27 Mart 2024

Rüyada Alim Görmek

Bir kimse rüyasında kendisini alim bir kişi olmuş olduğunu görse, bu rüyası, onun itibar ve saygınlı­ğının artacağına işaret eder şeklinde yorumlanır. Cafer-i Sadık (R.A.)’ın yorumuna göre, rüyasında alim görmek dört şekilde yorumlanır: Kadir ve kıymete ermeye yorumlanır. İnsanlar arasında itibar sahibi olmaya yorumlanır. Makam ve mertebeye ulaşmaya yorumlanır. Adalete ermeye, adaletli olmaya yorumlanır. Rüyasında bir alimin elini öptüğünü görmek, onun ilmin­den faydalanmaya işaret olarak yorumlanır. Rüyasında bir alimin kendisine iltifat ettiğini ve güler yüzlü karşıladığını gören kimse, yüksek şerefe, rütbe ve merte­beye erer şeklinde yorumlanır. Rüyada görülen alim peygamberlerin yolundan gitmeye de işaret eder. Çünkü alimler (ilim erbabı), peygamberlerin varisleri olduğunu bildiren hadis anlamınca rüya, pey­gamberlerin sünnetine tabi olmaya, onların (A.S.) yolun­dan gitmeye işaret olarak yorumlanır. İmam-ı Nablusi’ye göre: Alimler, ilim meclisleri ve ders görme rüyaları görmek, büyük hayra işaretle yorumlanır. Bir kimse rüyasında bir alimin kendisine bir şeyler verdi­ğini görse, bu onun, dünya ve ahirette büyük bir hayra ereceğine işarettir. Aynı zamanda büyük bir itibar ve yük­sek bir mertebeye kavuşur şeklinde yorumlanır. Bir kimse rüyasında kendisinin alim olup da, insanlara elini öptürdüğünü görmesi, onlar için hayırlı ve yararlı olacağı­na, halka hayırda bulunacağına işaret eder. Rüyasında bir alimin dersle meşgul olduğunu, ders yaptığı­nı görmek, ulemanın (alimlerin) ve dindar insanların çoğa­lacağına işaret eder şeklinde yorumlanır. Rüyasında kendisinin bir alimden ders aldığını görmek, alimlerin ilminden bilgilenmeye, aydınlanmaya ve onla­rın bilgilerinden yararlanmaya işaret olarak yorumlanır. Rüyasında alim kişinin kendisini öptüğünü görmek, itibar ve saygınlığa kavuşur, makam ve mertebeye erer şeklinde yorumlanır. Bir kimse rüyasında alim kıyafeti (giysisi) giyip gezdiğini, gezindiğini görse, eğer buna layık ve ehil değilse, bu rüyası onun riyakar biri olduğuna ve halkı aldatacağına işarettir. Rüyasında kendisinin bir alim tarafından davet edildiğini görmek, devlet hizmetine gireceğine işaret eder. Rüyasında tanıdığı bir alimin yüksek bir yerden düştüğünü görmek, o alimin saygınlığını kaybedeceğine ve itibardan düşeceğine işaret olarak yorumlanır. Rüyasında tanımadığı, bilmediği bir alimin yüksek bir yer­den düştüğünü görmek, o yerde ilme değer verilmediğine ve verilmeyeceğine işaret olarak yorumlanır.

Farklı Bir Yorumcuya Göre:

İnsanları en fazla etkileyen konuların başında rüyalar gelir. Bazen hatırlanmaz bile fakat bazen de öyle etkili olurlar ki; kişiler uykudan uyanır uyanmaz bu rüyanın manasını öğrenmek isterler. Çağdaş insan için olduğu gibi eski devirlerde yaşamış insanlar için de rüyaların önemli olduğu bilinmektedir. Nitekim günümüzde bile bilim dünyası, rüya üzerine araştırmasını sürdürmektedir. İşte, rüyada alim görmek ne demek, kısaca ne anlama gelir ve konu hakkında çok daha fazlasını sizler için derledik.

 Rüyada alim görmek, genel olarak güzel ve olumlu bir rüya olarak değerlendirilir.

 Rüyada Alim Görmek Ne Demek?

 Rüya yorumu yapılırken rüyanın tüm ayrıntıları ile anlatılması gerekmektedir. Çünkü bu ayrıntılar rüyaların yorumlarının çeşitliliğinin sebebidir. En ufak bir detay, rüyanın manasını değiştirebilir. Rüya tabircilerine göre kişinin rüyasında alim görmesi hayra ve güzel gelişmelere delalet eder.

 Eski kadim eserlerde rüyada alim görülmesi konusunda bildirilen farklı görüşler mevcuttur. İslam dünyasından Cafer-i Sadık, böyle bir rüyanın dört farklı manasının olduğunu ileri sürmüş ve bunları açıklamıştır.

 Kısaca Ne Anlama Gelir?

 Rüyanın tabir edilebilmesi için, tüm ayrıntılarının bilinmesi gerekmektedir. Dolayısıyla rüyada alim görülmesinin de pek çok şekli olabilir. Bu ihtimallere göre böyle bir rüyanın nasıl yorumlandığını şu şekilde açıklamak olanaklıdır:

Rüya sahibi rüyasında kendisini bir alim olarak görmüşse, yani rüya sahibinin alim mertebesinde olan kişi bizzat kendisi ise bu rüya çok olumlu yorumlanmaktadır. Kişinin çevresinde büyük itibar kazanacağına ve saygınlığının artacağına işaret olarak değerlendirilmektedir.

Kişi rüyasında bir alim görmüşse böyle bir rüya çok güzel ve hayırlı bir rüya kabul edilir. Rüya sahibinin, hayatında büyük dönüşümler olacağına, makam ve mevki sahibi olacağına işarettir. Kişinin manevi dünyası geliştikçe saygınlığı da artacaktır.

Rüya sahibi rüyasında bir alimin elini öptüğünü görmüşse, rüya tabircileri bu rüyayı da gayet güzel ve hayırlı bir rüya olarak değerlendirirler. Kişinin kendisine yol gösterecek büyük şahsiyetlerle temas edeceğine, güzel sonuçlar elde edeceğine işarettir.

Kişi rüyasında bir alimin kendisine iltifat ettiğini ve övgüler dizdiğini görmüşse bu rüya da olumlu ve hayırlı bir rüya olarak değerlendirilir. Manevi kazanç, makam ve mertebeye işarettir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir