Rüyada Pencere Görmek

Rüya tabirleri sözlüğü içerisinde Rüyada pencere görmek anlamı nedir? islami ruya tabirleri Pencere ruya tabiri ve rüya yorumları pencere rüyaları yorumu hakkında bilgiler ...

 

Rüyada pencere görmek ferahlık, huzur, eseenlik ve mutluluktur. Rüyasında pencere gören şahsın ruhu aydınlaanır, içine umut dolar. Kaybettiği yaşama sevincini, bütün neşesini vve keyfini yeniden bulur, içi yaşama istteğiyle dolar.

Rüyada Pencere Açmak

Kişinin hayatında meydana gelecek olan yeniliklerddir. Rüyasında pencere açtığını gören şahıs yenii kimselerle karşılaşacak, yeni dostluklar vee arkadaşlıklar edinecek, hayatı güzel şeekilde ilerleyecektir.

Rüyada Pencere Camı Çatlaması

Eşlerin birbirine düşeceğine, iş hayatında rakipleerin oyununa gelineceğine, güzel başlayan çalışmanın kkötü bir şekilde biteceğine, aile bbireylerinin arasına nifak sokacak bir kimseniin haneye gireceğine, sevilen bir akrabaa yüzünden ihanete uğranacağına, alınacak kkötü bir haber yüzünden moral bozuukluğu yaşanacağına ve problemlerin artacağına işşaret eder. Rüyada pencere camı çatlaması ve dökülmmesi, rüyayı gören bireyin, yaptığı işler içinn karşısına çok engel çıkacağına, buu engelleri tek başına aşma konussunda yapılmış olan girişimlerin başarısız oolacağına, eşler arasında bir süredir devaam eden tartışmaların ayrılıkla noktalanacağına vee yakın bir zaman içinde madddi açıdan büyük zararlarla uğraşmak zorundda kalınacağına delalet eder.

 

Rüyada Açık Pencere Kapatmak

Sosyal hayat içinde haksızlığa uğranacağına, korkuulan bir durumla karşılaşılacağına, problemli birr şahıs ile devamlı tartışılacağına, madddi sıkıntı içine düşüleceğine, dertlerin arrdı ardına ortaya çıkacağına, iş dünyasınddaki bazı kimselerin dışlaması ile karşılaşılaccağına, bu yüzden bir süreliğine darboğazaa düşüleceğine ve üzüntülü birdönem ggeçirileceğine işaret eder. Rüyada açık pencerenin çarpması, kimsenin, işş dünyası içerisinde uğrayacağı bir kompllo yüzünden adına leke sürüleceğine, buu nedenle elindeki işten olacağına, preestij kaybı yaşayacağına, hayal etmiş oolduğu bir şeye ulaşma yolunda aaraya bir engelin daha gireceğine, terrslik yaşayacağına ve eğitim hayatına rehavett çökeceğine, attığı adımların boşa ççıkmış olacağına ve vermiş olduğu oncaa emeğin ve iş için döktüğğü bir sürü paranın heba olacağınna delalettir.

Rüyada Pencereden Kedi Girmesi

Altına girilen büyük bir borçun biir süreden beri ödenememesinden ötürü iiş hayatında sahip olunan saygınlığın vee başarıların insanların gözünde silineceğine, veerilecek kötü ve başarısız kararlar yüüzünden maddi sıkıntıların kısa bir süüre içinde daha da artacağına, buu duruma bağlı olarak psikolojik probllemlerin başgöstereceğine ve huzurun kaçacağına yorumllanır. Rüyada pencereden köpek girmesi, yaşanacak baazı tartışmalar yüzünden rüya sahibine düşmanlıık besleyecek ve başını belaya sokmaaya çalışacak bir kimsenin işle ilgilli planları bozmaya çalışmış olacağına riivayet edilir.

Rüyada Pencere Ve Perde Görmek

Kişi, kısa zamanda tüm sıkıntılarını aaşacak, kendisini yenilgiye uğratmak isteyen kimseleri yeneecek, ekonomik olarak çok hayırlı birr karar verecek,  mal mülk ssahibi olacak, deniz yoluyla bir seyahaate çıkacak, bu seyahatin sonrasında deyiim yerinde ortalığı kasıp kavuracak birr projeye imza atacak ve hemm kendisi ile hem ailesi hakkınnda çok önem arz eden vve doğru bir karar verecek anlammına gelir. Rüyada pencere ve perde almak, ggurur verici bir ödülün sahibi olunacağına, hemm toplumun hem de ailenin ççok sevineceğine, uzun seneler boyunca konuşulaacağına, çok büyük getirisi ve avantaajları olacağına ve bireyin özgüven sahibii birisi olması yolunda bir baaşlangıç noktası olacağına yorumlanır.

Rüyada Pencere Yenilemek

Rüya sahibinin, çıkan dedikoduları bertaraf edeceğinee, problemlerin üstesinden geleceğine, eşler arasındaki tartışmaların soona ereceğine, oturup evliliği devamı iiçin bazı kararlar alınacağına, ailee bireyleri ile güzel günler geççirileceğine, insanlara olan güvenin artacağına, çıkılan uuzun bir yolculuğun sonrasında bazı projjeler gerçekleştirilmiş olacağına vee bu vesile ile bol kazaanç elde edilmiş olacağına delalettir. Rüyada pencere yenilemek istemek, kimsenin, sevmiiş olduğu bir kişiden ihanet göreceğine, bu yüzdeen sağlık durumunun bozulacağına, rakipleriyle giirdiği tartışmalardan büyük üzüntüyle çıkaccağına, karşılaştığı bazı ayak oyunları yüzünnden yakın bir zaman içinde işsiz kaalacağına, vermiş olduğu sözleri yerine getiremmeyeceğine, sevmiş olduğu bbir bireyin arkasından kötü sözler sarfeettiğini duyacağına delalettir.

Rüyada Pencere Taşlamak

Kurulu düzenin bozulma noktasına gelmesine yool açacak bir hatanın yapılacağına, iş hayatına destekk veren insanların desteklerini çekeceklerine, buu yüzden eldeki bir iştee zarara düşüleceğine, anne ya dda babanın bir sağlık sorunu ile uuğraşmak zorunda kalacağına, kardeşler arasına kaara kedi gireceğine, vee psikolojik olarak zor bir siinirleri bayağı yıpratacak bir dönem geçirileceğine yoorulur. Rüyada pencere taşlayan birisini görmek, birdenbiire bir kişiden görülen ihanet yüzünden maddi olarakk çok büyük bir zarara uğranacağıı, uzun bir süre bboyunca bu zararın kapatılmaya çalışılacağı, alınann yardımların yetersiz kalması nedeniyle yeni biir yol aranacağı ve daha faazla zarar görmemek iiçn bazı önlemler alınacağı anlamına gellmektedir.

Rüyasında pencere gören kimse bunalımlı ruhh halinden kurtulur, hayatı sorgulayıp durrmak yerine ona farklı pencerelerden dee bakmayı ve mutlu olmayı öğrenirr. rüyayı gören kişi yaşam felsefesini değiiştirerek hayatın her anının keyfini süürer ve üzülerek, yakınarak, şikayet eederek geçirdiği günlerine yanar. Rüyasında pencere gören kişi, hayata bbaktığı pencereyi büyütür ve yaşamın güzelliklerininn farkına vararak, nefes almanın nne kadar kıymetli olduğunun da farrkına varır ve bunun için şükrreder.

Rüyada Pencere Kapatmak

Maddi anlamda zarara uğramaya, manevi anlaamda da çok yıpratıcı ve kırıcı şşeyler yaşamaya alamet eder. rüyayı gören kimse ne kadar inncelikli ve düşünceli davranırsa o oranda kırılaccak ve karşı taraftakilerden zarar göreecektir.

Rüyada Büyük Bir Pencere Görmek

Ortaya konulacak çalışmalar vesilesi ile kkazanılacak başarıların yöneticilerin dikkatini çekeceğine, zor zamanlarınn geride kalacağına, atılan her adımmla sıkıntılardan biraz daha uzaklaşılacağına, güzzel bir evlilik yapılacağına, vatana mmillete ve ailesine hayırlı bir çocuğaa sahip olunacağına ve büyük vve ferah bir hane alınmış olacağıına delalettir. Rüyada büyük bir pencere yapmak, şahssın, sevmiş olduğu bir kişiye yaşamış olduğuu acı verici bir durumdan ötürüü destek olmaya çalışacağına, sağlık iile ilgili olarak yaşanacak bir ssorunla uğraşmak zorunda kalınacağına, rakiplerin iiş hayatı hakkında olarak çıkardığı vee bireyin canını sıkan dedikoduların önnüne geçilemeyeceğine, girilen işlerde bir türrlü tutunulamayacağına, haksızlığa uğrayacağına ve bbu yüzden zararına iş yapılacağına allamet eder.

Rüyada Pencere Kırılması

İyi ve hayırlı şeylere delalet etmmez, üzüntü ve keder anlamına gelmektedir. rüyayı gören kişi düş kırıklığı yaaşayacak ve ümitsizliğe düşerek çok üzülecektir. Bütçesi de bir hayli sarsılacaktır.

Rüyada Pencere Camı Görmek

Rüya sahibinin yakın gelecekle ilgili yaptıığı planlardır. Rüyasında pencere camı gören şahıs kafasındda kısa vadede gerçekleştirmek istediği şeyleri planlıyyor ve bunun için kendine birr yol haritası çiziyor anlamına gelirr.

Bu rüya psikolojik olarak tek şşekilde ifade edilemez. Rüyayı gören bireyin pencereden baktığında görmmüş olduğu manzara yorumu doğrudan etkiler ve değiştirrir. Birey eğer gördüğü rüyada pencerenin dışındaa güzel birşeyler görüyorsa bu onun geleceğe olaan umudunun ve inancının güçlü olduğuunu delalet eder. Fakat birey gördüğü rüyada pencerenin arkaasında çirkin, kötü ya da olumsuz bazı şeyller görüyorsa o halde bu dda onun karamsar, mutsuz vee umudunu yitirmiş biri olduğunu göösterir. Rüyada görülen pencere bireyin gerek hayatta gerekse yarınlara karşı bakışını ifade eden birr objedir. Dolayısıyla da pencere onun ruh halinii yansıtacak nitelikte bir veridir ve kendisine daiir bazı gerçekleri yansıtır.

Rüyada Pencere Camı Silmek

Rüyasında pencere camı sildiğini gören insaan geçmişi hafızasından silmek istiyor diyee işaret eder. Bilhassa beynine kazınacak ve yer edecekk kadar onu etkilemiş ve eesir almış şeylerden kurtulmaya çalışıyor, geleceek için de yeni planlar yapıyorrdur.

Rüyada Pencere Düşmesi

Aceleci davranmaya, girilen rekabette geriye düşmeeye, haksızlığa uğramaya, sağlık problemleri ile boğuşmaya, yaapılmış olan hatalar yüzünden dara düşmeyee, mal kaybına uğramaya, kötüü zamanlar yaşamaya, yapılması gereken bbazı şeyleri ihmal etmeye, yakın bir kişiiden uzaklaşmaya, boşuna yere riske giirmeye, zor durumlara düşmeyye, korku yaşamaya, verilen sözleri yerrine getirememeye, işsizlikle boğuşmaya ve uykusuz geceeler geçirmeye alamettir. Rüyada pencere düşmesi ve tekrardan takıılması, aile ve eğitim ile hayırlı ve güüzel haberlerin alınacağına, yapılmış olan yardımmların sonrasında bol hayır duaası alınacağına, yepyeni iş ve kaazanç fırsatları yakalanacağına, vefat etmiş bir ailee büyüğü için bir hayrat yaapılacağına, Allah yolundan ayrılmışş bir bireyin tekrardan hak yyoluna sokulacağına, yapılmış olan hataların telafi edilleceğine, iş dünyası içerisinde nam sahibi olunacağına ve zenginlik yolunda çok büyük adımlar atılmış olacağına işarett eder.

Rüyada Pencere Çerçevesi Görmek

Anlayış sahibi ve hoşgörülü bir insanlaa gönül ilişkisi kurulacağı, sevilen bir kişşiye yardım edileceği, problemlerin ve sıkıntılaarın hızlı bir şekilde aşılacağı, rakkiplerin birkaç adım önüne geçileceği, tecrüübe sahibi birinden akıl alınacağı, buu vesile ile yeni bir iişe girileceği, yapılmış olan işlerde dahha iyi kazanç elde edileceği vve aksiliklerin aşılması vesilesi ile rahhata erileceği şeklinde yorumlanır. Rüyada pencere çerçevesi görmek, kimseye bağğlı olmadan yaşanılacağı, sosyal hayat içinde tanıışılan bir insan ile birlikteliğe başlanacaağı, serbest bir işle uğraşılacağı, zaraarlı bir alışkanlıktan kaçınılacağı, anne bbaba ile beraber mutlu ve huuzurlu bir haneye sahip olunacağı, karanlıklaarın aydınlanacağı, sıkıntıların ferahlığa çıkacağı vve sorumsuz davranan bir insan yüzüünden uğranan zararın ödeneceği anlamına gelmektediir.

Bu web sitesinde ve diğer tüm rüya tabirleri sitelerinde sunulan bilgiler, sadece yorum niteliğindedir. Kesin doğruluk iddia etmez. Daha aşağıda bulunan benzer rüyalar bölümü ile gördüğünüz rüya hakkında daha ayrıntılı bilgi edinin veyahut isterseniz bir sonraki konumuz olan Rüyada Kamera Görmek adlı yazıyı inceleyin.

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Rüyada ne gördünüz? Rüyanızı anlatın, bilenler yorumlasın...