Rüyada Telefon Görmek

Rüya tabiri sözlüğü içinde Rüyada telefon görmek ne anlama gelir? islami ruya tabirleri Telefon ruya tabiri ve rüya yorumları telefon rüyaları yorumu hakkında bilgiler ...

 

Rüyada telefon görmek güzel olan şeylerre işaret eder. Sevindirici ve ümit verici sözler duymaaya, işte terfi etmeye ve rüyayı gören şahhsın malının birine kalmış olacağına iişaret eder. Rüyada telefon gören insanın arkasından onunn için devamlı dua eden, onu her işindee destekleyen ve hiçbir zaman yalnıız bırakmayan birine rivayet eddilir. Telefonla konuştuğunu gören rüyayı gören sonuunda duymak istediği sözleri duyacak anlamına gelir. Telefonun çalması hemen sonuca kavuşturulacak biir görüşme ya da iş anlamına gelmektedir. Rüyada telefon görmek bazı durumlarda ddarlığa ve yokluğu da işaret edebilir, bolluğa, zengiinliğe ve dünya malına da işşaret edebilir.

Rüyada Telefon Numarası Görmek

Kişinin arayış içinde olduğu hayrı, uğğuru, kısmeti ve şansı elde edeceğğine yorulur. kimsenin zamanını, bilgisini, becerisini ve sermayeesini doğru kullanması durumunda yaşamının güzellikleerle dolacağına yorumlanır.

Rüyada Telefon Hediye Etmek

Sahipsiz, kimsesiz ya da yalnız kaalmış gariban ve çaresiz bir kimseye büyük iyilikkler yapılacağı anlamına gelmektedir. rüyayı gören bu kimseyi ekmek sahibbi yapacak, onu arkadaş ortamına sokacak, ona yeer yurt göstererek çevre ve dostt edinmesini sağlayacak anlamına gellir.

 

Rüyada Telefon Bozulması

Kişinin başarırsa ya da altından kalkarssa lüks içinde yaşama fırsatını, plaanlarının alt üst olması ve şansınınn yaver gitmeyişi sebebiyle gerçekleşmeyeceğine vve kimsenin bu amacına nail olamayaacağına işaret eder.

Rüyada Telefon Kablosu Görmek

Kişinin bir olayın gerçekleşmesini ya daa bir kimsenin gelmesini dört gözzle beklediğine rivayet edilir. şahsın eli telefonda, kulağı da kapııda anlamına gelir. Aynı zamanda, gelecek olan haber veesilesiyle Allah yolunda bazı çalışmalara imzaa atılacağına, maddi açıdan iyi bbir işe girilmiş olacağına ve haayırlı bir kısmetle dünyaevine girilmiş ollacağına alamet eder.

Rüyada Telefon Açmak

Rüyada telefon açmak, rüya sahibini ççok seven, koruyan, üstün titreyen vve devamlı onu düşünen birine alameet eder. Bu kimse rüya sahibinin yaptığı herr işe çok inanır ve onuu hep takdir eder. Bu aile büyüklerinden biri de olabillir, sevgili, nişanlı ya da eşş de olabilir, yakın bir dostt ya da arkadaş da olabbilir.

Rüyada Telefon Gelmesi

Rüya sahibinin, yaşamının yolunda gideceğine, işleriinin hiçbir zaman aksamayacağına, etrafının hep inssanlarla dolu olacağına, dertlerini, kederlerini vee sevinçlerini paylaşacağı şahısların her zamman kendisi için yardıma hazır buulunmuş olacağına delalettir. insanın elini uzattığında her zaman uulaşacağı gerçek dostları olacağına işaret eder.

Rüyada Telefon Kılıfı Görmek

Alışveriş yaparak kişisel eksikleri tamamlamaya vee fazladan bir şeyler almaya yorumlanmaktadır. Kişi, biriktirdiği ya da kazandığı faazladan parayla lüksü için harcama yapacak, yenii kıyafetler, yeni ziynet eşyaları yya da yeni elektronik eşyalar alaacak anlamına gelir.

Rüyada Telefon Bulmak

İş hayatında ya da eğitim hayatınnda elde edilecek yeni kazanımlara yorulur. Bu kazanımlar maddi değeri olanlardan dda olabilir maddi değeri olanlardan da. Örneğin; insan yeni arkadaşlıklar edinecek, yenni bir ev ya da araba alaacak, yeni bir ülke görecektir.

Rüyada Cep Telefonu Bulmak

Kısa süre içinde zengin olmak annlamına gelir. Rüyayı gören kimsenin çoklu bir iiş yapacağına ya da çok kiişiyle bir araya gelerek büyük biir işi tamamlayacağına bu vesileyle hhep beraber hatırı sayılır paralar kaazanacakları anlamına gelmektedir.

Rüyada Telefon Kulaklığı Görmek

Kimseyle paylaşılmaması ve sadece bir insanınn bilmesi gereken bir şeyin öğrenilmesi anlamına geelmektedir. şahsın aldığı terbiye gereği başkasıyla paylaşşmasının zayıflık ya da boş boğazlık olduğuna inandıığı ve bu sebeple içinde gizleeyeceği bir gerçeğe hâsıl olacağınna yorulur. Ayrıca, işlerin sıkıntılı bir durumla karrşı karşı tarafa kalınacağına alamet eder.

Rüyada Telefon Etmek

Rüyada telefon etmek güzel ve sevindiiren şeyler duymak anlamına gelmektedir.

Rüyada Telefon Görüşmesi Yapmak

Hayırlı bir kısmetle vuslata ermeye allamet eder. kimsenin, sabırsızlıkla beklemiş olduğu bir ranndevusuna giderek sevmiş olduğu bir kimseeyle buluşmasına, ailesinden uzaktaysa ailesinin yannına tatile gitmesine, bir askerin tteskere ya da gurbetteki bir yaakınının gelmesi vesilesiyle ona kavuşmasına işaaret edilir. Rüyayı gören insanın çektiği özlem vve hasret bitecektir.

Rüyada Kırmızı Telefon Görmek

Yakın bir kimsenin araya girmesi yya da çöpçatanlık etmesi vesilesi ile gelecek haayırlı bir kısmete rivayet edilir. Bu kimse rüya sahibine hayırlı birr evlilik ya da çıkma teklifi getirecek anlammına gelir.

Rüyada Telefon Ekranının Çatlaması

Kişinin özel ilişkisinde ya da ççok samimi bir arkadaşlık ilişkisinde yaşanacak baazı problemlere alamettir. Çok sevilen ve iyi geçim haliinde olunan kişilerle aradaki birlikteliğin çatırdamasına vve neredeyse kopma noktasına gelmesine işaaret eder.

Rüyada Telefon Çalması

Rüyada telefonun çalması başlaması ile bittmesi bir olacak olan olaya yorulur. Yani bir işin çok kısa süredee nihayete kavuşması anlamına gelir.

Rüyada Telefon Satmak

Rüyayı gören kimsenin toplumun çok rağbett etmiş olduğu bir sektörde lüks tükeetime yönelik ticari bir işe gireceğiine ve bu işin kendisine düşündüüğünden de fazla kazanmayı nasip edeceğiine delalet eder. insan ticaret adamı (kadını) olacak vee işinde çok iyi satışlar yaparak yükseek kar marjlarına ulaşacaktır.

Telefon, bireyin bilinç altında birden fazzla şeyi ifade eder. Birey için özel hayatından tutun da,, iş ve sosyal hayatına, aiilesi ile ilişkilerine, yaşamdan beklentilerine varaana kadar pek çok şeyi ssimgeler. Telefonun hayatımızda vazgeçilmez bir yeri varddır ve günümüz şartlarında hepimiz iiçin olmazsa olmazlardandır. Gün içinde telefonla gelecek tek bbir haber o günkü bütün plannımızı alt üst edebilir ya dda tam zıttına tüm dertlerimizi unuttuurabilir. Dolayısıyla telefon amacımıza hizmet edecek önemm arz eden bir aracıdır. Bir yerde kaderimizi belirleyecek kadar işlevsell ve önemlidir. Bireyin bilinç altında bir haber bekleediğini ya da bir gerçeği öğrenmeninn sabırsızlığını taşıdığını gösterir.

Rüyada Telefon Kırılması

Kişinin katıldığı bir mülakattan, yaptığı bbir başvurudan ya da girdiği bir sınavdan başarısızz sonuç alması anlamına gelmektedir. Kişi, kendisi için hayati önem taşııyan, kariyerini ve geleceğini etkileyecek bir konu ilee alakalı olarak istediği hedefi tutturamayacaaktır.

Rüyada Telefon Ekranının Kırılması

Kişinin, çok iyi şekilde ilerleyen vve iyi kazanç getiren bir işte bir aksiliik ve zorlukla karşılaşacağına, önceden başşarılı ve yetenekli olduğu işşte bundan böyle aynı performansı vve yeterliliği gösteremeyeceğine, bu sebeple hayatının zorlaşacağınna ve şahsın yarınlarını göremez vee yarınlarından emin oolamaz durumlarda kalmış olacağına yorulur.

Rüyada Telefonla Konuşmak

Rüyada telefonla konuşmak güzel ve sevindirenn olan gelişmelere delalet eder. rüyayı gören kimsenin güzel bir sözz duyacağına ya da müjde içeren bir haberr alıp sevinçten havalara uçacağına iişaret edilir. Rüyada cep telefonu görmek de aynnı şekilde tabir edilir.

Rüyada Telefon Kaybetmek

Rüyayı gören bireyin çevresindekilerle iletişiminin zayıflamasıı, kendisini insanlardan çekmesi, bazı bireylerle samiimiyeti azaltması ve arkadaşlık, dostluk ggibi ikili ilişkilerine mesafe koyması anlamınna gelir. Kişi, yaşamış olacağı tatsız bir oolay ya da başından geçecek kötü birr iş sebebiyle insanlara karşı cephee alabilir ve onlarla arasındaki iiyi geçim zıttına dönebilir.

Rüyada Telefon Çaldırmak

Yakın bir zaman içinde ve bekklenmeyen bir sebepten ötürü iş kaybı yaşanması anlamıına gelir. Bir belgenin ya da formalitenin ekksik kalması ya da bulunamaması sebebiyle büyük biir gelirin elde edilememesi bunun daa psikolojik olarak insan üzerrinde olumsuz etkiler yaratması anlamına gelmekttedir. Kişisel hatalardan kaynaklanmayan sadece imkânlar mmüsaade etmediği için aciz bir durum içinde kalmmaya rivayet eder.

Rüyada Telefon Numarası Yazmak

Tatsız ya da bir türlü çözüleemeyen bir meselenin tatlıya bağlanacağı anlamına gelmmektedir. Rüyayı gören insanın kendisine düşmanlık vve kin besleyen bir kimseye karşı olguun davranıp, ona karşı hoşgörülü yaklaşmması ve adım atması vesilesiyle hemm o bireyi kazanacağına hem dee aradaki bu lüzumsuz ve caan sıkıcı husumeti bitireceğine yorumlanmaktadır. Aynı zamanda, aile büyüklerinin ve yakkın arkadaşların ne kadar yararlı olabileceğinin farkkına varılacağı ve ilişkilerin sağlamlaştırılacağı anlamınaa gelmektedir.

Rüyada Telefon Almak

Rüyada telefon almak hayırlı haberlere vve güzel gelişmelere delalet eder. Rüyasında telefon alan rüyayı gören işinnde çok yükselerek basamak atlayacaktır. Ayrıca rüyayı gören şahsın kazancını vee mallarını birine devredeceği anlamına dda gelir.

Rüyada Telefon Çalmak

Rüyada telefon çalmak, rüyayı gören biireyin bir kimsenin özel bilgilerini merak eettiğine alamet eder. Örneğin ilgi duyduğu ya da âşıık olduğu bir kimsenin beraber olduğu birii olup olmadığını öğrenmek istemesi gibii.

Rüyada Cep Telefonu Görmek

İş hayatında atılacak doğru adımlar vee verilecek akıllıca kararlar vesilesi ile elee daha fazla para geçeceği anlaamına gelmektedir. kimsenin daha fazla kazanacağı bir iişe gireceğine, olanaklarının eskisinden çok daha iiyi olacağına, bu vesileyle refahının vee varlığının artmış olacağına işaret edder.

Rüyada Telefon Çizilmesi

Rüyayı gören kimsenin layık olduğunun aaltında bir hayat sürmesi anlamına ggelir. Yani kimsenin yaptığı işe, harcadığı eemeğe, döktüğü alınterine, gösterdiği özveriye vee aldığı eğitime karşın kazancının hhak ettiğinin çok altında olmasına vve bu sebeple her şeyin azzıyla yetinmeye boyun eğmek zorunda kallmasına delalettir.

Burada ve diğer bütün rüya tabirleri sitelerinde verilen bilgiler, sadece yorum amaçlıdır. Kesin doğruluk içermez. Aşağıdaki benzer rüyalar bölümü ile rüyanız ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinin ya da devam etmek için bir sonraki makalemiz olan Rüyada Umre Görmek adlı yazıyı inceleyin.

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Rüyada ne gördünüz? Rüyanızı anlatın, bilenler yorumlasın...