U

U harfi ile başlayan rüyalar listesi ve dini islami rüya tabirleri

  Rüyada urgan görmek, hem iyi hhem de kötü şekillerde işaret eder. rüyayı gören insanın toplum içinde ççok önem arz eden ve sağlam bir yeeri olacağına, yaptığı iş ile başşarılı olacağına ve hayatını garantti altına alacağına, oturduğu koltuğun kenndisine gurur ve güç vereceğine alamettir. kimsenin hem maddi imkân...

 

  Rüyada un almak, bereket dolu günleere ve bireyin çok çalışarak rızkınıı artıracağı anlamına gelmektedir. Kazancını mutlu bir şekilde tüketen vve sevmiş olduğu insanlara helal lokkma yedirmenin gururunu taşıyan rüyayı göören insanın her zaman inandığı yyoldan şaşmadan ilerleyeceğine, İslam yaşamına mmünasip olar...

 

  Rüyada uzun boylu adam görmek, hemm nüfuzu sağlam, hem eli kolu uzun, herr yerde tanıdığı olan ve yükssek mertebeli insanlarla sıkı iliişkiler içine olan bir kimseden alınaacak önem arz eden hayat görüşlerinden faydalanmmayı yorulur. kimsenin bugününe ve geleceğine faydası dookunacak makam sahibi biri ile tanışm...

  Rüyada umreye gideceğini görmek, bireyin mallının çok ömrünün ise uzun olmasına delalettir. Bu rüya özellikle hastaların için şiffa bulma manalarına da gelir. Yaşlı bir insan umreye gideceğini göörse ömrü nihayete erer. Herhangi bir isteği olan insan iççinse bu rüya dileklerinin gerçekleşeceğini gösterir. Rüyada...

 

  Rüyada un görmek, bolluk ve kazanccın artması, şansın yaver gitmesi, rüyaayı gören kimsenin sağlık ve esennlik içinde olması şeklinde işaret edeer. Rüyasında un gören kimse işinde baaşarılı olur, rakiplerine karşı her zamaan büyük başarılar elde eder. Onlara karşı başarısız olduğu zamanda yııkılmadan, ayakta dur...

  Rüyada uzun boylu erkek görmek, şşahsın sağlık ile dolu geçireceği güzeel yaşama işaret etmiş olduğu giibi, ailesinden kalan miras vesilesi ilee hiç çalışmasa dahi rahatlıkla kenndisini ve ailesini geçindirecek duruma geeleceğini rivayet eder. Maddi olanakların çeşitliliğine, çok sayıda gayrrimenkul sahibi olmak...

  Rüyada uzun görmek, görülen nesne veyaa durumla ilgili yorumlanması gerekir. Genellikle işlerin sürüncemede kalacağı, içinde bbulunulan durum her ne ise biir müddet daha süreceği şeklinde işarret eder. Eğer şahıs hastaysa bir süre dahaa hastalık çekecek, üzgünse, bir müdddet daha aynı durum devam eddecek anlamın...

  Rüyada uyku görmek, huzur, mutluluk vve ferahlık anlamına gelmektedir. Rüyayı gören bireyin, iş hayatında vee aile hayatında çok büyük mutluluklar yaşayacağına, sevmiiş olduğu kişiler ile hiç yaşamaadığı kadar mutlu olacağına, seviinç dolu haberler alacağına, bu hhaberler doğrultusunda gireceği bir iş vesilesiyl...

  Rüyada uyarılmak genellikle görüldüğü şekilde işarett eder. Kim tarafından veya ne şekilde uyarıı alındığı da rüyayı yorumlamakta son derece ffaydalıdır. şahsın gerçek hayatında etrafındaki kimselerden, yaakınlarından veya ailesinden alacağı eleştirilere işaret etmiş olduğuu gibi, acımasızlıklara veya haksızlıkl...