Rüyada Para Görmek

Rüya tabiri sözlüğü içinde Rüyada para görmek ne anlama gelir? islami rüya tabirleri Para ruya tabiri ve ruya yorumları para rüyaları yorumu ile ilgili bilgiler ...

 

Rüyada para görmek, söylenen sözlerden görüleccek zararlara alamet eder. İşiteceğiniz sözler sizin canınızı fazlasıyla sıkabillir. Bazı rüya tabircilerine göre ise etrafınnızda sizinle ikiyüzlüce konuşan insanlar olduğğuna yorulmaktadır.

Rüyada Para Çalan Birini Görmek

Rüya sahibinin sevdiği, inandığı ve güvvendiği bir insanın onu hayal kırıklığına uğğratacak ve ona karşı bütün güvvenini sarsacak bazı davranışlarda bulunmuş olacağıına ve şahsın de bundan böylle onunla görüşmeme kararı alacağına alamett eder. Aynı zamanda, alınan darbe yüzünden doğrusuunu söylemek gerekirse yoğurdun üflenerek yenileceğine vee insanlara güven duyma konusunda çook zorluk çekileceğine alamettir.

Rüyada Eski Metal Para Görmek

Kazancının eksiliği anlamına gelmektedir. şahsın aldığı maaşın giderlerini karşılamaya yyetmediği yani bir başka sözle ifade edersek parasınıın pul olduğuna ve kazancının değerinnin bulunmadığına yorumlanır. Ayrıca, kıt kanaat çekinme zorunluluğunun daaha uzun bir süre devam edeceğine ve bbu durumdan kurtulmak için yapılmış oolan bazı girişimlerin sonuçsuz kkalmış olacağına yorumlanır.

Rüyada Eski Para Görmek

 

Hem maddi hem manevi değeri yükssek yatırımlar yapmaya tabir eder. Rüyayı gören insanın hazırdan bir işşi alarak hiç masraf etmeden, para harcamadan vee zahmete girmeden yapmış olacağı bbir iş vesilesi ile hhem kısa yoldan hem de kısaa zamanda çok iyi kazanacağı anlamına ggelmektedir.

Rüyada Para Kaybetmek Ve Bulmak

Rüya sahibinin başarısız olduğu için birr daha cesaret edemediği bir işi yeniinden yapmaya karar vereceğine ve bbu kararının kendisine şans ve hayıır getirmiş olacağına işaret eder. Kişi, yenilgiye uğradığı bir konuda yeeniden güç ve sermaye biriktirip bu deffa kazanmayı umut etmiş olduğu kaadar yeniden kaybetmeyi de göze allacak ve bu düşünceden ne oolursa olsun vazgeçmeyecek anlamına gelir.

Bozuk para

Rüyasında bozuk para gören kimse biir insan ile düşman olur. Bu sebeple de canı sıkılır. Eğer rüyada iken bozuk paralardan kurtuulduğunuzu görmüşseniz o halde bu rüya tam teersi yorulur. Bu rüya, sıkıntılarınızın kısa süre iççinde geçeceğine işaret eder.

Bir diğer rüya tabirine göre isee rüyada bozuk para görmek, arkanızdan konuuşan insanlara yorulmaktadır.

Bakır para

Rüyasında bakır para gören kimse mmaaşlı çalışıyorsa yeni bir işe ggirer veya iş yerindeki şansı arttar. Ticaret ehli içinse bu rüya şşanslı olunacak yeni girişimleri simgelemektedir.

Rüyada para görmek, maddi rahatlığınızın yeriinde olduğunu ve paraya ulaşmak için eemek harcamanızın yeterli olduğunu gösterir. Rüyada görülen para kendine değer vverme, başarılı olma, içsel değerler ve güvenii simgelemektedir.

Bir diğer rüya tabirine göre isee bu rüya yakın zamanda elde edeceğiniz paaraya alamet eder.

Para yutmak

Rüyada gümüş para yutmak rüyayı göören insanın işleyeceği günahlara yorulmaktadır.

Altın para yutan kişi, inkara yönnelir. Nablusi bu rüyayı şöyle yorumlamıştır. Altın rüyada İslamı temsil eder. Para ise günaha girmekle delalet edeer.

