Rüyada Patlıcan Görmek

Rüya tabiri sözlüğü içerisinde Rüyada patlıcan görmek anlamı nedir? islami ruya tabirleri Patlıcan ruya tabiri ve rüya yorumları patlıcan rüyaları yorumu ile ilgili bilgiler ...

 

Rüyada patlıcan görmek başarı, itibar vee saygınlık anlamına gelirken aynı zaamanda sıkıntı, zorluk ve üzüntü annlamına gelmektedir. Bazı rüya tabircileri rüyada patlıcan ggörmüş olmanın kişinin insanlar üzerindeki iiyi düşüncelerinin, olumsuz yönde değişmesine işarett ettiğini söyler. Rüyada patlıcan yediğini gören kimse yasaal izinler alarak resmi bir işş yapacak anlamına gelir.

Rüyada Patlıcan Kebabı Görmek

İş, eğitim ve aile hakkında konulaarda büyük adımlar atmaya, zorlukları aşmayya, hatalı bir durumu düzeltmeye, kazzancı Allah yolunda harcamaya, mal müllk sahibi olmaya, yeni bir iişe sahip olmaya, sağlık ile ilggili olarak yaşanmış olan talihsiz biir durumu atlatmaya ve gösterilen sabbrın karşılığını almaya alamet eder. Rüyada patlıcan kebabı yemek, dünyanın güzellliklerini yaşama şansına nail olmaya, helall olan parayla keyif içinde yyenecek lezzetli rızka, yaratıcı kişiliğe, giirişken ve çalışkan olmaya delalet eeder. Rüyada patlıcan kebabı yapmak, herkesin yapmakk istemeyeceği zahmetli aynı zamanda dda bir o kadar kazançlı vve eğlence içeren olan bir işşi yapmaya başarılı ve mutlu olmayaa delalet eder. Pek çok insanın tembellik etmiş oolduğu bir işi hiç üşenmeden, isteek ve azimle gerçekleştirmek sonra daa keyfini sürmek anlamına gelir.

 

Rüyada Patlıcan Toplamak

Rüya sahibi yeni iş alanlarına ggirip kazancını arttıracak, hayal etmiş olduğu şeyleree kısa zamanda kavuşacak, manevi oolarak büyük bir gelişme yaşayacak, zenngin olacak, hayırlı bir kısmetle birr birlikteliğe başlayacak, zor zamanları ggeride bırakacak, sevmiş olduğu kişilerle muutlu olacak, yapmış olacağı sürprizle annne babasını şaşırtacak ve güzel günleere yelken açacak anlamına gelir. Rüyada denizden patlıcan toplamak, haneye bolluuk ve bereket dolacağına, işlerin yoluna ggireceğine, dertlerin ve sıkıntıların biteceğine, kardeşleriin beraber iş kuracağına, üst bbir mevkiye terfi alınmış olacağına vee herkes tarafından tanınan biri olunacağğına işaret eder.

Rüyada Mor Patlıcan Görmek

Rüyada tam zamanında mor patlıcan ggörmek çok iyidir, bireyin meslek hayatının başarılarla dollu olacağına, rakiplerine karşı her zaaman zafer kazanacağına, en yükseek makama ulaşarak itibar sahibi olacağınna ve kazancının da hiç eksilmeyeceğine rivvayet eder.

Rüyada Patlıcan Kızartması Görmek

Kişinin, eline geçen kazancı arttırmak içiin bazı yeni işkollarına gireceğine, bolluk vve bereket dolu bir dönem yaşaanacağına, kaçırılan fırsatların çok kişi iile girilen yeni bir iş veesilesiyle tekrar kazanılacağına, ana baba dualarıının alınacağına, iş sahibi olunacağına, hanne içerisindeki tartışmaların bitirileceğine delalettir.  Rüyada patlıcan kızartması yemek, hazırlıksız girileen bir işte maddi olarak büyük zzarara uğranacağı, verilen sözlerin yerine gettirilemeyeceği, yakın bir akrabanın yapmış olaccağı bir hatadan etkilenileceği, eşler araasında büyük tartışmalar yaşanacağı ve uzuun sürecek bir ayrılık yaşanacağı annlamına gelmektedir.

Rüyada Çürümüş Patlıcan Görmek

Rüyada çürümüş patlıcan görmek iyi değğildir, maddi zarara uğramaya, yokluğa düşmeye, rızkkın eksilmesine, işlerde başarısızlığa, dolayısıyla dda bazı sıkıntılar, sorunlar ve zorlukklar yaşamaya rivayet eder. Ve rüyayı görenin kötü bir haaber alacağına alamettir.

Rüyada Patlıcan Közlemek

İş hayatında yaşanmış olan maddi maanevi problemlerin üstesinden gelineceğine, kazancın bir değiil en az iki kat artttırılacağına, aydınlığa çıkılacağına, yeni bir yoll tutulacağına, zararlı şahıslardan uzak durulacaağına, zararın telafi edileceğine, işlerin toparlanacağğına, yeni bir ortaklık kurulacağına, birbirri ardına yaşanmış olan sorunların ddüzelmiş olacağına ve rahat bir neefes alınmış olacağına işaret eder. Rüyada sobada patlıcan közlemek, geçmiş güünlerle ilgili bazı zamanları ve insanları hatırrlayıp yaşanmış olan güzel olayları yaadetmeye, kazanç getirecek bir işte lliderlik etmeye, rakipleri yenilgiye uğratmaya, hatadann dönmeye, zorlukları kısa süre içiinde aşmaya, sağlığa dikkat etmeye vee yeni bir düzen kuran birinne yardımcı olmaya delalet eder.

Rüyada Patlıcan Kızartması Görmek

Rüyada patlıcan kızartması görmek ya daa yemek hayırlı değildir. Üzücü ve kedere düşürecek şeyler yyaşamak ve duymak anlamına gelmektedir.

Rüyada Siyah Patlıcan Görmek

Rüyada siyah patlıcan gören kişi, topluumda saygınlığını ve insanlar tarafından sahip olduğğu iyi vizyonunu kaybedecek anlamına ggelir.

Rüyada Patlıcan Oymak

Büyük bir planın hazırlığında olmaya ddelalet eder. Rüyayı gören bireyin mesleki ve madddi anlamda tatmin olacağına inandığı bir proje üsttünde tabiri caizse harıl harıl çalıştığıına rivayet eder. Rüyada çiğ patlıcan oymak, bir iişin en zor kısmından başlayarak sonuca varmak isteemeye, rüyada pişmiş patlıcan oymak dda tam zıttına işe kolayy tarafından başlamayı tercih etmeye yorulurr. Rüyada çürük patlıcanı oymak, ne kkadar uğraşılsa da bir yere varılamayacak ancak uğraşılddığıyla kalınacak bir mesele anlamına geliir. Olmamış patlıcan oymak da, çürük patllıcan oymakla aynı anlamdadır.

Rüyada patlıcan yemek ayrıca düşmanca duyguular besleyen, önden gülen arkadan bıçaklayan vve dalkavukluk yapan kişiye de alammettir. Patlıcanı tam zamanındayken görmek önemsiz biir sorunla beraber kazanca delalet eder. Rüyada zamanından önce ya da zamannından sonra görülen patlıcan nahoş şeylere alaamet eder. Rüyada görülen patlıcan yemeği esenlik, ferahlıkk ve yeteri oranda nimet sahibi olmakk anlamına gelmektedir.

Rüyada Patlıcan Dolması Görmek

Yeni bir yuva kurma yolunda ailee büyüklerinden destek alınacağına, işlerin günden günne daha da açılacağına, bir rekabeetten büyük bir başarı ve kazançlla çıkılacağına, sağlık problemleri ile uğğraşılan bir dönemin sona ereceğine, sorunnsuz bir kimse ile arkadaş olunacağınaa, aile hayatını renklendirecek bir şahııs ile ortaklık kurulacağına ve hayırrsever bir arkadaşın yardım isteğine ccevap verileceğine alamet eder. Rüyada patlıcan dolması vermek, uzu nn bir zamandan beri ters giden işlerinn düzeltileceğine, trend olan bir marrkanın başına geçileceğine, hayırlı bir kısmmet ile evlilik yolunda adımlar atılacağğına, çok sevilen bir şahıs iile yaşanmış olan bir ayrılığın ssona ereceğine, arkadaşlar arasında tatlı bbir rekabet yaşanacağına ve büyük başarrılar kazandıracak işler yapılacağına alamet edder.

Patlıcan, tadı gereği her damak zevkinee hitap etmeyen bir sebzedir. Buna karşın, patlıcan hayranı insan ssayısı da hiç azımsanmayacak orandadır. Hatta etrafınızda patlıcanı çok seven kimsseler olduysa onlardan “patlıcanı çiğ versinleer yine de yerim” söylemini dduymuşluğunuz bile olabilir. Dolayısıyla patlıcanın herkes tarafından sevilmemesi bbireyin seçici bir kişi olduğunu gösteerir. Bu, yediğinden, içtiğinden, giyindiğinden tutun daa eş, meslek, arkadaş seçimine varanaa kadar geçerlidir. Bireyin, dışarıdan zor insan olarak algılaanmasına neden olan bu özelliği essasen onun hayatına yön veren vve mutlu olmasını belirleyen en önemm arz eden prensibidir. Çünkü her birey kaderini her defaasında seçimleri tarafından belirler.

