Rüyada Hz Muhammedi Görmek

Rüya tabirleri sözlüğü içinde Rüyada hz muhammedi görmek anlamı nedir? islami rüya tabirleri Hz Muhammedi ruya tabiri ve rüya yorumları hz muhammedi rüyaları yorumu hakkında bilgiler ...

 

Rüyada Peygamber Hz. Muhammed (s.a.v)'i görmek çok önemli bir rüya görme alametidir. Peygamberimiz bir hadisinde kendisinin rüyada görülmesi hakkında şöyle buyurmuştur: "Her kim beni rüyasında görürse o, uyanık bir halde de beni görecektir. Çünkü şeytan bana temessül edemez."

Yine bunun benzeri birkaç hadis-i şerif daha vardır. Ve buyuruyorlar ki: “Her kim beni rüyasında görürse, o gerçek olarak beni görmüştür. Çünkü şeytan benim suretime giremez.”

Rüyada Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'i görmek

Rüyada Hz. Muhammed'i rüyada görmek, insan için saadetlerin en büyüğü ve şereflisidir. O’nu görmek, dünyanın ve ahiretin safası demektir. Aşk olmadan meşk olmaz denilmiştir. Gönül toprağına onun muhabbet damlası düşmeden ve onun çiçeğinin dalından bir gonca olmadan devlet ele geçmez. Yukarıda zikredilen hadîs-i şerifler ve daha niceleri İslâm alimlerince türlü şekilde tefsire tabi tutulmuştur.

Rüyada Peygamberi Görmek Rüya tabiri

 

Bu güzide insanlardan bir kısmı demiştir ki: Kişinin rüyasında Hz. Muhammed (s.a.v)'i görmesi, Resulullah’ın bulunduğu heyet üzere olduğu takdirdedir. Bazıları da demişlerdir ki: Resûl-i Ekrem (s.a.s)’i vefatı zamanında bulunduğu heyet üzere gördüğü takdirdedir.

Meşhur alim ve veli İbn-i Sîrîn hazretleri de bunlardan biridir. Ondan nakledilmiştir ki, Kâinatın Efendisini görme rüyası ona anlatıldığı zaman o “Rüyada gördüğün zatı bana anlat” dermiş eğer rüya sahibi o zatı İbn-i Sîrîn’in bilmediği ve Peygamberler Peygamberinin mübarek hilyesine uymayan bir şekilde anlatırsa, bu kere İbn-i Sîrîn Hazretleri: Ey Adem, derdi, Sen Nebiyy-i Zîşanı görmemişsin! Kainatın Efendisini rüyada görmek hususunda alimler çok sözler söylemişlerdir. Biz o sözlere kapı açmadan kısaca ifade edelim ki, onu görmek için kalp aynası parlak olmak gerek. İnsan günah ve hatadan ne nisbette beri olur, Sünnet-i Seniyyeye ne nis-bette ittiba ederse, rüya hususunda da şansı o derecede artar. Tarihi bir hakikattir ki çok kimseler ve büyükler Nebiler Nebisini rüyada görmüşlerdir.

Rüyada Hz. Muhammed'i Görmenin anlamı nedir

Rüyada Allah’ın sevgili ve şerefli Resulünü gören kişi daim durumu iyi ve gönlü şen olur. Ona artık gönül safası bahşedilir. Eğer üzüntü, keder ve sıkıntısı varsa veya zindanda ise bütün bunlardan kurtulur ve muradının incisini elde eder. Bir kimsenin rüyada Resûl-i Ekrem (s.a.s)’i görmesinin rüya tabiri, onun şefaatine delâlet eder. Çünkü Nebiyyi Zîşan şefaat sahibidir. Yine Rahmet Nebiyi rüyada görmek, delilleri açıklamaya, sözünde doğru ve vadinde durmaya alâmettir. Bazı kere de bu rüya, kişinin akrabaları arasında onların hiç birisinin yetişemediği bir makama nailiyetine delâlet eder.

Rüyada Hz. Muhammed (s.a.v)'i görmek neye işarettir

Rüyada Fahri Alem efendimizi bir şeye binmiş görmek, onun mübarek türbelerini ziyarete delâlet eder. Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada peygamberleri veya onlardan birini görmek, onbir türlü tâbir olunur: a) Rahmet, b) Nimet, c) İzzet, d) Ulüvv-i Kadr, e) Devlet, f) Zafer, g) Saadet, h) Riyaset, ı) İslam’da kuvvet i) Dünya ve ahirette hayır, j) Refah ve rahat Rüyada Resûl-i Ekrem efendimizin vefat ettiğini görmek, rüya sahibinin kendi neslinden şerefli ve hayırlı bir kimsenin vefatına delâlet eder.

Rüyasında Hz. Muhammed'i yolda yürürken görmek

Peygamberler Peygamberini yolda yaya olarak yürüyor görmek, rüya sahibi için yaya olarak Razva-i Mutahhara’yı ziyaretine delâlet eder. Rüyada Allah’ın sevgili ve şerefli Resûlü’nü harab bir mekanda görmek, o mekanın Resûl-i Zîşan’ın bereketiyle tamir ve imar edileceğine alâmettir. Bir kimsenin rüyada Nebiler Nebisinin mestlerini giydiğini görmesi, Resûlüllah’ın o zata Allah yolunda cihad yapması için emrettiğine işarettir.

Rüyada peygamberin ezan okuduğunu görmek

Hz. Muhammed’in bir yerde ezan okuduğunu görmek, o yerde ucuzluk, bolluk, bereket ve halkın çokluğuna delâlet eder. Yine bir mahalde Resûl-i Muhterem efendimizi namaz kılar hâlde görmek, Müslümanların dağınık işlerinin toplanmasına delâlet eder. Rüyada Kainatın efendisini mübarek sakalını tarar bir vaziyette görmek, üzüntü, keder, sıkıntıdan halâs olmağa delâlet eder. Bir kimsenin rüyada Nebiyy-i Zîşanı haddinden fazla güzel görmesi, rüya sahibinin çokça dindar olduğunu ve Sünnet-i Seniy-yeye itibama delâlet eder. Yine kişinin rüyada Resûlüllah (s.a.s) ile musafaha yaptığını görmesi, sünnet-i Peygamberiye tabi olduğuna delâlet eder.

Rüyada Hz. Muhammed'in Sakal-ı şeriflerini görmek

Rüyada Allah Resulünün sakal-ı şeriflerinin siyah olduğunu görmek, sevinç, sürür, bolluk ve ucuzluğa delâlet eder. Mübarek sakalında aklık görmek, kuvvete, düşmana galip gelmeye ve kemâle delâlet eder. Rüyada Nebiler Sultanının kendisine bir şey verdiğini görmek, ilme, hikmete nailiyete ve Hakka tâbi olmaya işarettir. Her veçhile Sultan Nebiyi görmek, imanın kuvvetine, dinde salâh sünnete tabi olmaya ve büyük nimete, ahirette şefaata delâlet eder. Rüyada Ravza-i Nebiyi görmek, zenginliğe, hapisten ve sıkıntıdan kurtulmağa, nimet ve berekete delâlet eder.

Rüyada Hz. Muhammed (s.a.v)'in Hutbe okuduğunu görmek

Rüyada Peygamberler Peygamberini hutbe okurken görmek, iyilikle emretmeye ve kötülükten sakındırmaya delâlet eder. Bir kimsenin rüyada Peygamber-i Zîşanm elinden bal hurma gibi güzel ve hoş bir şey aldığını görmesi, Kur’ân-ı Kerimi ezberlemeye ve ona sunulan şey miktarınca ilme delâlet eder. İslami rüya tabirleri açısından rüyada Kâinatın Efendisini buğday benizli olduğu halde görmek, heva ve hevesi terk etmeye, tevbe ve istiğfara işarettir. Yine rüyada Alemin Fahrini silahla tam mücehhez olmadığı halde az bir asker içinde bulunduğunu ve askere mütevazi davrandığını görmek, müslümanlarm kafirler üzerine galip gelmesine delâlet eder.

Hz. Muhammed'in ardından gittiğini, onu takip ettiğini görmek

Rüyada Hz. Muhammed’in ardınca gittiğini görmek, sünnet-i Seniyyeye itibaya işarettir. Tekrar ifade edelim ki, rüyada Peygamber-i Alişan efendimizi görmek, günahlardan uzak olmaya, gönül safasma, kalb temizliğine, dinde salaha, amellerde ihlasa bağlıdır.

Hz. Muhammed rüya tabirleri

Aşkın çırasına yanmak gerek… Aşık bu yolda kanat çırparsa maşuk da elbet kendisini gösterecektir. Evet: Ey toprak canlı kişi, Muhammed’le aşka yol, Hakka ulaşmak için bilmiyorum başka yol!

Bu sayfada ve diğer bütün rüya tabirleri sitelerinde sunulan bilgiler, sadece yorum amaçlıdır. Mutlak kesinlik iddia etmez. Daha aşağıda bulunan benzer rüyalar bölümü ile gördüğünüz rüya hakkında daha fazla bilgi edinin veyahut devam etmek için bir sonraki konumuz olan Rüyada Tıraş Etmek adlı yazıyı inceleyin.

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Rüyada ne gördünüz? Rüyanızı anlatın, bilenler yorumlasın...