27 Mart 2024

Rüyada Affetmek

Rüyada hata ve kusur (suç) işleyen birini affettiğini görmek, rüya sahibinin Allah’ın affını hak edeceği bir sevap işleyeceğine işaretle yorumlanır. Rüyasında kendi yaptığı bir hata ve kusurdan dolayı baş­kası tarafından affedildiğini görmek, rüyayı gören ve affe­dilen kimsenin ömrünün uzayacağına işarettir. Aynı za­manda şöhret sahibi olur ve korunur diye de tabir edilir. Rüyasında kendi kusurlarının Allah tarafından affedildiğini veya peygamberin affettiğini görmek, rüyayı gören kimse­nin tövbe edeceğine ve hidayete kavuşacağına ve akıbetinin (geleceğinin) çok güzel olacağına işarettir. Rüyada af, genel olarak mağfiret manasına gelir. Rüyada kendi kusurunu Allah Teâlâ’nın (c.c.) veya Peygamber Efendimizin (s.a.s.) affettiğini görmek, o kimsenin tövbe ederek hidayete eri­şeceğine ve âkıbetinin güzel olacağına işârettir. Rüyada kendisine karşı kusurlu birinin yaptığı hatayı affettiğini görmek. Allah’ın affına mahzar olacak bir amele işâret eder. Rüyada kendi kusurunun affedildiğini gör­mek, uzun ömre, şan ve şöhrete ve himayeye mahzar olmaya işârettir. Rüyada başka bir kimsenin kendisinin ku­surunu affettiğini görmek, o kimsenin ömrü­nün uzun olmasına ve yüksek dereceye terfi etmesine işâret eder. Suçluyu cezalandırmaya gücüyettiği halde ve buna da hakkı varken, onu affettiğini gör­mek, rüya sahibinin Allah Teâlâ’dan korktuğu­na ve haşyet üzere bulunduğuna işâret eder. Bazen de suçluyu cezalandırmaya gücü yettiği halde ve buna da hakkı varken, onu affettiğini görmek, günâhlarının Allah Teâlâ tarafından bağışlanacağına işâret eder. Rüyada birisini yaptığı bir yanlıştan dolayı affetmek, kişinin manevi dünyasının temizlen­diğine, bilincinin arttığına ve açık bir insan olmasına yorumlanır. Günahkâr bir kimsenin rüyada Allah Teâlâ tarafından hatalarının bağışlandığını görmesi, o kimsenin doğru birisi olduğuna işâret eder. Rüyada gerek affedilmek gerekse affetmek mağfirete, hidayet bulup güzel ameller işle­meye delâlet eder.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir