Rüyada Soğan Görmek

Rüya tabiri sözlüğü içerisinde Rüyada soğan görmek ne anlama gelir? islami ruya tabirleri Soğan ruya tabiri ve rüya yorumları soğan rüyaları yorumu hakkında bilgiler ...

 

Rüyada soğan görmek iyiye, soğan yyemek kötüye alamettir. Kuru soğan dünya malına, taze sooğan alın teri ile kazanılan dünyya malına rivayet eder. Soğan yemek bilinmesi istenmeyen ve hiçç kimseye söylememiş olan şeylerin ayyyuka çıkması anlamına gelmektedir. Soğan soymak, sahte olarak şirinlik yappmaya işaret ederken, hasta kimse içiin şifa bulmaya yorulur. Soğanı köküyle görmek aile içinde sıkıntıı anlamına gelmektedir. Birçok soğanı bir arada görmek hemm iyi olana hem de köötü olana delalet eder. Çok soğan görmek sağlık problemlerinden uuzak olmak anlamına geldiği gibi ayynı zamanda sıkıntı, zorluk ve kederr anlamına gelmektedir. Rüyada soğan gören insan çevresindekiler ttarafından çekilmiyor ve istenmiyor anlamına ggelir.

Rüyada Soğan Çalmak

Rüya sahibini, kısa süre önce köttü bir duruma düşürmüş bir şahsın, işleri vee ailesi hakkında büyük sorunlar yaşayaccağı, büyük bir sıkıntıyla uğraşmakk zorunda kalacağı, daha sonra uuzun uğraşlar sonucunda yaptığı işte zorluklar yaşaamış olacağı ve sonucunda yaptıklarından ötüürü pişman olacağı anlamınaa gelmektedir. Rüyada taze soğan çalmak, bazı üzücüü olaylar yaşıyor olan kişinin, kendisini üzgün hisseedeceği ve moralini bir türlü düzeeltemeyeceği bir dönem geçireceğine, karşılaşılaan bir haksızlıktan ötürü çok üzünttü duyulacağına, iş hayatı içinde zor zamaanlar geçirileceğine, sağlık ile ilgili olaraak bir sorun yaşannacağına ve ruhsal ve ekonomik aaçıdan büyük bir zarara uğranacağına delalet ederr.

 

Rüyada Soğan Satmak

Hatırı sayılır bir kişiden gelecek bbir yardım vesilesiyle çalışmaların günden güüne daha iyi bir hal alacaağı, alınacak olan yeni bir hhane vesilesi ile sıkıntılı zamanların ggeride kalacağı, yapılmış olan hataların teelafi edileceği, eğitimle ilgili olarak yeeni bir karar verileceği, sağlık probllemleri ile boğuşan bir akrabadan güüzel haberler alınacağı ve zararlı biir alışkanlıktan uzaklaştırılacağı anlamına gelmektedir. Rüyada soğan almak, yakın bir akrabadaan ya da kardeşlerden alınacak büyüük bir destekle beraber girilecek birr işte haneye yüklü miktarda paraa gireceğine ve yeni bir işş kapısının açılabileceğine delalettir.

Rüyada Taze Soğan Görmek

Rüyada taze soğan görmek kötü nniyetli ve kötü duygulara sahip oolan bir kişiye rivayet eder. Rüyada elinde taze soğan olduğunu göreen kişi, herkesin tepkisini alacak, dışlanacakk ve kınanacak bir iş yaapacak anlamına gelir.

Rüyada Kuru Soğan Görmek

Rüya sahibinin, kardeşleri ya da arkadaşlarrından biri ile gireceği bir işte ççok büyük kazançlar elde edeceğine, yeeni projeler için kaynak elde edeceğğine, zenginliğe sahip olacağına, kendisine yarddım etmesi ve işleri çekip çeevirmesi için yanına birkaç personel allacağına, zarar eden bir arkadaşına yaardım edip işlerini düzeltmesi konusunda desstek olacağına ve hayır duaları alaccağına yorumlanmaktadır. Rüyada kuru soğan yemek, iş dünyaası içerisinde sahip olunan şöhrete leke düşürecekk olan ve başarılı bir kimmse olmasını kısanan bazı kişilerce planlanmıış bir durumla karşı karşı ttarafa kalınacağına, bu yüzden kısa sürre için de olsa sıkıntı dduyulmuş olacağına ve problemlerle boğuşulacağına işşaret eder.

Rüyada Soğan Zarı Görmek

Aile hayatı içinde bazı tartışmalar yaşamaaya, bu tartışmalardan ötürü sevilen kimsselerle ters düşmeye, boşuna bir işee girip kazancı boşa harcamaya, iiş hayatında zarar etmeye, yakın bbir arkadaşla ters düşmeye, sıkıntılı birr durumdan ötürü moral ve motivvasyon kaybı yaşamaya alamet eder. Rüyada soğan zarı yemek, bir dedikoddudan ötürü iş dünyası içerisinde isstenmeyen bir duruma düşüleceği, haksız yeree yalnız kalınacağı, yakın bir arkaadaşın ihanetine uğranacağı, devam eden bbir birliktelikte tatsız durumların yaşanacağı vve hiç beklenmeyen bir yerden daarbe yeneceği şeklinde yorumlanır.

Hayat içinde devamlı aksilikler yaşıyor olaan kişi, hayatın acı tatlı yanlarını göörmüş olduğu ve çok sıkıntıyla uğraşştığı için deneyim sahibi birisi ollduğuna, psikolojik olarak bu deneyimlerden ötürüü kendisine çok büyük bir güvenn duyduğuna ve bu durumun rüyalarrı şekillendirip bazen iyi bazen köttü olayları gösterdiğine yorumlanmaktadır. Aynı zamanda, bazı işlerle uğraşılması nedeniiyle duyulan rahatsızlıktan ötürü sıkıntılı ve iiç karartıcı rüyalar görülür. Tasa ve dertten kaynaklanan ve uzzun bir zamana yayılan bir sorunun özelliklle gözyaşartıcı bir hal alacağı, hhiç olmadık bazı durumları rüyalar içindde resmedeceği ve rüyayı gören bireyinn, içinde taşıdığı kuşkuları arttırıp ddaha sonra moral bozukluğuna sebep olacağğı şeklinde açıklanır.

Rüyada Soğan Doğrama

İşle ilgili olarak yapılacak bir atılımm vesilesi ile mal mülk sahibi olunaacağına, çalışmaların tek parça halinde zorr bir şekilde değil aksine parçallar halinde ve daha kolay ggerçekleştirileceğine, problemlerin aşılacağına, verilen sözlerin kıssa süre içinde yerine getirileceğine, hayırrlı bir kısmet ile dünya evinne girilmiş olacağına ve rahat biir hayata sahip olunacağına rivayet eeder. Rüyada soğan doğrayan birini görmek, eş,, dost ya da akrabalardan bir kimseenin yapacağı işte karşılaşacağı bir soorunun yüksek bir mevkideki arkadaştan isteenecek yardımla çözüleceğine, varılan noktaya hayyal edilmiş olan çok şeye kavuşulaccağına ve dertlerin sona ereceğine taabir edilir.

Rüyada Soğan Kesmek

Sorunların ve sıkıntıların el birliği ilee aşılacağına, zor geçen bir pprojenin yakın bir zaman içinde toparlanacağınaa, yeni ve söz sahibi olunann bir mevkiye sahip olunacağına, hasreeti çekilen bir kişiye kısa süreede kavuşulacağına, yeni bir işe girileceeğine, alınmış olan borçların ödeneceğine vee anne baba hayır duaları alınnmış olacağına tabir edilir. Rüyada soğan kesip yemek, yaşanmış ollan tatsızlıklar yüzünden bozulan moralin, sevillen ve uzun zamandan beri uzzak olunan bir insan ile görrüşülmesi vesilesi ile yerine geleceğine, kazzancın azalmasına sebep olan bir ddurumun ve boşuna harcamaların ortadan kaldırıllacağına ve elde edilen paranın yattırım için kullanılacağına işaret eder.

Rüyada Soğan Pişirdiğini Görmek

İçine girdiği sosyal ortam ve yenii edindiği arkadaşlar yüzünden Allah yyolundan uzaklaşan ve kötü alışkanlıklar edinnen bir insanın, rüyayı gören kişinnin girişimleri ve emekleri vesilesiyle Allah yoluna döndürüleceğine, bu vesile ilee kişinin kendisini daha iyi vve yüreğini daha ferahlamış bulmuş olaccağına ve rüya sahibine dua edeceğğine tabir edilir. Rüyada soğan pişiren birini görmek, sorunllardan kurtuluşa erileceğine, yardıma muhtaç şahhıslara yardım edileceğine, fakir fukaranın karnınıın doyurulacağına, yeni bir işe girileeceğine, kazancın büyük bir kısmının Allah yolunda kullanılacağına ve daha huzurllu ve mutlu olunacağına alamet edeer.

Rüyada Soğan Soymak

Rüyada soğan soymak maskaralığa ve zzoraki şirinliğe alamet eder. Rüyasında soğan soyan kişi, menfaati içinn birine, zoraki şekilde, hiç öyle hissetmediğği ve öyle düşünmediği halde yolddaşlık edecek ve onun yolundan gideccek anlamına gelir.

Rüyada Soğan Tarlası Görmek

Birçok projenin gerçekleştirileceğine, kısa zamanda çokk yol alınacağına, işlerin çok iiyi bir hal alacağına, verilen sözleerin çok iyi bir şekilde yerrine getirileceğine, mal mülk sahibi oluunacağına, eşler arasında maddi sebeplerden ötüürü yaşanmış olan tartışmaların tatlıya bağlanmmış olacağına ve ünlü bir şahhıs ile kurulacak ortaklık vesilesi iile iş dünyası içerisinde birkaç addım öne çıkılacağına işaret eder. Rüyada soğan tarlası satın almak, uzunn zamandan beri hayali kurulan biir mevkiye ulaşılacağı, akıllıca adımlar atılacaağı, rakiplerin üzüleceği bir karar veriileceği, işle ilgili olarak uzun bbir seyahate çıkılacağı ve yeni biir işbirliğe gidileceği anlamına gelmektedir.

Rüyada Sarımsak Soğan Görmek

Bozulan insan ilişkilerinin aile büyükleri vee tanıdıkların araya girmesi ile tatlıyya bağlanacağına, gidilen yolda karşılaşılan engellerinn aşılacağına, yeni bir birlikteliğe başlanacağınna, bu birlikteliğin evlilikle bağlanacağına, kısaa süre içinde nur topun gibbi evlada sahip olunacağına ve yaşşanmış olan kötü ve tatsız ollayların geçmiş zamanda kalacağına yorulur. Rüyada sarımsak soğan yemek, üstünde bbir türlü anlaşma sağlanamamış bir konuu için işbirliği yapılarak ve biir orta yol bulunarak çözüm sunulacağınna, bu vesile ile yaşanan sıkıntılarrın ortadan kalkacağına, yeni bir işlle ilgili olarak bazı adımlar aatılmış olacağına ya da askıya alınmışş olan bir projeye kaldığı yerdden devam edilmiş olacağına yorulur.

Rüyada Soğan Yemek

Rüyada soğan yemek hayırlıdır ve insaanın mutlaka doğru yolu bulup, haatalarından döneceğine ve hatalarını telafi etmeek isteyeceğine alamettir. Eğer gördüğü rüyada soğan yediğini görenn şahıs iyi değilse o zamaan vefat edecek anlamına gelir.

Rüyada Yeşil Soğan Görmek

Rüyada yeşil soğan görmek son kuruşşuna kadar helal olan, bin bir zorlukk ve güçlükle, alın teri dökülerrek kazanılmış olan kazanca delalet ederr. Bu bireyin ekmeği temiz ve haramsızzdır.

Rüyada Çürük Kuru Soğan Görmek

Can sıkıntısına sebep olacak bir olayy yaşanacaktır. bireyin, kendisine çok güvendiği bir şşahıs ile yaptığı işte büyük problemlerle muhhatap olacağına, maddi ve manevi açııdan çok büyük zarara uğrayacağına, rakiplerri ile bazı tartışmalar yaşayacağına, sevmiiş olduğu kişiden ihanet göreceğine, büttün bu üzüntüler ve sıkıntılardan ötürrü sağlık problemleri yaşayacağına ve iiş hayatına uzunca bir süre aara verip insanlardan uzak duracağına yoruumlanır. Rüyada yarım kuru soğan görmek, işş hayatında devamlı sorunlarla boğuşulacağına, atılan adımlarrın az miktar kazanç sağlayacağına vee hayırlı bir kısmetle evlilik yoolunda adım atılmış olacağına ancak devamınıın bir türlü gelmeyeceğine alamet ederr.

Rüyada Pişmiş Soğan Görmek

Rüyada pişmiş soğan yediğini gören kimsse hak yoluna döner.

Bu sayfada ve diğer bütün rüya tabirleri sitelerinde sunulan bilgiler, yalnızca yorum niteliğindedir. Kesin doğruluk içermez. Daha aşağıda bulunan benzer rüyalar kısmı ile rüyanız ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinin veya okumaya devam etmek için bir sonraki konumuz olan Rüyada Ölüyü Öpmek adlı yazıyı okuyun.

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Rüyada ne gördünüz? Rüyanızı anlatın, bilenler yorumlasın...