Z

Z harfi ile başlayan rüyalar, rüya sözlüğü ve islami rüya tabirleri

  Rüyada zikir görmek, her daim hayyır içinde olmaya ve hayırlı olaylar yaşamaaya rivayet eder. Özlemlerin giderilmesine, insanlar arasında sevginin vee barışın hâsıl olmasına, korkuların, kinin, düüşmanlıkların ve anlaşmazlıkların son bulmasına ddelalet eder. rüyayı gören kişinin hakkın makbul kullaarı arasına gi...

 

  Rüyada zeytin toplamak, kimsenin her ttürlü zenginliğine ve güzel bir hayat geççirmiş olacağına yorumlanır. Rüyasında zeytin toplayan şahsın mal varlıığı artar ve borçları biter. Maddi açıdan büyük zenginlik anlamına geldiğği kadar, hayatın bütün nimetlerinden de sonuuna kadar faydalanılmaya delalettir. Zeytin t...

 

  Rüyada zengin olduğunu görmek, şahıs içiin düşüncelerini toparlayıp, hayatına bir yön verme aaşamasına geldiğine delalettir ve bu dönemdde atılacak her türlü hareeket şahıs için son derece güüzel gelişmeler olarak karşısına çıkacaktır. Hayal edildiği gibi bir geleceğe sahhip olunacağına, özellikle iş hakkında ge...

  Rüyada zılgıt görmek, rüyayı gören bbireyin, durumuna bağlı olarak iki şekilde yorulur. Rüyayı gören insan bekâr bir kkimse ise kendisini çok mutlu edecek, büyük rahatlıkk elde etmesini sağlayacak ve hayatıını çok farklı bir şeekilde yaşaması için bütünüyle değiştirecek hayırllı bir olayla karşılaşmış olacağına ...

 

  Rüyada zurna görmek, boş ve lüzumssuz işlerle geçirilen vakte ve bireyin bbütün hayatını mahvedecek şekilde hareket etmmesine, etrafından ve sevdiklerinden gelen uyaarılara kulak asmadan hareket ettiğine alaamet eder. Zurna çalan şahıs yoksulluktan kurtulur vve çocuk sahibi olur. Ailesinin her türlü ihtiyacını, ...

  Rüyada zeytinyağ görmek, hayatın kolaylaşması, zorluklarınn ortadan kalkması ve problemlerin giiderek azalması manalarına gelir. şahsın her zorluk karşı tarafında yılmaddan hareket edeceğini ve çok şşanslı bir döneme girdiğini rivayet eddilir. Kişiye ticari anlamda gelecek bir devlett teşviğini, resmi kurumlarla...

  Rüyada zenci görmek, zorluklarla geçecek olann bir hayata alamettir. rüyayı gören için bazen fakirlik, bazenn sıkıntı, bazen büyük ve içinden çıkılmayan Arrap saçına dönmüş sorunlar, bazen hastaalık bazen de yıkım vee kayıplar şeklinde ortaya çıkacak zoorluklar şeklinde delalet eder. Rüyasında zenci gören insan ...

  Rüyada zencefil görmek, rüyayı gören kkimsenin hayallerine, amaçlarına, isteklerine ve arzularına giden yoldda yılmadığı ve vazgeçmediği takdirde mmutlak bir başarı ve zafeer elde edeceği anlamına gelmektedir. rüyayı gören şahsın emek vermeden, tter dökmeden, nefes tüketmeden ve kafa yormadan birr yerlere geleme...

  Rüyada zombi görmek, hayırlara rivayet ediilir. rüyayı görenin çevresindeki hayırlı ve faaydalı kişilerin varlığına delalet eder. Zor günlerde akıl verecek, destek oolup, teselli edecek, hem maddi heem de manevi desteğini esirgemeyecek, bilgilii, tecrübeli, sağduyu sahibi, akıllı vve mantıklı insanların varlığın...