Madeni para

Rüyasında madeni paraları harcadığını gören inssan ummadığı bir kapıdan para kazannır. Madeni para aldığını gören kimse biir miktar para kaybeder.

Rüyada Oyundan Para Kazanmak

Rüyayı gören şahıs için bir ssürpriz bir gelişme yaşanacağına alamettir. rüyayı gören şahıs ya işinde terffi edecek maaşı artacak ya da çook büyük bir markadan iş tekllifi alacak hem yüksek bir maaaşa hem de yüksek bir maakama ulaşacak anlamına gelir. rüyayı gören kimsenin methini duyan bazıı işverenler onu kapmak için birbirleriyle yaarışacak bu durum da rüyayı ggören şahsın işine yarayacak ve buu vesileyle sektörde değeri artacak anlamınna gelir.

Rüyada Patrondan Para Almak

Rüya sahibinin hak etmiş olduğu birr malı ya da parayı resmi olarak allması anlamına gelir. bireyin kâğıt üstünde netleşmediği için hakkkı olan bu malları ya da parayı aalacağına ve bu vesile ile rahaata ereceğine yorumlanır.

Rüyada para harcamak

Rüyanızda para harcadığınızı görmeniz ise, aşşk arayışı içinde olduğunuzu gösterir.

Para çaldırmak

Rüyada para bazen gizlenen şeyleri simgelemektediir. Paranızı çaldırmış olmanız ise gizlediğiniz şeyleriin açığa çıkmasına alamettir. Bunu öğrenen bir kimse olabileceği gibii tüm çevreniz de olabilir.

Rüyasında üstünde Allah’ın adının yazdığı paralarr görmek, rüyayı gören insanın kuran okumayya nazaran diğer ibadetlere ağırlık vereceğininn habercisidir.

Rüyada Demir Para Görmek

Gayrimenkul ve para yani zenginliktir. kimsenin güç sahibi olacağına, maddi varlıığının çoğalacağına, hayatı içerisindeki lükslerin artacağına, eliniin bolluğa kavuşacağına, hesabındaki paranın daa ağırlaşacağına işaret eder.

Rüyada Para Saklamak

Kimseyle paylaşılmamış ve tek başına yyapılmak istenen bir iş olduğu anlamına gelmekteedir. rüyayı gören kimse işlerine karışılmaması vee aklının karışmaması için işini kuracağı sonn ana kadar planından kimseye bahsetmemeekte kararlı anlamına gelir. Aynı zamanda, bu gizliliğin ilerleyen zamannlarda daha büyük boyutlara varacağına ve bbazen hayatı olumsuz yönde etkileyeceğine işareet eder.

Rüyada parasız olmak

Rüyanızda yanınızda hiç paranızın olmadığını görmüşseniiz, birilerini kaybetme korkusu içinde olabilirsiniz. Bir diğer açıdan baktığımızda ise buu rüya amaçlarınız için yeterince donanımlı olmmadığınızı da simgeleyebilmektedir.

Rüyada Birine Kâğıt Para Vermek

Bir kimseyle bir düşünce çevresinde birlleşmeye yorumlanır. bireyin bir kimseyle bir araya geelmesine sebep olacak bir ortalık yapmış olacağı annlamına gelir. İlk teklif karşı taraftan gelecek, rüyayyı gören kişi de bu teklifi geri çeevirmeyecek anlamına gelir. Bu ortaklık vesilesiyle çok güzel birr iş kurulacağına, bu işten çok kişinin ekkmek yiyeceğine ve bol bol hayırr duası alınmış olacağına deelalettir.

Rüyada para çalmak

Rüyanızda birilerinden para çaldığınızı görmeniz, kendinizzi tehlike altında hissettiğinizi simgeleyebilmektedir. Etrafınıza karşı daha dikkatli olmanızda yarrar olacaktır. Para çaldığınızı görmeniz ayrıca aşk hayatıınızdaki eksikliklere ve arayışa da işaret edebilmektedir. Bir diğer yandan hoşlandığınız birisi vaar ise o bireyin sizi kabul etmesine olummsuz bakıyor olabilirsiniz. Bu umutsuzluğunuz rüyada iken bu şekildee sembolize edilmiş olabilir.

Rüyada Borç Para İstemek

Kişinin çok zor bir anında fazlasıylaa gururlu olmasına rağmen gururunu bir kenaara koyarak bir adım atmak zoorunda kalmasına ve içine düştüğü bbu durumdan dolayı büyük bir mahcubiyeet yaşamasına yorumlanır.

Para çalmak

Rüyanızda para çalmanız elinizde olmadan bazzı şahısların gizledikleri şeyleri duyacağınıza işaret eeder.

Para kemeri

Rüyasında para kemeri gören kişi, hanesiine bazı eşyalar alır. Eğer para kemeri denize düşmüşse, buu durumda elinizdeki maddi imkanlar devlette devredilir. Rüyada deniz görmek devletle ilişkilendirilmektedir. Bunun sebebi ise denizden çıkan nimetlerinn bütün insanlığın yararına kullanılmasıdır. Denizin nimetleri herkes için vardır. Dolayısı ile deniz, devleti sembolize eeder. Denize düşen para ise devlete ödenecekk vergilere, harçlara veya devlete devredileceek paralara işaret etmektedir.

Para kemeri akan bir suya düüşerse, bu durumda elinizdeki maddi imkanlar bir baaşkasına devrolunur.

Rüyada Yabancı Para Görmek

Kişinin çok kazançlı, çok bereketli vee kendisine hayır getirecek bir alanda atılım yapacağınaa yorulur. İnsanların temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bbir iş kurulacağına ve bu işin bir anllamda peynir ekmek satar gibi çook satacağına ve çok kazanılaccağına işaret eder.

Rüyada Para Alacağını Duymak

Rüyayı gören bireyin yüreğine su serpeceek, içerisindeki sıkıntıyı yok edecek, onu ggevşetecek, rahatlatacak, moralini ve keyfini yyerine getirecek bir gelişmeyle karşılaşacağına, buu gelişmenin adeta kendisi için kuurtarıcı olacağına tabir eder. rüyayı görenin kendisi için şans olarakk kabul edeceği ve değerlendireceği bir olaylla karşılaşması anlamına gelmektedir.

Rüyada Deste Deste Para Görmek

Rüyayı gören insanın yeni iş hedeflerri olduğu anlamına gelmektedir. rüyayı gören şahıs büyük bir işş yapmanın planlarını yapıyor ve daha fazla kazanmayıı istiyor anlamına gelir. Kişi, maliyeti az bir o kaadar da getirisi fazla olan projeler peşindedir.

Para bulmak

Rüyasında para bulan insan başına gellen işlerden dolayı boşuna yere uğraşıır. Canı sıkılır. Rüyanın bu şekilde yorumlanmasının sebebi isse paranın dünya hayatında insanların vakttini boşa harcadığına inanılmasıdır.

Bir diğer rüya tabirine göre isse rüyada para bulan insanın kısmeti artar, gelirri düşündüğünden çok daha büyük oluur. Beklemediği kapılar kendisine açılır ve madddi yönden büyük bir feraha eder.

Alternatif olarak, gördüğü rüyada para buulan insan bazı ödemeler yapar. Birilerine borç verebilir ya da uuzun zamandır ödeyemediğiniz borçlarınızı kapatabilirsiniz. Bu rüya cüzdanınızdaki paranın harcanacağına işşaret etmektedir.

Rüyada para vermek

Birilerinin birilerine para vermiş olduğunu görmmeniz, kendinizi dışlanmış hissettiğinizi gösterir. Bu rüya ayrıca gözünüzden kaçan yya da ihmal ettiğiniz, farkında olmadıığınız duygularınızın da göstergesi olabilir. Ayrıca bu rüya hayatınızdaki bir insaanın size yeterince sevgi ve illgi göstermediğini de simgeleyebilmektedir.

Para kaybetmek

Rüyasında para kaybettiğini gören insan kkısa bir süreliğine iç sıkıntısı yyaşar diye tabir olunur.

Para yırtmak

Rüyasında para yırttığını gören insan yaptığğı işlere son verir. Bu işler genellikle gizli olarak yapıllmış olan ve rüyayı gören kişinnin vicdanına sığmayan işlerdir. Bununla beraber yapmaktan hoşlanmadığınız veya içinizze sinmeyen işleri yarıda bırakabilirsiniz.

