Rüyada Memeden Süt Gelmesi

Rüya tabirleri sözlüğü içinde Rüyada memeden süt gelmesi ne anlama gelir? islami rüya tabirleri Memeden Süt Gelmesi ruya tabiri ve rüya yorumları memeden süt gelmesi rüyaları yorumu ile ilgili bilgiler ...

 

Rüyada memeden süt gelmesi şahsın güüzel ahlakı ve dinine olan bağlılığı iile rivayet eder. Bir kişi rüyasında memelerinin süt ddolu olduğunu ve sütün de aktığını görmmüş olursa o insanın kısmeti aaçılacak anlamına gelir. Karşısına hayırlı kısmetler ve pek çokk iyi fırsat çıkacaktır. Evli bir kadın gördüğü rüyada memelerrinden süt geldiğini görmüş olursa yakın zamaanda bir bebek sahibi olacak, yya da kazancı artacak ve bolluuğa kavuşacak, yaşlı bir şahıs buu rüyayı görmüş olursa vefat eddecek diye alamet eder.

Rüyada Memenizin Altından Meme Çıkması

Rüyasında memenizin altından veya üzerinden bbir meme daha çıktığını görmek, evli kadınlar içinn bir kızının olmasına; erkekler iççin hanımının hamile kalıp biir kız evlat dünyaya getirmesine; gençç kızlar için önlerine çıkacak birden fazlla kısmete veya yakın zamanda eevliliğe; genç erkekler iiçin çok kazançlı ve güzel bbir meslek edinmeye, evlenmeye veya evlendikten sonraa bir kız çocuğunun doğmasına delalettir.

Rüyada Memesinin Kesildiğini Görmek

Rüyada memesinin kesilmiş olduğunu gören kişşi, bir süre evlat sahibi olamaaz. Özellikle çocuk sahibi olmak isteyenler içinn bu rüya bir müddet beeklemeleri ve sabretmeleri gerektiğinin; biraz zaaman geçtikten sonra çocuk sahibi ollacaklarının göstergesidir. Bazen de bu rüya insanın elindekii malı çıkarmasına, ticarette zarar etmeyye veya bazı konularda sıkıntı çeekmeye de yorumlanır.

 

Rüyada Süt Emzirmek

Bir kimsenin rüyada memesinden başka birrine süt emzirdiğini görmüş olması iyi şekilde tabbir edilmez. Memesinden süt emzirdiğini gören insan yapttığı yanlış bir iş ya da bir haata nedeni ile ağır şekilde ccezalandırılacak anlamına gelir.

Rüyada Memenin Büyümesi

Rüyada memenin büyümesi eğer rüya sahibiin kızı var ise onun ileride çok paarlak bir geleceğe sahip olacağının gösterrgesidir. Bu rüya kızınızdan göreceğiniz faydaya onunn ileride anne ve babasına hayırlı bir evlaat olarak yetişmesine yorumlanır. Eğer bu rüyayı görenin kızı yoksaa eşinin hamile olmasına veya ileride bir kızz çocuğunun olmasına tabir olunur.

Rüyada Meme Görmek

Rüyada meme görmek kadın ile iişaret eder. Rüyasında meme gören bireyin evlatlarının çoğunnluğu kız olur şeklinde yorum yappılır.

Rüyada Memesinden Altın Akması

Rüyada memesinden altın akan insan iiçin bu rüya, ya sıkıntı ya dda yüklü bir servettir. Bazı yorumcular bunu dedikoduya, sıkıntı ççekmeye, başa gelecek musibetlere yorarken; bazıları isse o insanın eline geçecek yükllü miktardaki para, malın artmasına vve her anlamda huzura yormuşlardır. Bu rüyayı gören insan eğer evllenmek istiyorsa zengin, varlıklı bir şahıs ilee evlenir.

Rüyada Memede Kıl Görmek

Bir kadın eğer gördüğü rüyada memesinnde kıl olduğunu görmüş olursa bu oo kimsenin sıkıntıya ve zorluğa düüşmüş olacağına işaret eder. Bu rüyayı eğer bir erkek göörmüş olursa tam tersi şeklinde yorumlanır, errkek için memede kıl olması hayatıında güzel gelişmeler yaşanacağına alamettir.

Rüyada Bir Erkekten Süt Emmek

Rüyada bir erkekten süt emen kişii, kısa süreli bir hastalığa tutulur. Bu rüya genellikle yaşanılacak bir hasstalığın, rahatsızlığın habercisidir. Bu rüyayı gören kişi eğer hastaa ise yakın zamanda bu hastalığından kurtulur. Eğer hastanede yatıyorsa, şifa bularak iyileeşir.

