Rüyada Köpek Görmek

Rüya tabiri sözlüğü içinde Rüyada köpek görmek ne anlama gelir? islami rüya tabirleri Köpek ruya tabiri ve rüya yorumları köpek rüyaları yorumu ile ilgili bilgiler ...

 

Cafer-i Sadık rüyada köpek görmekle ilggili dört farklı anlama yorulur. Kötü bir hasım, gözü tok biir erkek, güzel olmayan bir hizmetçi ve bbilgisiz bir erkek. Rüyada köpek görmek, köpeği ne şekildde gördüğünüze göre manası değişen bir tabire sahiptiir. Arzularına ve zevklerine düşkün bir şahsıı temsil edebileceği gibi düşman da olsa ayynı zamanda şefkatli ve merhametli birr kimseyi de temsil edebilmekteddir. Dişi köpek ise daha çok kkötü karakterli bir kadına rivayet eder. Bu tarz bir kadın başınıza beela açacaktır. Ancak genel olarak, yakın çevrenizdeki dostlarınızaa ve düşmanlarınıza delalet eder. Rüyanızda köpeğe olan üstünlüğünüz veya galibiyetinizz düşmanlarınızla veya rakiplerinizle olan güç savaşının sonnucunu gösterdiği gibi aynı zamanda görrdüğünüz köpeğin cinsi de doost veya düşmanlarınız hatta sizin kkendi karakteriniz ile ilgili fikirler verebilir.

Dişi köpek

Dişi köpek etrafınızda sabit fikirli vee kötü karakterli bir kadın buulunmuş olduğu anlamına gelir.

Dişi köpek, erkek köpeği kovalıyorsa; kkötü huylu bir kadın tarafından kötülüğe uğrayacağınız vee itibarınızın düşeceği yorumu yapılmaktadır.

 

Eğer dişi köpek erkek köpekleri ardınna almış ve önden gidiyorsa, kötü yola düşmüşş bir kadın ve bir erkeğinn sizin tarafınızdan evlendirileceğine yoruumlanır.

Siyah köpek

Esmer tenli veya zenci bir düşmannla işaret eder. Bazı yorumcular ise geçirilecek bir rahhatsızlığa yorarlar. Rüyada siyah köpek görüldükten sonra insanıın rahatsızlık edilmesi daha önce çokça test ediilmiş ve bu şekilde kabul görrmüştür.

Anne köpek

Rüyanızda bir köpeğin yavrularını emzirdiğini göörmek hayra açıklanmaktadır. Eğer evlatlarınız bulunuyorsa onların size iyiiliği dokunacaktır. Eğer bekarsanız evleneceğiniz şahıs hayırlı bbirisi olacaktır.

Rüyada köpek öldürmek

Düşmanlarınızı yeneceğiniz manası taşır.

Rüyanızda bir köpeğe kıyafet giydirdiğinizi görmüşsenniz, bu karakteristik kusurlarınızı ve olumsuuz alışkanlıklarınızı gizlemeye çalıştığınızı ifade eeder. Kendinizden bile!

Rüyada köpekle konuşmak

Rüyanızda köpekle konuştuğunuzu görmeniz gizleneceğinize rivayett eder. Bu gizlenme, duygularınızı arkadaşlarınızdan ve ailenizdden gizleyebileceğiniz gibi düşmanlarınızın size zararr vermemesi için kendinizi onlardan çekkmeniz şeklinde de vuku bulabilir.

Rüyada köpek görmek tabiri

Tazı köpeği

Rüyada tazı köpeği güçlü ve zaalim bir düşmanı delalet eder. Eğer devlet işleriyle uğraşıyorsanız tazı köppeği makamınızın yükseleceği anlamına gelir.

Av köpeği

Rüyanızda av köpeğiniz ile ava ççıkmanız, düşmanınızdan bir yarar sağlayacağınız anlamınnı taşır. Av köpeğini kovarsanız, yarar sağlayabileceğiniz ddüşmanınızı yakınınızdan uzaklaştırırsınız. Av köpeğinin etini görmeniz, alacağınız mmirası simgeler.

Eğer av köpeğinin avdan döndüğünü göörürseniz işle ilgili sıkıntılar çekebilirsiniz. Bu rüya en çok işsizlik şeklinnde yorumlanır. Şehirde av köpeği görmek de ayynı şekilde işaret eder.

Köpeğe yaslanarak uyumak

Rüyanızda köpeğe yaslanarak uyuduğunuzu görmeniz, güveen duyduğunuz bir tanesinin aslında düşmanınız olduğunu gösterirr. Bununla beraber işlerinizde ufak tefek aksaklıklarrla karşılaşabilirsiniz.

Rüyada havlamak

Rüyanızda köpeklerle beraber havlamışsanız, dilekleriniz gerççekleşir.

Rüyada köpek ölüsü görmek

Rüyanızda ölmüş bir köpek görmeniz üüç farklı şekilde açıklanmaktadır. Herhangi bir rahatsızlık geçirebilirsiniz. Bir konuda canınız sıkılabilir. Meşakkatli işlerler uğraşmanız gerekebilir.

Çoban köpeği

Rüyada bir çoban köpeği sahibi oolduğunuzu görürseniz hasımlarınızın sizden korktuğuna yorulurr. Bir diğer taraftan bu rüya aiilenizin size saygı duyduğu şeklinde açıklannmaktadır. Ayrıca çoban köpeği, maddi yönden güçleneceeğiniz ve malınızdan yarar sağlayacağınıza iişaret eder. Yatırım yaptığınız yatırım araçları beklemediğiniz şşekilde değerlenebilir veya satın almayı düşündüğğünüz maldan umduğunuzdan fazla yararlanırsınız.

Eğer bir köpek satın aldığınızı görmüüşseniz biraz ruhunuzu okşayacak söz duymakk istiyor olabilirsiniz. Bir diğer yandan kendinizi yalnız hisssediyor ve yeni dostluklar kurmaya ihtiyacıınız var.

Köpeklerin kavgası

İki köpeği kavga ederken görmeniz hasımlarıınızdan kurtulmak için onları birbirine düşüreceğiiniz manası taşır.

Rüyada köpek beslemek

Evi koruyan köpekler adamin hanimim, essya ve evini korumaga, kadin için, hastaliGininn artmasina, zarara ve bazi esyasiniin gitmesine isarettir. Eger disi ev köpeklerinin ürüdüklerini görsee kötü kimselerden erisecek zarar ve hhileye isarettir. Ev köpeklerinin hasta olduklarini görse haastaliga, zarara ve evin bazi esyalarinin gitmmesine isarettir. Köpekler, güvenlik kuvvetlerinin çocuk ve yardimciisiyla işaret eder.

Köpeğin yetenekleri ifade ettiğini belirtmiştik. Rüyanızda bir köpek sahibi olmanız bbir yeteneğinizi geliştirmek istediğiniz anlamına gelmektedir. Yabancı dil kursu veya hobilerinizle iilgili kurslara yazılmayı düşünebilirsiniz. Eğer köpek yavruları görürseniz, aynı şekillde bu yeteneklerinizi geliştireceğiniz anlamına gelmektedir.

Rüyada köpek havlaması

Rüyanızda size havlayan ama ısırmayan köppek hasmınızdan kötü bir söz işiteceğinizi gössterir. Bu şahıs her ne kadar ssize zarar vermese de canınızı sıkacaktır vee siz de ondan daha çokk haz etmemeye başlarsınız.

Rüyanızda gördüğünüz siyah köpek yakın biir dostunuz hakkındaki şüphelerinizi sembolize eder. Bu kişiyle ilgili aklınızı kurcalayan baazı noktalar var ve siz onun göründüğü ggibi biri olmadığını düşünüyorsunuz.

Yavru köpek

Rüyada yavru köpek görmek sevimli biir çocuk şeklinde açıklanmaktadır.

Köpek sütü içmek

Rüyanızda köpek sütü içerseniz, güçlü birr hasmınız olacağı ve ondan korkacağınız anlamınaa gelmektedir. Rüyada köpek sütü görmek hasmınızdan iççten içe korktuğunuzu gösterir.

Rüyanızda mutlu bir şekilde havlayan köppek görmüşseniz hayatınızdan memnun olduğunuz ve soosyal aktivitelere katılmak istediğiniz anlamına gellmektedir.

Kaçan köpek

Sizden kaçan bir köpek, hasmınızın sizdeen korktuğunu gösterir. Hasmınızın size karşı çekincesi olacak vee size zarar vermekten ziyade uzak kalmaayı tercih edecek.

Bir köpeğin yılan, akrep v. s gibi tehlikeli hayvanları yediğini görrmeniz yakın bir arkadaşınızın kötü bbir kararınızdan sizi döndürmeye çalıştığını iffade eder.

Rüyanızdaki bir köpek sezgi, sadakat, cömertllik, koruma, ve sadakat simgesidir. Bu rüya güçlü değerleri ve iyyi niyetleri, yaşamınızda ilerlemenizi ve size başarı getirecekk adımlar atmanızı ifade eder. Rüyanızda gördüğünüz köpek bir diğer ttaraftan bu nitelikleri sergileyen birini temsil edebilir. Alternatif olarak, rüyada köpek görmek, gözz ardı ettiğiniz ya da unutmuş olabileceğiniz bbir becerinizi gösterir. Köpek havlıyorsa o zaman kendi içinizdeeki bazı iç çatışmaları gösterir. Ölü veya ölmekte olan köpek ihhaneti simgeler. İyi bir dostunuzu, eşinizi veya arkadaşınnızı kaybedeceğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Bu düşünce daha çok bilinç alttında olduğu için bunun farkında değilsiniz. Biraz derin düşününce kaybetmekten korktuğunuz insanlarr olduğunu fark edebilirsiniz. Köpek “dost” ve “sadık” kavramlarını aklaa getirir. Yaşamınızdaki dostluklarla bu rüyanızı ilişkilendirebilirsiniz.

Bir köpeğin bacaklarınızı ısırdığını görmek,  hayatınnızın yönünü dengelemek için ihtiyacınız olann gücü kaybetmiş olduğunuzu gösterir. Bu rüya yeni bir durum yaklaşırkenn tereddütünüzü ya da hedeflerinizi ileriiye taşımak için duyduğunuz arzuyu daa ifade etmektedir.

Rüyada köpek eti yemek

Rüyanızda köpek eti yediğinizi görmüşseniz, hasmınnızdan üstün bir seviyeye ulaşacaksınız anlammına gelir. Aynı zamanda bu rüyanın bir diiğer tabiri de harama bulaşacağınız yönündediir.

Köpeğin eve pislemesi

Evde bazı eşyalarınıza, yatağınıza ya dda tabağınıza köpeğin pislediğini görmeniz, eşinizin size sadakatssizlik yapmış olacağı şeklinde açıklanmaktadır.

Süs köpeği

Rüyanızda süs köpeğiniz var ise karınıızla-kocanızla aranızda ufak sorunlar olduğunu gösterrir. Eğer rüyada iken süs köpeğini kucağınııza almışsanız eşinize ihanet edeceğiniz anllamına gelmektedir. Bu ihanet cinsel yolla olabileceği giibi başka birilerine olan ilgi vve alakanızla da tezahür edebilmektedir.

Bir diğer taraftan süs köpeği zzevk, neşe ve mutluluğa yorulur. Süs köpeği satın almak veya siize bir kimsenin hediye olarak süs köpeği getirmesii, malla ilgili akrabalar arasında yaşanacaak bazı tatsızlıklarla tabir oluunur. Bu tatsızlıklar bir süre sonra annlaşmayla sonlanacaktır.

Köpeğe tasma takmak

Eğer bir köpeğe tasma takar vve onu çekerek yürütürseniz bu rüya bazı dostlarınızzın yardımına ihtiyacınız olacağı şeklinde yorrulur.

Rüyada köpek ısırması

Rüyada köpek ısırması görmek, çalışma hayatınızzda rekabet ettiğiniz insanların size zarar vereceeği şeklinde yorumlanır. Rüyanızda hissettiğiniz korku ve acı nne kadar büyükse, göreceğiniz zarar da oo kadar büyük olacaktır.

Bir başka tabire göre, düşmanınızın harekkete geçeceği ve size hiç de hoşlanmayacağınız şeyyler yapacağına yorumlanır.

Bu rüya aynı zamanda dostunuz olaan kimselerin sizi kıskanacağı anlamına da geelir. Kıskançlıklarından dolayı herhangi bir davranışta bullunarak sizi üzebilirler.

Köpeğin dostluğu

Bir köpek size yaklaşarak dostane biir şekilde ellerinizi yalar veya kısık kısık havlarsaa; size üstün gelmeye çalışan haasımlarınız bu tutumlarından vazgeçecek vve sizinle anlaşmaya varacak anlamına gelirr.

Köpek vahşice havlıyorsa, çevrenizdeki insanları kontrool etmek istiyorsunuz anlamına gelir. Bu rüya ayrıca size düşmanca yaklaşann arkadaşları gösteriyor olabilir.

Köpeğe yemek vermek

Köpeğe yemek verdiğinizi görürseniz mallarınızda artışş olacak ve bolluk bereket dollu bir döneme gireceksiniz anlamına ggelir.

Rüyada köpek sürüsü

Rüyanızda çevrede sürü halinde gezen köpeekler görmeniz içten içe arzuladığınız ve gerçekleşmesini dilediiğiniz bütün isteklerinize yakın zamanda kavuşaacağınız anlamına gelmektedir.

Rüyada köpek saldırması

Rüyada köpek saldırması görmek, eğer salldıran köpek sizi ısırmamışsa, etrafınızda bazı hasımlarınızın olduğunaa alamet eder. Bu hasımların size zararları dokunamayacaktır ancakk yine de içten içe kin gütmeye deevam ederler.

Size saldıran birden fazla köpekse vve onları alt ederseniz ailenizden birilerinnin davranışlarınızı yanlış anladığına alamettir. Bu yanlış anlaşılma sonucu bir konuşmaa veya tartışma geçebilir. Onlara açıklama yapacaksınız ve bu yaanlış anlaşılma çözüme kavuşacak.

Eğer rüyada iken köpeğin salyaları üzerinizee bulaşırsa, düşmanınızın lafları sizi üzecek anlaamına gelir.

Eğer köpek üzerinizdekileri yırtarsa, halletmeniz gerekken işlerde bazı aksaklıklar olacağına alamettiir.

Beyaz köpek

Size düşmanlık eden ancak aynı zammanda merhamet sahibi birini yorulur.

Eğer rüyada iken bir köpek tarafındann yönlendiriliyorsanız, seçim yapmakta ve karar almaktaa güçlük çekiyorsunuz anlamına gelir. Sizin için doğru olanı yapmalı vee diğer insanların bu konuda ne düüşündüğüne kulak asmamalısınız.

Ev köpeği

Rüyada köpek sahibi olmak sizin karakterinniz ile ilgili bilgiler verir. Rüyanızda bir köpeğinizin olduğunu ve oonu gezdirdiğinizi görürseniz, merhametli bir kişiliğinniz olduğu anlamına gelmektedir. Rüyanızda bir av köpeğiniz varsa, gössterişten hoşlanıyorsunuz anlamına gelir.

Rüyanızda havlayan köpekler görmeniz etrafınızda sommurtkan ve can sıkıcı kimselerin olduğğunu gösterir. Belki de arkadaşlarınızdan olan hoşnutsuzluğunuz bbu rüyanız ile açığa çıkmıştır.

Rüyada köpeğe dönüşmek

Rüyanızda aniden köpeğe dönüşmeniz, etrafınıza karrşı son derece kibirli davrandığınıza alameet eder. Eğer rüyada iken bir köpek olaraak geziyor ve aniden insana döönüşüyorsanız, yaptığınız kötü davranışlardan ve köötü huylarınızdan rahatsız olarak nedamet yaşayyacağınıza işaret eder. Bu pişmanlığınızın sonucunda tövbe edecek vee haramdan uzaklaşacaksınız.

Bu web sitesinde ve diğer tüm rüya tabirleri sitelerinde sunulan bilgiler, yalnızca yorum niteliğindedir. Kesin doğruluk içermez. Aşağıdaki benzer rüyalar başlığı ile rüyanız ile ilgili daha fazla bilgi edinin ya da isterseniz bir sonraki makalemiz olan Rüyada Yükseğe Çıkmak adlı yazıyı inceleyin.

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Rüyada ne gördünüz? Rüyanızı anlatın, bilenler yorumlasın...