Rüyada Hamile Olduğunu Görmek

Rüya tabiri sözlüğü içinde Rüyada hamile olduğunu görmek anlamı nedir? islami rüya tabirleri Hamile Olduğunu ruya tabiri ve ruya yorumları hamile olduğunu rüyaları yorumu ile ilgili bilgiler ...

 

Rüyada hamile olduğunu görmek, birkaç şekkilde yorulur. Rüyayı gören kişi, genç bir kkız ise, epey bir süredir ssevmiş olduğu kişi ile evlilik kkonusunda anlaştıklarına ve en kısa süürede hayatlarını birleştirip mutlu olacaklarına deelalet eder. Yaşlı bir kadın bu rüyayı görrür ise eğer, uzun bir zamman boyunca çekilen ekonomik sıkıntının vve yokluğun yakın bir zamanda sson bulmuş olacağına ve bundan sonnra bolluk içinde yaşanacağına delalet eddilir. Rüyayı gören insan bir erkek isse, sakladığı sırların ortaya çıkmasından ötürüü çok korktuğuna ve ortaya çııkarsa çok üzülmüş olacağına işaret edilirr.

Rüyada Yaşlı Kadının Hamile Olması

Rüyada yaşlı bir kadını hamile oolarak görmek o sene kıtlık içinde geçmiiş olacağına veya ürünlerin pahalı olmaasına alamet eder. Rüyada genellikle fıtrata aykırı görülen duurumlar olumsuz yorulmaktadır. Bazen de bu rüya eğer oo yaşlı şahıs tanınıyorsa o kimsenin hastalaanmasına veya ailesinden bir kişinin sıkıntıılı bir durum içinde bulunmasına alamettiir. Genç kızın hamile olarak görülmesi isse bunun tam tersidir.

Rüyada Hamileliğin Sona Erdiğini Görmek

 

Rüyasında hamile olan fakat daha soonra hamile olmadığını veya hamileliğin soona erdiğini gören insan içinde biriktirdiiği bütün sıkıntılarından, üzüntülerinden ve caanını sıkan her şeyden en yakkın zamanda kurtularak feraha erer. Bu rüya özellikle iş hayatında başarısızlıığa uğrayan ve bunun sonucunda paara kaybeden veya elindeki malı mülküü kaptıran kimseler için yakında yeniiden mutlu olacaklarına ve kaybettikleri hher şey yine kazanıp işlerini yolunaa koyacaklarına bir işaret edilir.

Rüyada hamile olduğunu görmek, rüyayı görren insanın, iş hayatında göstereceği üstüün başarı vesilesiyle çok büyük paraalar ve başarılar kazanarak mal vve mülk alıp bir servet yapmasıına delalet eder.

Rüyada Hamile Kaldığınızı Görmek

Rüyasında yeni hamile kalan kimsenin elinne çok tez zamanda büyük bir mal geeçer. Bazen de bu rüya yeni yaptığğınız bazı yatırımların sonucunu uzun vadede alacağınızın vee bu vesile ile oldukça kazançç elde edeceğinizin göstergesidir. Rüyada hamile kalan kimse, hiç beklemediiği bir kimseden zarar görür veya ona biir akrabası elinden kötülük yapılır.

Rüyada Hamile Erkek Görmek

Rüyada hamile erkek görmek, rüyayı görren insanın insanlardan köşe bucak saklladığı ve çok büyük sıkıntılar vee sorunlar yaratacağı için kimseye söyllemeye cesaret edemediği sırlarının yavaş yavaaş açığa çıkmış olacağına ve bbu durumdan ötürü rüyayı gören insanıın çok üzüldüğüne yorulur. Bazen de bu rüya kimsenin kendii fıtratına aykırı davranmasıdır. rüyayı gören kimse doğasından uzaklaşarak yanlıış yollara sapar. Bazı tabircilere göre ise bu rüyya, soyunu inkar etmeye, çok ahllaklı ve dürüst insanlardan doğacak hayıırsız insanlara veya gören kimsenin yaşaamış olacağı sıkıntılara işaret edilir.

Rüyada Lohusa Olduğunuzu Görmek

Rüyanızda hamilelik sonrasında lohusa olduğunu göreen şahıs erkekler için yakın zamanda allacakları sevindiren haberlere ve müjdeye alamettiir. Kadınlar içinse bu rüya genellikle bullundukları evden çıkacak bir hastaya veya eeğer tanıdıklar içinde hasta var iise kısa zamanda eski sağlığına kkavuşmuş olacağına işarettir.

Rüyada Hamilelik Belirtilerini Görmek

Rüyasında bulantı, kusma gibi hamilelik belirtillerini gören kişi bazı sıkıntılar yaşar amma bu sıkıntıları geçicidir. Yakında bütün üzüntülerinden hem de enn güzel şekilde kurtulacağının habercisidir bu rüyya. Bazen de böyle bir rüya kişiyee ulaşacak ailesel bir sıkıntıya alamet ederr. Rüyada hamilelik sıkıntısı içinde bulunduğunu göören şahıs yaptığı bir işten dolayı vicdaan azabı duyar. Pişmanlık, hatalardan dönme, günahlara tövbe manalarıına da gelmektedir.

Rüyada Buluğa Ermemiş Bir Kimsenin Hamile Olması

Rüyada henüz baliğ olmamış bir çoocuğu hamile görmek anne babasının bu çocuktan ççok fazla menfaat elde edeceklerine, oo çocuk büyüyünce çok hhayırlı ve annesine iyi davranan, onlarınn sıkıntılarını gideren bir insan olacağına işareet edilir. Eğer çocuk rüyada bir erkek çoccuk doğurursa anne babasının elini çok sayıda paara ve büyük bir mal geeçer. Bazen de bu rüya o çoccuğun büyüdüğünde varlıklı, zengin bir insan ile evlennmiş olacağına işarettir.

Rüyada Karısının Hamile Olduğunu Görmesi

Rüyada karısını hamile olarak gören kimsee, dünyada hangi isteği var isee o istekleri gerçekleşir veya beeklemiş olduğu bir haber kısa süürede kendisine ulaşır. Bazen de bu rüya karısının gerçektenn de hamile olmasına veya evlaatlarından çıkacak ileride büyük bir nnamla anılacak, önem arz eden bbir kişiye alamettir.

Rüyada Hamile Genç Kız Görmek

Rüyada hamile genç kız görmek, lüzuumlu koşulların oluşması ile evlilik konusunda olumluu karar vermeye ve hazırlıklar tamamlandııktan sonra en kısa sürede evlilikk işlemlerini bitirmeye yorulur. Rüyada hamile genç kız müjdedir, haayırlı haberdir, mutluluk ve sevinçtir. O sebeple bu rüyayı gören yakıında rahatlar.

Rüyada Hamile Kadın Görmek

Rüyada hamile kadın görmek, iş hayattında ve aile hayatında yaşanacak çook büyük sıkıntılardan ötürü endişe duymmaya ve sıkıntıların daha da büyüümesinden dolayı yeni yollara girip üzüüntü çekmeye alamet eder. Bazen de bu rüya epey güzell, müjde içeren haberler almaktır. Bu rüya şahsın umduğuna ulaşması vee arzularının gerçekleşmesidir. Eğer yakın zamanda istediğiniz bir şeyy var ise bu rüya oo isteklerin en güzel şekilde gerçekleşşeceğinin bir habercisidir.

Rüyada Kızının Hamile Olduğunu Görmesi

Rüyada kızının hamile olduğunu gören şahııs ileride o kızından büyük menfaatler göörür veya o kızından aynı keendi fıtratına benzer bir kız çocuuğu dünyaya gelir. Bazen de bu rüya eğer rüyayıı gören insanın kızı bekarsa yakında evllenmesine veya karşısına önem arz edenn bir kısmet çıkmasına yorulmaktadır.

Rüyada Hamile Olmadığı Halde Karnını Şiş Görmek

Rüyada hamile olmadığı halde karnını büyümüşş gören kimsenin eline hayırsız bir maal geçer veya o şahıs hharam bir para elde eder. Bu rüya genellikle çok fazla maal ve mülkle, ama bu malın rüyaa sahibine hayırlı olmaması ile yorulmaktaddır. Hamile olmadığı halde karnı büyüyen kimsee, karnı ne kadar büyürse o kadaar bir ganimet elde eder, seervete kavuşur veya eline miras yoluyyla para geçer.

Rüyada Lohusa Şerbeti Görmek

Bu rüya tatlı söz, insanın arkasındann onu övecek konuşmaların olması ve herkessin takdirini toplayacak davranışlar içinde bullunması manalarına gelmektedir. Lohusa şerbeti bütün hastalıklardan ve sıkıntılaardan kurtulmak için çok güçlü ve keendisine güvenilen bir adamdan yardım görmekktir. Lohusa şerbeti içen bütün üzüntülerinden kuurtulur. Lohusa şerbetini yere döken kişi eeline geçen fırsatları değerlendiremez.

Rüyada Kısır Bir Kadının Hamile Olması

Rüyada kısır bir kadının hamile olaraak görülmesi umut kesilen bir yerden alıınacak müjde içeren bir haberdir. Bu rüya gören kimsenin, uzun süüredir beklemiş olduğu müjdeli bir haberi aalması veya kendisini çok mutlu edeccek olaylar yaşaması olarak yorumlanır. Kısır kadının hamile olması bazen dde kuraklığa, kıtlığa, o dönemin epey sıkııcı ve darlıkla geçecek bir dönemm olmasına alamettir.

Rüyada Hamile Olduğunuz İçin Karnınızın Büyüdüğünü Görmek

Genellikle bu rüya dünya nimetleridir. Bir şahıs hamile olduğu için karnınıı büyümüş görse karnı ne kaddar büyükse o kadar çok niimete ve ihsana kavuşur. Böyle bir rüya bireyin eline ççok büyük miktarda bir para geçmesiine veya ev, araba gibi biir mülk edinmesine de tabir eddilir. Bazı âlimlere göre ise bu rrüya, sıkıntıya, sizi üzecek haberlere vve sonucunda rahat etmeye alamet edder.

Rüyada Hamile Hayvan Görmek

Rüyada hamile hayvan görmek, yapılacak işleerde ve çalışmalarda yaşanmış olan sorunların ve sıkıntılarrın çözülmesine ve farklı işler içiin ortaklık kurup çok büüyük paralar kazanıp mevki ve mmakam sahibi olmaya delalet edilir. Bazen de hamile hayvan, kendisine yyardım edilmesi gereken muhtaç bir kimsedir. Bu kadın da olabilir çocuk dda. Bu rüya böyle kişileri gördüğünüzde onlaraa yardım etmeniz gerektiğine dair uyarıcı bir rüüyadır.

Rüyada Hamilelik Giydiğini Görmek

Rüyasında hamilelik giyen şahıs eğer kaadınsa ve evliyse yakın zamanda çok güzzel bir kız çocuğu olur. Bu rüya genellikle gerçekte de hamilee kalmaya ve bir kız evladın olmasınaa yorulmaktadır. Bazen de bu rüya bekârlar iççin hayırlı bir kısmete veya eşe işarett eder. Hamile kıyafeti giyen insan bekâr isee yakında evlenir veya çok mutlu olacaağı, eline bolca para geçeceği biir iş sahibi olur.

Rüyada Dul Kadının Kendini Hamile Görmesi

Rüyada dul bir kadın kendini haamile olarak görse bu onun yakın zamanda evleneceğininn ve yeni bir hayata başlayacağıının göstergesidir. Bu rüya bazen de o kimseninn menfaat elde etmesine, eğer sıkıntıları var iise bunlardan kurtulmasına veya karşı taraafında çok iyi bir kısmmet çıkmasına alamet eder.

Rüyada Hamilelik Sancıları Çekmek

Rüyasında hamile olup hamilelik sancıları çekenn kimse, günahları için gerçek hayatta oo kadar büyük bir nedamet yaaşar ve o kadar nasuh biir tövbe eder ki işlediği güünahları affedilerek bundan böyle hata işlemmez. Bazen de bu rüya şahsın yaşşamış olacağı zorluk ve sıkıntılardan sonra ferahha ereceğinin ve isteklerine kavuşacağının birr göstergesidir. Rüyasında ne kadar çok hamilelik sancısıı çekerse insan eline o kadar büyükk bir servet, ferahlık veya rahatlıkk ulaşır.

Bu sayfada ve diğer bütün rüya tabirleri sitelerinde verilen bilgiler, sadece yorum niteliğindedir. Mutlak kesinlik iddia etmez. Daha aşağıda bulunan benzer rüyalar bölümü ile gördüğünüz rüya hakkında daha ayrıntılı bilgi edinin veya devam etmek için bir sonraki konumuz olan Rüyada Gezegenler Görmek adlı yazıyı okuyun.

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Rüyada ne gördünüz? Rüyanızı anlatın, bilenler yorumlasın...