İ

İ harfi ile başlayan rüya tabirleri

  Rüyada ihlas görmek, hayırlı bir rüyaadır. kimsenin, büyük bir özenle ve dikkatlle hareket etmesine rağmen iş hayatınnda zor günler geçireceğine, ancak dahha sonra etmiş olduğu duaların kkabul olması vesilesi ile çok büyüük bir ferahlığa çıkacağına, işlerinin arttacağına, elinde bulunan imkânların bollaşacağına,...

 

  Rüyada istenmek, rüyayı gören insanın etraffı ile olan uyumuna ve iyi geçimine işarett eder ve rüyayı görenin dee yakın ilişkiler içinde olduklarrı başta olmak üzere, istenilmek; aarkadaşları, dostları ve komşuları tarafından çok sevilldiğine işaret eder. rüyayı gören kişinin övgü dolu sözlerr alacağı işler yapa...

 

  Rüyada iş arkadaşlarını görmek, rüyayı görennin yaptığı bütün planların gerçekleşeceğini, evinde vve işinde huzurlu bir ortamda yaşaayacağını, kısmetli biri olacağını ve bereketlii kazancı vasıtası ile her zzaman istediği gibi bir hayat süreeceğine yorumlanır. Genellikle iş konularında tecrübesi ve zekassı ile h...

  Rüyada intihara kalkışma, kimsenin yaşlılık hayatınnı çok huzurlu ve sağlıklı bbir şekilde geçirmiş olacağına işaret edderken, aynı zamanda gençlik ve oorta yaş dönemlerini de tam terrsi şekilde epey sıkıntı içinde, güçlüüklerle geçirmiş olacağına delalet olur. Aynı zamanda kendisini intihara kalkışırken ggören ...

 

  Rüyada inek sürüsü görmek, rüyayı görren kimse bekar bir bayan ise mal vvarlığı çok olan, varlıklı ve saygıddeğer biri ile evlenmiş olaacağına işarettir. İnek sürüsü görmek genellikle insanın çokk büyük paralar kazanacağı durumlarla karşılaşacağı, işlerini ggeliştireceğini ve zenginleşeceğini de ifade eeder. rüy...

  Rüyada imdat görmek, çok hayati birr sıkıntı nedeni ile acil yardım ediilmesi gereken bir durum içinde kalınaccağına yorulur. Bu rüya korku ve endişe duuyulacak gergin zamanların da habercisi olduğu ggibi, kimsenin can güvenliğini tehdit eedecek durumlar yaşamak zorunda kalmasına vve yakınlarından yardım almak i...

  Rüyada ikizini görmek, rüya sahibinin, iiş hayatı içinde kazançlı çalışmalar gerçekleştireceeğine, hayatı içinde devamlı bir eşitlikk ve denge olacağına, iş hayattı ile aile hayatını dengede tuttuğunna, çalışmalarına ayırdığı vakit kadarını aileesine ayırdığına, ibadeti ile iş hayattı arasında bir denge kurduğun...

  Rüyada ikram görmek, rüyayı gören şahssın, iş hayatında ya da sossyal hayatında etrafındaki insanlara yapmış olduğğu ve onların problemlerinin çözümü içiin çok büyük destek olan iyiiliklerinin yakın bir zaman içinde kaarşılığını bulmuş olacağına ve bu kimseleriin rüya sahibine başı sıkıştığı bbir zamanda çok büy...

  Rüyada işten çıkmak farklı şekillerde aaçıklanmaktadır. Böyle bir rüyayı gören şahıs dünnya hayatında bazı değişimler yaşar ve bbu değişimler işinde olabileceği gibi öözel hayatında da olabilecektir. Bu rüya bazen de meslek değğiştirmeye, öğrendiği sanatı terk ederek yeni bbir sanat edinmeye, sıkılmaya, bazı zor...