Rüyada Kaçmak

Rüya tabirleri sözlüğü içerisinde Rüyada kaçmak ne anlama gelir? islami rüya tabirleri Kaçmak ruya tabiri ve ruya yorumları kaçmak rüyaları yorumu hakkında bilgiler ...

 

Rüyada kaçmak hayırlı işlere rivayet ediliir. Yapılan hatalardan dönmeye ve onlardan derss almaya, dini vecibeleri yerine getirmeye başlamaya, tehlikkeden uzaklaşmaya, kazadan ve beladan uzaak olmaya alamet eder. Makam ve saygınlık sahibi olan birr kimsenin gördüğü rüyada kaçtığını görmesi, onun işindee çok daha başarılı olacağı anllamına gelmektedir. Rüyasında cesurca, bir an bile tereeddüt etmeden kaçan şahıs için hayatın sonu gellmiş demektir yani ölümün işaretidir.

Rüyada Evden Kaçmak

Rüyayı gören kimsenin evden uzaksa eviine ve ailesine duyduğu özleme rivayet edillir. şahsın anne, babasına ve kardeşlerine ollan düşkünlüğüne, evcimen bir insan olduğuna vee rüyanın tam aksine evinde ailesiiyle vakit geçirmekten keyif duyduğuna alaamet eder.

Rüyada Birinden Kaçmak

Zaten isteksiz ve gönülsüzce yapılmış olaan bir işi doğrusunu söylemek gerekirse başttan savma yani özensiz yapmaya rivayett eder. Rüyayı gören bireyin bir tanesinin riicası üstüne ona zoraki yardım edeceğine vee bunu da kendisine hissettire hisseetire yapacağına yorumlanır. Rüyayı gören insan o işi bbir an önce bitireyim de gideyim diiye sabırsızlanacak anlamına gelir.

Rüyada Koşarak Kaçmak

 

Rüyada koşarak kaçmak, bireyin kıvrak zzekâsına ve pratik düşünme tarzına rivayet edder. Rüyasında koşarak kaçtığını gören kişi, büyüük bir ustalıkla, her türlü dertten vee beladan kolay bir şekilde sıyrılabiilir.

Rüyada Askerden Kaçmak

Rüyayı gören bireyin baskıdan ve zorlamalardaan son derece rahatsız olduğuna ve buu konuda çevresindekiler karşı kesin biir tavır sergilediğine rivayet eder. bireyin, kendisinden büyük beklentiler içinde olunmamassı ve başkaları tarafından yönlendirilmeye çalışması een haz almadığı durumlardan biridir.

Rüyada Karanlıktan Kaçmak

Mutsuz günler yaşandığı anlamına gelmektedir. insanın kendisini çok çaresiz ve aciiz gördüğüne, hayata ve insanlara karrşı inancını ve güvenini yitirdiğine, onnun bu duyguları yaşamasına neden oolan olaylardan ya da kimselerden çekindiiğine işaret eder.

Rüyada Kocaya Kaçmak

Kişinin yapmayı çok istediği ve buu sebeple kafaya taktığı birşeyi bütün engellemelere vee itirazlara karşı yine de yağacağınaa alamettir. kimsenin bir konuda kendi bildiğini okuyacağınaa, tabiri caizse çevresinden yükselecek çatlak seslere tavviz vermeyeceğine işaret eder.

Rüyada Evden Kaçmak

Rüyada evden kaçtığını gören bireyin hayatınnda radikal ve yeni değişimler olacak aanlamına gelir.

Rüyada Kaçmak Ve Yakalanmak

Çok başarılı bir iş yapılacağına, kazzancın eskisine oranla daha da artacağına, sağlık problemlerrinin ortadan kalkacağına, işlerin düzene ggireceğine ve eğitim konusunda yeeni bir sayfa açılacağına, ancak ortayaa çıkacak kötü bir durumdan ötürü işleriin bir anda aksamaya başlamış olacağınna ve hayatın bbu durumdan çok olumsuz etkileneceğine rrivayet eder.

Rüyada Tehlikeden Kaçmak

Rüyasında tehlikeden kaçtığını gören kişi, zzor duruma düşecektir. Yaptığı bir haranın ya da sözlediğği bir sözün yol açacağı sıkıntının oortasında kalmış olacağına ve bu yüzzden uzun süre problemlerle boğuşacağına delallet eder.

Rüyada Hayvandan Kaçtığını Görmek

Rüyada bir hayvandan kaçtığını gören kişşi, kendisini alt etmeye çalışan rakiplerine karşıı ya da iş yerinde aayağını kaydırmak isteyen bir kimseye kaarşı zafer elde edecek anlamına gelirr.

Rüyada Gizlenmek

Rüyasında hane içinde bir yere gizlendiğiini gören kişi, etrafı tarafından telkin ediileceği bir durumla karşılaşacak anlamına gellir. Bebek bekleyen bir anne adayı göördüğü rüyada gizlendiğini görmüş olursa bebeğinin kkız olacağı anlamına gelmektedir. bireyin dağlık bir yere gizlenmesi, veefalı bir kimseden destek ya da yarrdım göreceğine işaret edilir.

Rüyada Ateşten Kaçmak

İsabetli bir davranışta bulunmak anlamına gelirr. Yani rüyayı gören insanın kendisine zzararı dokunacak bireylerle iletişimini koparması ya daa daha başından hiçbir şekilde iletişşim kurmaması anlamına gelir. insanın kafasının rahat olmasını istediğine vee çevresinde gereksiz, mantıksız ve sağduyudan uuzak kişileri bulundurmadığına delalettir.

Rüyada Düşmandan Kaçmak

Rüyasında bir düşmanından kaçtığını gören kişşi, dertlerden, sıkıntılardan, kazadan, beladan ve tehlikedenn uzaktadır.

Rüyada Domuzdan Kaçmak

Rüyayı gören kimsenin önyargıyla yaklaşacağı vve esasen kendisine çok kazandıracak vee başarılı olabileceği bir iş konusundda peşin hüküm vereceği, bu kkonuda hata yapmış olduğunu farkettiğinde dde çok geçmiş olacağına yorulur. kimsenin kendisine hiç şans vermeyeceği birr konuya ve sonradan bu konuddaki pişmanlığına yorumlanır.

Rüyada Ayıdan Kaçmak

Rüyayı gören bireyin laf konusunda başedemeyeceeği bir insan ile münakaşadan uzak duracaağı anlamına gelmektedir. kimsenin kendisini açıklama konusunda kendisine hhak vermeyen ve onu devamlı olarak ssusturarak üstün gelen bir kimseye kkarşı özellikle mesafeli olmasına alamettir.

Rüyada Savaştan Kaçmak

Düzgün, sakin ve huzurlu bir hayaat sürme çabasına rivayet edilir. Rüyayı gören şahsın paradan, zenginlikten, şşan ve şöhretten önce sağlıklı ve mutlu ollmaya önem verdiğine hiç birşeyi bbunların üstünde tutmadığına ve hhırsın boşuna olduğuna inandığına tabir edillir.

Rüyada kişi, kendisini vatani görevini yyaparken kaçtığını görüyorsa, yenilgi anlamına gelmekteedir. Rüyada büyük ve belalı bir kavgaadan kaçmak, çekilen zorlukların ve sııkıntıların biteceği anlamına gelmektedir. Rüyada kaçmak aynı zamanda şahsı derindden etkileyen bir olayı bir türlüü üstünden atamaması anlamına da geliir.

Bireyin uykusunda kaçtığını görmüş olduğu şeey esasen gerçek hayatında onu rahatsızz eden, zorlayan, sıkan ve bunalttan bir insanın, olayın, durumun yaa da meselenin göstergesidir. Bireyin uykularında kaçtığını görmüş olması biilinçaltına attığı kurtulma ve rahat nefess alma isteğinin yansımasıdır.

Rüyada Eşinden Kaçmak

Kişinin monotonluktan, durgun ve sıkıcı birr yaşam tarzından haz etmediği anlamına gelmektedir. kimsenin yaşama heyecanı vesilesi ile kıppır kıpır, yerinde duramayan, gezmeyi, eğlenmeyi, yemeyi içmmeyi, yani yaşamayı seven ve yaşamayyı bilen bir kişi oolması sebebiyle sorunlu kimselerden ve ggergin ortamlardan uzak durması anlamına gelir.

Rüyada Teröristten Kaçmak

Büyük bir sorunla karşılaşmaya ve oo sorunu soğukkanlı davranarak en az zarrar ve ziyanla atlatmaya alamet eeder. Rüyayı gören şahsın hiç olmadık şaahıslara istemeden ve bilmeden bulaşmasına ve akııllı davranması vesilesi ile bir şekildde yakasını onlardan kurtarmayı başarmasına allamettir.

Rüyada Köpekten Kaçmak

Kişi iş hayatı içinde dostuna hhaksızlık ediyor anlamına gelir. Rüyayı gören insanın kendisine gönülden ddeğer veren, ona karşı duyguları konuusunda samimi, kolay bulunmayacak, candan vee dürüst bir arkadaş edinme şannsını bir sözü ya da davrranışı ile farkında olmadan kaçıracağına taabir eder.

Rüyada Okuldan Kaçmak

Rüyayı gören kimsenin mesleğinde usta yaa da uzman olmuş bir kimsenin yanında kenndini eğiterek meslek edineceğine, diplomalı yaa da üniversiteli olmamış olmassının başarısına engel olamayacağını göstererek aalaylı olacağına işaret eder.

Rüyada kaçma eyleminin bireyin ruhsal dünyasındakki karşılığı birşeylerdensıkılmasıdır. İş, ev ya da özel hayattaan yana problemlerin yaşandığı dönemlerde bireyler gerçek anllamda da sorunlardan kaçıp kurtulmayı ççare olarak görürler. Hatta çok bunalımlı bir anında ciiddi ciddi kaçma işini oturup planlayanlar bile oluur. Aslında hepimizin dönemsel olarak yapmayı istediğğimiz birşeydir bu.

Rüyada Yılandan Kaçmak

Kişinin yaşamış olduğu bazı korkulara deelalet eder. Rüyayı gören bireyin yaşama karşı kkendini çoğu kez savunmasız hissettiğine, köötü şeyler yaşıyor olacağını düşündüğüne vve hiçbir zaman birine tam olaarak güvenemediğine rivayet edilir.  Aynı zamanda, işlerin daha büyük bbir sorunla karşılaşılmasından ötürü büyük birr açmaza gireceğine ve maddi ollarak çok sorun yaşanacağına işaret eeder.

Rüyada Katilden Kaçmak

Rüyayı gören şahsın başından geçmiş ttatsız ve kötü bir olayın etkisinden oldduğuna ve onu tekrardan yaşamaktan çekindiğinee delalet eder. Kişi, ruhsal olarak atlattığı bir döneemi kendisine hatırlatacak bir olayla karşılaşabilir bbu da duygusal dünyasını yeniden karışttırabilir.

Rüyada Fareden Kaçmak

İş hayatında yapılmış olan çalışmaların köttü bir duruma düşmesine, atılan adımlaarın başarı getirememesine ve devamlı aksiiliklerle karşılaşılmasına neden olan bir innsanın varlığına, bu kimsenin bundan sonraa yapmak isteyebileceği kötülüklerden korunmak iiçin dikkat edilmesi gerektiğine alamet ederr.

Rüyada Attan Kaçmak

Bir gönül işi ile alakalı olarrak alamet eder. Rüyayı gören insanın kendisine özel olarrak ilgi duyan ve kendisine karşı samimmi hisler besleyen ve belki dee hayatının aşkı olacak ve geerçek aşkı kendisinde bulacağı bir kimsseye karşı soğuk davranacağı ve onuu reddederek cesaretini kıracağı anlamına gelmekktedir. Aynı zamanda, güzel bir işin soon zamanlarının yaşandığına, daha önce verilmiş bbazı kararlardan ötürü çok sıkıntılı biir duruma düşüleceğine ve işleri yooluna sokmak için çok çaba sarfeddileceğine yorulur.

Rüyada Korkarak Kaçmak

Bir olay sonrasında tövbe etmek anlamınna gelmektedir. Rüyayı gören kimsenin bir anlamda diliinin yanmasına neden olacak bir duruma düşmüş olaacağına sonra da bunun kendisine dders olması vesilesi ile yoğuurdu üfleyerek yiyeceğine yani aynı hatayıı tekrarlamamaya ant içeceğine işaret edilir.

Rüyada Kurttan Kaçmak

Rüyayı gören kimsenin olası tehlikelerden, bellalardan ve özellikle de kötü insanların şerrindden kaçınması anlamına gelmektedir. Kişi, gerek can, gerekse mal koonusunda emniyetini garantiye almadan rahat etmeyen, planssız iş yapmayan ve deyim yerinndeyse boyunu aşan işlere kalkışmayacak kkadar kendini bilen bir kimsedir.

Rüyada Yangından Kaçmak

Şans anlamına gelir. Rüyayı gören bireyin şansının yaver gitmeesi vesilesiyle bir belayı ucuz atlattacağı anlamına gelmektedir. Örneğin; bir kazaya ya da iiflasa teğet geçmeye yani onu yaşamaktaan kurtulmaya işaret eder. Ayrıca, bir şans oyunundan yüklü mmiktarda bir ikramiye kazanılabileceğine ve buu ikramiyenin iş hayatına atılmak iiçin kullanılabileceğine yorumlanır.

Bu sayfada ve diğer tüm rüya tabirleri sitelerinde sunulan bilgiler, sadece yorum amaçlıdır. Mutlak kesinlik içermez. Aşağıdaki benzer rüyalar bölümü ile rüyanız ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinin veya isterseniz bir sonraki konumuz olan Rüyada Deste Görmek adlı yazıyı inceleyin.

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Rüyada ne gördünüz? Rüyanızı anlatın, bilenler yorumlasın...