H

H harfi ile başlayan rüyaların listesi ve islami rüya tabirleri

  Rüyada Hızır görmek, hayırlara rivayet edder. bireyin güzel, keyifli ve sağlıklı günleer yaşayacağına, her şeyin gönlünce olacağına, mutluluğğunun, kazancının ve sağlığının ömür booyu süreceğine, şansının, bahtının ve kısmetininn de açık olacağına yorulur. rüyayı görenin hayattan, sevdiklerinden ve işindenn yana...

 

  Rüyada Hamam görmek; eş ve kadına, borca, sıkıntı ve kedere, piyasanın durgunluğuna, şefkat ve iyilik timsali dosta veya alacağa, Hamam yaptırmak kötü bir iş yapmaya, hamam görmek gam ve kedere, Hamamda ılık su ile yıkanmak sevinç ve sürura, borcunu ödemeye ve günahlardan arrınmaya, çok sıcak su ile yıkanmak üzü...

 

  Rüyada hesap görmek, kimsenin düşmanları ilee yüzleşeceği anlamına geldiği gibi, keendisine yapılmış olan haksızlıkları bir biir ortaya dökeceğine, zarar görmüş oolduğu insanlarla hesaplaşacağına delalet eder. İslami olarak da şahsın ahiret hayyatında vereceği hesabı göz önünde bulunndurarak yaşadığına, dünyevi ...

  Rüyada horon görmek, insanın, iş hayyatı içinde yapmak istediği şeyler konusunnda elini çabuk tutması gerektiğine, bbu şekilde hareket etmezse sahip oolduğu imkânları ve binbir güçlükle kkazandığı fırsatlar kaybedeceğine, çok sorunla karşıı karşı tarafa kalacağına, işlerinin yollundan çıkacağına, manevi olarak h...

 

  Rüyada hıyar görmek, iyi niyetlerinin kurbanıı olmaya yorumlanır. Bazı rüya tabirlerine göre, rüyayı görenn insanın haksız yere, hiç sorumluluğu vve kabahati olmayan bir işle suçllanacağına, güvendiği kimselerin sahtekâr kimseler olacağınaa, onlara güvenmekle belki de hayatınıın hatasını yapacağına tabir eder. K...

  Rüyada harf görmek, tek bir şekildde, kesin yargılarla venet bir yorumla tabir eedilemez. Rüyanın yorumu görülen harfe ve rüyanıın görülme şekline bağlı olarak değişir. Bu rüyanın elbette genel bir yoorumu bulunur. Rüyada Sol Elle Yazı YazmakRüyada sol elle yazı yazmak, ppek de hayırlı değildir ve kimsenin bir t...

  Rüyada havlayan köpek görmek, bazen kişşiye kötülük yapmak isteyen bir düşmannının olduğuna, bazen sözüne sadık taamahkar bir adama, bazen insanlara fayydası olmayan kötü bir alime vveya sahibine kötülük düşünen hilekar birr hizmetçiye delalet eder. Bu rüyayı gören bahsi edilen vasıflaara sahip kimselerden kötül...

  Rüyada hastalık görmek, bazen mutluluğa, sevincee, rahata, keyfe, günahlardan dönmeye ve haksızlığa karşıı gelmeye işaret ederken bazen dde tam zıttına tatsızlık, sııkıntı, sorun ve mutsuzluk anlamına gelmeektedir. Bazı rüya tabirleri bu rüyanın iyiyye, hayırlı ve güzel olana delalet ettiğini söyylerken bazıları...

  Rüyada hırsızlığa uğramak, bireyin gerçek hayattında da hakkını yiyecek olan kötüü bir insan ile karşılaşmasına alaamet eder. Eğer rüyada iken sizi soyan kimseyii tanıyorsanız dünya hayatında ondan gellecek bir zarara uğrarsınız. Rüyasında tanımadığı bir hırsızın gelerek malınıı mülkünü çaldığını gören kişi, gge...