Rüyada Silahla Vurulmak

Rüya tabirleri sözlüğü içerisinde Rüyada silahla vurulmak ne anlama gelir? islami ruya tabirleri Silahla Vurulmak ruya tabiri ve rüya yorumları silahla vurulmak rüyaları yorumu hakkında bilgiler ...

 

Rüyada silahla vurulmak, hastalık ve kazayaa işaret olarak değerlendirilebilir. Bu rüyanın genel olarak bir kkazayı ya da sağlık sorununu simgelediği görülmektedir. Bazı yorumlarda ise kötü haber olarrak algılanabilir. Diğer bir yoruma bakıldığında da boorç almak olarak analiz edildiğini görmekteyiz. Yapılan yorumları ayrı ayrı incelediğimizde, hayrra yorulması mümkün olmayan özellikte olduğunu görebiliyoruz. Rüyanın çok değişik kombinasyonlarının olması, yorummu da aynı şekilde çeşitlendirmektedir. Silahın kim tarafından ateşlendiği, bu iinsanın tanıdık olup olmadığı ve rüyadaki olay beelirleyici olabilir.

Bu rüya bireyde düşmandan gelecek zarrarlara karşı duyulan tedirginliğin bir göstergesidir. Bireyin insanları sevdiği, güvendiği ve innandığı kadar aynı zamanda art niyetli olanların dda iftirasından, kötülüğünden, haksızlığından, nankörlüğünden yanii kısaca bütün şerrinden korktuğunnu ifade eder. Birey nasıl ki dostlarını seviyor vee bütün dertlerini açmak için onlara sığınıyorsa etrafındaa kendisini sevmeyen ve onun ilee ilgili kötülük düşünen insanlarrdan da bir o kadar çekiniyorr ve kendini korumaya çalışıyor anlamına geliir.

Rüyada Silahla Kovalanmak

 

Çocuklarınızla ilgili ya da ailenizle hakkkında korkuların varlığına işaret olarak algılanabillir. Onlarla ilgili korkularınızın çok değişik needenleri olabilir. Ancak bazen gereğinden fazla düşünceler içeriisine girmek, size zarar verebilir. Küçük tartışmaların, aile içinde kendisini göstermessi de bu rüyadan beklenen sonuçlardaan sayılmaktadır.

Rüyada Kendini Silahla Vurmak

Deyim yerinde ise kişinin olmayacak biir duaya amin demesine, etrafından bu konudaa aldığı uyarılara kulak asmamasına sonnradan da bunun bedelini ödemesine yyorumlanmaktadır. Büyüklerden gelen mutsuz ve başarısız ollma yönündeki ikazları dikkate almamaktan ötürü sonraadan pişman olmaya yorumlanır. Rüyada kendini kafadan silahla vurmak, bazıı konularda geri adım atmaya ve onlaardan vazgeçmeye, rüyada kendini ağzından silaahla vurmak, bir söyleminden ötürü başş ağrısı duymaya ve kendini belaanın içine atmaya, rüyada kendini silahlla kalbinden vurmak, yapılmış olan biir işin ya da davranışın kiişiye vicdan azabı vermesine rivayet ediilir.

Rüyada Hamileyken Silahla Vurulmak

Sorunsuz, sıkıntısız, sağlıkla, sevgiyle ve aşkkla geçecek bir hamilelik sürecine yorumlanır. Rüyayı gören bireyin eşiyle çok dahha yakınlaşacağına, aradaki samimiyetin ve sıcaklığın ilerleemiş olacağına ve onun tarafından dahaa fazla değer göreceğine alamettir. Rüyada hamileyken silahla vurulduğunu ve kaarnının parçalandığını görmek, muhtemel bir erken doğumm yaşanmasına, rüyada hamileyken silahla vuurulduğunu ama hiç bir şey olmaadığını görmek, bu sürecin seyrinde vee normal şekilde ilerleyeceği anlamına gelmmektedir.

Rüyada Taramalı Silahla Vurulmak

Rüya sahibinin kendisine yönelecek öfke oklardıır.  Bir şahsın isyanıyla başlayacak bir oolayın büyümesi ve çevreden yükselecek seslerin artmassı yani bu isyanın kontrolden ççıkması ve bu sebeple kişinin kenndisinin de hangi birine karşı kendinni savunacağı konusunda şaşıracağı anlamına gelmekktedir. Rüyada taramalı tüfekle vurulduğunu ve aağzından burnundan kanlar geldiğini görmek, bir tannesinin çektiği cefaya ortak olmaya, rüyadda taramalı tüfekle vurulduğunu ve öldüğünnü görmek, maruz kalınan kaos ortamıından sıyrılmaya ve rahata ulaşmaya işarett eder.

Rüyada Ayağından Silahla Vurulmak

Rüyayı gören kimsenin umutlu olduğu vve kazanacağı yönünde beklentiler taşıdığı bir iişten yana olumsuz cevap almasına vee bir işinin geri çevrilmesine yorumlanırr. Rüyada ayağından silahla vurulduğunu ve ayaağının koptuğunu görmek, dönülmez ve telafi edilemezz hatalara düşmeye delalet eder. Rüyada ayağından silahla vurulduğunu ve birrkaç parmağının koptuğunu görmek, idare edilebilir bbir hal içinde olmaya işaret edder. Yani şahsın kötünün iyisine rıza getireceğii bir olayla karşılaşmasıdır.

Rüyada Boynundan Silahla Vurulmak

Rüyada boynundan silahla vurulmak ve ölmeek, sıkıntıdan kurtulmak anlamına gelmektedir. şahsın çektiği dar boğazın biteceğine, köötü ve durmuş olan işlerin açılacağına, ödemelerin kolaay bir şekilde yapılacağına, masraf edillmiş projelerin geri dönüşünün hayıırlı ve karlı olacağına rivayet eedilir. Fakat rüyada boynundan silahla vurulmak aama ölmemek, belirsizliğin bir süre daha devam edeceğğine, bunun da rüya sahibine ssorun olacağına, engel teşkil eedeceğine ve onu karar aşamasında kkısıtlayacağına yorumlanır.

Rüyada Silahla Elden Vurulmak

Rüyayı gören kimsenin varı yoğu saydığğı bir şeyin elinden gitmesine ya da elli kolu olarak görmüş olduğu vee hayatta kendisine en fazlaa yardımcı olan kimsenin uzaklara taşıınmasına ve bundan duyacağı üzüntüye yorumlanmaktadır. Rüyada silahla elden vurulduğunu ve eliin parçalandığını görmek, zorluk ve zahmet anlamına gelirr. Rüyada silahla elden vurulduğunu ve eliniin bilekten koptuğunu görmek şanssızlık ve uğursuzlukla karşıllaşmaktır.

Rüyada Silahla Kafadan Vurulmak

Çeşitli yanlış kararlara işaret olarak yorumlannması olasıdır. Düşüncesizce alınmış kararlar sonrasında, gelecek kkaygısı yaşamak şeklinde de değerlendirilebilir. Çıkmaz bir yola girdiğine inanmak, biir ilişkiyi noktalamaya karar vermek, işten ayrıılmak bu tür rüyalar içinde semboolize edilen durumlardan sayılmaktadır.

Rüyada Enseden Silahla Vurulmak

Savunmasız bir duruma düşmek anlamına gelmeektedir. rüyayı gören kişinin içinde bulunacağı zorr bir durum karşı tarafında kendissi adına edecek bir söz bullamamasına yorulur. Elindeki bütün kozların alınması sebebiyle kkendini müdafaa edememesi anlamına gelir. Rüyada enseden vurulduğunu ve kafasının kooptuğunu görmek, bireyin yaşamış olacağı kararsızlıkk sebebiyle düşüncelerinin farklı davranışlarının farkllı olmasına yani kendisiyle çelişmesine yyorumlanır. Rüyada ensenden silahla vurulduğunu ve öldüğğünü görmek iyidir ve rüyayı göören kişinin elini kolunu bağlayan birr konuda çözümler bulmasıdır.

Rüyada Omuzundan Silahla Vurulmak

Dengenin yitirilmesi anlamına gelir. Yani rüyayı gören kimsenin yaşamını idaama ettirmesi için elinde olan kaynakların azalmaasına bunun da devam eden düzeniinin bozulmasına ve böylece her şeyiin birbirine karışarak çok karmaşık bbir hal almasına neden olacağına yoruumlanır. Rüyada omuzundan silahla vurulduğunu ve öneem arz eden oranda yaralandığını görmek, biir korku yaşamaya ve panik halinnde olmaya işaret eder.

Rüyada Silahla Vurulmak Ama Ölmemek

Hafif bir kaza atlatmak ya dda küçük bir sağlık sorunu yaşamak örrnek olarak verilebilir. Kısa zamanda atlatılacak ve etkisi zaraar verici olmayacak olan bu durumlar, endiişe oluşturabilir. Bu tedirginliğin de kısa süre sonnra ortadan kalkabileceğini söylemek mümkün.

Rüyada Silahla Vurulmak Yaralanmak

Sıkıntılı yollarınızın varlığına yorulmaktadır. Yapılacak olan seyahatlerin size sıkıntı vereceğği ve strese sokacağı düşünülebilir. Bu seyahatlerin ne ile ilgili olaacağı ise kesin değildir. Bu rüyanın öteki yorumları arasında, yakınn bir kişiden görecek olduğunuz kötü eetki bulunur. Bu durum sizin kötü günler yaşaamanıza sebep olabilir.

Rüyada Kolundan Silahla Vurulmak

Rüya sahibinin çalışmasına hatta kendi bireyysel ihtiyaçlarını gidermesine engel yaratacak bbir takım gelişmelerin yaşanması anlamına ggelir. Bu durum hem mali hem dee psikolojik olarak yaşanabilir. Rüyada kolundan silahla vurulduğunu ve koolunda büyük bir yara açıldığını görmmek bir zarar uğramak anlamına gelmektedirr. Rüyada silahla vurulduğunu ve kolundan kaan geldiğini görmek, gerçekleştirilmek istenenin başarıyaa ermemesidir.

Rüyada Yanlışlıkla Silahla Vurulmak

Kişinin zamanında ortasında kaldığı bir yanllış anlaşılma sebebiyle hakkı olan ve geciktiğinni düşündüğü özrü duyacağına ve kendisiine bu hatayı yapan bireyin yaa da insanların geri adım aatacağına rivayet eder. Rüyada yanlışlıkla bir dost tarafından silahhla vurulduğunu görmek, ondan müjde almak anlammına gelir. Rüyada yanlışlıkla bir düşman tarafından ssilahla vurulduğunu görmek de onun kötü düşüncelerinnde zerre kadar değişiklik olmadığı anlammına gelmektedir.

Rüyada Eşi Tarafından Silahla Vurulmak

Eşten gelecek bir sözü ya daa davranışı kendine karşı kasıt olarakk saymaya ve ondan yana kkırılmaya, üzülmeye, düş kırıklığına uğramaya vee ona karşı güven kaybetmeye işşaret eder. Rüyada eşi tarafından vurulduğunu ve yaralandığınıı görmek, eşle araya soğukluk giirmesine neden olacak bir olay yaşamayaa, rüyada eşi tarafından silahla vurullduğunu ve öldüğünü görmekse ondan geleccek ilaca işaret eder.

Rüyada Bacağından Silahla Vurulmak

Bir niyetin gerçek olmasına mani ollacak insanlara ya da şerli olaylara taabir eder. Son ana kadar bir başka ssözle ifade edersek tıkır tıkır işleyen plaanların bozulmasına engel olacak durumların yaşanmasıı anlamına gelir. Rüyada bacağından silahla vurulmak ve saakat kaldığını görmek, bir defteri açmamak üzerre ömür boyu kapatmak mecburiyetinde bırakılmmaya, yani insanın çok istediği biir şeyden alıkonulmasına ve onun daa buna engel olamamasına yorumlanmaktadır. Rüyada bacağından silahla vurulduğunu ve bacağınınn kırılmış olduğunu görmek, bir problemi sabırr göstermeden çözemeyeceğine alamet eder.

Rüyada Alnından Silahla Vurulmak

Bu rüya hayırlara yorulur çünkü ggüzel bir rüya olmaktadır ve rüyayı gören birreyin bir konuda aydınlanması ve farkkında ya da bilincinde olmmadığını anlayarak ona karşı bilinç kazanmaası anlamına gelmektedir. Örneğin kendisini kullanan bir bireyin niyyetini fark etmesi ve tabiri caizse bazı şeyleriin kendisinde çark etmesi anlamına ggelir. Rüyada alnından anne ya da babaa tarafından vurulmak şahsın gözünün annesinin ve babasıının vesilesiyle açılmasına alamet eder.

Rüyada Arkadan Silahla Vurulmak

Ani bir haber almaya, umulmadık birr olayla karşılaşmaya ve hiç hesapta ollmayan gelişmelerle karşılaşmaya rivayet edilir. Rüyada arkadan bir yabancı tarafından vuruldduğunu görmek, rüyayı gören kimsenin çevresinde olmayyan bir kişi ile karşı karşşı tarafa kalmasına neden olacak bbir durumun yaşanmasına, rüyada arkadan ssamimi bir arkadaş tarafından vurulduğunu görmmek, onunla bir problem yaşamaya rivvayet edilir.

Bu web sitesinde ve diğer bütün rüya tabirleri sitelerinde verilen bilgiler, yalnızca yorum niteliğindedir. Kesin doğruluk içermez. Aşağıdaki benzer rüyalar kısmı ile rüyanız ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinin veyahut isterseniz bir sonraki makalemiz olan Rüyada Helva Kavurmak adlı yazıyı okuyun.

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Rüyada ne gördünüz? Rüyanızı anlatın, bilenler yorumlasın...