Rüyada Perde Görmek

Rüya tabirleri sözlüğü içerisinde Rüyada perde görmek ne anlama gelir? islami rüya tabirleri Perde ruya tabiri ve ruya yorumları perde rüyaları yorumu hakkında bilgiler ...

 

Rüyada perde görmek sevilmeyen, istenmeyen vve rahatsızlık verecek bir tanesinin gelmesine yorulurr. Bu istenmeyen ve sevilmeyen davetsiz misafiir nedeni ile bir takım tatsızlıklar yaşanarakk, ağız tadının bozulacağı anlamına gelmeektedir. Rüyada perde görmek bir takım kkuşkular nedeni ile önlem almaya ya dda bazı şeyleri kapatmaya çalışmak içiin verilen çabaya rivayet edilir. Rüyada perde çekmek, bireyin ailesini teehlikelerden korumasına ve aile bireylerini güven altınna almasına delalet eder. Rüyada evini kapısında bir perde olduğunnu gören kimse maddi anlamda zarar edeccek anlamına gelir. kimsenin rızkının azalacağına, kazancının düşmüş olaccağına ve hane içinde bir darlık yaşanacaağına yorumlanır.

Rüyada Perde Hediye Almak

Aile hayatı içinde güzel ve eğleence içeren bir dönem geçirileceğine, kötü insannların haneden uzak tutulacağına, sevinçli biir haber alınacağına, bu vesileyle ççok büyük bir mutluluk yaşanacağına, eeşler arasındaki tartışmaların yakın bir zamaan içinde sona ereceğine, kardeşlerden birii ile kurulacak bir ortaklık vvesilesi ile rakiplerin bir kez ddaha yenilgiye uğratılacağına ve mutlu olunaacağına yorumlanmaktadır. Rüyada anneye perde hediye almak, seevilen bir insan ile gidilecek bir yoolda çok hayırlı karar verileceğine, değğer verilen bir aile dostunun tavsiyesii ile bir yola çıkılacağına, ssağlık ile ilgili bir konuda verileccek bir kararın sonrasında kısa sürrecek bir operasyon geçirileceğine ve ferrahlığa çıkılacağına tabir edilir.

 

Rüyada Perde Astığını Görmek

Kazancın azalması yüzünden işlerin aksayacağı, maaddi ve manevi olarak çok zor birr döneme girileceği, hane içinde bazıı huzursuzlukların yaşanacağı, çok sevilen bbir kimse ile fikir olarak teers düşüleceği ve eğitimle ilgili olaraak verilen bir kararın sonrasında hiçç beklenmeyen bir sorun yaşanacağı anlamınaa gelmektedir. Rüyada perde asan birini görmek, soruunların giderilmesi için destek olan ve gerektiğinnde kendi kazancını da ortaya kooyan bir kimsenin varlığına, yakın birr zaman içinde bu şahsın verecceği büyük bir desteğin sonrasında işleerin toparlanacağına alamet eder.

Rüyada Perde Diktirmek

İş hayatında güven duyulmayan bir kişiyye karşı önlem almaya ve buu kişiden gelebilecek zararları en azaa indirmeye çalışma anlamına gelmektedir. Rüyada yeni perde diktirmek, problemlerin daaha da artmasına ve işlerin ççok kötü bir almasına sebep olacaak bir kimse ile muhatap olunacağıına, bu yüzden bazı tartışmalar yaşanacağınaa, stres ve sinir sahibi olunnacağına ve ilham kaybına sebep ollacak bir durumun yaşanacağına delalet edder. Rüyada perde diktirmek ve takmak, büyüük bir sıkıntının sonrasında sıkıntıya sebeep olan kimseyi haneden çıkarmaya, bbu vesile ile içinde bulunulan vee çok probleme sebep olan birr olaydan kurtulmaya ve hem aaile hem iş hayatında rahat nefees almaya işaret eder.

Rüyada Perde Satmak

Rüya sahibinin, hayatını çok değiştirecek vve hem okul hem iş hayatında diiğer insanların önüne geçmesine olanak sağllayacak bir karar vereceği, bu kararra her zaman bağlı kalacağı, probllemlerini bu vesile ile çözeceği vee hayırlı bir kısmetle dünyaevine giireceği anlamına gelmektedir. Rüyada pazarda perde satmak, yakın birr arkadaşın getireceği bir haberin sonrasında büyüük bir tartışmanın içinde çıkılacağına rivayeet eder.

Rüyada Açık Perde Görmek

Rüyada açık perde görmek, kişini topllum içinde utanacağı, mahcup olacağı ve başınıı önüne eğeceği bir hata yapmassı anlamına gelmektedir.

Rüyada Desenli Perde Görmek

Rüyada desenli perde görmek evlada delalett eder. Aynı zamanda zenginlik vesilesiyle kişinin görmmüş olduğu saygınlığa ve hürmete alammet eder.

Rüyada Perde Taktığını Görmek

Evlilik hayatında bazı kimselerin eşler arasıında dedikodu yapması ve ortalığı karıştırması yüzündeen tartışma yaşanacağına, bu insanların haaneden çıkarılması gerektiğine ve eğer çıkarılmazsaa tartışmaların sonucunda ayrılık yaşanacağına aalamettir. Kişi, bu rüyayı görmüş olduğu zaaman hanesine girip çıkan insanları iyice gözlemlemelii ve eşine karşı sabırlı olmallıdır. Rüyada perde takan birini görmek, yenii bir ilişkinin sonrasında kıskanç bir kimsennin çıkardığı bir söylenti yüzünden birr türlü düzgün bir karar verememeeye, iş hayatı içinde kafa karıışıklığı yaşamaya, büyük çabalarla kurulan işşyerinde personellerle sorun yaşamaya ve arayaa giren kimselerle anlaşamamaya tabir ediilir.

Rüyada Kalın Perde Görmek

Rüyada kalın perde görmek insanın derindenn etkileneceği ve uzun süre atllatamayacağı bir üzüntü yaşamış olacağı anlamınaa gelir. İnce perde ise endişe ve kurunntu anlamına gelmektedir.

Rüyada Perde Temizlemek

Kişinin, hanesine gelecek bir akrabası ille yaşamış olacağı bir tatsızlığın sevmiş olduğu kişileerden laf işitmesine ve üzüntü dduymasına sebep olacağına, yapılacak ollan birş seyahatinin iptal edileceğine, yapılmakk üzere olan bir anlaşmanın taraflardan biir tanesinin itiraz etmesiyle askıya alınacağınna, komşularla ters düşüleceğinee ve beklenen bir haberin bbir türlü gelmeyeceğine alamettir. Rüyada kalın perde temizlemek, sahip olunann zenginlik vesilesiyle büyük bir başarıya imza atıllacağına, ancak bazı kimselerin bu başaarıya gölge düşürmek için çabaa göstereceklerine ve şimdi olmasa bille yakın bir zamanda kötü bir ddurumla karşılaşılabileceğine yorulur. Yakın bir arkadaşın başının altından çıkabbilecek bir tartışmaya karşı dikkatli olunmalıdır.

Rüyada Yırtık Perde Görmek

Rüyada yırtık perde görmek çok hhayırlıdır. Ağız tadına, huzura, mutluluğa, bolluk vee berekete işaret ederken aynı zamanda insannın sıkıntılarından kurtulup rahata ermesi aanlamına gelmektedir.

Rüyada Perde Takılması

Anne baba duasının alınması ile ççıkılan yolda kurulan bir haneye bazı kimseelerin nazarının değeceğine, eşlerin birbirlerinden çook soğuyacaklarına ve bu durumu oortadan kaldırmak için araya giren baazı insanların işlerin daha da iiçinden çıkılmaz bir hal almasına sebepp olacağına işaret eder. Rüyada kapıya perde takılması, haneye bollluk ve bereket getirecek bir ortaklığın bozzulacağına, kalp kırıklığı ve hayalkırıklığı yaşanacağınaa, çok uzun zamandan beri hayyali kurulan şeyin bir türlü ggerçekleştirilemeyeceğine ve büyük bir ekonomik soorun yaşanacağına alamet eder.

Rüyada Perde Yıkamak

Rüya sahibinin, kendisini pek dinlemeyen vve işleri devamlı olarak savsaklayan bir kimse yüzüünden maddi olarak çok sıkıntılı bbir dönem geçireceğine, bu yüzzden kendisini bir türlü toparlayamayacağına, sevmmiş olduğu ve yardım istediği insanlardan dde yardım göremeyince uzun süreli biir depresyonun ortasında kalmıış olacağına ve çok kötü günller geçirmiş olacağına alamet eder. Rüyada tül perde yıkamak, işlerin önüüne engel olarak çıkacak bir çalışma ya dda bir durum yüzünden yanlış kkararlar verileceği ve bu söylenttiler yüzünden sağlık ile ilgili olarakk verilen bir karara güvenilemeyeceğine yorulur.

Rüyada Perde Kapatmak

Kardeşler arasında yaşanmış olan tatsız biir durumun konuşarak ve aile büyüklerinin yöönlendirmesine uyarak çözüm bulacağına, zararlı biir alışkanlığın bırakılacağına, anne baba hayyır dualarının alınacağına, evlat sahibi oolunacağına ve dürüst bir şahıs oolunması vesilesiyle birçok şahsın güveninin kazzanılacağına yorulur. Rüyada perde kapatmak ve dışarıya bakmakk, kötü işlerle uğraşan bir kimsenin akrabbalar vesilesiyle haneden uzak tutulacağına vve böylece rahat bir nefes alınmışş olacağına yorulur.

Perde rüyalar için önem arz eeden bir objeyi temsil eder. Mahremiyeti simgeler ve bireyin ahlaki yönünüün çok kuvvetli olduğu anlamına gelir yyani bireydeki edep duygusunun ne denlli yüksek olduğunu gösterir. Bireyin kültürel, toplumsal ve yöresel değerleere çok sadık olduğuna, özellikle gelenekleri vve görenekleri yaşatmanın önemini bildiğine vve bunun gelecek nesillere aktarılması koonusunda toplumsal ve ulusal ritüelleri yeriine getirdiğine ve onları yaşatmanın devamlılıkk gerektirdiğine inandığına dikkat çeker. Birey bağımsız yaşıyor olan ya daa kendi doğrularını yaşamayı tercih eden iinsan değil anlamına gelir. Tam aksine gerek aile hayatında gerekkse toplum hayatında atalarından öğrendiklerine bağlı oolarak yaşıyor olan kimsedir.

Rüyada Siyah Perde Görmek

Rüyada siyah perde görmek iyi değilldir, insanın variyetini kaybetmesine ve fakirliğe düşmesine yorumlanırr.

Rüyada Perde Çıkarmak

Rüyayı gören insanın, iş hayatını vee aile hayatını düzene sokabilmek ve yaşammış olduğu tartışmaları ve sürtüşmeleri ttatlıya bağlayabilmek için attığı adımların bbaşarılı olacağı, yapılmış olan hamlelerin sonraasında daha iyi bir duruma gellineceği, haber beklenen bir yerden olumllu haber geleceği ve kaçırılan fırrsatların yakında çok daha iyi birr şekilde yeniden ele geçirileceğine taabir edilir. Rüyada sandıktan perde çıkarmak, eskiden beeri tanışılan ve samimi olunan bir kkimsenin önayak olması vesilesi ile bbir işe girileceğine, çekilen sıkıntıların buu vesileyle sona ereceğine, rahat biir hayata sahip olunacağına, dertlerin bbitmiş olacağına ve dostlukların daha daa pekişeceğine yorulur.

Rüyada Yeni Perde Görmek

Rüyada yeni perde görmek iyi değiildir, insanın omuzlarından ve sırtından hhiç inmeyecek olan bir yükümlülüğe yaa da dinmeyecek olan bir kederee delalet eder.

Rüyada Eski Perde Görmek

Rüyada eski perde görmek, önemsiz vee gelip geçici olan bir sıkıntıya yorumlanıır.

Rüyada Perde Değiştirmek

Rüyayı gören insanın, uzak bir akrabassından göreceği bir ihanetin sonrasında çook büyük engellerle karşılaşacağı, kendisini evvine kapatacağı, yaşamış olacağı bir sağlıık sorunu yüzünden neredeyse kendisini kaybedeeceği ve güllük gülistanlık yaşanmış oolan hayatın gittikçe kötü bir hall alacağı anlamına gelmektedir. Rüyada perde değiştirmek ve beğenmemek, alınaccak borcun ödenemeyeceğine,  yakın bir akraaba tarafından girilen bir işte yyarı yolda bırakılınacağına ve çok büüyük bir üzüntü duyulmuş olacağına işaarettir.

Bu sayfada ve diğer bütün rüya tabirleri sitelerinde sunulan bilgiler, yalnızca yorum amaçlıdır. Kesin doğruluk içermez. Daha aşağıda bulunan benzer rüyalar kısmı ile rüyanız ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinin veya okumaya devam etmek için bir sonraki konumuz olan Rüyada Beyaz Ceket Görmek adlı yazıyı inceleyin.

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Rüyada ne gördünüz? Rüyanızı anlatın, bilenler yorumlasın...