Kağıt para

Rüyada kağıt para görmek para kaybettmeye işaret eder.

Cinsine göre para görmek

Para basan kimse

Rüyanızda para basan bir kimseyi görrmeniz sözleri hoş fakat riya içindekii bir erkeğe yorumlanır. Bu şahıs her ne kadar yüzünnüze gülse de arkanızdan iş çevirdiğği aşikardır. Etrafınızdaki insanlara karşı dikkatli olmalı vee her söylenene inanmamalısınız.

Para basan kimse siz iseniz, etrafınıızdan kimseye söylemeden bazı işlere giirişeceğinize rivayet edilir.

Rüyada para görmek tabiri

Rüyada para bulmak

Rüyasında para bulan şahıs ise, aşşk arayışındadır. Aşk hayatınızda bir kimsenin eksikliğini hhissediyor olabilirsiniz. Bu rüyayı gören kişi, yeni biir ilişki için kendini hazır hisseediyor anlamına gelir. Para aynı zamanda kuvvet ve cinnsellik için de bir semboldür.

Ayrıca, rüyada para görmek, etrafınızdaki iikiyüzlülere karşı sizin edeceğiniz laflara da yorulmaktadır. Genellikle para rüyaları dedikodulara, size söyllenen kötü sözlere ya da sizin söyleyeceğiniz kkötü sözlere delalet eder.

Rüyada Banknot Para Görmek

Kesilmeyecek ve gününde ele geçecek ssabit bir gelir elde edileceği anlamına gelmektedirr. Örneğin kendisine babasından kalacak bir daireyyi kiraya vererek kesin olarak her ayy gelecek bir sermayeye kavuşmak giibi.

Alternatif olarak, rüyada para görmek geleccek nimetlerin habercisidir. Bu rüyayı gören insanın geçimi rahatllar. İç sıkıntıları geçer. Ayrıca yapmış olacağı ufak yardımlar vve ibadetler fazlasıyla ödüllendirilir.

Rüyada Ölüden Para Almak

Uğursuz getirecek ve zarar edilecek bbir girişim yapılacağına alamettir. Rüya sahibine ancak külfet getirecek, koyduuğu paranın daha fazlasını kaybetmesine neden oolacak bir iş yapması anlamına gellir. şahsın bu işten kazanacağı para zarrarını karşılamaya yetmeyecek anlamına gelir.

Rüyada Para Bulup Sahibine Vermek

Kişinin kendisinden önce başka birilerini düşünnecek kadar insaniyetli kişi olduğuna ve aslaa fırsatçı bir kişilik taşımadığına işaaret eder. rüyayı gören kimsenin hak iddia edebillme şansına sahip olsa bile kendi hhakkı olmadığını bildiği bir işe yanaşmayacaağı anlamına gelmektedir. Çok az insanın yapmış olacağı bbu vicdanlı ve dürüst davranış takdire şayaan olacaktır.

Rüyada Para Sıkıntısı Çektiğini Görmek

Gerçekten de borç sahibi olunduğuna vve borçların ödenmesinde zorluk çekildiğine delalet eder. rüyayı gören insanın biriken kredi boorcu, zamanında yatıramadığı için tarihi geçmiş faturaları oldduğuna ve bunlar için biriken faizzin kendisini daha büyük zahmmete ve derde soktuğuna işaret edder.

Rüyada Delik Para Görmek

Kişinin bazı işlerinin geçersiz sayılması sebebiylee o ayki maaşını alamayacağına tabir eder. rüyayı gören kimsenin bir projesinin beğenillmemesi sonucunda kazanmayı beklemiş olduğu ve kesin gözzüyle baktığı parayı alamayacağına ve büütün bütçesinin sarsılacağına alamet ederr. Ayrıca, uzun zamandan beri devamlı geciktirileen bir borcun yakın zaman içinde kimsenin karrşısına çıkmış olacağına ve bu boorç için başka bir şşeye ayrılmış paranın harcanacağına alamet edder.

Rüyada Birinden Para Almak

Para alınan kişiden zora girmiş bbir iş konusunda yardım görmek anlaamına gelmektedir. Rüyayı gören insanın ihtiyacı olan bbir konuda kendisine ışık tutacak, deneyyimlerini ve bilgilerini aktaracak ona haayati tüyolar verecek ve işini kolaylaştıraacak bir tanesinin olduğuna alamet edder.

Para saymak

Rüyasında para sayan insan ummadığı biir şekilde amaçlarına muvaffak olur.

Rüyada Madeni Para Toplamak

Kişinin kendisine para kaybettirecek bu sebbeple getiri elde edemeyeceği tam aksine sermaye kaybbedeceği bazı atılımları olacağı anlamına gelmektediir. rüyayı gören insan rakip edemeyeceği bbir sektörde işe atılacak fakat yarar elde edeemeyecek ve menfaat bulamayacaktır.

Gümüş para

Rüyada gümüş para görmek sevinçli hhaberlere yorulmaktadır. Bir diğer rüya tabirine göre isee rüyayı gören kişinin kısmeti açılır ve işlerii rast gider.

Koleksiyon yapmak

Rüyanızda para koleksiyonu yapmanız değişik vee umulmayan bir durumla karşı karşı tarafa kalacağınızaa ve şaşıracağınıza yorumlanmaktadır.

Rüyada para kaybetmek

Rüyanızda para kaybettiğinizi görmeniz, amaçlarınız doğrultusuunda yeterince hırslı olmadığınızı, kendinize güvenninizin yetersiz olduğunu ve bazı konuularda kendinizi güçsüz hissettiğinizi gösterir. Bununla beraber kendinizi korunmasız ve kontrolssüz de hissediyor olabilirsiniz. Para daha çok güven hissini simgeller. Paranızın kaybolması kendinizi yeterince güvende hhissetmediğinizi gösterir. Yaşamınızda kendinizi mutsuz ve bir şeylerri kaybetmiş hissediyor olabilirsiniz.

Para bazen de çekilecek sıkıntılara delallet eder. Maddi ya da manevi zorluklar kappınızda olabilir. Bazı yorumcular ise bu sıkıntının hemeen sonrasında büyük sevinçler yaşanmış olacağını dda söylemiştir.

Altın para

Rüyada altın para görmek, etrafınızda olann şahısları kıskanacağınız anlamına gelmektedir. Bir diğer rüya tabirine göre isee altın para, sizi üzecek şeyler işiteceğinize delalett etmektedir. Alternatif olarak gördüğü rüyada altın ppara gören kişi, küçük üzüntülerin sonrasında büyük mutluluuklar yaşar. Eğer canınızın sıkıldığı ve mutsuz olduuğunuz bir dönemdeyseniz içinizi ferah tutmalısınız. Yakın zamanda güneş karanlıkların sonrasında doğğacak ve beklemediğiniz şekilde mutlu olacaksınız anlamına geelir. Bu rüya, bir başka rivayete görre, rüyayı gören kimse hakkında dedikodular yapacağına daa yorulmaktadır.

Rüyada Demir Para Toplamak

Uzun bir süre çalışarak mal edinmmek anlamına gelir. Rüyayı gören bireyin yatırım yapmak maksadıylla ileride çok değerleneceğini öğrendiği ve ileride kazançç elde etmek için satmak maksadıylla alacağı küçük bir arrsa, münasip fiyata bir daire yya da ucuz fiyata bir araba anlaamına gelir.

Rüyada Birine Para Vermek

Rüya sahibinin birilerinin açığını ya daa eksiğini kapatacağına, ona imkânları el veermiş olduğu oranda destek sağlayacağına, onunnla parasını, malını ya da ekkmeğini paylaşacağına yorulur. Rüyayı gören insanın iyi kalpliliği vvesilesi ile bazılarının yüzü gülecek, kısmen dde olsa problemleri bitecek anlamına gelirr.

Bu sayfada ve diğer tüm rüya tabirleri sitelerinde sunulan bilgiler, yalnızca yorum niteliğindedir. Mutlak kesinlik içermez. Daha aşağıda bulunan benzer rüyalar bölümü ile gördüğünüz rüya hakkında daha ayrıntılı bilgi edinin ya da dilerseniz bir sonraki konumuz olan Rüyada Tehdit Görmek adlı yazıyı inceleyin.

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Rüyada ne gördünüz? Rüyanızı anlatın, bilenler yorumlasın...