P

P harfiyle başlayan rüyalar ve islami rüya tabirleri

  Rüyada pantolon almak, sıkışıklık yaşamak, maddii olarak dar bir boğaza girmek, eldekii imkanları hızlı bir şekilde tüketmeek anlamına gelir. Pantolonun yeni veya eski olması, rrengi gibi durumlar da rüyanın tabiri açısınddan çok önemlidir. Genel olarak sıkıntıya yorumlanır. Pantolon gören kimseler çok sayıda pr...

 

  Rüyada pirelenmek, rüyayı gören kimsenin, aiile hayatında ve iş hayatında norrmal bir şekilde ilerleyen herşeyin tamm zıttına döneceğine, çok büyük sııkıntıların ve problemlerin yaşanacağına, uzun zzamandan beri hayal edilen ve neredeeyse gerçekleştirilmek üzere olan şeylerin yarrıda kalacağına, aile bireyleri a...

 

  Rüyada pudra görmek, rüyayı gören şahsınn herkeslerden gizlediği bazı konuların varlığına alaamet eder. rüyayı gören insanın anlaşılmasını ve ortayya çıkmasını istemediği bazı konuları gölgelemek iiçin dikkatleri başka yönlere çekme telaşınnda olduğu şeklinde kabul edilirken birr diğer yandan da rüya saahibine k...

  Rüyada pet şişe görmek, burnunun dibiindeki gerçekleri görememek, aşırı saf davranmakk ve insanların kendisinden yararlanmasına sonn verememek anlamına gelir. Rüya sahibini kendi çıkarları doğrultusunda yönnlendiren bir aile büyüğüne de işarret eden rüya, sağlıksız bir hayaat sürüleceğinin haberini de verir. şah...

 

  Rüyada peygamberimizi görmek, herkese nasip olmayyacak, güzel, hayırlı ve makbul rüyalar araasındadır. rüyayı gören kimsenin hiçbir önem arrz eden hastalığı olmayacağına, hiçbir derdinin deermansız kalmayacağına rivayet eder. Bu rüyayı görmek, rüyayı gören kişşi için Allah’tan bir lütuftur diye değerlenddirilmiş...

  Rüyada pişmaniye görmek, rüyayı gören şahsıın, uzun zamandan beri hayalini kurduğu ve sahipp olmayı çok istediği ancak gerekk iş hayatı içerisindeki gerrek aile hayatı içerisindeki sorumluluklar yüzüünden bir türlü gerçekleştiremediği şeyleri yakın bbir zamanda gerçekleştireceğine, bu yüzden birraz daha azim vee...

  Rüyada pazar yeri görmek, rüyayı göreniin hayatında değişiklik olmayacağı, işlerin hep aynı devamm edeceği, yaşamın kurulu olduğu ruttin üstünden sürüp gideceği iile delalet eder. Buna rağmen şahsın maddi anlamda dahha güçlü hale gelmesi, yaşam standartlarını arttırması vve ailesini daha iyi koşullarda yaşatmmas...

  Rüyada post görmek, diğer rüya ögeleeriyle beraber değerlendirilmeli ve postun şeklinee, rengine veya ne postu oolduğuna göre yorumlanmalıdır. Genel şekilde yorumlanırsa, post gören kkişi, tehlikeleri sezen ve hayatı iiçerisindeki riskleri en aza indirebilmek iççin çeşitli önlemler almaya çalışan bbiridir ve öze...

  Rüyada pilav yemek, rüyayı gören innsanın hayatıyla ilgili bazı yeni kararlar alaacağına ve bu konuda hiçbir şarttaa ve koşulda geri adım atmayacağğına yorumlanır. rüyayı gören kişinin yaşamında kafasına yatmayaan ve içine sinmeyen bir takım meseleeler olduğuna ve insanın bu durumdann kurtulmadığı sürece mutlulu...