Rüyada Hırsız Görmek

Rüya tabirleri sözlüğü içerisinde Rüyada hırsız görmek ne anlama gelir? islami rüya tabirleri Hırsız ruya tabiri ve ruya yorumları hırsız rüyaları yorumu ile ilgili bilgiler ...

 

Rüyada hırsız görmek, bazı sıkıntılı durumlarlaa karşılaşacağınıza tabir eder. Bu durumlar bazen bir hastalık şeklindde zuhur edebileceği gibi bazende hoş olmayan olaylarıın yaşanması şeklinde de olabilir. Unutulmamalıdır ki rüya tabirleri ne olurssa olsun, yaşanmış olan sıkıntıların bize hayır getiirmesi umulmalıdır.

Hırsız öldürmek

Eğer rüyada iken hırsızı yakalayarak öldürürsenniz geçireceğiniz bir hastalıktan kurtulacağınıza işaret eder. Rüyayı gördüğünüz sırada hastaysanız yakın zaamanda iyileşirsiniz.

Rüyanızda siz bir hırsız olmuşsanız, yaşadığınnız bir ilişkide sınırları aştığınızı düüşünüyor olabilirsiniz. İlişkilerinizde karşı tarafa olan davranış vve tavırlarınız sizi pişmanlığa sürüklemiş olabilirr.

Rüyada Annenin Hırsızlık Yaptığını Görmek

Anne ile araya girecek soğukluğa alamettiir. Anneden yana bir çelişki ya dda fikir ayrılığına düşmeye, ona olan düşkünlüğün vve bağlılığın zedelenmesine bunun da annneden gelecek bir eleştiri yya da davranış sebebiyle yaşanacağına yorumlannır.

Rüyada Hırsızı Etkisiz Hale Getirmek

 

Büyük bir işin altından kalkmayı baaşarmaya ya da bir baş ağrıısından ve beladan kendini sıyırmanın yollaarını bulmaya yorulur. rüyayı gören kimsenin kendisi için büyükk bir engel olan sorununu hhalletmeyi başarması anlamına gelir.

Rüyada Hırsız Girdiğini Görmek

Rüyayı gören şahsın kesesinden yiyecek buu sebeple ona külfet olacak, madddi olarak yıpratacak ona zarar verecekk bir insanın varlığına alamet eeder. Bu kişi,  rüya sahibinin kıramayacağı aille halkından, komşulardan ya da arkadaşlarddan biri olabilir.

Bir diğer taraftan hırsızın olumlu annlamları da bulunur. Uzaktan gelen bir misafiri ağırlayabilirsiniz veeya evlenmek niyetinde iseniz yakın taarihte bir evlilik yapabilirsiniz.

Rüyada At Hırsızı Görmek

İşleri kötü yönde etkileyecek bir olayya maruz kalınacağına, bunun sonuçlara ve bireyin eldee edeceği galibiyetlere de negatif şekkilde yansıyacağına, bu sebeple dee iyi yerlere gelinecekken gerileme vee başarısız olmak gibi büyük talihsizliklerle karşılaşılaacağına delalet eder.

Rüyada Eve Giren Hırsızı Dövmek

Haddini bilmez bir misafire ya dda komşuya ağzının payını vererek ona durması geereken yeri bildirmeye yorumlanır. şahsın uzun zamandır kendisine karşı sabrettiiği ve kötü söz söylememek için dişini sıktıığı bir kimseye karşı bundan bböyle patlaması anlamına gelir.

Rüyada Ailecek Hırsızlık Yapmak

Ekmek parası uğruna çok kötü vve zorlu şartlarda çalışmaya razı ggelmeye, bu konuda el ele vermmeye, ailedeki eğitim ve meslek sahiibi kimselerin çok daha az maaşaa, vasıfsız kimseler olarak çalışmayı kabuul etmeye işaret eder.

Rüyada hırsız görmek tabirleri

Rüyada Kardeşinin Hırsızlık Yaptığını Görmek

Rüyayı gören kimsenin kardeşinin kendisine kaarşı saygısızlık ve hakaret olarak kabul edecceği bazı işler yapacağına delalet eeder. bireyin, kardeşinin kendisini ezip geçerek kafayaa koyduğunu yapacağına ve onu hayal kırrıklığına uğratarak çok üzeceğine işaret eeder.

Rüyada Sevgilinin Hırsızlık Yaptığını Görmek

Ayrılık yaşanması ya da ilişkinin zzedelenmesi ve çatırdaması anlamına gelmektedir. Sevgilinin yapmış olacağı bir hatanın şahhsın gözünde affedilemeyecek boyutta olacağına ya dda içine sindirmesinin ve duruma alışmasıının zaman alması sebebiyle birlikteliğin birr süre sekteye uğrayacağına alamettir.

Rüyadaki hırsız bazı zamanlarda sizi kıskkanan ve bu kıskançlığından dolayı etrafındaki kişilere siziinle ilgili aslı astarı olmayan şeyleer söyleyen sivri dilli birrine de yorulmaktadır. Çevrenizde hakkınızda kötü konuşan kimseler olabiliir.

Rüyada Hırsız Kovalamak

Rüyayı gören insanın karmaşık bir sorrun üstünde olduğuna ya da bir duruma açıkklık getirmek için hararetli bir uuğraş içerisine girdiği anlamına gelmmektedir. rüyayı gören insan bir olayı ççözmeyi kafasına koymuş ve onu halletmeden bırakmayacak anllamına gelir.

Rüyada Tanıdığın bir tanesinin Hırsızlık Yaptığını Görmek

Bir şahıs hakkında hiç bilinmeyen şeyleer duymaya ve öğrenmeye bu sebeple o kimsedenn soğumaya, uzaklaşmaya ve ona karşşı duyguların ve düşüncelerin dee olumsuz yönde değişmesine yorulur. Yaşanacak bir olayda bir kimsenin göstereceğği tepki ya da söyleyeceği bir söz seebebiyle gerçek yüzünün ortaya çıkması vve rüyayı gören kişinin dee adeta şok olması anlamına gelmektediir.

Eşyaların çalınması

Rüyanızda eşyalarınız çalınmışsa ve eşyalarınızın kiimde olduğunu bilmiyorsanız, sergilediğiniz davranışlarınızın sonucunda sizdden yaşça veya mertebece büyük kimselerdden söz işiteceksiniz anlamına gelir.

Rüyada Hırsızlık Yaparken Yakalanmak

Rüya sahibinin korkarak, utanarak ve sıkılarrak bir işe girişmesine fakat yaptığından ttam anlamıyla emin olamamasına ve buu sebeple de bazı kaygılar taşşımasına alamet eder. Rüyayı gören insanın ya sonradan pişmann olursam diye endişe ve huzursuzluk içindde olacağı bir planı üstüne eğilmeesi anlamına gelir.

Rüyada Güvercin Hırsızı Görmek

İnsanların yapacaklarına engel olan, fikirlerini çallan ve onu hayallerine ulaşmaktan alıı koyan bir kimsenin varlığına yorumlanmaktaadır. insanın, planlarını ve projelerini kendisinden dinleyerrek ondan önce uyarlayarak onun emeğinni haksız yere sahiplenecek bir kimseninn ortaya çıkmış olacağına delalet eeder.

Rüyada Başkasının Evine Hırsızın Girmesi

Rüyayı gören şahsın duyduğunda, gördüğünde yya da yaşadığında çok mutsuz vee rahatsız olacağı bir haber almasınaa yorumlanır. rüyayı gören insanın hiç hoşlanmayacağı baazı gelişmelerle karşılaşması ve moralinin bozuulması anlamına gelmektedir.

Hırsızın ezan okuması

Rüyanızda hırsız bir kimsenin ezan okuuduğunu görmeniz, çevrenizdeki insanların başarılarınız ille ilgili konuşacağına yorumlanır.

Eve hırsız girmesi

Rüyanızda evinize hırsız girmiş ve onnunla cebelleşmişseniz, iç sıkıntısı yaşayabilirsiniz. Sizi kıran veya kaygılandıran durumlarla karşılaşabiileceğiniz gibi, bu kaygı ve üzüntülerri ortada sebep yokken kendiniz dee yaratabilirsiniz.

Eğer hırsız evinize girerek eşyalarınızı çalmmamışsa, evde yaşayanlardan bir tanesinin hastalık geçirmiş oolacağına fakat iyileşmiş olacağına yorumlanır. Bir başka tabire göre, hırsızın eşyalarrınızı çalmadan kaçması, karşılaşacağınız bir sıkıntının daha başınııza gelmeden önleneceğine rivayet edilir.

Hırsız veya hırsızlar rüyada iken siize saldırdıktan sonra eşyalarınızın büyük bbir kısmını alıp götürmüşse, değer verddiğiniz bir insanın başına gelen bbir sıkıntıya ortak olarak onun iççin üzüleceğinize rivayet edilir.

Rüyada eve hırsız girmesi, evinizde bbekar bir kız var ise, kıza talip çııkmış olacağına da yorulmaktadır.

Evinizin soyulduğunu gördüyseniz, bazı sıkıntılar yyaşadıktan sonra amaçlarınıza ulaşacaksınız anlamına gelir. Kendinizin hırsız olduğunu gördüyseniz, işleriniz terss gidecek. Hırsız kovalıyor ve yakalıyorsanız, hasımlarınıza galipp geleceksiniz anlamına gelir.

Rüyada Hırsız Dövmek

Kişinin bir kimseye yapmış olacağı birr işten dolayı karşı çıkacağına, yappmış olacağı o işi onaylamayacağına vee bu konuda onu engellemek vee durdurmak isteyeceğine rivayet eder. rüyayı gören tasvip etmediği bir şeyy için samimi şekilde düşüncelerini ifadee edecek, eğer bu yeterli olmazsaa da sert şekilde tepkisini ortaaya koymaktan çekinmeyecektir.

Rüyada İşyerine Hırsızın Girmesi

Kazançta eksilme yaşanmasına işaret eder. Rüyayı gören şahsın işten çıkarılması yaa da işinde zarar etmesi sebebiyle yaşayaacağı geçim derdine, çekeceği sefalete vve içine düşeceği zor duruma rivaayet edilir.

Hırsızlık yapmak

Hırsızla bir olup ortaklaşa olarak eeşya çalmak, eğer çalışıyorsanız kovulacağınıza yorulmaktadır.

Bir diğer tabire göre de rüyyada hırsızlık yapmak, rüyayı gören şahsın işllerinin ters gitmiş olacağına delalet etmekttedir.

Başka bir tabire göre ise rüüyada hırsızlık yapan kimsenin dostlarından ve yakınlarından kısmettler alacağına alamet eder.

Rüyayı gören şahıs öğrenci ise, bbu rüya öğrenim yaşamında gelecek başarılı günleriin habercisidir.

Rüyada Zorla Hırsızlık Yapmak

İstemeye istemeye, birilerinin hatırı için vve onları kırmamak uğruna bir iş yapmaya fakkat içine sinmemesine tabir eder. rüyayı gören kimsenin aslında inanmadığı amma geri çevirmek de istemediği kişilerin deyim yerindde ise oyununa gelerek sonradan kendisinee kızmasına ve özeleştiri yaapmasına tabir eder.

Rüyada Hırsızın Elinde Bıçak Görmek

Tehlike arz eden bir olayın içiine düşmeye yorumlanmaktadır. rüyayı gören insanın güvenliğinden şüphe edecceği bir durumun içine düşeceği ve bu durumlla baş etmek zorunda kalacağı, bununn da kendisini bir hhayli zorlayacağına rivayet eder.

Rüyada Araba Hırsızı Görmek

Zarara neden olacak, alın terine ortakk olmaya çalışacak, başkasının sırtından geçinmeyi alışkanllık edinmiş ve bunu bir yaaşam şekli olarak benimsemiş, tembel, faydaasız ve insanlara karşı haddini bilmeyyen bir insanın rüya sahibine dde musallat olacağına rivayet edilir.

Rüyanızda bir şeyler çalmanız bazı koonularda kendinizi yoksun hissettiğinizi gösterebilir. Alternatif olarak, hırsızlık gerçekleşmemiş hedeflerinizi beliirtir. Hedeflerinizi çok üst seviyede tutmuş olabilirsinniz.

Rüyada Akrabanın Hırsızlık Yaptığını Görmek

Onun müşkül ve zahmet içinde kaaldığı bir durumunu görmeye ve bu sebeple oo dönemde yapacaklarını hoş görmeye, oonu alttan almaya ve keendini onun yerine koyarak onu anlamayaa çalışmaya işaret eder.

Rüyada Hırsızlıkla Suçlanmak

Rüya sahibinin başına gelecek uğursuz olaylaara rivayet edilir. bireyi yıpratacak, sinirlendirecek ve onu başşına gelecekler sebebiyle bazı kişilere karşı düşman eddecek bir olay yaşamış olacağı anlamınaa gelir.

Rüyada Eve Giren Hırsızı Bıçaklamak

Sabrın taşmasına delalet eder. kimse için, bardağı taşıracak son damllanın da düşmesine ve bazı insanlarlla aradaki ilişkilerin gerilmesine, kopma aşamasıına gelmesine, kavgaların yaşanmasına, seslerin yükseelmesine rivayet edilir.

Hırsız yakalamak

Hırsızı yakalayarak polise teslim etmişseniz, işlediğiiniz bir davranışın yanlış olduğuna karar vererek nnedamet duyacağınıza rivayet eder.

Hırsız yakalamakla ilgili bir diğer tabbir ise hasımlarınızı yeneceğiniz ve onlardan üüstün seviyeye ulaşacağınız anlamına gelir.

Rüyada Komşunun Evine Hırsızın Girdiğini Görmek

Yakın çevrede yaşanacak tatsızlıklar ve aksiliikler anlamına gelir. Herkesi üzecek, etkileyecek, çevrede günlerce konuşulaccak şerli bir durumun yaşanmasına iişaret eder. Bir süre herkesin dilinde olacak vee insanların gündemini meşgul edecek biir gelişmeyle karşılaşmaktır.

Rüyada hırsız görmek, nefsinize yenik düşereek günahlar işleyeceğinizin de habercisi olabilir. Hırsız zinaya bulaşabileceğiniz anlamında bir uyarrı da olabilir.

Rüyada Hırsızın Ayak İzlerini Görmek

Yaşanacak kötü, tatsız ve olumsuz olaylarıın başlangıcına şahit olmak anlamına geliir. İstemeden içinde bulunulacak bazı durumlardan ettkilenmeye, günlerce üstünde kafa yormaya vee bunu kendine baş ağrısı ediinmeye yorumlanır.

Rüyada hırsız görmek kurnazlıklarıyla sizi kanndıracak biri şeklinde de tabir eddilmektedir. Hırsız görmüş olmanın bir diğer rrüya tabiri ise zina yapan biir kimsedir.

Rüyada Hırsızı Öldürmek

Rüyayı gören şahsın bir kimseyle restlleşeceğine tabir eder. rüyayı gören insan bir şahıs ille aradaki gemileri yakacak, ilişkisini kararlıılıkla sonsuza dek kesecek ve buu konuda son derece net biir duruş sergileyecek.

Rüyada Araba Hırsızı Yakalamak

Kişinin sahip olduklarına bir anlamda çöreklenmeyee çalışacak bir insanın peyda olması ve ttam onun adını kullanarak bir takkım işlere girişecekken o kkişiye engel olmayı başarmak anlamına ggelmektedir. Kötü niyetli bir kimseyi farkedip yaapacaklarını daha en başından engellemeyi bilmek anlamına geliir.

Hırsız

Hırsız eğer bir mal çalarak giddiyorsa ve siz buna şahitlik ediyorsanız, helal oolmayan malların elinize geçmiş olacağına işaaret eder.

Rüyada Hırsızın Halı Çalması

Maldan kaybetmeye ve bu sebeple maali olarak açık vermeye rivayet eeder. Rüyayı gören insanın başına gelecek muusibetli bir olay sebebiyle variyetinin yyok olacağına, parasının azalacağına, maddi ggücünün eskisi gibi olamayacağına alamet eeder.

Rüyanızda eğer bir hırsız görürseniz kaybetmeekten korktuğunuz bazı şeylerin olduğunu simgeler. Sahibi olmaktan mutluluk duyduğunuz şey ddevam eden bir ilişkiniz, çocuğunuz ya daa aileniz gibi manevi şeyler olabileceğii gibi kredi ile alınmış yenii bir ev ya da arraba da olabilir.

Bu sayfada ve diğer tüm rüya tabirleri sitelerinde sunulan bilgiler, yalnızca yorum niteliğindedir. Mutlak kesinlik içermez. Daha aşağıda bulunan benzer rüyalar başlığı ile gördüğünüz rüya hakkında daha ayrıntılı bilgi edinin veyahut devam etmek için bir sonraki makalemiz olan Rüyada Havuz Görmek adlı yazıyı inceleyin.

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Rüyada ne gördünüz? Rüyanızı anlatın, bilenler yorumlasın...