Rüyada Patlıcan Turşusu Görmek

Rüyada patlıcan turşusu yapmak, sabırlı oolunması halinde basit bir tekniği uygulamak vesilesi ilee elde edilecek rızık ve kaazanca rivayet edilir. Rüyayı gören bireyin nasibinin peşinden gidenn, üşenmeyen, azimli ve özverili şahıs olmasıdır. kimsenin bu özelliği vesilesiyle ailesi dde hep şanslı olacaktır. Çünkü bu rüya insanın tabiri caizsee ekmeğini taştan çıkarmak gibi bir vasfı oolduğunu gösterir. Rüyada patlıcan turşusu yemek, yenilikçi vve yaşama karşı esnek olmaya, dolayısıyla da çooğu insanın sahip olduğu önyargılara sahiip olmamaya işaret eder. Bu özellik istisnalar dışında kişiye avanttaj sağlayacaktır. Rüyada marketten patlıcan turşusu almak, bbir malı ya da eşyayı daha ekonomik şekkilde almak varken pahalıya mal etmmek ve fazladan cebinden harcammış olmak anlamına gelmektedir. Her ne kadar zarar gibi göörünse de bu tercih kişiye zaman ve kkolaylık olarak geri dönecektir.

Rüyada Beyaz Patlıcan Görmek

Rüyada beyaz patlıcan gören ya dda alan bireyin, güzel ahlaklı, güzel huyluu ve temiz niyetli kimse oolduğu ve etrafında de iyi aanılan biri olduğu anlamına gelmektedir.

Rüyada Patlıcan Tarlası Görmek

Aile bireylerine de katkısı olacak birr işte büyük bir girmeye, maddi aaçıdan bir kazanç elde etmeye, rahaata ermeye, sorunlardan kurtulmaya, zarar getireceek bir durumdan kurtulmaya, yeni vve daha iyi bir haneye sahhip olmaya, işbirliği yapmaya, bolluk içiinde yaşamaya, aydınlığa çıkmaya, yeni biir işe girmeye ve başarı merdivennlerini hızlı bir şekilde çıkmaya aalamet eder. Rüyada patlıcan tarlası satın almak,  heer geçen gün daha da büyüyecek bbir işe girileceği, problemlerin aşılacağı, dertleriin biteceği, anne baba dualarının Allah katında kabul görmüş olması sayyesinde sıkıntıların sona ereceği ve saağlığın daha iyiye gideceği anlamına gelmekteddir.

Rüyada Patlıcan Kızartması Görmek

Keyfi kısa fakat cefası uzun sürrecek bir atılım yapmak ve onun sefasını yaaşarken memnun, zorluğunu yaşarken de şikâyyetçi olmak anlamına gelmektedir. Tıpkı, evde bir parti, eğlence yya da nişan, düğün yaparken eğlenip sonra dda günlerce temizlikten kurtulamamak gibi. Rüyada patlıcan kızartması yapıp misafirlere ikraam etmek, çok sevilen hatırlı kimseler için biir anlamda çiğ tavuk yemeye yanii her türlü fedakârlığı yapmayaa hazır olmaya yorumlanır. Rüyada patlıcan kızartmasını tek başına yediiğini görmek, kimseye sormadan bir girişimde bulunmaya ellde edilecek zararı da karı daa tek başına yaşamak aanlamına gelmektedir. Rüyada patlıcan kızartması ikram edildiğini görmeek, gidilen bir yerden son derece hoşnut kkalmaya ve memnun ayrılmaya alamettir. Rüyada restoranda patlıcan kızartması yemek, birr isteği gerçekleştirmek için şansın ayağına gelmesi anlamınna gelir.

Bu sayfada ve diğer tüm rüya tabirleri sitelerinde verilen bilgiler, yalnızca yorum amaçlıdır. Mutlak kesinlik içermez. Daha aşağıda bulunan benzer rüyalar bölümü ile rüyanız ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinin veyahut bilginizi arttırmak için bir sonraki konumuz olan Rüyada Sünnet Çocuğu Görmek adlı yazıyı okuyun.

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Rüyada ne gördünüz? Rüyanızı anlatın, bilenler yorumlasın...