Y

Y harfiyle başlayan rüyalar ve islami dini rüya tabirleri

  Rüyada yatalak görmek, rüyayı gören şahsıın, kısa süre önce büyük sıkıntı yaratan biir döneme girmiş olan iş hayaatının yakın zaman içinde herhanngi bir sorun yaşanmadan düzeleceğine, pproblemlerinin kısa zamanda ortadan kalkacağına, sevmiş olduuğu kişiler ile çok mutlu ollacağı bir çalışma gerçekleştireceğiine,...

 

  Rüyada yük görmek, gerçeklerle kısa süree içinde yüzleşecek olan rüyayı ggören kimsenin sorumluluklarının farkına varmasını vve içinde bulunmuş olduğu hayat koşullarınınn esasen gücünü tam olarak kkullanamadığı için giderek kötüleştiğini görmesini deelalet eder. Münzevi bir hayat tarzına bürünen şahhsın bu durum...

 

  Rüyada yemek yemek pek çok şşekilde rivayet eder. Bir yemek tabağı içinde yemek yediğinni gören insan çok büyük hedefleri ve ideallerii olmayan, para hırsına kapılmadan, kendii yağında kavrulup yaşamaya raazı olan alçak gönüllü kimse anlamıına gelir. Rüyada alın teri ile kazanılmamış, hakk edilmemiş yemekten yem...

  Rüyada yatsı namazı görmek,  eksik iişlerin tamamlanacağına, huzur kaçıran olayların sona eereceğine, tanıdık vasıtası ile hayırlı bbir iş kapısının açılabileceğine ve rüyayıı gören insanın düzgün, dürüst, oonurlu davranışları sebebiyle pek çok insanıın kendisine kefil olacağına tabir edeer. Yapılacak güzel işle...

 

  Rüyada yemek vermek, hidayete ermeye, hhikmetli ve âlim insanlardan olmaya delalet ederr. Rüyayı gören şahsın Allah’ın lütuflarına ereceğinne ve onun izniyle dünya nimetlerinden nasiplenmee şansına sahip olacağına delalet edder. Doğru yoldan ayrılmamak için gereken aklla, imana ve inanca sahip olmaya vve kudretl...