Y

Y harfiyle başlayan rüyalar ve islami dini rüya tabirleri

  Rüyada yunus görmek, rüyayı gören kimseninn kendine olan büyük inancına ve öz güüveninin sarsılmaz olduğuna alamet eder. Rüyasında yunus gören kişi, kendinde isteediği her işi başarma kudretini ve enerjisini bbulur, hedefine giden yolda karşısına hher ne engel çıkarda çıksınn bir an bile o işşi başaracağından şü...

 

  Rüyada yüzük kaybetmek, rüyayı gören bireyiin sosyal ve özel ilişkileri üstünden açıklanır. rüyayı gören insanın arkadaşları ve dostlarrı arasında, samimiyetinden ve dürüstlüğünden bir türlü nedeense emin olamadığı bazı kimselerin olduğğuna ve bunun da oo insanlara inanmamasına neden olduğuna yorummlanır. Rüyayı...

 

  Rüyada yürüyen merdiven görmek, eğer yukarıı doğru çıkıyorsa yükselmeye ve işşinizde başarılı olmaya delalet eder.   Yürüyen merdiven genellikle sizin işş yaşamınızdaki istikrarınızı veya hayatta izleyeceğiiniz rotayı gösterir. Aşağıya doğru giden bir yürüyen merddiven ise başarısızlığa, bazı işlerinizden bekled...

  Rüyada yeşil ceviz görmek, helal olmaayan yollardan kazanılan para anlamına gelmektedir. Rüya sahibi, henüz olmamış bir cevizz görüyorsa haram para veya mal sahibi olurr. Elde edilen bu kazanç helal olmadıığından bereketli de olmayacaktır. Bir anda rüyayı gören kimsenin elindenn uçup gidecektir. Bu sebeple kişin...

 

  Rüyada yaratık görmek, rüyayı gören kişiniin korkularına, endişelerine, kuruntularına ve de şüphelerine ddelalet eder. Rüyayı gören kimsenin kafasında gelecekle ilgiili kendini kaygılandıran bir takım düşünceleri olduğu vee bunları bir türlü beyninden atamadığğı anlamına gelmektedir. Bu vesveselerin rüya sahibin...

  Rüyada yangın söndürmek, iyilik, hayır, şiffa, mutluluk ve huzur bulmaya ddelalet eder. Rüyayı gören kimsenin kurtuluşu bulacağına, hayatınıı yoluna sokmak için çözümlere kaavuşacağına, kendisini mesleğinde ilerletmek ve ddaha başarılı olmak için büyük vve önem arz eden fırsatlar eldee edeceğine delalet eder. Ge...

  Rüyada yün yıkamak, kimsenin birden fazzla kısmete sahip olacağını ve bekar birr insan ise kısmetleri arasından seeçim yapmakta zorlanacağını, evli ise dee değerli bir hediye alacağını rivaayet eder. Yün yıkamak aynı zamanda bireyin ççok umulmayan ve ani bir şekilde evvlenmiş olacağına de işaret edilir. Yün yıka...

  Rüyada yol tarifi görmek, bir yarrdım isteneceğine, insanın nüfuzunu, elindeki imkanları kullannarak bu kişiye destek olup, yardımmda bulunmuş olacağına alamettir. Hayırlı bir iş için kapıya gelecekk bir tanıdığa ve o kimseyle birliktee çıkılacak bir yolculuğa da tabbir edilir. İyi ve güzel işler yaparak kendinn...

  Rüyada yolculuk etmek farklı şekillerde taabir olunur. Eğer hali güzel, sevimli bir yerre yolculuk etmişseniz gerçek hayatta da durrumunuzun iyi olmasına, rahatlığa ve konfoora; şayet kötü bir yere yolculluk etmişseniz sıkıntı çekmeye veya bbaşınıza gelecek tatsız bir olaya rivvayet eder. Bazen de bu rüya gerçek...