U

U harfi ile başlayan rüyalar listesi ve dini islami rüya tabirleri

  Rüyada uçmak hayırlı ve güzeldir. Uçmak iş hayatında yaşanacak güzel vve başarılı işlere, dolayısıyla da insanın başaarılarından dolayı iş yerinde terfi aalmasına delalet eder. Uçmak aynı zamanda şahıs için görrünen bir yoldur. İş seyahati, tatil ya da ziyareet gibi, eğer şahıs yerden yukarıya doğruu uçtuğunu gö...

 

  Rüyada uçtuğunu görmek hayırlara sebep olaacak olayların işareti olarak tabir ediliir.   Rüyada uçmak, rüyayı gören insannın tüm sıkıntı ve dertlerini bbir kenara atacağına, uzun zamandır güülmeyi unutan yüzünün yeninden güleceğine, güzzel sözler işitip, hayırlı haberler duyaccağına alamet eder. Rüyada uçtuğunu ...

 

  Rüyada uçma görmek, rüyayı gören şahssın rahata ereceğine, kendisini hafiflemiş, sağlıklı, mutlu vee huzurlu hissedeceğine, hayatının düzeleceğine, işlerininn iyi yönde ilerleme göstereceğinee ve isteklerinin de gerçek olacağınaa tabir edilir. rüyayı gören insanın sevinçli ve müjdde içeren haberler alacağına, ha...

  Rüyada uçan yılan görmek, hayırlı yorumlanmaaz. Düşmanı olmaya, kötülük yapmak isteyen, aart niyetli insanlara, şahsın başını derde sookacak veya canını çok fazla ssıkacak gelişmeler yaşayacağına delalettir. Uçan yılan, aynı zamanda düşmanları yaraatanın biz olduğunu da anlatır. insanın yaptıklarına, sözlerine d...

 

  Rüyada ulumak görmek, rüyayı gören bireyyin büyük şanssızlıklar yaşayacağına, kötü vve zor günler geçireceğine, art niyyetli insanlara rastlayacağına, kazalarla ve belalaarla bir başka sözle ifade eddersek burun buruna geleceğine, derde vee kedere düşeceğine, üzüleceğine, ağlayacağına, kkendisini mutsuz ve çares...

  Rüyada uğurlamak, sıkıntıların ardı arkasının kesilmeyeceğğine, iş hayatında ve aile hayatında türlüü zararlara uğranacağına, zorlukların ve mussibetlerin devamlı artacağına, kem gözlere vve nazarlara gelineceğine, sevilen kimseler ilee tartışma yaşanacağına, sağlık problemleri ille başın belaya gireceğine, alın...

  Rüyada un elemek, adaletli olan, vicdanııyla davranan, Allah korkusu ve inancı taşııyan bu sebeple de onun yollundan ayrılmayan bir kimsenin varlığına tabbir eder. Haksıza karşı durmaya, haklı olanı savvunmaya, doğruyu yolu seçmeye, yalandan ve yyanlıştan geri durmaya delalet eder. Rüya gören şahsın duyduklarına...

  Rüyada uyutmak, geçici bir çözümle biir anlığına da olsa nefes almak, dinlenecek fırrsat bulmak anlamına gelmektedir. rüyayı görenin hayatını düzene koyabilmek içinn bir süreliğine tatile çıkmış olacağına ya daa şehirden ayrılacağına da alamet edeer. Kimin uyutulduğuna bağlı olacak şekilde yorumlanmallıdır. Rüya...

  Rüyada uyarmak, kişiye karşı hatalı davranıışlarda bulunacak veya ile ilgili gıybet yyaptığı ortaya çıkacak olan bir arkaadaşın can sıkıntısına neden olması şeeklinde işaret eder. Rüyada aile içinden birini uyarmak isse çocukları olan insanların aile üyelerine karşşı daha adaletli davranacağını, onların madddi r...