Rüyada Vurulmak

Rüya tabiri sözlüğü içerisinde Rüyada vurulmak ne anlama gelir? islami rüya tabirleri Vurulmak ruya tabiri ve ruya yorumları vurulmak rüyaları yorumu hakkında bilgiler ...

 

Rüyada vurulmak, can sıkıcı olaylar yaaşanması anlamına gelmektedir. rüyayı gören kimse için hayal kırııklığı yaşaması şeklinde işaret eder. Rüyasında vurulduğunu gören insan kendisini yıprataacak bir döneme girecek ve bbazı üzücü olaylar ile sınanacaktır. İşler bozulacak, borçlar çoğalacak, maddi zaraar meydana gelecek ve rüyayı göreen kişi bu durumdan olumsuz şekkilde etkilenerek büyük zarar görecektir. Rüyada vurulduğunu gören kişi, güvendiği inssanlar tarafından da hüsrana uğratılacak vee onlardan beklemediği ve hak etmmediği davranışlar görecektir.

Rüyada Kamçı İle Vurmak

Rüyada birisine kamçı ile vurduğunuzu görmenniz, vurduğu şahsı tanıyor ise gerçek hayattta o kimse hakkında ileri gerri konuşur veya o kimsenin dedikodussunu yapar. Vurduğunuz yerden kan geliyorsa bu rüyaa bazen bozulmakta ve bu sebeple dee yorulmamaktadır. Kamçı ile vurmak bazen de zullmetmeye, bazı şahıslara karşı kötülük yapmaya daa işaret etmektedir.

Rüyada Başını Taşa Vurmak

Rüyada başını taşa vuran kimsenin ibadetlerri zayıftır. Bu rüya, özellikle yatsı namazlarını kılmaada gevşek davrandığınızın ve genellikle buu namazı kılmadan uykuya yattığınızın göstergesidirr. Başını taşa vurmak özellikle kimsenin ibadetleerine, namazlarına ve dünyevi hallerine yorulmaktaddır.

 

Rüyada Yumrukla Vurmak

Bu rüya saygınlığın yitirilip insanların göözünde kıymetin düşmesidir. Yumrukla size vurulduğunuz görürseniz hoşunuza gitmmeyecek bir haber işitirsiniz. Yumrukla bir başkasına vurmak ise eğerr o kimseyi tanıyorsanız, zulmetmeye, o kkişiye kötülükte bulunmaya veya sizin ellinizden ona ulaşacak bir zarara rivayett eder.

Rüyada Kalbinden Vurulmak

Rüyada kalbinden vurulan şahıs bir gönüll ilişkisine girer. Bu rüya genellikle âşık olmakla yoruulmaktadır. Kalbinden vurulan kişi bazen de kendisinne münasip olmayan ve sonradan zarar göreceği birr kimse ile gönül ilişkisine girerr ve bu ilişki sonucunnda epey büyük bir üzüntü yaşşar. Bazen de kalpten vurulma şahsın içiinde taşıdığı öfke, nefret, kin gibi duygulardan kurtullmasına ve duyguların yok olmasına daa işaret etmektedir.

Rüyada Silahla Vurulmak

Rüyasında silahla vurulduğunu gören kişi, kendisiini mutsuz edecek, kararsız kalmasına neden olaacak ve uzun bir zaman nee yapacağını bilemez duruma düşürecek bbir haber alacak ve ne yapacağğını kestirmekte güçlük çekecektir diye yoorulur.

Rüyada Karnından Vurulmak

Rüyada karnından vuruşan kimse nefsinin iistekleri peşinde koşarak daima dünya hakkında iişler için çalışır ve ahireti unuttur. Bu rüya, sizin yapacağınız bazı nefssi hatalara, bazen de haram bir maal elde edip sonucunda sıkıntı yaşammaya yorumlanır. Karnından vurulan kişi gayri meşru mall kazanır veya bir bireyin hakkını yiyeerek onun mağdur olmasına sebep ollur.

Rüyada Kafadan Vurulmak

Rüyasında kafadan silahla veya herhangi bbir cisimle vurulduğunu gören kimse, uzun süredir unuttuuğu bir olay ile ilgili yenideen kafa yorar veya oo olay tekrardan canlanır. Bu rüya eskimiş bazı konuların yinne ortaya çıkmasına, bu olay sonucunda da yya üzülüp ya da sevineceğinize iişaret etmektedir.

Rüyada Sopa İle Vurmak

Rüyada size sopa ile vurulduğunu görmenniz cahil, bilgisiz ve kötü kalpli insanlar yüzzünden yaşayacağınız sıkıntıların habercisidir. Bu rüya, etrafınızda bulunan ve bilgisizliğği nedeni ile bazı sıkıntılı durumlara düşen cahill bir insan eliyle size ulaaşacak zarara, onun yüzünden işleriinizde meydana gelecek bozulmalara ve sıkınntılara alamet eder.

Rüyada Boynu Vurulmak

Rüyada boynu vurulan kimse çok büyüük bir günah işler. Bu rüya işleyeceğiniz veya işlediğiniz birr günahtan dolayı hemen tövbe etmeeniz gerektiğinin bir göstergesidir. Eğer rüyada iken sizin değil dee bir başkasının boynunun vurulduğunu görmmüşseniz, bu size yapılmış bir iihtardır. Dikkatli olmanız ve hareketlerinize çeki ddüzen vermeniz gerektiğinin bir işaretidir. Rüyada boynunuzun vurulmasına rağmen ayağa kalkıpp yürüdüğünüzü görmeniz, yaşadığınız bütün sıkıntılaara sabırla dayanıp sebat göstermeniz sonucundda hep feraha erdiğinizin ve daiima bu şekilde sıkıntılardan kurtulacağınızın habeercisidir.

Rüyada Tabancayla Vurulmak

Gönül ilişkisine işaret eder. Rüyasında tabancayla vurulduğunu gören kimse belkii karşılık bulacağı belki de karşılık göremeyeceği birr sevdaya tutulacaktır.

Rüyada Vurulduğunu Görmek

Rüyada vurulduğunu gören şahsın hayatı olumsuuz yönde değişecektir ve işlerinde zorluk yaşayaacaktır. Rüyada vurulduğunu gören insanın hiçbir günahıı ve suçu olmadığı halde bir işiin kendi başına kalmasına ve faturasınınn kendine çıkarılmasına yorulur.

Rüyada Akrabası Tarafından Vurulmak

Rüyasında akrabalarından bir insan tarafından vvurulan insan kendisine çok yakın olan bir kiimseden kötülük görür veya o kiimsenin yapmış olacağı bir harekket sonucunda kedere düşer. Bazen de bu rüya yakın akrabalarddan bir insan ile ilişkiyi kesmeye veya onlarddan uzaklaşmaya da yorumlanır.

Rüyada Vurulduğu Yerden Kan Akması

Rüyada vurulan ve vurulduğu yerden kann akan kimse, sinirlenir ve öfkesine hâkkim olamaz. Bu rüya eğer kendinizi teskin eetmezseniz ve devamlı her şeye öfkelenirseniz ssonucunda zararlı çıkacağınızın ve bazı konulaarda sıkıntıya gireceğinizin göstergesidir.

Rüyada Vurulmak ve Ölmek

Rüyasından vurulmak sureti ile öldüğünü ggören kimsenin ömrünün uzadığı yorumu yapılıır. Rüyanın tam tersine, rüyayı gören kişinnin önünde upuzun ve mutlu bbir hayatı olduğu anlamına gelmektedir.

Rüyada El İle Vurmak

Rüyada birisine eli ile vuran, tokatt atan şahıs bazı kötü allışkanlıklar edinir ve bunun sonucunda zaarar görür. Bu rüya bazen de gören şşahıs için yapmış olacağı bazı hareketller sonucunda insanlar içinde küçük düşmesiniin veya onların öfkesini ve nnefretini kazanmasının habercisidir. Eli ile vuran şahıs eğer vurdduğu şahsı tanıyorsa ona bir kötüülükte bulunur bazen de onu yappmış olacağı kötü bir hareketten menn eder.

Rüyada Bacağından Vurulmak

Rüyada bacağından vurulan bunun sonucunda daa yürüyemeyen kimse, yakın zamanda yyapmış olacağı bir seyahati erteler vveya bu yolculuğa hiçbir zaman çıkkamaz. Bacağından vurulmak, bazen de mekân değişikkliği isteyenler için bulundukları yerin daaha hayırlı olmasına işaret edilir.

Rüyada Kolundan Vurulmak

Rüyada kolundan vurulan kişi bir müdddet için yaptığı işten geri kallır veya çalışmalarını yarım bırakır. Bu rüya epey yetenekli ve iişinde mahir olan bir kimsenin, tembelliğği sonucunda başarılı olamamasına veya kkendisine verilen bu yetenekleri kullanamamasına yorulmaktaddır.

Rüyada Camide Vurulmak

Rüyada camide ibadet ederken veya ootururken vurulan kişi, doğru yola ereen ve hidayet ehli olan inssanlardan birisi olur. Bu rüya eğer yanlış yolda iiseniz ve bazı günahları işliyorsanız, hepsiinden kurtulup doğru yola erişeceğinize vee çok sevap işleyip her annlamda iyi bir insan olacağınıza rrivayet edilir.

Rüyada Tüfekle Vurulmak

Rüyada tüfekle vurulan kişi hiç bekleemediği bir kimseden zarar görür. Bu rüya etrafınızda bulunan bir şahsıın size haset ettiğini ve zarar vermeek için zaman kolladığını gösterir. Bazen de tüfekle vurulmak günahlardan sıyrılmaaya, yapılmış olan hatalardan dönmeye veya sıkınntıdan sonra ferahlamaya da yorulur.

Rüyada Sırtından Vurulmak

Rüyasında sırtından vurulduğunu gören şahsın birr haksızlığa uğrama olasılığı vardır diyee açıklanır. rüyayı gören şahıs hiç hak eetmediği halde çok acı sözler işittecek ve hakarete uğrayacaktır.

Rüyada Arkadaşı Tarafından Vurulmak

Rüyada arkadaşı tarafından vurulan kimse gerrçek hayatta iyi dostlar edinir vee kendisine daima iyilikte bulunacak hhayırlı insanlarla karşılaşır. Bu rüya bazen de rüyanın gerçeek hayatta da aynı şekilde çıkkacağının, arkadaşlarınızdan bir tanesinin ihanetine uğrrayıp sıkıntı çekeceğinizin göstergesidir.

Rüyada Aşı Vurulmak

Rüyada kendisine aşı vurduran veya aşşı yapıldığını gören kişi hayırlı iilim öğrenir. Bu rüya genellikle eğitimle ve öğreenimle alakalıdır. Derecenizin yükselmesini sağlayacak ve size hher anlamda yarar sağlayacak ilimle meşgull olmaya ve hayırlı, güzel biilgiler edinmeye rivayet eder.

Rüyada Vurulmak Ama Ölmemek

Dünyalık olarak tabir eder. Rüyasında vurulduğu halde ölmediğini gören kimmsenin büyük kazanç elde ederek, büyük bir mall sahibi olacağı anlamına gelmektedir. rüyayı gören şahıs zengin olacak vve bolluğa kavuşacaktır.

Rüyada Öldükten Sonra Vurulmak

Rüyada ölmenize rağmen çevrenizdeki bir kkimse tarafından vurulmanız, dini anlamda güçlü olduğunuzun vee ahirete yönelip dünyanın tasa, dertt ve geçici heveslerine sırrtınızı döndüğünüzün göstergesidir. Rüyada ölmenize rağmen silahla veya benzerii bir şeyle vurulmanız, ahlaki açıdan kıymetinizin vve derecenizin artmasına, insanlara arasında çokk güzel ve hayırlı bbir yer edinmeye işaret eder.

Rüyada Ok İle Vurulmak

Rüyada ok ile vurulmak rüyayı görren kişinin güçsüz bir düşmanı olduuğunun göstergesidir. Bu düşman güçsüz olmasına rağmen eepey sinsi ve akıllı bir kişidiir. Bu rüyayı gören insan çevresinde buluunan ve fırsat kollayan bu hilekââr adama karşı uyanık olmalı vee onun fitnelerinden kurtulma yollarını aramallıdır.

Rüyada Kırbaç İle Vurmak

Rüyada kırbaçla birisine vuran kişi, korkktuğundan emin olur, sıkıntılarından kurtulur. Bazen de bu rüya gören insanıın bundan böyle hiç ummadığı bir yerden haaber almasına, tam umudunu kesmişken isteğinee nail olmaya alamet ederr. Kırbaç ile vurmak bazen de vvuran şahıs için zarara ve ziyana delalet etmektediir.

Rüyada Silahla Birisini Vurmak

Rüyada silahla birisini vurduğunu yaraladığını veyaa öldürdüğünü gören kimse, düşmanı hakkında bir haberr alır. Bu rüya size haset eden vee arkanızdan işler çeviren bir bireyin kötü habeerini alacağınıza veya ondan bütünüyle kurtullup rahatlayacağınıza işaret etmektedir.

Bu sayfada ve diğer tüm rüya tabirleri sitelerinde sunulan bilgiler, yalnızca yorum amaçlıdır. Mutlak kesinlik içermez. Daha aşağıda bulunan benzer rüyalar bölümü ile gördüğünüz rüya hakkında daha ayrıntılı bilgi edinin veyahut bilginizi arttırmak için bir sonraki konumuz olan Rüyada Mescit Görmek adlı yazıyı okuyun.

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Rüyada ne gördünüz? Rüyanızı anlatın, bilenler yorumlasın...