27 Mart 2024

Rüyada Ahzab Suresi Görmek

Rüyasında Ahzab Suresinin bir parçasını veya tamamını okuduğunu görmek, takva sahibi olmaya, Cenab-ı Allah’ın emirlerine ve yasaklarına gereği gibi uyma­ya, kabir azabından kurtulmaya ve salih amelli kişileri sevmeye işarettir. Bu rüyayı gören ummadığı ve bilmediği yerden yardım görür ve kötülüklerden korunur şeklinde yorumlamıştır İmam-ı Nablusi. İbn-i Sirin’nin yorumu: Bu rüyayı gören kişi, emanetleri korur ve gerektiği gibi onları sahibine teslim eder. Başka­sına ait bir şey bulursa onu koruyup sahibine verir şeklin­de yorumlanır. Hz. Ebu Bekir (R.A.)’in yorumu ise değişiktir: Rüyasında bu Sureyi okuduğunu görmek, ailesine veya akrabasına haset edeceğine, kıskanacağına işaretle yorumlamıştır. Kirmani’nin yorum ise: Ahzab Suresi ile ilgili anlatılan şe­kilde rüya gören kimse, peygamberlerden birini görür ve bilmediği, hatta aklına bile gelmeyen bir yerden yardım görür ve muradına erer. Ümit etmediği, beklemediği hayır ve iyiliklere kavuşur şeklinde yorumlamıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir