Rüyada Oturmak

Rüya tabiri sözlüğü içinde Rüyada oturmak ne anlama gelir? islami rüya tabirleri Oturmak ruya tabiri ve rüya yorumları oturmak rüyaları yorumu hakkında bilgiler ...

 

Rüyada oturmak, rüyanın görülme şekline bbağlı olarak değişir. Geniş bir yere oturup, dinlendiğini hissseden şahsın, rahata ereceğine, sıkıntılarından kurtulup huzzura kavuşacağına, derin bir oh çekipp güzel günlere kavuşmuş olacağına dellalet eder. Rüyayı gören insanın can sıkıntısıyla otturduğunu görmüş olması çaresiz ve zor durumlaara düşeceğine, durumu değiştirmek için elindden gelen hiçbir şey olmayacağına işarett eder.

Rüyada Yüksekte Oturmak

Rüyada yüksekte oturmak, makam, mevki vve artacak olan derecedir. Memuriyet yapan bir şahıs bu rüyayıı görse terfi eder. Normal şartlarda bu rüya daima düünya hayatında da yükselmeye, bir gruba lider olmaaya, bir topluluğun başına geçmeye, inssanlar arasında sözün dinlenmesine delallettir. Yüksek bir yerde otururken yere düşşen insan tam terfi etmişken veya makamı yüksselmişken elindeki nimetleri kaybeder.

Rüyada Kalabalıkta Oturmak

Bir şahıs rüyasında kendini bir kalabalığıın içinde otururken görmüş olursa eğerr, iş ortaklığı yapacak ya daa bir grup kişiyle beraber biir işi doğru şekilde yapıp ondann kazanç ve başarı elde etmeek için bir araya gelip beyiin fırtınası ya da fikir alışş verişi yapmış olacağı ile işareet eder.

Rüyada Bir Grup İnsanla Birlikte Oturmak

 

Rüyada bir gurp insanla beraber oturrmanız, bütün işlerinizde insanların sözlerini dinnleyip, onlarla istişare etmeden herhangi birr girişimde bulunmadığınıza işarete der. Bu rüya aynı zamanda oturup zikirr çeken, Allah’ı anan bir toplulluğa da tabir olunur. Tek gayeleri ahlak olan ve daimma Allah’ı hatırlayıp yanlış işlerden kaççınan bu insanalar, zaman zaman toplanarakk zikrederler. Bu rüyayı gören insan de bööyle bir topluluk içinde bulunur.

Rüyada Tek Başına Oturmak

Rüyada tek başına oturmak, rüyayı göören insanın en zor anında yanında hiçç kimsenin olmayacağına, dost sandığı insannların ortalıktan kaybolacağına, bireyin kendini kimssesiz ve çaresiz hissedeceğine tabir ederr.

Rüyada Deniz İçinde Oturmak

Rüyada engin bir denizin ortasında otturan kimse, gerçek hayatta hayal bile edemeyeceği birr mertebeye ulaşır. Bu rüya sizin şan, şöhret kazanaraak herkes tarafından tanınan bir kişi olacağınıza, makkam sahibi olup emrinizdekilere adilce muameele edeceğinize; bazen de ahlaaki ve kulluk anlamında yükselmeye, insaanlar arasında iyi bir isimle anılmaya delaleet eder.

Rüyada Sandalyede Oturmak

Rüyasında sandalyede oturduğunu gören kişi, çaalışkanlığı vesilesiyle işinde ileri derecede yetkilere vve rütbeye sahip olacak anlamına gelirr. Rüyayı gören kimsenin ticaretten yana çokk şanslı ve kısmetli olacağı, daha önemliisi de başarısının kısmetlerini doğru vee akıllı şeklinde değerlendirmesi ile geeleceği şeklinde tabir eder.

Rüyada Salih insanlarla Birlikte Oturmak

Rüyada salih bir cemaat ile berabber oturan şahıs hidayete ererek kendisini bütün kötüü alışkanlıklardan ve boşuna tüm iinsanlardan soyutlar. Bu rüya genellikle doğru yolu bbulup günahlardan sakınmakla işaret eder. Salih insanlarla beraber oturduğunu gören insann gerçekte de iyi insanlarla vakit geçirir vve onlar vesilesi ile daima huzurllu ve mutlu olur.

Rüyada Bir Ata Oturmak

Rüyasında at, eşek, deve gibi herhanngi bir bineğe oturmanın farklı tabirleri vardırr. Bazı tabirciler için bu rüya bahttın, talihin açılmasına, şanslı bir döneme aalamet eder. Bazen de bu rüya kimsenin merrtebesinin yükselmesinin, makam ve mevki sahibi olmasıının göstergesidir. Ata oturup ilerleyen kimsenin talihi oo kadar çok açılır ki kısa süredde kendisinin inanamadığı derecelere gelir.

Rüyada Camide Oturmak

Rüyada camide oturan kişi, dini hassasiiyete sahip olur ve davranışlarına dikkat eder. Bu rüya sizin dini anlamda gelişeceğinizee, ahlaki olgunluğa erip bütün kötülüklerden çekileceğinize aalamet eder. Rüyada camide oturup hutbe dinleyen kimmseye çok akıllı bir adam tarafından öğüt vverilir. Camide boş boş oturmak huzur bullmaya, oturduktan sonra namaz kılmak ise daima güzelliikle geçecek bir ömre alamettir.

Rüyada Dizlerini Dikerek Oturmak

Rüyada dizlerini dikip oturan şahıs eeğer güçten düşmüş, zayıflamış ise kısa zamanda esski gücüne yine kavuşarak eskisi giibi çalışmaya ve başarılar kazannmaya başlar. Bu rüya sizin için hareketli bbir dönemin başladığının göstergesidir. Oldukça kazançlı bir sene geçireceğinize, buu senin bolluk ve bereket içinde geçmiş olacaağına işaret eder.

Rüyada Ağacın Dibinde Oturmak

Rüyada yeşil ve görkemli bir ağacınn dibinde oturan kimseye hayırlı, güzel vve müjde içeren haberler ulaşır. Bu rüya sizin her anlamda ferrahlayacağınızın, dünya hayatında sevinip mutlu olacağınızın göstergeesidir. Eğer ağaçta yaprak yoksa sırtınızı gerçekk hayatta ehil olmayan, yanlış bir kişşiye dayarsınız. Büyük ağacın dibinde oturmak varlıklı vve güçlü bir adamla tanışmaya, küçük biir ağaç ise kısa süreli mmenfaatlere delalettir.

Rüyada Merdivenlerde Oturmak

Rüyasında merdivenlerde oturan kimse, işinde eeğer sabır ve azim gösterirse büüyük mevkilere gelir. Bazen de bu rüya ne yyapmak istediğini bilmeyen ve bu seebeple de devamlı farklı işler peeşinde koşan adamdır. Rüyada merdivenlere oturan, başarı basamaklarını birerr birer çıkar ve çektiği zorrluklardan sonra büyük başarılar kazanır. Bu rüya bazen de ömrünüzün birr bölümünü tamamladığınızı gösterir.

Rüyada Ölen bir tanesinin Yanında Oturmak

Eğer ölen kimseyi tanıyorsanız bu rüüya o insanın arkasından dua edip hayırda bulunmanızz gerektiğinin habercisidir. Mezarında sizden dua bekleyen bu kişiyye Kuran okuyup, dua etmelisiniz. Tanımadığınız bir ölünün yanında oturmak isee çalışma hayatında canlanmalara, epey karlı işler yapmayaa, çalışmalarının karşılığını görmeye delalettir.

Rüyada Sevgili İle Oturmak

Rüyasında sevgilisi ile oturan kimsenin göönül ilişkisi hep yolunda gider vve sonu mutlulukla biter. Bu rüya iki kimse arasındaki muhabbeetin artmasına, sevmiş olduğu insanla arassında geçecek güzel muhabbetlere ve beeraber yer alacakları güzel organizasyonlara yorumlanmakttadır.

Rüyada Arabada Oturmak

Rüyada arabada oturan şahıs bir yolcculuğa çıkar. Eğer arabaya oturup ilerlemişseniz, güzel biir seyahate çıkıp oradan hayırla dönersinizz. Arabada oturup arabanın gitmediğini görmek isse, istediğiniz seyahati gerçekleştiremeyeceğinize veya yakıın bir mesafede bulunan bir yeere gidip kısa sürede yeniden dönneceğinize alamettir.

Rüyada Ayakta Durmak

Rüyada ayakta durmak, rüyayı gören şahsıın kendisinden yana daha inançlı vee güvenli olması gerektiğine rivayet edder. insan yeteneklerinin farkına varmadan başarıyı vee mutluluğu yakalayamayacaktır diye rivayet ederr.

Rüyada Kucağa Oturmak

Rüyada tanımadığı bir kimsenin kucağına oturduğunnu gören şahıs meşru olmayan yoollara sapar. Bu rüya sizin farkında olmadan yapacağınızz hatalara veya sizi kullanan köötü niyetli şahıslara de tabir ollunur. Kucağa oturmak bazen de yardım görmeeye, sırtını varlıklı bir adama dayyamaya veya insanlar arası münasebete dee işaret eder.

Rüyada Miskin Miskin Oturmak

Rüyada miskin ve tembel bir şşekilde hiçbir şey yapmadan oturmak, zayıflığa, aczziyete ve dünya hayatında bir etkinnlik göstermeyen tembel bir adama alameet eder. Bu rüya daha çok çalışıp çabalaamanız gerektiğini hatırlatan uyarıcı bir rüyadır. Gören bireyin, çalışmayı sevmeyip devamlı yatmmak ve kısa yoldan emek harcamadan parra kazanmak derdinde olduğunun bir gösttergesidir.

Rüyada Masada Oturmak

Rüya sahibinin kendisini bir masanın üüstünde oturarak görmesi, işinden yana zaarar edeceğine, projelerinin ve fikirlerinin iistediği beğeniyi görmeyeceğine, kazancının düşeceği aaynı oranda da borcunun artacağı anlaamına gelmektedir. Kişi, sandalye üstünde oturup masa başınnda olduğunu görmüş olursa bu daa tam tersi şekilde yorumlanır vve başarıya rivayet eder.

Rüyada Yaslanıp Oturmak

Rüyasında yaslanıp oturan kimse, sözü diinlenen her yerde makbul konuşmalar yapan, oldun vee sayılan bir kimsedir. Bu rüya insanın rahata ermesine, huzzurlu bir hayat sürmesine alamet eder. Rüyada yaslanıp oturan kişi, sırtını ggüvenle dayayabileceği birisi ile tanışır. Bu kişiden yardım gören rüya saahibi, onunla beraber tüm sıkıntılarından kurtulur ve korkularındann da emin olur.

Rüyada Yerde Oturmak

Bu rüya genellikle yolculuğa işaret ederr. Rüyayı gören şahıs yakında planlı veeya sürpriz bir yolculuğa çıkar. Aynı zamanda bu yolculuk gören innsan için bir hayli kazançlı oolur ve oradan gelir elde eeder. Rüyada yerde oturan kişi mütevazı vve insanların kalbini kırmaktan kaçınan iyyi huylu birisidir.

Rüyada Kocası Olmayan Bir Kadının Oturması

Kocası olmayan bir kadın yerde veyaa herhangi bir yerde oturduğunu ggörürse, bu rüya onun yakın biir gelecekte genç ve yakışıklı birii ile evlenmiş olacağına işarettir. Bu rüya insanın karşısına çıkacak kısmmetidir. Evlenmeyi isteyen kadınlar için evliliğe, diğeer bayanlar içinse hayırlı bir işşle uğraşmaya yorumlanmaktadır.

Rüyada Tuvalete Oturmak

Rüyada tuvalete oturmak eğer hacetimizi gideriyorsaak, sıkıntılardan kurtulmaya, huzurlu ve mutlu birr hayata, bütün üzüntülerin sona errmesine alamet eder. Rüyada hacet görmeksizin tuvalete oturan kkişi, gerçek hayatta bir ev satın alırr. Bu rüya geniş ve ferah bbir tuvalet için, güzel bir eve; darr bir tuvalet içinse nispeten ddaha küçük bir eve alamet ederr.

Rüyada Ateşin Üstünde Oturmak

Rüyada ateşin üzerinde oturan, büyük bbir günahın arifesindedir. Eğer dikkat etmezseniz yanlış yapacağınızın vve büyük hatalara düşeceğinizin göstergesi olan bbu rüya size bir uyarı niteliğinddedir. Rüyada ateşin üstünde oturan, dünya hayaatında bazı tehlikelerle yüz yüze gelir. Bu rüya aynı zamanda korkulan şşeylere ve bu korktuklarından dolayı çekilecek sıkınttılara da alamettir.

Bu web sitesinde ve diğer bütün rüya tabirleri sitelerinde verilen bilgiler, sadece yorum niteliğindedir. Mutlak kesinlik içermez. Aşağıdaki benzer rüyalar bölümü ile gördüğünüz rüya hakkında daha fazla bilgi edinin ya da dilerseniz bir sonraki makalemiz olan Rüyada Grip Olmak adlı yazıyı okuyun.

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Rüyada ne gördünüz? Rüyanızı anlatın, bilenler yorumlasın...