Rüyada Yara Görmek

Rüya tabirleri sözlüğü içerisinde Rüyada yara görmek anlamı nedir? islami ruya tabirleri Yara ruya tabiri ve rüya yorumları yara rüyaları yorumu hakkında bilgiler ...

 

Rüyada görülen yara çeşitli anlamlar iile ifade edilebilir. Oldukça geniş bir rüya yorumu bulunnur. Vücudun herhangi bir bölgesinde bulunan yaara dünyada kazanılan mala işaret etmektedir. Ayrıca yara herhangi bir zararı daa ifade eder. Rüyada görülen yara yakınlarımızdan gelebilecek biir zararı ifade etmektedir. Bu durumda etrafımızda dost gibi görrünen gizli düşmanlarımız olduğunu belirtir. Ayrıca genel olarak rüyada görülen yarra kazanılacak bir rızkı nafakayı ya dda malı ifade etmektedir.

Topuktaki yara

Topukta çıktığı görülen yara rüya yoruumcularına göre kazanılacak bir mala işaret etmektedir. Ancak topukta çıkan yaranın çocuklardan kkazanılacak bir para olduğu açıklanır. Genel olarak gördüğü rüyada kişi topuuğunda çıkan bir yaradan dolayı acı çektiğini görüyorrsa yakın zamanda iyi bir mall varisi olacağına ve ekonnomik açıdan büyük olasılıkla rahatlayacağına yorumlaanır.

Rüyalar psiko terapinin önem arz eeden bir aşamasıdır. kimselerin karakter analizlerini de görmüş olddukları rüyalardan kolay bir şekilde anlayabiliriz. Aynı zamanda insanların bilinçaltları içinde bbulundukları psikolojik durum ve hissettikleri rüyalarına yansımaktadır. Bu açıdan rüyaları hafife almak yannlıştır. Ancak her rüyanın altında ciddi şeeyler aramak ve gerçekleşmesini beklemekte yanlış bir ddüşüncedir.

 

Bacaktaki yara

Bir şahıs rüyasında bacağının yaralandığını vee özellikle bu yaranın epey derin olduğunu göörüyorsa kimse için hayırlı bir rüyaa olarak alamet eder. rüyayı gören insanın etrafındaki akrabalarının çokluuğu ve iyiliği ifade edilmektedir. Kısa bir zaman içinde aileye yenii aile fertlerinin katılacağı ve giderek daha geeniş bir aile olunacağı açıklanır.

Rüyada kadının yaralanması

Bir kadın rüyada yaralandığını görüyorsa bbu onun için pek hayırlı birr şekilde yorumlanmaz. Rüyasında vücudunun herhangi bir yerinde ggörülen yara o insanın ikili ilişkkilerde yaşamış olacağı büyük hayal kırıkklıklarından oluşmaktadır. Ayrıca kadının eşi ya da seevgilisi tarafından büyük bir ihanete uğrayaarak zor zamanlar geçirmesi aşka olaan inancını kaybetmesi şeklinde de açıkllanmaktadır.

Kesici alet yaralamaları

Kesici alet yaralamaları bireyin etrafındakiler arasınnda büyük bir çatışma yaşadığına vve kimsenin iyi niyetine güvenmediğine işareet edilir. Ayrıca rüyada görülen kesici alet yaralanmalları kimselerin yakın dostları arasında daahi bir art niyet arayarak kenndi kendisini zor durumda bırakmaya allamet eder.

Genel olarak rüyada görülen yaranın ççok geniş kapsamlı bir manası bulunmaktadır. Rüyada görülen yaralar insanların para kazannmış olacağına yakın zamanda ekonomik yönden epeyy iyi durumda olacağına alamet eeder. Ayrıca görülen bazı yara rüyaları şaahsın mal kaybetmiş olacağına aynı zamanda çeeşitli yönlerden zarar göreceğine işaret etmektediir.

Başta görülen yara

Başta görülen yara mal sahibi içinn üzücü bir haber alınmış olaccağına işarettir. Bu durumda şahsın kendi malını koruyyabilmek için alacağı bir haber doğrultussunda hareket etmesi gerektiği şeklinde yoruumlanmıştır. Ayrıca malını koruyabilmek için sakınacağı önemm arz eden bir durum olarakk ifade edilmektedir.

Rüyada birini yaralamak

Bir şahıs rüyasında tanımadığı bir kimseeyi yaralıyorsa ve karşısındakinin acı çekmesine needen oluyorsa bu durumda rüya şahıss açısından pek hayırlı bir şekildee yorumlanmaz. bireyin çevresinde bulunan düşmanlarını sevindireceği onllara karşı mahcup olacağı söylenir. Rüya yorumcuları kimsenin çevresinde bulunan köttü niyetli düşmanlarına karşı büyük bir düşşüş yakalayarak rezil olabileceği şeklinde yorumlammalar yapılmaktadır.

Baldır yarası

Baldırda görülen yara rüya yorumcuları tarafınndan hayırlı bir şekilde açıklanmaktadır. Baldırda ortaya çıkan yara kimsenin uzzun ve hayırlı bir ömür yaşayacağına işarret edilir. Rüyasında baldırında yara olduğunu gören birr kimsenin mutlu ve sağlıklı bir hhayat yaşamış olacağı yorumlanmıştır.

Psikolojimizi ve bilinçaltımızı etkili bir biççimde yansıtan rüyalar epey önemlidir. Rüyada görülen yara ve yaralanmalar şahsıın kısa bir zaman sonra ekonomik açıddan rahatlamasına yorulmuştur. Bu ise şahsın çalışma ve kkazanma azmine verilen bir örnektir. Ayrıca yaralanmalar aileye katılacak yeni aille bireylerine alamet eder. Bu durumda insanın geniş bir aaileye sahip olmak istediğini ve kalabalık ortamlardann hoşlandığını anlayabiliriz.

Rüyada insanın yaralanması

Kişi gördüğü rüyada yaralandığını ve buu durumdan ötürü epey acı çektiğinni görüyorsa bu rüya onun içinn yaşanacak olumsuzlukların habercisi niteliğindedir. Bu rüya çoğu rüya yorumcularına görre kimse rüyasında kendisinin yaralandığını göörüyorsa bu durumda yakın zaman içinnde ciddi bir hastalık geçirebilir. Bu hastalık kimsenin büyük zamanını alacaktıır. Aynı zamanda çok olumsuzluk yaşayarak köttü bir ruh haline girecek oolan rüyayı gören kimse için kkendisinin yaralanması pek hayırlı bir rüyaa değildir.

Karındaki yara

Karında çıktığı görülen yara bireyin yaakın zamanda mal birikimi açısından büyük bir zzarara uğrayacağına alamettir. Karında acıyan ve açık halde duraan bir yara büyük bir darbe yiyerek kkimsenin elindeki bütün mal varlığını kaaybetmesine neden olacaktır. insan büyük bir zarara uğrayarak madddi açıdan çok zor zamanlar geçirecektir.

Kalp yarası

Rüyada bir insan kalbinin yara olduğunuu görmüş olursa bu o kimsenin aşık olacağıı ve karşısına kendisi için hayırlıı bir kısmet çıkacağı annlamına gelir. Kalp yarası bazen karşılıksız aşka bazzense tutkulu bir aşka işarettir Rüyasında kalbinde yya da göğsünde yara olduğunu göören bir kişi özellikle gençsee yakın zaman içerinde aşık olacakktır.

Kadının gördüğü rüyada göreceği yara eeşi ya da sevgili tarafından aldatıılmaya işaret edilir. Bu durumda insanın ilişkisine ve özelllikle partnerine güvenmediğiniz büyük bir yalnnızlık çektiğini ve bazı durumlarda karşısındaakinden yeterli sevgi enerjisini alamadığını söyleyebilirriz. Erkeğin yaralandığını görmüş olması yakınları taarafından büyük bir hatadan döndürüleceğine işarett eder. Bu rüyayı gören kişi kişi iile ilgili etrafındaki insanlara güvendiğini onlların sözlerine itimat ettiğini ve ayynı zamanda kendisini düşünen insanların çevresindee olduğunun bilincinde olduğunu anlayabiliriz.

Akıcı yara

Rüyada görülen açık derin ve kkanlı rüya mecburiyeti simgelemektedir. Rüyasında bedeninin herhangi bir yerinde aççık halde akıcı bir yaranın olduğunu ggören bir insan bu durumda zorunllu olarak borçlarını kapatmak için çalışmakk zorunda olduğu delalet eder. bireyin nafaka veya çeşitli borçları birrikerek zor durumda kalmasına ve bu nnedenden dolayı çeşitli işlerde yoğun birr çalışma temposu ile çalışarak bborçlarını kapatmasına işaret edilmiştir.

İki ayağın birden yaralanması

Rüya sahibinin gördüğü rüyada iki ayyağının birden yaralandığını görmüş olması çeşitli anlamlar içerebiliir. Ancak en genel manası ile iifade edilecek olursa insanın yapmış olduğu görevde uzzun bir süre kalmış olacağına işareettir. Özellikle insan çalıştığı işte memnunsa bbu hayra yorulabilecek bir rüyadır. Ancak insan çalışmış olduğu görevden şikaayetçiyse kimseyi pek memnun edilecek yorumlar yapılmaz. Çünkü rüya yorumları gereği insan göreevde olduğu işte ve yerde ömrünü tamamlayacak vve başka işler yapma imkanı oolmayacaktır.

Rüyada erkeğin yaralanması

Bir erkek rüyada yaralandığını ve canıının acıdığını görüyorsa bu onun için haayra delalet eder. Çünkü kimse genel olarak bir günahha yaklaştıysa ya da günah işlemek üzerreyse yakınları ailesi ve etrafındaki dostlları onu bu hatadan döndürerek doğrru yolda ilerlemesi için çaba gösterecceklerdir. Rüyada bir erkeğin yaralanması onun yakkın zaman içinde günah işlemekten son andaa döneceğini ve amel defterini düzelteebilmek için çalışmış olacağına işarettir.

Bu web sitesinde ve diğer tüm rüya tabirleri sitelerinde verilen bilgiler, sadece yorum niteliğindedir. Kesin doğruluk iddia etmez. Aşağıdaki benzer rüyalar başlığı ile gördüğünüz rüya hakkında daha ayrıntılı bilgi edinin veya dilerseniz bir sonraki konumuz olan Rüyada Erik Ağacı Görmek adlı yazıyı okuyun.

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Rüyada ne gördünüz? Rüyanızı anlatın, bilenler yorumlasın...