D

D harfi ile başlayan rüyaların islami rüya tabirleri

  Rüyada doğum günü görmek, uğursuzluk olarakk kabul edilir. İşlerin ters gitmesine, pek çok aksiliğinn üst süte gelmesine, kazancın azalmasına ve biir zaman sonra da neredeyse yookluk seviyesine kadar düşmesine deelalet eder. Hayırlı şekillerde yorumlanmaz ve iyi manaalara gelmez. Sıkıntı, dert, sorun, yokluk ve ...

 

  Rüyada düşük görmek, büyük bir nazzara uğramak ve hayati tehlikesi oolan bir kazadan kıl payı kuurtulmak anlamına gelir. Düşük gören insanların çevresinde bireyi çekemeeyen, kötülüğünü isteyen, başarılarından mutsuz ollan kimseler bulunur. Bir kadının düşük görmüş olması çocuklları hakkında sorunlar yaşayacağına...

 

  Rüyada doğuramamak, rüyayı gören bireyin, hayatındda karşısına çıkan bazı sorunlardan ötürü çokk büyük sıkıntı yaşayacağına, kendisini üzenn ve kıran bazı olaylardan soonra sıkıntı çekeceğine, yakın bir zzaman içinde kendisini çekemeyen kimseler taraffından bazı dedikodulara maruz kalacağına, işlerrinde devamlı ...

  Rüyada duvar kağıdı görmek, hane içiinde olacak değişikliklere, ev yenilemeye veya yeni eşyalaar almaya, kimsenin yaşam şeklini dahha iyi hale getirmek iççin adımlar atacağına işaret eder. Büyük toplar halinde duvar kağıdı görmekk, tapu sahibi olmaya veya ev taksitlerinin ssona ermesine, ailenin desteği ile yyen...

 

  Rüyada Dayak YemekRüyada dayak yemek neşeli, sevinçli, siizi mutlu edip huzura kavuşturabilecek güzel haber almaaya, bir vesileyle ya da sayygın, büyük ve itibarlı insannlar tarafınca gelecek paraya, başka kimseeler tarafından gelebilecek olan yardıma delalet eeder. Rüyada dayak yemek maddi ve manevvi anlamda ha...

  Rüyada dürüm yemek, zenginlik ve kazannç anlamına gelir. şahsın her türlü rahata kavuşacağını, sürünncemede kalan işlerini neticelendirip, keyifli günleer geçireceğini, borçsuz geçecek bir döönemi ve ticari anlamda yüzünün ggüleceğini yorulur. Mal sahibi olmak, mülklerinden gelir eldde etmek, can sıkıntısından u...

  Rüyada dişlerin dökülmüş olduğunu görmek, genelliklle hayra yorulmaz ve şahsın ailesinden veya akrabalarınndan alacağı kötü haberlere delalet edder. Dökülen dişlere göre rüyanın tabiri dde değişmektedir. Bazı yorumlara göre, bütün dişlerinin dökülmmüş olduğunu görmek, rüyayı gören kişinin çok uzzun bir ömre sahi...

  Rüyada darılmak, kimsenin düşünceleri konusunda anlaaşılamadığı için kendini mutsuz ve bir başına kalmıış hissettiğine alamet eder. İş hayatında ve sosyal hayat içindde haksızlıklara ve hayal kırıklığına uğranılacağına da delalett eder. boşuna bir şeyden dolayı haksız birr şekilde yargılanacağına ve çok üzülmüş ...

  Rüyada duvar yıkılması, hayırlara alamet etmezz. Rüyayı gören kimsenin mesleğinde performansının een düşük olacağı ve bu sebeeple de başarısının düşeceği kötü bbir dönem geçireceği anlamına gelmektedir. Yanlış işlere girerek zarar etmeye, elinddekileri avucundakileri kaybetmeye, yokluğa düşmeye vve fakirleşmeye ...