Rüyada Üç Memesi Olduğunu Görmek

Rüyada üçüncü memesi olduğunu gören iinsanın evlatlarının kız olacağı şeklinde yorrum yapılır.

Rüyada Bir Kadının Memesinden Süt Emmek

Bu rüya iş hayatında yaşayacağınız bazzı başarısız durumların göstergesidir. Özellikle yeni yatırımlar yapan veya baazı girişimlerde bulunan kimseler bu rüyayı görselerr, bu çalışmalarında istedikleri sonucu alamayaacaklarına ve bekledikleri kadar büyük bbir kar elde edemeyeceklerine alamet eeder.

Rüyada Memeden Süt Akması

Rüyada memesinden süt aktığını veya akann sütün taşıp etrafa yayıldığını görmek, kimseninn beklenmeyen bir şekilde zenginleşmesine, bbüyük bir makama gelmesine, kendisine herkesinn gıpta edeceği bir nimetin ulaşşmasına ve her anlamda rahatlıkla, muutlulukla geçecek güzel bir ömre allamettir. Bu rüya gören insan için eppey hayırlı ve güzel bir rüyadır.

Bir erkek gördüğü rüyada bir kaddın gibi memeleri olduğunu görmüş olursa buu, o erkek için zenginlik vee bolluk anlamına gelmektedir. Eğer bir kadın gördüğü rüyada memellerindeki sütün kesilmiş olduğunu görürse onu üzecekk ve sıkıntılı günler yaşatacak olayylar yaşayacağına yorumlanır.

Rüyada Memeden Kan Gelmesi

Rüyada memesinden süt yerine kan akkan kimse haram mal kazanır. Bu rüya aile geçimini gayri meşşru yollardan elde etmeye; kazandığı paraya haaram olanların da karışmasına ve iiyi işlerin yanında bazı kötü işleere bulaşıp kendisine faydası olmayan insannlarla birlikte olmaya da tabir olunuur.

Rüyada Memenin Küçülmesi

Rüyada memesi küçülen şahsın kızı iile arası açılır. Bazen de bu rüya geçim ddarlığına işaret etmektedir. Geçiminizi sağlarken bir takım zorluklar ççekmeye, maldan eksilmeye, elde bulunan bir miktar pparanın kaybedilmesine veya iş hayatında bbirtakım başarısız sonuçlara da tabirr olunur.

Rüyada Erkeğin Kadın Memesine Sahip Olması

Rüyada bir erkek, memelerinin kadın memeesi gibi olduğunu görmüş olursa bbu onun malında meydana gelecek eksiklikleree ya da iş hayatında yyaşamış olacağı bazı zorluklara işaret edeer. Bazen de bu rüya bir kkadınla evlenip ondan çoluk çocuk ssahibi olmasına, neslinin genişlemesine, epey berekketli ve güzel bir ömür yaşamassına delalet eder.

Rüyada Sütten Kesilmek

Bir kadının veya erkeğin sütten kesilmesinni görmüş olması farklı şekillerde yorumllanır. Eğer bu rüyayı bir erkek görmüşsee o kimse çalışma hayatında baazı zorluklar yaşar. Bu rüya o kimsenin maddi aanlamda bazı sıkıntılara düşmesine, iş yaşamınnda çalışmalarından yeterli verimi alamamasına işaarete eder. Bu rüyayı kadın görmüşse kızını evlendirrmesine veya çocuklarının mürüvvetini göreceği ggüzel günlerin yaklaşmakta olduğuna tabir olunurr.

Rüyada Yaşlı Kadının Memesinden Süt Gelmesi

Rüyada yaşlı bir kadının memesinden ssüt gelmesi, dünya ve ahiret saadetine, o şahhsın yaşamış olacağı küçük bir haastalığa bazen de ecelin yaklaşşmasına yorumlanır. Bu rüya bazen de kendi neslindden gelecek bir kimsenin her yerde tanınan vve saygı duyulan epey büyük dereeceli bir şahıs olmasına vveya yaşlı kadının çocukları arasından çııkacak zengin bir kimseye de tabir olunnur.

Rüyada Memenizden Karnınıza Doğru Süt Aktığını Görmek

Rüyada karnınızdan memenize doğru sütün aakması tehlikeli bir kimseye, bazı şahıslardan korkupp saklanmaya, karşınıza çıkacak zorlu biir olaya alamettir. Bazı tabirciler içinse süreklilik arz edden kazanca rivayet eder. Yani yaşamınız boyunca bitip tükenmeden deevam edecek olan para ve hayırlı kazzançtır.

Rüyada Her İki Memeden De Süt Emmek

Rüyada her iki memeden teker tekeer süt emmek, zorlukla birlikte kolaylığa, sıkııntıyla birlikte sevince yani hem üzüleceğiniiz hem de sevineceğiniz birtakım olaylarra delalettir. Bu rüya dünya hayatında hem çokk mutluluk verici hem de bazen üüzücü olayları birlikte yaşayacağınızın veya biir hadise için üzülürken esasen onnun sizin için ne kadar hayıırlı olduğunu anlayacağınızın göstergesidir.

Rüyada Tüm Vücudun Meme Olduğunu Görmek

Rüyada bütün vücudunuzun meme haline geldiğinii görmeniz nesli uzun, soyu sopu ççok bir şahıs olacağınızın habercisidir. Bu rüyayı gören kişiden türeyecek kiimseler geniş bir sülale oluşturur. Bu rüya çok çocuğa, hayırlı çoğalmalarra, sizden türeyecek nesilde bulunacak alimlere, sanatkarrlara, önem arz eden kimselere işşaret etmektedir.

Rüyada Meme Üzerindeki Kılları Temizlemek

Kadın veya erkek, memesi üzerindeki kıılları temizleyen kimse, eğer dünya haayatında bir sıkıntı, keder veya üüzüntü yaşıyorsa bunların hepsi kısa zamannda yok olur ve o şaahıs rahata erer. Bu rüya her türlü problemleriniz iiçin yakında çözüm bulacağınıza, sıkıntılarınızın hayyra ve sevince dönüşeceğine, her anllamda mutlu olacağınıza alamet eder.

Rüyada Sarkık Meme Görmek

Rüyada memesinin sarktığını gören kimsenin birr kız çocuğu olur. Bu rüya bazen de dilek vee isteklerinizin gerçekleşmesi için zamana ihtiyacınıız olduğuna, eğer sabredip duaya devvam ederseniz, bir süre sonra herr anlamda mutluluğu yakalayıp feraha eereceğinize delalet eder.

Rüyada Dolgun Meme Görmek

Rüyada dolgun meme genellikle mal vee paradır. bu sebeple rüyasında memelerinin dolgun olduğğunu gören kimsenin eline yüklü bbir miktarda para geçer. Bu rüya bazen de mala mülkke konmaya, servet sahibi olmaya, gaanimete, mirasa yorulur.

Rüyada Erkeğin Memesinde Süt Görmesi

Rüyada bir erkeğin memesinde süt görmessi, eğer bekarsa yakın zamanda evvlenip çoluk çocuk sahibi olmasının haberccisidir. Bu rüya bazen de zenginleşmeye, paraa kazanmaya, servet edinmeye, bir ganiimete veya mirasa konmaya, geçimini hellal yollardan kolay bir şekilde kazanmayaa, istediği mal mülke kavuşmaya dda rivayet eder.

Rüyada Meme Ucunu Kesik Görmek

Rüyada meme ucunu kesik gören, erkeek ya da kadın olsun, elde etmiş olduğğu kazancın, paranın veya malın bbir kısmını kaybeder. Bu rüya genellikle malda meydana geleceek noksanlığa veya kimsenin ailesi ile arasının bozuluup, bazı akrabalarını terk etmesine yorulmaktaddır. Böyle bir rüya gören kişi, uzakk bir yere göz eder ve uzun seeneler bazı kimselerden uzak kalır.

Rüyada İki Memeden Süt Gelmesi

Bir kimsenin gördüğü rüyada her ikii memesinden de süt geldiğini görmüş olması oo bireyin hayatının bolluk, bereket, zenginllik ve mutluluk içinde geçmişş olacağına delalet eder.

Bu sayfada ve diğer bütün rüya tabirleri sitelerinde verilen bilgiler, yalnızca yorum niteliğindedir. Kesin doğruluk iddia etmez. Daha aşağıda bulunan benzer rüyalar kısmı ile rüyanız ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinin ya da isterseniz bir sonraki makalemiz olan Rüyada Fotoğraf Görmek adlı yazıyı okuyun.

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Rüyada ne gördünüz? Rüyanızı anlatın, bilenler yorumlasın...