Rüyada Kavga Etmek

Rüya tabiri sözlüğü içerisinde Rüyada kavga etmek anlamı nedir? islami ruya tabirleri Kavga Etmek ruya tabiri ve ruya yorumları kavga etmek rüyaları yorumu hakkında bilgiler ...

 

Rüyada kavga etmek bir tek şekilde tabirr edilmez. Rüyada birini tartaklamak, saçını çekmek, teekme ya da tokat atmak, sopaylla dövmek o kişiye destek vermekk anlamına gelir, aynı şartlar altındaa rüyada bir kişiden dayak yemekk o kişiden destek ve yardıım almak anlamına gelmektedir. Rüyada bir toplumun ayağa kalkıp issyan etmesi ya da kavgaya tutuşmasıı orada baş gösterecek olan vve bütün toplumu alakadar eden sıkıntılaraa ve zorluklara yorumlanır. Rüyada biri ile kavga ettiğini görmmek fikir çatışmalarına, alınan kararlarda muuhalefete, görüşlerde sorunlar yaşamaya işaret ederr. Rüyada kavga etmenin bir başka taabiri de birine karşı kin vve nefret beslemeye ya da niifak tohumları ekmeye yorulur.

Rüyada Dünya İçin Kavga Etmek

Rüyasında dünya menfaatleri için kavga edden gerçek hayatta da yüzünü daima dünyevi olanaa döner. Bu rüya, ahret için yaşamayı bırakmaaya, sadece dünyevi olanla ilgilenmeye, kendini düşünüp zevkk ve sefa içinde gününü güün etmeye alamet eder. Rüyada ahiret için kavga eden isee her anlamda yücelir ve değer kazanır. Bu rüyayı gören şahıs çevresinden saygıı ve sevgi görmüş olduğu gibi hem dünyadda hem de ahirette güzel biir mevki ile ödüllendirilir vee daima iyi bir insan olarakk anılır.

Rüyada Birisine Yumruk Atma

 

Rüyasında birisine yumruk atan veya bbir insanın yumruk attığını gören şahıs topluum içinde nifak ve fitne çıkaracakk bir şeyler yapar veya buu rüya gören şahsın yaşamış ollduğu toplumun bozulmasına, insanların günahtan kaçınnmamasına, doğru yoldan ayrılıp yanlış harekeetlerde bulunmalarına alamet eder.

Rüyada İnsanların Yumruk Yumruğa Dövüştüklerini Görmek

Rüyayı gören insan eğer gerçek hayattta bir şeyden korkuyorsa bu koktuğu şeyden emmin olarak güç ve kuvvet kkazanır. Bazen de tanınmayan insanların yumruklu kavgaası o bölgede çıkacak fitnenin, kötülüklerin bir habercisiddir. Rüyada yumruk atmak bazen de eğeer attığınız kimseyi tanıyorsanız ondan menfaat sağlamak vve bir iyilik görmek anlamına gelirr. Eğer birisi size yumruk atmışsa sizz o kişiye iyilik yaparsınız.

Rüyada Silahla Kavga Etmek

Rüyada silah ya da tüfekle kkavga etmek hayırlı bir işe sebep ollmaya yorumlanır. Bir izdivaç için aracı olmaya vve bu izdivaca sebep olmaya işaret eddilir. Bazen de silahla kavga etmek şahssın gerçek hayatta bazı sorunlar yaşayıp insanllarla tartışmasına, çok sevmiş olduğu biir kişi ile arasının açılmasına veyya ailesinden bir kimse ile bozuşupp küslük yaşamaya işaret eder.

Rüyada Kılıçla Kavga Etmek

Rüyada kılıçla kavga etmek, iş hayattı içerisindeki rakiplere karşı başarı elde etmek iiçin strateji belirleyeme ya da pllan geliştirmeye alamettir. Eğer bir savaş alanın elinizde kkılıç ile dövüştüğünüzü görürseniz bu kulluk anlamında güzeel bir yolda olduğunuzun ve heer geçen gün ahlaki anllamda gelişip takva kazandığınızın bir gösttergesidir. Kılıçla savaşmak bazen de münafıklarla mücadelle etmeye, dini anlamda kendini geliştirmeye veya kaahramanca hareketlere işaret eder.

Rüyada Kavga Edenleri İzlemek

Rüyasında kavga edenleri izleyen kişi gerçekk hayatta da yapılmış olan haksızlıklara, kötülükleree gözlerini kapar ve bu haksızlıklarınn sona ermesi için hiçbir şşey yapmaz. Eğer kavga edenleri izleyip ayırmaya çalışııyorsanız bu sizin iyi bir insan olduğunuuzun ve elinizden geldiğince kötülükleri önlemmeye çalışan hayırlı bir şahıs ollarak saygı ve sevgi kazanacağınızın biir göstergesidir.

Rüyada Anne Baba İle Kavga Etmek

Rüyasında anne babası ile kavga ediip onlara kötü sözler söyleyen insan bbüyük bir günah işler. Bu rüya bazen de anne babannıza davranışlarınıza dikkat etmeniz gerektiğini zaman zzaman onları üzecek ve kıracak davranışllarda bulunduğunuzu gösterir. Annesi ile gördüğü rüyada kavga edeen kişi gerçek hayatta da onu üzzecek bazı hareketlerde bulunur.

Rüyada Dövüştüğünü Görmek

Birçok âlime göre rüyada dövüşmek gerçekk hayatta yaşayacağınız galibiyetin bir ggöstergesidir. Bu sebeple rüyada dövüşen insan dünyadda istediği ve arzu etmiş ollduğu şeylere kavuşur veya sıkıntılarından kurtullarak feraha erer. Gerçek hayatta çekindiğiniz ve korktuğunuz birr şahıs varsa, bu rüyayı görmüşşseniz korktuğunuz her şeyden emin olursuunuz. Bazen de bu rüya güç vee kudret sahibi olmaya ve dünyyada insanların saygı duyacağı bir karakteree sahip olmaya yorulmaktadır.

Rüyada Bir Topluluğun Hücum Ettiğini Görmek

Rüyasında bir topluluğun başka bir toplluluğa hücum ettiğini görmek eğer hücumm edilen kimseler kötü ise rrüyayı gören insanın içinde bulunmuş oolduğu toplumun her anlamda yücelmesine, biirkaç sene boyunca epey büyük mükâfatllar almalarına ve bu yüzden dee şan şöhret sahibi kimselerin topplum içinde artmasına alamettir. Eğer hücum edilen topluluk iyi kimseleerse bu sefer de rüya taam tersi ile işaret eder.

Rüyada Halkın Kavga Ettiğini Görmek

Rüyada halkın birbiri ile kavga eetmesi o dönem kıtlığın baş gösteermesine ve pahalılığın olmasına işaret eedilir. Bu rüya birkaç sene için oo yöre halkının çeşitli sıkıntılar yaşayacağğına ve bu sıkıntıların da genelliklle kendi yaptıkları hatalar sonucunda oolacağına alamet eder. Eğer rüyada halk kavga ederken birdenn barışsalar gerçekte de problemlerin kıssa sürede biteceğinin ve yanlış yollaara sapan kimselerin pişman olarak doğrru yolu bulacaklarının habercisidir.

Rüyada Savaş Alanında Olmak

Rüyada kimsenin kendini savaş alanında savaşırkeen ya da düşmanla omuz omuza dövüşürken görrmüş olması hak yolunda savaşarak güzeel ve hayırlı işler yyapmış olacağı anlamına gelir. rüyayı gören kişi Allah katında güzell ve hayırlı bir şey yaparak yüksek bbir mertebeye ulaşacak anlamına gelir.

Rüyada Savaşta Düşmanla Dövüşmek

Rüyasında bir savaş alanında düşmanla cenkk ettiğini ve kavga yapmış olduğunu gören kimssenin değeri Allah (CC)’ın katında yyüksek ve şanı büyük birr insan olur. Bu rüya gerçek hayatta da kötülükllerle mücadele eden, daima iyilik için çalışan, herkesinn saygı duyduğu bir kimsenin göstergesiddir. Düşmanla savaşan kişi dini anlamda yüücelir ve dünyada şan, şöhret sahibi olup ddaima insanlar tarafından güzel sözlerle anılıır.

Rüyada Kafa Kafaya Dövüşmek

Rüyasında birisi ile kafa kafaya dövüşeen insan ihtilafa düşeceği bir durum yaşar. Bazen de bu rüya gerçek hhayatta yaşayacağınız tartışmaların bir habercisidir. Bu rüyayı gören şahıs kendisine epeey yakın birisi tarafından ihanete uğrar ve bbu yüzden çok üzüleceği bir döneem yaşar. Emanete hıyanet etme, dostlarla muhabbetin kesilmeesi, akrabalık bağlarının bozulması manalarına da gelebilmektedir.

Rüyada Sevgilisi İle Kavga Etmek

Rüyasında sevgilisi ile kavga eden kimsennin sevmiş olduğu ile arası daha da ggüzel olur veya yakında ondan güzeel bir söz işitir. Bu rüya genellikle tersi ile yorulmaktaddır. Yani bu rüyayı gören eğer seevmiş olduğu kimse ile tartışmışsa en yakın zamaanda barışarak muhabbetleri eskisinden de iyyi olur. Bazen de bu rüya ondan çook önem arz eden bir teklif alacağınızın habercisidirr.

Rüyada Bir Kadınla Kavga Etmek

Rüyasında bir kadın veya bir çoocuk ile kavga eden insan gerçek hayatta zayyıf insanların haklarını gasp eder veyaa onların üzüleceği davranışlarda buluunur. Bu rüya genellikle bir kimsenin hhakkına gireceğinizin ve bu nedenle büyük bir ggünah işleyeceğinizin göstergesidir. Bir kadınla ağız dalaşı yapan isse o kadını tanıyorsa ona kötülükte bulunur vveya o kadın eliyle kendisine biir zarar ulaşır.

Rüyada Bir Başkasına Küfretmek

Rüyasında küfreden şahıs gerçek hayatta sıkııntı çeker ve bu sıkıntılar genellikle onun keendi hatalarından kaynaklanır. Bu rüya kimsenin kendisine çeki düzzen vermesi gerektiğini hatırlatan uyarıcı bir rüyadır. Davranışlarınızla ve sözlerinizle insanların tepkisini topladığıınızın ve toplum içinde saygınlığınızı yitirdiğinizin bir göstergeesidir.

Rüyada Kavganın Büyüdüğünü Görmek

Rüyasında çıkan bir kavganın gittikçe büyüdüğünüü gören kimsenin yaşamış olduğu toplummda yavaş yavaş bozulmaya başlar vee dine aykırı hareketler artar. Bu rüya bazen de dost görddüğünüz birisi ile aranızın bozulmuş ollacağına yakında o kişi ile sııkıntı yaşayacağınıza işaret eder. Eğer rüyada kavga edenler tanınıyorsa iinsanlar o şahısların elinden çıkacak başıbozukkluk sebebi ile zarar görür veeya o insanların fitnesi sonucu biirbirlerine girerler.

Rüyada Elinde Kılıç Tuttuğunu Görmek

Rüyada elde tutulan kılıç da ssilah da çok hayırlıdır insanın hem Allah kaatında hem de toplumda iyi birri olduğu anlamına gelmektedir. Bu şahıs güzel niyetleri, düşünceleri vve hayırlı işleri vesilesi ile toplumda herkesçe tanınna, sevilen ve saygı duyulan birii olacak anlamına gelir.

Rüyada Ağız Kavgası Yapmak

Rüyada biri ile ağız münakaşası yya da ağız kavgası yapmak sorun anlamına gelmeektedir. rüyayı gören sıkıntılı günler yaşayacak annlamına gelir. Bu rüya genellikle üzüntü ve kederrdir. Eğer rüyada ağız kavgası yaptığınızı görmüşseeniz ve kavga ettiğiniz kimseyi tanıyorsanız o kkişiyle aranızda kısa süreli bir husummet olur veya bu rüüya, o kimsenin sizden uzaklaşmasına, ssizi kızdıracak ve üzecek hareketlerde bulunmasına delaalettir.

Rüyada Kavgayı Ayırdığınızı Görmek

Rüyanızda herhangi bir kavgayı ayırdığınızı görmeeniz, gerçek hayatta insanların arasını düzelten vee herkes tarafından sevilen bir kimseninn göstergesidir. Bazen de bu rüya sizin iinsanlar arasında dengeyi sağlayan ve onlara iyiilik yapan bir kişi olduğunuzun vee çoğu kimsenin takdirini kazandığınızın habercissidir. Rüyada silahlı bir kavgayı ayıran çokk büyük bir üzüntüden kurtulur veya üzüntüü yaşıyor olan bir şahsın buu sıkıntılarını davranışları ile engeller.

Bu web sitesinde ve diğer bütün rüya tabirleri sitelerinde verilen bilgiler, yalnızca yorum amaçlıdır. Mutlak kesinlik içermez. Aşağıdaki benzer rüyalar başlığı ile rüyanız ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinin veyahut isterseniz bir sonraki makalemiz olan Rüyada Ders Dinlemek adlı yazıyı okuyun.

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Rüyada ne gördünüz? Rüyanızı anlatın, bilenler yorumlasın...