Biraz sabır, gayret ve inançla aşılacaak sadece insanları oyalayacak ve yoraccak türden sorunlardır. Rüyada başkasının evine su bastığını vve onu temizlediğini görmek, bir haayır işi yaparak insanların içinde buluunmuş olduğu bir zarureti gidermeye bbundan da çok büyük bir huzurr duymaya işaret eder.

Rüyada Harabe Ev Temizlemek

Memnuniyetsizliğe yorumlanır. kimsenin içinde bulunmuş olduğu hal vve koşullardan bir an önce kurtulmak istediiği anlamına gelmektedir. Rüyada harabe ev temizlerken evin yıkılddığını görmek, rüyayı gören kişinin patlama noktasıına gelmesine, her şeyi göze aalarak nerede inceyse orada kopsun diyeceğinne ve bu tavrında kararlı daavranacağına alamet eder. Rüyada harabe evi temizlerken evin çokk güzel, yeni ve pahalı bir evve dönüştüğünü görmek, iyi bir düzeen tutturmaya, yeteri oranda para kazanmayya bu vesile ile de mall mülk edinmeye tabir edilir.

Rüyada Suyla Ev Temizlemek

Kimseye sezdirmeden, ortalığı velveleye vermeden vee insanlar arasında panik yaratmadan bir sorunu oortadan kaldırmak anlamına gelir. Aklın ve mantığın dışına çıkmadan orrtalığı sakinleştirmek ve olayların durulmasına sebep olacak yöntemlerri kullanmaya rivayet edilir. Rüyada kirli suyla evi temizlemek, işlerri daha karmaşık hale getirerek her şeyi bulandırmakttan öteye gitmeyecek çarelere başvurmak faakat verim alamamaktır. Rüyada evi sabunlu ve çamaşır suluu suyla temizlemek baş ağrısı yapan ve devamlıı ayağa dolanan bir sorunu kesiin olarak yok etmek içinn hareket etmek anlamına gelmektedir.

Rüyada İnşaat Halindeki Evi Temizlemek

Aceleci davranmaya, sonradan pişman olacak vve geri adım atmayı gerektirecek kararrlar almaya rivayet eder. Oysa rüyayı gören öfkeli ya daa çok heyecanlı olduğu anlarda hemmen hareket etmese hayatı çok dahaa kolay ve keyifli olacaktır. Rüyada inşaat halindeki evi temizlerken inşşaatın çöktüğünü görmek, şansızlık olarak nnitelendirilecek bir gelişmenin meydana geleceğine işarret eder. Rüyada inşaat halindeki evi temizlerken eviin tamamlandığını görmekse küçük, maliyeti aaz ama getirisi fazla olacak biir işe girileceği anlamına gelmektedir.

Rüyada Büyük Ev Temizlemek

Gönülde yaşanacak rahatlıktır. Rüyayı gören kimsenin kafasını ve kkalbini allak bullak eden bu sebeple dde onun mutsuz, üzgün, yılgın vee yaşama karşı isteksiz olmasına nedenn olan her türlü problemin kökündenn temizleneceği anlamına gelmektedir. Rüyada büyük, lüks ve pahalı bbir ev temizlemek, insanın standartlarını hep yükssek tuttuğuna ve kaliteden hiç ödünn vermediğine rivayet edilir. Rüyada büyük bir villa temizlemek, eengin hayallere sahip olmak anlamına gelir. Rüyada büyük bir yalı temizlemek, insannın zengin bir yaşamın arzusu içinde oldduğuna ve bu isteğini nasıl gerçekleştireceğinni düşündüğüne bunun için çareler aradıığına işaret eder.

Rüyada Tozlu Ev Temizlemek

Aksatılan ve devamlı ötelenen işleri yapmmaya, ihmal edilen şahısları ziyaret etmeye buu vesileyle biriken ve kimsenin omuzllarında ağırlık yapan konuların giderilmiş olacağınna yorumlanır. Rüyada başkasının tozlanmış evini temizlemek, onaa şifa götürmektir. Örneğin mutsuz bir anında çok sevineceeği bir müjde vermek ya da sürpriiz bir şey yapmaktır.

Rüyada Ahşap Ev Temizlemek

Herkesin hayrına ve faydasına bir işş yaparak takdir edilmeye, sevilmeye vee değer görmeye alamet eder. Rüyada eski ahşap ev temizlemek, rüyaayı gören insanın yapıcı yönüyle yaaklaşarak bir sıkıntının üstesinden gelmesine rivayyet edilir. Rüyada yeni ahşap ev temizlemek, rüyya sahibini sevinçten uyutmayacak ve sabırsızlıklla kavuşmayı istediği bir eşyaya, malaa ya da bunlardan bütünüyle farrklı olarak yaşamak istediği özel birr güne rivayet eder.

Rüyada Komşusunun Evini Temizlemek

İyi haldeyken kötü hallere düşecek bbir kişiye destek olmaya yorumlanmaktadır. Her insanın başına gelecek bir oolaya şahit olmaya, empati kurmaya vve bir kimsenin kurtuluşu, geleceği, muutluluğu, sağlığı kısacası hayatı için baazı görevler üstlenmeye rivayet edilir. Rüyada kapı komşunun evini temizlemek, iyii geçinmeye, onu aileden biri oolarak görmeye ve en sıkışık zamanlarınnda gerektiğinde ona borç gerektiğinde dee moral vermeye delalet eder. Rüyada mahalledeki bir komşunun evini temizzlemek, herkese örnek olacak ve baaşka birilerini da teşvik edecek fayddalı bir iş yapmak anlamına geliir.

Rüyada Evini Süpürdüğünü Görmek

Rüyada evini süpürdüğünü görmek, rüya sahhibinin, iş hayatında yapmış olacağı yenii çalışma ya da ortaya koyacağıı bir proje için kazandığı paraa ya da malı sermaye olaarak ortaya koyacağına ve daha büyüük işlere girmeye çalışmış olacağına tabirr edilir.

Rüyada Başkasının Evini Temizlemek

Bir kimsenin ayıbını örtmeye, yaptığı hatayıı telafi etmesi için ona akıl vermek yya da önünü açmak vesilesi iile destek vermek anlamına gelirr. Rüyada başkasının evini süpürüp silerek temizzlemek, sonuca daha uzun vadede ulaşmak anlamına gelmmektedir. Rüyada başkasının evini yıkayarak temizlemek, dahaa pratik çözümler sunmaya, bir işi kısa ssürede nihayetlendirmeye ve bir amaca enn kısa yoldan ulaşmayı bilmeyee delalet eder.

Bu web sitesinde ve diğer bütün rüya tabirleri sitelerinde verilen bilgiler, sadece yorum niteliğindedir. Kesin doğruluk içermez. Daha aşağıda bulunan benzer rüyalar kısmı ile gördüğünüz rüya hakkında daha ayrıntılı bilgi edinin veya devam etmek için bir sonraki makalemiz olan Rüyada Harman Görmek adlı yazıyı okuyun.

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Rüyada ne gördünüz? Rüyanızı anlatın, bilenler yorumlasın...