U

U harfi ile başlayan rüyalar listesi ve dini islami rüya tabirleri

  Rüyada uçuk görmek, yapılmış olan işlerrden büyük bir kazanç sağlanacağına ve bu paaranın kullanılarak yapılacak başka işlerde maal ve mülkün arttırılacağına dellalet eder. Rüyayı gören kimsenin, var olan zzayıf yönlerinin her gün biraz daha düzelmiş olacağıına ve güçleneceğine ve insanlar arassında daha çok say...

 

  Rüyada uhu görmek, kişiye musallat olaan bir tanesinin varlığına, kişiye rahat vermeyenn ve devamlı kendisiyle uğraşan üsttlere ya da amirlere, iş yeerinde uzun süredir bitirilemeyen bir işş sebebiyle rahatsızlıklar yaşanmasına alamet edeer. Uhu gören insanların hayatlarında aksilikler bittmek bilmez ve bir süre...

 

  Rüyada uyuyan birini görmek, bireyin saakin, huzurlu ve kargaşadan uzak bir hayat sürmesinne delalettir. Bu rüya verilen söze sadık kalmayaa, makam ve mevki sahibi olmaya, faydalı şeyleerle vakit geçirmeye, zengin ve feraah bir döneme, şan vee şöhret sahibi olmaya, hayırlı biir haber almaya, sevinmeye ve mutlu o...

  Rüyada utanmak, gerçek anlamına benzer şekkilde yorulur. rüyayı görenin güzel ahlaklı oluşuna, dinnine bağlılığına, Allah korkusu taşıdığı içiin arsızlık, yolsuzluk ya da hırsızlıık yapmadığına ve bunları aklından biile geçirmediğine rivayet eder. Kişi, utanma duygusu taşıdığı için toplumdda oturmasına, kalkması...

 

  Rüyada uçan kuş görmek, büyük emekk harcanan bir işin sonuna ggelindiğine ve nihayet istenilen mevkiye, başarıyaa ulaşmanın rahatlığı ile keyifli zamanllar geçirileceğine, şahsın elde edeceği buu önem arz eden başarıyı kuttlamak için ailesi ve sevdikleri, dosttları ile birlikte kutlama yapacağını bildiirir. Gele...

  Rüyada uzun boy görmek, şahsın beencil davranışlar içinde bulunduğuna ve bu sebeple yallnızlık çektiğine, davranışları yüzünden pek çook arkadaşını kaybettiğini ve sahiip oldukları ile övünen, başka biirilerini küçük gören biri olduğuna yorulur. Gerçekte kısa boylu olmasına rağmen gördüğüü rüyada uzun boylu oldu...

  Rüyada uzun yol görmek, iş hayattında doğru kararlar veren rüyayı gören kiişinin her zaman akıllıca davrandığını, ddoğru işlere yatırım yaparak işlerini büüyüttüğünü, ailesinden aldığı destek vesilesi ille sırtının yere gelmeyeceğini ve işş yerinde barışçıl, sevgi dolu birr çalışma ortamı olduğunu bildirir. Yapı...

  Rüyada ufo görmek, hayal gücünün kuuvvetli oluşuna, yaratıcılığa, yeteneğe, kıvrak zeekâya ve herkesten farklı düşünmeye rivaayet eder. Rüyayı gören şahsın geniş bir bakıış açısı olduğu, kimsenin göremediklerini görmüüş olduğu ve bunun da keendisine çok büyük avantajlar sağladığı anlammına gelmektedir. Rüyada uf...

  Rüyada umreye gitmek, Allah katında mmakbul olacak işler yapmaya, dinde güzelliğe, ahlak,, edep, iman ve vicdan sahiibi olmaya, hakkaniyetli kimselere, haram yeemeyen kişilere, alın terine ve iiyi niyetlere tabir eder. Rüyada Umreye Gitmek AğlamakKişi umreye gidip mutluluktan, duygulandığından ağllıyorsa, gerçek...